Podgląd programów pocztowych

z jakich korzystają odbiorcy mailingu

Podgląd programów pocztowych w AnoMail

W lokalny moduł subskrypcji programu AnoMail wbudowano raport pokazujący podgląd programów pocztowych z jakich korzystają odbiorcy Państwa newslettera. Ta funkcja przydaje się w sytuacji, w których chcecie Państwo mieć pewność, że Wasz list poprawnie wyświetli się u odbiorcy wiadomości a nie wiecie z jakich programów pocztowych korzystają.

Ściślej mówiąc program analizuje nazwy programów pocztowych, które pobiera z wiadomości e-mail, które przychodzą na konto pocztowe ustawione w module subskrypcji. Zaleca się aby było to to samo konto z którego realizowana jest wysyłka.

Dla przykładu jeśli większość Państwa odbiorców korzysta z różnych wersji programu Microsoft Outlook to wystarczy wykonać przed wysyłką jeden test ekranowy. Test polega na tym, że sprawdzacie jak list będzie wyglądał w programie Microsoft Outlook. Test ekranowy czyli sprawdzenie wyglądu przed wysyłką powinni Państwo zawsze wykonywać naciskając przycisk Podgląd.

Podgląd programów pocztowych odbiorców

Aby sprawdzić jak list będzie wyglądał w Państwa domyślnym programie pocztowym zainstalowanym w komputerze w module wysyłkowym programu AnoMail należy kliknąć przycisk Podgląd i wybrać funkcję W domyślnym programie desktop.

Program AnoMail wyświetli podgląd listu w domyślnym programie poczty, z którego korzystacie Państwo na co dzień. Jeśli ktoś nie korzysta z programu Microsoft Outlook to po wybraniu w AnoMail tej funkcji uruchomi się inny program pocztowy np. Mozilla Thunderbird.

Gdzie dostępny jest raport z informacją o programach pocztowych odbiorców?

Wcześniej w module subskrypcji należy nacisnąć przycisk Raporty i wybrać funkcję: Pokaż programy pocztowe odbiorców. Numer w nawiasie przy nazwie wspomnianej funkcji oznacza ile różnych wersji programów pocztowych rozpoznał moduł subskrypcji.

Zawsze wykonuj test ekranowy

Test ekranowy czyli sprawdzenie jak Państwa list będzie wyglądał w różnych programach. Zawsze przed wysyłką dużej ilości wiadomości zalecamy kliknąć przycisk Podgląd i zapoznać się z wyglądem listu przynajmniej w wewnętrznej przeglądarce.

Program pokaże Państwu jak list będzie wyglądał u odbiorcy korzystającego z programu pocztowego Outlook Express lub Windows Live Mail gdyż AnoMail korzysta z tego samego silnika podglądu listu co wspomniane programy.

Podgląd listu to nie wszystko więc zobacz: