Pierwsze kroki w programie AnoMail

Wprowadzenie do programu AnoMail

Pakiet AnoMail jest oprogramowaniem typu desktop czyli instalowany jest w komputerze użytkownika i służy do zbierania adresów e-mail, ich weryfikacji oraz wysyłania masowej korespondencji e-mail w tym także zwykłych newsletterów.

Higiena baz adresowych​​

Higiena baz adresowych w programie AnoMail

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności mailingu jest higiena baz adresowych, którą można przeprowadzić w programie AnoMail. Higiena baz adresowych to nic innego jak porządkowania, weryfikacja i utrzymanie aktualnej bazy adresowej używanej do mailingu.

Lokalny moduł subskrypcji AnoMail

Lokalny moduł subskrypcji w AnoMail

Lokalny moduł subskrypcji w programie AnoMail służy do obsługi rezygnacji, zapisów oraz wyłapywania zwrotów z niedostarczonej korespondencji. Można w nim także ustawić autoresponder, który samodzielnie będzie wysyłał ofertę lub klauzulę marketingową (RODO).

Raport DSN - Potwierdzenie przeczytania

Raporty DSN: Potwierdzenie dostarczenia maila

W AnoMail możliwe jest włączenie raportów DSN czyli żądania potwierdzenia odbioru oraz żądania potwierdzenia odczytania wiadomości. Z funkcji korzystamy gdy wysyłamy ważny mailing i zależy nam na tym aby mieć potwierdzenie iż wiadomość rzeczywiście dotarła do odbiorcy.

Wykluczanie adresów z wysyłki​

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików to funkcja, która pozwala usunąć z głównej listy adresowej (ang. Master) adresy, które znajdują się w oddzielnych plikach. Do tej funkcji uzyskuje się dostęp naciskając przycisk Porządkuj i wybierając funkcję Wyklucz adresy na podstawie wielu plików.

Deduplikacja lub podział adresów​

Deduplikacja lub podział adresów z osobnego pliku

Deduplikacja lub podział adresów z osobnego pliku jest to kolejna funkcja służąca do porządkowania baz adresowych w programie AnoMail. Dostęp do niej uzyskujecie Państwo po naciśnięciu przycisku Porządkuj, który znajduje się w module wysyłkowym AnoMail.

Follow-Up czyli ponowienie wysyłki

Follow up czyli ponowienie wysyłki do wybranych odbiorców

Follow-up to element automatyzacji e-mail marketingu, który pozwala zaplanować kilka wysyłek do odbiorców. Najczęściej taką funkcjonalność można spotkać w abonamentowych systemach online, które działają 24 godziny na dobę na serwerze dostawcy systemu mailingowego.

Identyfikacja odbiorców blokujących pocztę​

Identyfikacja odbiorców blokujących przyjęcie poczty

Po wysyłce AnoMail jest w stanie pokazać Państwu, którzy odbiorcy poczty blokują ze względu na filtry antyspamowe przyjmowanie korespondencji od Państwa. Aby zobaczyć adresy takich osób należy kliknąć w głównym oknie programu przycisk Odbiorcy/kontakty i wybrać funkcję Pokaż adresy z niedostarczonej poczty.