Program do wysyłania kuponów rabatowych

wysyłka bonów rabatowych e-mail

Program do wysyłania kuponów rabatowych PDF

W programie e-mailingowym AnoMail można generować kupony rabatowe w PDF i personalizować newslettery. Każdy z odbiorców z Państwa listy mailingowej może otrzymać np. spersonalizowany bon zniżkowy lub imienny karnet. Program do wysyłania kuponów rabatowych pozwala nanieść na wzór kuponu w postaci obrazka, pola personalizacji takie jak np. Imię, Nazwisko, numer kuponu, termin ważności itd. Pola te można wykorzystać do wysłania spersonalizowanych kuponów lub bonów do osób z listy wysyłkowej. Bony rabatowe mogą służyć jako środek płatniczy do częściowej zapłaty za produkt lub usługę.

Obsługa kuponów rabatowych w programie do mailingu

Oprogramowanie AnoMail ma wbudowany generator kodów rabatowych, które mogą być przypisane do odbiorcy. Dzięki temu można utworzyć imienne kupony z unikalnymi kodami a tym samym unika się sytuacji gdy kod rabatowy zostanie wykorzystany wielokrotnie przez kilka osób. W razie potrzeby można wczytać do programu kody wygenerowane z Państwa oprogramowania e-commerce. Funkcja generatora kuponów rabatowych dostępna jest w głównym oknie programu pod przyciskiem Ustawienia.

Obsługa kuponów rabatowych w programie AnoMail

Po przejściu do ustawień programu kuponów rabatowych wyświetli się okno przedstawione na poniższym rysunku. W kroku pierwszym należy wskazać plik graficzny (obrazek), który będzie używany jako tło kuponu na który AnoMail nałoży pola pobrane z bazy danych zawierającej spersonalizowane informacje dot. odbiorców np. numer kuponu, imię i nazwisko itd. Bazę z polami personalizacji tworzy się w Edytorze kontaktów. Efektowny obrazek stanowiący tło można stworzyć np. w serwisie Canva.com

Pola personalizacji nakładane na kupon rabatowy w PDF

W dalszej kolejności na obrazek nakłada się pola personalizacji np. Imię (#IME#) i nazwisko (#NZW#), numer kuponu rabatowego (#RBT#). Naciskając przycisk Pozycja ustawia się pozycję tekstu czyli w którym miejscu na obrazu ma pojawić się pole personalizacji przypisane do odbiorcy listu. W sumie można używać do 5 różnych pól personalizacji, które w trakcie wysyłki AnoMail nałoży na obrazek i doda do załącznika listu w formacie PDF.

Generator kuponów rabatowych do mailingu

Przechodząc do Edytora kontaktów można skorzystać z funkcji generatora kodów rabatowych. Generator kodów pozwala stworzyć unikalne kody rabatowe dla poszczególnych odbiorców wiadomości e-mail. Każdy z kodów może być niezależny od adresu e-mail lub może być utworzony na podstawie adresu e-mail adresata listu.

Wygenerowane kody rabatowe wraz z danymi odbiorców do których zostały przypisane mogą zostać zapisane na dysku w formacie CSV. Następnie można je wczytać do programu Microsoft Excel lub innego, w którym będziecie Państwo weryfikować kupony.

Baza adresowa w programie Microsoft Excel

Spersonalizowane bazy adresowe można tworzyć w programie Microsoft Excel, Microsoft Access lub generować bezpośrednio w Państwa systemie CRM (program do zarządzania klientami) a następnie zapisać je w pliku tekstowym CSV (wartości rozdzielone przecinkami). Bazy adresowe zawierające spersonalizowane dane wczytuje się do programu AnoMail poprzez Edytor kontaktów. Następnie w Edytorze kontaktów należy kliknąć Kontakty i wybrać Importuj listę kontaktów z pliku CSV.

Ciekawe tematy z naszego e-marketingowego bloga: