Funkcje do importu adresów e-mail

import adresów email do AnoMail

Funkcje do importu adresów e-mail

Do programu AnoMail można wczytywać bazy adresów e-mail bezpośrednio z pliku tekstowego lub importować z popularnych formatów. W przypadku bezpośredniego otwierania adresów poprzez funkcję Otwórz plik tekstowy musi zawierać same adresy ułożone jeden pod drugim. AnoMail posiada także funkcje do importu adresów e-mail, dzięki którym można pobierać adresy e-mail z plików zawierających dodatkowe dane np. numery telefonów itp.

Normalizacja i usuwanie powtarzających się adresów e-mail

Funkcje umożliwiające import adresów e-mail znajdują się pod przyciskiem Importuj w głównym oknie programu AnoMail. W trakcie importu program wykonuje deduplikację adresów e-mail czyli usuwa powtarzające się pozycje oraz normalizuje adresy tzn. zmienia wielkość liter w adresach na małe. Pomijane są dodatkowe dane takie jak imiona i nazwiska.

Import adresów e-mail jest prosty

Najważniejsze funkcje do importu adresów e-mail w programie AnoMail to:

  • Z zawartości Schowka Windows – funkcja pozwala na import adresów e-mail, które wcześniej wraz z dodatkowymi danymi zostały skopiowane do Schowka Windows. Program pomija inne dane niż adresy e-mail więc spokojnie można zaznaczać teksty zawierające nie tylko adresy e-mail ale dodatkowe pola np. telefony, nazwy firm itp.
  • Z dowolnych plików (CSV, XLSx, DOCx, TXT) – moduł do pobierania adresów e-mail bezpośrednio z różnych formatów plików CSV, TXT oraz Word, Excel itd. Program otwiera plik, pomija zbędne dane i pobiera tylko adresy e-mail.
  • Z folderu z plikami tekstowymi (TXT/CSV) – ta funkcja umożliwia pobieranie adresów e-mail z wielu plików tekstowych w formacie TXT lub CSV ale z danego folderu, który może zawierać kilkaset plików.
  • Z okna dowolnej aplikacji Windows – pozwala importować adresy e-mail bezpośrednio z okna dowolnego programu, w którym możliwe jest zaznaczenie adresów np. bezpośrednio z okna przeglądarki internetowej np. Chrome lub Firefox.
  • Ze stron internetowych – moduły pozwalające na samodzielne zbieranie adresów e-mail ze stron internetowych firm.
  • Z wiadomości EML (Live Mail/Thunderbird) – szerokie spektrum możliwości pobierania adresów e-mail z dowolnych pól wiadomości np. Danych nadawcy, Danych odbiorcy, treści listu, pól DW, UDW itd.
  • Z konwertera listów MSG (Outlook) do EML – umożliwia konwersję listów z formatu MSG do EML a przy okazji pobiera adresy e-mail z Danych nadawcy lub Odbiorcy listu w formacie MSG. Po przekonwertowaniu listów z MSG na format EML można pobierać adresy także z treści listu lub innych pól wiadomości e-mail.
  • Z wizytówek kontaktów (vCard/Contact) – umożliwia pobieranie adresów e-mail z wizytówek vCard oraz kontaktów Windows.
  • Z książki adresowej Windows (WAB) -ta funkcjonalność pozwala importować adresy e-mail z Książki Kontaktów Windows i jest dostępna tylko w systemie Windows XP. Nowszy Windows już nie korzysta z tego mechanizmu.
  • Baza z polami personalizacji w pliku CSV – umożliwia pobieranie do AnoMail nie tylko adresów e-mail ale dodatkowych pól np. imiona, nazwiska, nazwy firm, kody rabatowe i wiele innych.

Funkcje do importu adresów z dodatkowymi danymi

W razie chęci wczytania do programu dodatkowych danych np. imion, nazwisk, nazw firm itp. niezbędnych do personalizacji mailingu należy wykonać import kontaktów w Edytorze kontaktów. Program AnoMail pozwala także na tworzenie baz danych zawierających pełne pola personalizacji w zewnętrznym oprogramowaniu np. Microsoft Excel.

Pobrane dane można wykorzystać na przykład do masowego wysyłania zaproszeń na wydarzenia lub seryjnej wysyłki spersonalizowanych newsletterów. Inne funkcje można poznać czytając artykuł pt.: Wybrane funkcje programu mailingowego.

Imiona, nazwiska oraz nazwa firmy w korespondencji seryjnej e-mail

AnoMail rozpoznaje dane z pliku CSV lub pozwala na pobieranie danych przez zaznaczanie kolumn w programie Excel lub dowolnym innym, który zarządza danymi w sposób tabelaryczny np. Microsoft Word.

W związku z tym AnoMail jest idealnym narzędziem do tworzenia korespondencji seryjnej e-mail wraz z obsługą dowolnej ilości załączników lub nawet możliwością personalizacji załączników.

Po wysłaniu spersonalizowanego mailingu warto skorzystać z funkcji do automatycznej analizy zwrotów z niedostarczonej poczty lub wykorzystać historię mailingu aby nie wysyłać poczty do osób, które już wcześniej ją otrzymały.

Gdy już wiesz jak importować adresy, to zobacz: