Formularze online na stronie firmy

do obsługi zapisu lub rezygnacji

Zintegruj formularze online z AnoMail

W programie AnoMail można wykorzystać formularze online np. z WordPress na potrzeby zapisu do newslettera lub do obsługi rezygnacji. Z racji tego, że AnoMail działa w Państwa komputerze a nie na Państwa serwerze internetowym należy wykorzystać mechanizm formularzy online aby połączyć Państwa stronę z programem AnoMail.

W tym celu należy na Państwa stronie internetowej utworzyć formularz do zapisywania osób oraz osobny formularz do wypisywania. Można tego dokonać korzystając z popularnych (bezpłatnych) dodatków do WordPress np. Contact Form 7 lub WPForms. Ewentualnie można użyć mechanizmu generowania formularzy kontaktowych z Państwa obecnego systemu CMS do zarządzania stroną internetową.

Dane ze strony trafią do Państwa komputera

Dane z formularzy online znajdujących się na Państwa stronie internetowej będą przekazywane do AnoMail a ściślej mówiąc to lokalny moduł subskrypcji AnoMail będzie pobierał dane wysyłane z formularza poprzez e-mail.

Dzięki temu adresy osób zapisujących się na Państwa stronie trafią do Waszego komputera. Natomiast z Państwa strony jedyną czynność jaką macie wykonać do skonfigurować AnoMail do odbierania poczty z konta na które formularz wysyła wiadomość.

Zapis do newslettera przez formularz
Formularz na stronie wysyła maila i program AnoMail go odczytuje

Skonfiguruj lokalny moduł subskrypcji do obsługi formularzy

W związku z tym należy uruchomić lokalny moduł subskrypcji AnoMail i w Ustawieniach konta pocztowego podać adres e-mail na jaki formularz wysyła wiadomości e-mail. Następnie ustalić tematy na jakie ma reagować program. Obsługa zgód i rezygnacji dostępna jest w każdej wersji licencji programu AnoMail.

Dla przykładu jeżeli formularz online wyśle wiadomość z tematem „Zapis_online_www” to AnoMail będzie wiedział, że ma do czynienia ze zgodą na mailing. Analogicznie gdy w temacie wiadomości pojawi się „Wypis_online_www” to program uzna, że ktoś rezygnuje.

Zobacz: Wysyłanie unikalnych kodów rabatowych po zapisie

Konfiguracja obsługi formularzy online
Włącz w swoim komputerze obsługę formularzy ze strony internetowej

W temacie wiadomości generowanej przez formularz powinno pojawić się słowo na jakie ma reagować lokalny moduł subskrypcji dla przykładu jeżeli Państwa formularz wyśle na adres wiadomość z tematem rezygnacja (słowo w temacie może być dowolne) to lokalny moduł subskrypcji zapisze adres email osoby, która się wypisuje na liście rezygnacji. Analogicznie jeśli w temacie pojawi się słowo np. zgoda (słowo może być dowolne) to program uzna, że ktoś zapisuje się do Państwa listy.

Aby lokalny moduł subskrypcji był gotowy na zapisywanie adresów z Państwa formularza należy przejść do konfiguracji programu naciskając przycisk Konto i wprowadzić tam adres email na jaki będą przychodziły dane z formularza oraz włączyć funkcję o nazwie Włącz obsługę zapisywania lub rezygnacji poprzez formularze online.

Formularze online do AnoMail

Odtwórz film na temat Formularze online do zapisu lub rezygnacji

Używając formularzy na Państwa stronie internetowej można zmusić AnoMail, aby je sam wypełniał danymi osób, które kliknęły w link zamieszczony w wiadomości e-mail. W tym przypadku oprócz adresu e-mail osoby, która kliknęła można przekazywać numer klienta oraz dodatkowe dane.

W tym celu wstawiając w treści listu link należy dodać do niego parametry np. #EMAIL# – AnoMail doda do linku adres e-mail osoby, która kliknęła. Dodając kolejne pole personalizacji np. #KTN# – komputer wstawi do odnośnika numer klienta itd.

Tą funkcjonalność można wykorzystać do pozyskiwania zgód marketingowych na dalszy kontakt. Działa to tak, że z AnoMail wysyłacie maila i wstawiacie do treści link (patrz niżej) lub przycisk CTA po kliknięciu którego wyświetla się Państwa strona z wypełnionym przez AnoMail formularzem. 

W formularzu można umieścić wymagane klauzule marketingowe i dopiero gdy ktoś je zaakceptuje to trafia do Was zgłoszenie, które AnoMail jest w stanie sam obsłużyć i od razu wysłać ofertę.

 

Oto przykładowy link do zamieszczenia w wiadomości:
https://www.example.com/skrypt.php?mail=#EMAIL#&klient=#KTN#

Państwa formularz na stronie powinien umieć przyjmować te dane metodą GET. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tworzenia formularzy należy skontaktować się z dostawcą Państwa systemu CRM lub sprawdzić dokumentację do oprogramowania CMS służącego do zarządzania Waszą stroną internetową.

Program tworzy kopie zapasowe wiadomości z formularza online

Wszystkie wiadomości e-mail ze zgód i rezygnacji zapisywane są na dysku Państwa komputera w folderze C:\AnoMail\Rezygnacje oraz C:\AnoMail\Zgody. W treści listu mogą być zawarte dodatkowe informacje jak np. zgody które klient zaznaczył itd. Podgląd tych informacji dostępny jest w module wysyłkowym po naciśnięciu przycisku Odbiorcy/Kontakty i wybraniu funkcji Autorespondery oraz komentarze do zgód i rezygnacji.

