Po instalacji programu AnoMail wymagana jest

Internetowa aktywacja

Aktywacja przypisuje licencję do urządzenia np. komputera PC

Kod aktywacyjny przypisany jest do firmy

Po zainstalowaniu programu AnoMail użytkownik powinien potwierdzić prawo do korzystania z programu przez wprowadzenie kodu aktywacyjnego otrzymanego po zakupie.

Aktywacja jest procesem, który ma na celu zweryfikowanie czy użytkownik ma prawo do jego użytkowania. Kod aktywacyjny otrzymujecie Państwo po zakupie programu.

W module wysyłkowym należy przejść do Menu pomoc i wybrać funkcję Wprowadź kod aktywacyjny…

Kod aktywacyjny znajduje się po zalogowaniu na Państwa koncie w serwisie AnoMail.pl

Jak aktywować program AnoMail?

W głównym oknie programu należy przejść do Menu Pomoc a następnie wybrać opcję Wprowadź kod aktywacyjny… W dalszej kolejności zostanie wyświetlone okno przedstawione poniżej, w którym trzeba wprowadzić kod aktywacyjny, który powinni Państwo otrzymać po zakupie. Kod znajduje się na Państwa koncie w tym samym miejscu z którego pobiera się program czyli po zalogowaniu w serwisie AnoMail.pl.

Należy upewnić się czy wprowadzacie Państwo kod aktywacyjny dokładnie w takiej postaci w jakiej został Państwu dostarczony (19 znaków alfanumerycznych w postaci XXXX-XXXX-XXXX-XXXX). Na koniec trzeba nacisnąć przycisk Aktywuj i odczekać kilkanaście sekund na zakończenie aktywacji.

W trakcie aktywacji Państwa program antywirusowy lub firewall z antywirusa może zapytać czy zezwolić programowi AnoMail połączyć się z internetem. Oczywiście należy zezwolić na połączenie z siecią gdyż w przeciwnym wypadku aktywacja nie będzie mogła być zakończona.

Po instalacji lub aktualizacji program trzeba aktywować

Jeżeli po aktualizacji programu lub wymianie podzespołów w komputerze pojawi się okno "osy" informujące o tym, że program wymaga aktywacji należy przejść do Menu Pomoc i wprowadzić swój kod aktywacyjny. Kod aktywacyjny przypisany jest do Państwa firmy więc przy jego pomocy można aktywować program AnoMail na wszystkich komputerach. Kod aktywacyjny otrzymuje się kupując licencję na program AnoMail. Kod aktywacyjny będzie dostępny na Państwa koncie po zalogowaniu w serwisie AnoMail.pl.

Kod aktywacyjny przypisany jest do użytkownika

Aktywacja przypisuje licencję do konkretnego komputera tzw. licencjonowanego urządzenia. W ramach standardowej licencji (10 PC) można dziewięć razy zmieniać komputer lub zainstalować program równocześnie na dziesięciu osobnych maszynach. Kod aktywacyjny w postaci XXXX-XXXX-XXXX-XXXX można znaleźć logując się na swoje konto w serwisie AnoMail.pl.

Kod aktywacyjny przyporządkowany jest do nazwy użytkownika oraz jego adresu e-mail, który podawany jest podczas zakupu programu. Podczas aktywacji licencja przypisywana jest do komputera (urządzenia) na którym program jest instalowany.

Najczęstsze problemy z aktywacją

Firewall z antywirusa blokuje dostęp programowi do internetu

Na czas aktywacji programu AnoMail należy tymczasowo wyłączyć antywirusa lub obserwować program antywirusowy i gdy zapyta czy "Zezwolić programowi AnoMail na połączenie z Intenetem" należy odpowiedzieć "Zezwalaj zawsze".

Wpisano nieprawidłowy lub nieaktualny kod aktywacyjny

W trakcie kopiowania kodu aktywacyjnego skopiowano dodatkowe znaki lub nie skopiowano w całości kodu, który ma postać XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Ewentualnie wprowadzono kod aktywacyjny ze starej wersji programu. Aktualny kod aktywacyjny znajduje się na Państwa koncie w serwisie AnoMail.pl i jest widoczny po zalogowaniu.

Najczęstsze pytania dot. aktywacji AnoMail

SEKCJA FAQ do Aktywacji programu

Nie. Kod aktywacyjny otrzymujecie Państwo dożywotnio. Jednakże w przypadku osób, które nagminnie będą łamały obowiązujące prawo oraz postanowienia licencji – kod może zostać zablokowany.

Nie ma takiego ograniczenia. Możecie Państwo korzystać z dowolnych kont e-mail (tzw. Tożsamości) do wysyłania poczty.

Niestety nie. Na każdym komputerze należy dokonać osobnej aktywacji. To samo dotyczy sytuacji, w której reinstalujecie Państwo system Windows. W takim przypadku może okazać się, że pakiet AnoMail będzie wymagał ponownej aktywacji z użyciem kodu, który otrzymali Państwo poprzednio.

Przy użyciu kodu aktywacyjnego możecie Państwo aktywować program na jednym lub wielu komputerach (w zależności od wybranej opcji) pod warunkiem wykorzystania go na swoje potrzeby. Kodu nie wolno udostępniać osobom trzecim! W przypadku udostępnienia kodu osobom trzecim, kod aktywacyjny oraz Państwa konto w serwisie AnoMail.pl zostanie zablokowane.

Nie. Można program wielokrotnie instalować i aktywować na tym samym komputerze (sprzęcie) i cały czas aktywacja będzie liczona jako jedna czyli jeden komputer.

Nie ma żadnego problemu. Państwa kod widoczny będzie po zalogowaniu na Wasze konto w serwisie AnoMail.pl. Jeżeli nie pamiętacie Państwo jaki adres e-mail został użyty do rejestracji programu to należy przejść do Menu Pomoc -> Informacje o programie. W tym miejscu znajdziecie Państwo swój adres e-mail, który jest Państwa loginem w serwisie AnoMail.pl

Wszystko zależy od tego, na jaki okres wybrali Państwo dostęp do wsparcia technicznego. I tak na przykład jeżeli wybrali Państwo wsparcie techniczne na 12 miesięcy to w ciągu roku możecie aktywować wszystkie nowe wersje programu, które będą dostępne. Po upływie tego okresu można przedłużyć wsparcie lub aktywować starsze wersje programu AnoMail, które będą w Waszym posiadaniu.

Masz jakieś pytania dot. aktywacji?

Napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie odpowiemy na każde pytanie