Program do wysyłania kuponów rabatowych

wysyłka bonów rabatowych e-mail

Program do wysyłania kuponów rabatowych PDF

W programie e-mailingowym AnoMail można generować kupony rabatowe w PDF i personalizować newslettery. Każdy z odbiorców z Państwa listy mailingowej może otrzymać spersonalizowany bon zniżkowy lub imienny karnet. Nasz program do wysyłania kuponów rabatowych pozwala nanieść na wzór kuponu w postaci obrazka, pola personalizacji takie jak np. Imię, Nazwisko, numer kuponu, termin ważności itd.

Pola personalizacji można wykorzystać do wysłania imiennych kuponów lub bonów do osób z listy wysyłkowej. Bony rabatowe mogą służyć jako środek płatniczy do częściowej zapłaty za produkt lub usługę. Bazę do wysyłki można pobierać z programu Excel lub bezpośrednio z Państwa systemu CRM lub e-commerce (sklep internetowy).

Indywidualne hasła do ochrony dokumentów PDF

Chcesz chronić swoje dokumenty? Dane osobowe znajdujące się w certyfikacie, dyplomie lub innym dokumencie mogą być chronione indywidualnymi hasłami przypisanymi do odbiorców wiadomości. Dzięki temu nie musicie martwić się o kwestie prawne bo dane osobowe lub inne poufne informacje w dokumencie PDF będą odpowiednio zabezpieczone.

Obsługa kuponów rabatowych w programie do mailingu

Oprogramowanie AnoMail ma wbudowany generator kodów rabatowych, które mogą być przypisane do odbiorcy. Dzięki temu można utworzyć imienne kupony z unikalnymi kodami a tym samym unika się sytuacji gdy kod rabatowy zostanie wykorzystany wielokrotnie przez kilka osób.

W razie potrzeby można wczytać do programu kody wygenerowane z Państwa oprogramowania e-commerce. Funkcja generatora kuponów rabatowych dostępna jest w głównym oknie programu pod przyciskiem Ustawienia.

Zaproszenia na wydarzenia, konferencje i spotkania

Nasze oprogramowanie do newsletterów można wykorzystać także do wysyłania zaproszeń na konferencje. Tak samo jak kupony rabatowe wysyła się zaproszenia na wydarzenia, spotkania itp. Zamiast kuponu używa się graficznego zaproszenia na wydarzenie na które program AnoMail nakłada dane uczestnika.

Personalizacja kuponów rabatowych

Odtwórz film na temat Kupony rabatowe do mailingu

Personalizacja kuponów rabatowych przesyłanych za pośrednictwem e-maili, to doskonała metoda do zwiększenia efektywności kampanii marketingowej. Każdy odbiorca otrzymuje spersonalizowany kupon, co zwiększa jego zaangażowanie i skłonność do skorzystania z oferty. Nasze oprogramowanie do seryjnej wysyłki mailingu umożliwia łatwe i szybkie generowanie spersonalizowanych dokumentów i ich wysyłkę do każdego odbiorcy w postaci indywidualnego załącznika PDF.

Obsługa kuponów rabatowych w programie AnoMail

Po przejściu do ustawień programu kuponów rabatowych wyświetli się okno przedstawione na poniższym rysunku. W kroku pierwszym należy wskazać plik graficzny (obrazek), który będzie używany jako tło kuponu na który AnoMail nałoży pola pobrane z bazy danych zawierającej spersonalizowane informacje dot. odbiorców np. numer kuponu, imię i nazwisko itd. Bazę z polami personalizacji tworzy się w Edytorze kontaktów. Efektowny obrazek stanowiący tło można stworzyć np. w serwisie Canva.

Dystrybucja kodów rabatowych w mailu
Generator kuponów rabatowych w programie AnoMail Premium

Pola personalizacji nakładane na kupon rabatowy w PDF

W dalszej kolejności na obrazek nakłada się pola personalizacji np. Imię (#IME#) i nazwisko (#NZW#), numer kuponu rabatowego (#RBT#). Naciskając przycisk Pozycja ustawia się pozycję tekstu czyli w którym miejscu na obrazu ma pojawić się pole personalizacji przypisane do odbiorcy listu.

W sumie można używać do 5 różnych pól personalizacji, które w trakcie wysyłki AnoMail nałoży na obrazek i doda do załącznika listu w formacie PDF. Nie trzeba martwić się także dystrybucję kodów rabatowych bo tym zajmie się AnoMail. Funkcję kuponów rabatowych można wykorzystać także do wysyłania karnetów, masowych zaproszeń, voucherów itp.

Generator kuponów rabatowych do mailingu

Przechodząc do Edytora kontaktów można skorzystać z funkcji generatora kodów rabatowych. Generator kodów pozwala stworzyć unikalne kody rabatowe dla poszczególnych odbiorców wiadomości e-mail. Każdy z kodów może być niezależny od adresu e-mail lub może być utworzony na podstawie adresu e-mail adresata listu.

Wygenerowane kody rabatowe wraz z danymi odbiorców do których zostały przypisane mogą zostać zapisane na dysku w formacie CSV. Następnie można je wczytać do programu Microsoft Excel lub innego, w którym będziecie Państwo weryfikować kupony.

Baza adresowa w programie Microsoft Excel

Spersonalizowane bazy adresowe można tworzyć w programie Microsoft Excel, Microsoft Access lub generować bezpośrednio w Państwa systemie CRM (program do zarządzania klientami) a następnie zapisać je w pliku tekstowym CSV (wartości rozdzielone przecinkami). Bazy adresowe zawierające spersonalizowane dane wczytuje się do programu AnoMail poprzez Edytor kontaktów. Następnie w Edytorze kontaktów należy kliknąć Kontakty i wybrać Importuj listę kontaktów z pliku CSV.

Patrz także: Mapowanie danych czyli szybki import z tabeli Excela

Zobacz: Dystrybucja kodów rabatowych

AnoMail może być traktowany jako narzędzie do dystrybucji kuponów rabatowych. Program oprócz omawianej funkcjonalności pozwala wysyłać spersonalizowane załączniki czyli każdy odbiorca może otrzymać załącznik przeznaczony tylko dla niego. W ten sposób można wysyłać bilety, wejściówki, kody QR i wiele innych.

Program może także być wykorzystany do automatycznego wysyłania indywidualnych kodów rabatowych po zapisaniu do newslettera. Do najnowszej wersji AnoMail 2024 wprowadza się listę kodów rabatowych (utworzonych w Woocommerce, Prestashop itp.), które program wysyła do odbiorców którzy zapiszą się do newslettera lub wyrażą zgodę na dalszy kontakt w celach marketingowych

Ciekawe tematy z naszego e-marketingowego bloga: