Szyfrowanie załączników do wiadomości e-mail

Szyfrowanie załączników do wiadomości email

AnoMail oferuje szyfrowanie załączników (algorytm AES 256) do wiadomości e-mail indywidualnymi hasłami przypisanymi do odbiorców. Bezpieczne hasła niezbędne do otwarcia załącznika można także utworzyć w AnoMail i przypisać do określonych odbiorców. Zanim odbiorca otworzy załącznik musi podać hasło,

Import i eksport Archiwum wysyłek

Import i eksport archiwum wysyłek z AnoMail

Domyślnie program instaluje się u każdego pracownika z osobna. Dlatego każdy z użytkowników ma dostęp tylko do swojej historii wysyłki czyli Archiwum. Jednakże można współdzielić Archiwum między różnymi stanowiskami w fimie

Synchronizacja błędnych adresów e-mail

Synchronizacja błędnych adresów ze zwrotów

AnoMail można zainstalować na wielu stanowiskach w firmie więc czasami istnieje konieczność synchronizacji błędnych adresów ze zwrotów między stanowiskami. Służy do funkcja o nazwie Synchronizacja zwrotów.

Mapowanie danych w AnoMail

Mapowanie danych pobieranych z arkusza Excel

Mapowanie danych to nic innego jak przypisywanie danych znajdujących się w kolumnach np. w tabeli programu Excel do kolumn w programie AnoMail. Jest też możliwość pobierania danych metodą importu całych kolumn np. z programu Microsoft Excel lub Word

Korespondencja seryjna e-mail z załącznikiami

Korespondencja seryjna z załącznikami

W programie AnoMail można korzystać z pełnej personalizacji treści wiadomości obejmującej również personalizację załączników. To oznacza, że w programie AnoMail do każdego odbiorcy listu możecie Państwo wysłać oddzielny załącznik np. fakturę, spersonalizowaną ofertę itp.

Obsługa sesji w programie AnoMail​

Obsługa sesji w programie AnoMail

Sesja z programem AnoMail to czas pracy od momentu włączenia programu do chwili jego zamknięcia. Wszystkie dane, które wprowadzane są w tym czasie do programu zapisywane są w pliku sesji.