Utwórz formularz na stronie internetowej firmy

Formularz powinien przyjmować dane ze strony i wysyłać je na podany przez Państwa adres e-mail. Następnie w lokalnym module subskrypcji należy skonfigurować odbieranie poczty z tego adresu e-mail. Moduł subskrypcji będzie rozpoznawał maile dot. zapisania lub wypisania po temacie wiadomości, którą wyśle do niego formularz online.

Aby AnoMail mógł pobrać adres e-mail oraz nazwę osoby np. zapisującej się do newslettera na Państwa stronie należy dodać do treści wiadomości wysyłanej przez formularz pewne znaczniki np. „amAdres” oraz „amNazwa”. W pierwszym z nich przekazywany będzie adres e-mail osoby a w drugim jej imię i nazwisko lub pseudonim.

Adres e-mail oraz imię i nazwisko powinny być umieszczone w specjalnych znacznikach, które przedstawiono w poniższej ramce. AnoMail „widząc” te znaczniki w treści listu będzie wiedział skąd pobrać dane osoby zapisującej się lub rezygnującej z newslettera. Wszystkie adresy oraz dane nadawcy zostaną zapisane w odpowiedniej grupie w lokalnym module subskrypcji.

Umieść w treści listu z formularza poniższe znaczniki

				
					<amNazwa>Jan Kowalski</amNazwa>
<amAdres>jan@gmail.com</amAdres>
				
			

AnoMail całą treść listu przekazaną z Państwa formularza będzie traktował jako komentarz więc w formularzu mogą być przekazywane dodatkowe dane np. numer telefonu, adres IP osoby zapisującej się itd. Komentarze będzie można zobaczyć klikając w głównym oknie przycisk Odbiorcy lub Kontakty.

Interesuje Cię ta tematyka?

Umów się na indywidualne konsultacje online

Rezygnacja z newslettera przez formularz online

Jeżeli chcielibyście Państwo zbierać dodatkowe informacje na temat przyczyn rezygnacji z Waszych newsletterów to w formularzu rezygnacji utworzonym np. w Contact Form 7 można dodać pole tekstowe z pytaniem o przyczynę rezygnacji. Formularz przekaże dane do AnoMail więc jeżeli chcieliby Państwo się z nimi zapoznać to w głównym oknie modułu wysyłkowego należy nacisnąć przycisk Odbiorcy/Kontakty i wybrać funkcję Autorespondery oraz teksty do zgód i rezygnacji.

W oknie, które wyświetli się będą widoczne komentarze od osób, które wypełniły formularz rezygnacji na Państwa stronie. Zwracamy uwagę aby nie ustawiać komentarzy przy wypisywaniu jako pola wymaganego do uzupełnienia bo niektórzy mogą nie chcieć podawać przyczyny rezygnacji.

Przekazuj dane z programu AnoMail do formularza na stronie

Tworząc formularz do obsługi rezygnacji można zadbać o to aby przyjmował dane od AnoMail metodą GET. Innymi słowy AnoMail przekaże adres e-mail osoby rezygnującej bezpośrednio do formularza i wypełni pole np. „Podaj adres do rezygnacji”.

W tym przypadku w oknie edycji listu należy wstawić w stopce link rezygnacji. Po kliknięciu w odnośnik, AnoMail przekaże do formularza dodatkowe parametry takie jak np. adres email, numer kampanii reklamowej itp. Można do tego wykorzystywać pola personalizacji np. #EMAIL# czyli adres e-mail.

Adres e-mail może być przekazany w zmiennej „mail” np. www.example.com/newsletter/?mail=jan@kowalski.com. W tym celu w stopce listu programu AnoMail wstaw link rezygnacji: www.example.com/newsletter/?mail=#EMAIL#

Zobacz: Jakie pola personalizacji obsługuje AnoMail?

Autoresponder do wysyłania listów powitalnych lub pożegnalnych

AnoMail wyposażono w prosty autoresponder, który może wysłać automatycznie wiadomość z ofertą gdy ktoś zapisze się lub wypisze z newslettera. Jednakże nie zalecamy wysyłać dodatkowych wiadomości gdy ktoś rezygnuje z Państwa mailingu.

W oknie przedstawionym poniżej można ustawić tematy nowych listów które zostaną wysłane do osób które zapisały się. Nie stoi nic na przeszkodzie aby wiadomość wysyłana do osób po zapisaniu zawierała ofertę lub nawet załącznik z klauzulą informacyjną lub np. e-book z poradnikiem, który oferowany jest tylko dla osób które zapisały się na Państwa listę subskrypcyjną.

To wszystko ustawia się w lokalnym module subskrypcji klikając odpowiednio przyciski Konto, Ustawienia oraz Wiadomości. Wcześniej należy przygotować treść oferty oraz ewentualny załącznik. W przypadku wysyłania załączników zalecamy aby włączyli Państwo obsługę podpisów cyfrowych S/MIME.

Sprawdzaj powody lub teksty podawane przy rezygnacji

Aby podejrzeć jakie powody rezygnacji osoby wypisujące podawały można kliknąć w module wysyłkowym przycisk Odbiorcy/Kontakty i wybrać funkcje Autorespondery oraz komentarze do zgód i rezygnacji. Warto tam zaglądać okresowo bo niektórzy podają inny adres na jaki należy wysyłać oferty.

Natomiast gdyby trzeba było hurtem zablokować wszystkie osoby rezygnujące to w module wysyłkowym należy nacisnąć przycisk Subskrypcja i wybrać funkcję Dodać rezygnacje do zastrzeżonych. Od tej pory program nie pozwoli wysłać poczty do odbiorcy, którego adres znalazł się na liście zastrzeżonej.