Pobieranie informacji o firmach

ze stron internetowych

Pobieranie informacji o firmach z Internetu

Program AnoMail wyposażono w funkcję o nazwie Etykieta i INFO z domeny odbiorcy, która pozwala pobrać z Internetu nazwę firmy oraz informację o profilu jej działalności. Funkcja umożliwiająca pobieranie informacji o firmach z internetu służy do zbierania dodatkowych informacji o odbiorcy listu na podstawie jego domeny firmowej, w której pracownik ma skrzynkę.

Dzięki modułowi pobierania danych z internetu mając tylko i wyłącznie adres e-mail pracowników możecie Państwo pobrać automatycznie informacje o nazwie firmy i opisie działalności a następnie umieścić je w polu personalizacji np. „etykieta” lub „info”. Ponadto używając tej funkcji będzie widać czy na liście wysyłkowej nie ma przypadkowych odbiorców, którzy nie pasują do Państwa grupy docelowej.

Korzystając z tej funkcji możecie Państwo sprawdzić czy profil odbiorców pasuje do grupy docelowej. Program zbierze nazwy firm oraz dodatkowe informacje o odbiorcy i będziecie mogli zobaczyć czy na Waszej liście wysyłkowej nie ma przypadkowych odbiorców, których nie będzie interesowała Wasza oferta. Funkcja znajduje się pod przyciskiem Brak zgód oraz w Edytorze kontaktów.

Sprawdź profil adresata listu

Odtwórz film na temat Profil adresata listu email

Wykorzystaj informacje o odbiorcy wiadomości

Pole Etykieta (#ETK#) w AnoMail, stanowi pole personalizacji, które można wykorzystać w różnych miejscach maila, takich jak treść, temat lub dane odbiorcy. Dzięki temu, że można wstawić do listu informacje o odbiorcy, komunikacja staje się bardziej spersonalizowana. Adresaci mają wrażenie, że mail został skierowany bezpośrednio do nich, co zwiększa ich skłonność do otwarcia i zaangażowania się w taką korespondencję.

Pole INFO (#INF#) służy do umieszczania danych o profilu działalności odbiorcy. Można w nim zamieścić informacje, takie jak opis branży, specjalizacja, obszary działania itp. Dzięki temu można wzmocnić zainteresowanie odbiorcy co świetnie sprawdzi się w zimnych mailach.

Pobierz informacje o profilu firmy
Ustal profil firmy aby wysyłać tylko do tych co pasują do Twojej grupy docelowej

Uzupełnij brakujące dane firm przed wysyłką zapytań lub newsletterów

Funkcja pobierająca informacje o firmie przyda się do wzmocnienia przekazu marketingowego w newsletterze lub gdy będziecie chcieli skorzystać ze spersonalizowanych wysyłek email i wysyłać zapytania o możliwość przesłania oferty.

W tym drugim przypadku zaleca się wstawić do treści listu lub do tematu jakąś informację o odbiorcy np. adres jego domeny internetowej lub nazwę firmy np. „Propozycja współpracy dla #ETK#”. Po wysłaniu odbiorca zobaczy tekst „Propozycja współpracy dla Firma XYZ”.

Patrz także: Pobieranie linków do stron internetowych

Pobieranie informacji o firmach​
Uzupełnij nazwę firmy i wykorzystaj te dane w mailingu

Gdzie jest funkcja do automatycznego uzupełniania nazwy firmy?

Aby skorzystać z funkcji do automatycznego uzupełnienia nazwy firmy, trzeba przejść do Edytora kontaktów i kliknąć przycisk Rekordy a następnie wybrać odpowiednią funkcję.

Lista dostępnych funkcji została pokazana na powyższym rysunku. Omawiana funkcjonalność dostępna jest w opcji licencji Premium. Niższe wersje licencji na program AnoMail nie posiadają funkcji pobierania informacji o firmach z internetu.

Dane o firmie pobierane są ze strony internetowej przedsiębiorstwa

Pobrane informacje umieszczane są w polach Etykieta oraz INFO. Etykieta (#ETK#) to pole personalizacji, które może być wykorzystane w treści maila, temacie lub danych odbiorcy. Dodatkowo warto użyć pola INFO (#INF#), w którym zostaną umieszczone dane o profilu działalności firmy.

Dzięki użyciu w treści listu np. nazwy firmy odbiorcy, zwiększa się skuteczność wysyłki gdyż odbiorcy widząc, że list jest zaadresowany do nich chętniej otwierają taką korespondencję.

Patrz także: Pobieranie imion i nazwisk z adresów e-mail oraz legalizacja bazy adresów e-mail

Pobieranie informacji o firmach

Pobieranie informacji o firmach z Internetu

Wraz z polem etykieta program stara się uzupełnić pole Info (#INF#) wstawiając do niego informacje o firmie pobrane z głównej strony internetowej firmy. Oczywiście darmowe skrzynki pocztowe są pomijane i informacja pobierana jest w takiej formie, w jakiej została umieszczona na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Przed masową wysyłką należy przejrzeć wpisy jakie znalazły się w polach Etykieta oraz Info aby uniknąć pomyłek. Funkcja dostępna jest w okresie aktywnego wsparcia technicznego i aktualizuje się automatycznie w momencie, gdy program podłączony jest do internetu.

Pobieranie adresów e-mail ze stron internetowych

AnoMail pozwala na świadome zbieranie adresów e-mail bezpośrednio z Internetu. Podstawowym modułem do zbierania adresów e-mail z internetu jest funkcja „Patrz i pobierz”, która pozwala zbierać adresy w momencie, gdy przeglądacie Państwo strony internetowe.

Dzięki temu nie powinny się znaleźć w Państwa bazie przypadkowe adresy jak to ma miejsce w przypadku zbierania adresów e-mail poprzez tzw. harvestery czyli żniwiarki. Funkcja „Patrz i pobierz” ogranicza ryzyko zebrania adresów e-mail będących pułapkami na spam czyli ang. spam trap.

Pokrewny temat: Zapis do newslettera przes stronę internetową firmy

Gdzie znajduje się funkcja do zbierania adresów z internetu?

Funkcja dostępna jest pod przyciskiem Importuj -> Ze stron internetowych... W połączeniu z serwisem wyszukiwawczym Google lub Bing pozwala wpisać słowa kluczowe na podstawie których program będzie zbierał adresy bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

W ten sposób dokładnie sterujecie Państwo słowami kluczowymi, które opisują adresy firm, które chcecie odnaleźć np. „apteka Katowice kontakt mail” lub „warsztat samochodowy Warszawa kontakt mail”.

Zobacz temat: Mailing reklamowy czyli wysyłka informacji handlowych

Nie zapomnij użyć funkcji Brak zgód na mailing

Gdy już zbierzecie Państwo adresy e-mail to warto poczytać o legalizacji baz adresowych oraz higienie bazy adresowej. Koniecznie trzeba także użyć funkcji Brak zgód na mailing aby nie wysyłać poczty do tych odbiorców, którzy sobie tego nie życzą. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko, że Państwa serwer do mailingu trafi na listę spamerów.

Pokrewny temat: Jak usunąć ryzykowne adresy e-mail z listy wysyłkowej?

Moduł „Patrz i pobierz” do pobierania adresów e-mail z CRM

Ponadto funkcja „Patrz i pobierz pozwala zbierać adresy np. bezpośrednio z Państwa systemu CRM (baza klientów) pod warunkiem, że system dostępny jest poprzez stronę internetową. Bezpośrednio z programu AnoMail logujecie się Państwo do swojego systemu CRM i te adresy e-mail, które widzicie na ekranie mogą być użyte do wysyłki.

Inne artykuły z bloga dot. e-mail marketingu