Przed kontaktem pobierz kod PIN uprawniający do skorzystania z pomocy technicznej do programu AnoMail

Co kryje się pod pojęciem wsparcie techniczne?

Definicja wsparcia technicznego

Wsparcie techniczne zwane inaczej pomoc techniczna to gwarantowana pomoc w eksploatacji oprogramowania udzielana użytkownikowi przez producenta oprogramowania AnoMail po zakupie licencji. Pomoc dotyczy rozwiązywania problemów technicznych z programem AnoMail w okresie 12 miesięcy od zakupu.

kontakt drogą elektroniczną

Pierwszy kontakt z pomocą techniczną zawsze odbywa się poprzez adres e-mail lub zgłoszenie ze strony internetowej. Państwa zgłoszenie jest przypisywane do określonej osoby, która zajmuje się daną tematyką. Dlatego należy krótko opisać czego dotyczy problem, co Państwo wykonywali w programie lub przesłać do nas zrzut ekranu pokazujący numer i opis błędu. Dzięki temu będziemy w stanie szybko udzielić Państwu odpowiedzi. Na wszystkie zgłoszenia odpowiadamy na bieżąco.

W AnoMail dostępne jest oprogramowanie Zdalna pomoc

W razie problemów z działaniem programu oferujemy pomoc poprzez specjalny program Zdalna Pomoc (TeamViewer QuickSupport), który można znaleźć przechodząc w programie AnoMail do Menu pomoc i wybierając funkcję Zdalna pomoc. Jednakże w pierwszej kolejności należy zgłosić problem do pomocy technicznej.

Odtwórz film na temat Pomoc techniczna AnoMail

Co obejmuje wsparcie techniczne?

Przed kontaktem z pomocą techniczną

Ustal kilka kwestii

Pierwszy kontakt z pomocą techniczną odbywa się zawsze poprzez adres e-mail lub zgłoszenie ze strony

Pomoc techniczna obejmuje rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem programu. Zdalna pomoc techniczna świadczona jest tylko i wyłącznie dla użytkowników AnoMail z aktywnym wsparciem technicznym, korzystającym z aktualnego systemu Windows w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Nie świadczymy pomocy dla Windows w wersji niemieckiej, chińskiej itp. Nie oferujemy także pomocy technicznej do starszych wersji oprogramowania np. AnoMail 2007, które zostały wycofane z rynku. Ze starszych wersji programu można korzystać dożywotnio ale bez dostępu do pomocy technicznej.

W celu przyspieszenia obsługi zgłoszenia

Przygotuj kod PIN do pomocy technicznej

znajdziesz go w module wysyłkowym w Menu Pomoc

Osoba korzystająca ze wsparcia technicznego będzie proszona o podanie aktualnego kodu PIN dostępnego w Menu Pomoc. Kod PIN zmieniany jest dynamicznie i jest przypisany do użytkownika. Weryfikacja kodu PIN konieczna jest w celu sprawdzenia czy użytkownik chcący skorzystać z pomocy lub konsultacji ma do tego uprawnienia.

Po uruchomieniu programu Zdalna Pomoc należy skontaktować się z pracownikiem wsparcia technicznego w firmie AnoMail.pl i podać mu numer komputera (ID) oraz tymczasowe hasło, które będzie niezbędne do zdalnego połączenia z Państwa komputerem.

Po nawiązaniu bezpiecznego połączenia konsultant AnoMail będzie widział to co Państwo na ekranie, będzie mógł głosowo prowadzić z Państwem konwersację oraz przekazywać uwagi na czacie. Połączenie jest szyfrowane i nikt nie jest w stanie podsłuchać transmisji a tym samym dostać się do Państwa komputera. Po zamknięciu okna Zdalnej Pomocy nikt nawet konsultant firmy AnoMail nie będzie mógł ponownie połączyć się z Państwa komputerem.

Wsparcie i Pomoc techniczną oferujemy tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Czego nie obejmuje wsparcie techniczne?

Szkoleń i konsultacji

Wsparcie techniczne nie obejmuje indywidualnych szkoleń, porad prawnych oraz konsultacji, które oferowane są odpłatnie.

Konfiguracji serwera

Nie oferujemy pomocy dot. konfiguracji serwera poczty oraz jego ustawień za które odpowiada Państwa informatyk lub dostawca serwera wysyłkowego

usuwania z list RBL

Nie obejmuje pomocy w usuwaniu serwerów poczty z list spamerów (RBL). To leży w gestii Państwa dostawcy poczty lub lokalnego informatyka.

Masz problem z programem lub pytanie?

Odpowiadamy na bieżąco na wszystkie zgłoszenia