Lista najczęstszych pytań i ODPOWIEDZI (FAQ)

Naciśnij ctrl+F aby wyszukać tekst na stronie

297. W grupie adresów do wysłania mam adresy zagraniczne. Czy da się je usunąć?

Tak. W głównym oknie programu AnoMail naciśnij przycisk Usuń i wybierz Pozostaw tylko adresy a następnie wpisz .pl. Komputer usunie z listy wszystkie adresy spoza domeny .pl. Ponadto pod przyciskiem Porządkuj znajduje się szereg funkcji służących do porządkowania adresów wg domen lub słów kluczowych.

296. AnoMail nie chce wysyłać poczty tzn. po wysłaniu 100 wiadomości pokazuje się komunikat o limicie na serwerze a w dzienniku wysyłki przy adresach widać błąd FromFailure, DataFailure lub AuthFailure. Kontaktowaliśmy się z naszym dostawcą poczty i twierdzi, że nie ma limitów na naszym koncie. Jak w AnoMail wyłączyć limity?

W programie AnoMail nie ma funkcji do sztucznego ograniczania wysyłki a z przesłanych błędów jednoznacznie wynika, że limity są po stronie Państwa dostawcy poczty tj. dostawca poczty blokuje Wasze wysyłki. Błąd DataFailure oznacza, że dostawca poczty odrzuca przyjęcia treści wiadomości. Błąd FromFailure oznacza, że dostawca poczty nie pozwala wysłać kolejnego maila z Państwa adresu e-mail. Ostatni błąd tj. AuthFailure oznacza, że Państwa dostawca poczty zmienił Państwu hasło do logowania ze względu na wysyłanie spamu lub limit wysłanych wiadomości. W takim przypadku należy skontaktować się ponownie z dostawcą poczty i wyjaśnić przyczynę blokady.

295. Wszystkie adresy e-mail ze zwrotów (mailer delivery error) mam lokalnie na dysku w skrzynce odbiorczej programu Mozilla Thunderbird. Jak dodać je na listę zastrzeżoną w programie AnoMail?

Proszę przeciągnąć wszystkie listy z programu Thunderbird na pulpit Windows do jakiegoś folderu np. Nieprawidlowe. Następnie kliknąć w AnoMail przycisk Importuj -> Z wiadomości EML… W dalszej kolejności w Opcjach importu zaznaczyć BODY czyli pobieranie adresów e-mail z treści listu. Gdy program pobierze adresy kliknąć Pobrane i usunąć z listy pozyskanych adresów te które należą do Państwa. Na koniec zaznaczyć funkcję „Dodaj powyższe adresy do zastrzeżonych” lub zapisać adresy do pliku tekstowego.

Patrz także: Automatyczna obsługa niedostarczonej poczty oraz rezygnacji

294. Program AnoMail pokazuje, że konto wysyłkowe jest prawidłowo skonfigurowane ale poczta nigdzie nie dociera. Nie ma żadnych zwrotów. Co może być tego przyczyną?

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w dwóch przypadkach. Pierwszy to źle uwierzytelnione wysyłki z Państwa serwera/domeny czyli nie włączono zabezpieczeń antyspamowych na serwerze/domenie wysyłkowej. W tym przypadku należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o włączenie SPF, revDNS, DKIM oraz DMARC. Druga możliwość to obecność Państwa serwera wysyłkowego lub domeny na listach spamerskich (RBL). Tak jak poprzednio należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o usunięcie z listy spamerów (ang. delisting) lub zmienić adres IP serwera poczty. Dodatkowo można kliknąć w AnoMail funkcję Raporty i wybrać Antyspamowy Anti-Abuse aby sprawdzić na jakiej liście RBL jest zgłoszony Państwa serwer wysyłkowy.

293. Wysyłamy zapytania o możliwość przesłania oferty i ludzie odsyłają nam pustego maila z tematem "Zgoda na ubezpieczenie" i to sprawdza się super ale chcielibyśmy aby odbiorca od razu napisał nam jakie chce ubezpieczenie. Czy da się uzyskać taką funkcjonalność w AnoMail? Korzystamy z licencji STANDARD i w zupełności nam wystarcza.

Wystarczy wstawić link Zapisania poprzez e-mail z tekstem, który ma wyświetlić się u odbiorcy podczas tworzenia nowego listu. Oto przykład: „Poproszę o ofertę, kliknij aby wyrazić zgodę” „. Po kliknięciu w ten link, powinno otworzyć się okno programu pocztowego z nową wiadomością z tematem „Zgoda” a w treści listu pojawi się tekst „Poprosze o ofertę XYZ…” Każdy element w treści wiadomości można w ten sposób podlinkować wstawiając hiperłącze. np: mailto:biuro@example.com?subject=Zgoda&body=Poprosze%20oferte%20XYZ

Niektóre programy pocztowe (tzw. webmail) nie obsługują takiej formy tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowo nie zalecamy używania polskich znaków oraz zamiast spacji sugerujemy wstawić znak %20, gdyż starsze programy pocztowe „nie widzą spacji” gdy nie jest wpisana w ten sposób lub nie rozpoznają polskich znaków.

292. Zakupiliśmy usługę Office 365 (Exchange Online) aby móc korzystać z raportów DSN (Delivery System Notification) ale w trakcie wysyłki raz na jakiś czas, nie ma reguły AnoMail przerywa wysyłanie i informuje o limicie na serwerze poczty. Nie wysyłamy dziennie więcej niż 2 tys. wiadomości. Jak to naprawić aby program nie przerywał wysyłki?

Należy w ustawieniach AnoMail spowolnić wysyłkę gdyż wysyłka przez serwer chmurowy Microsoft (smtp.office365.com) podlega limitom. Nie można wysyłać więcej niż 10 tys. wiadomości na dobę oraz szybciej niż 30 wiadomości na minutę. W związku z tym należy spowolnić wysyłkę z AnoMail aby nie przekroczyć 1800 wiadomości na godzinę (30 wiadomości na minutę x 60 minut). W ustawieniach masowej korespondencji należy ustawić przerwę np. 15 lub 20 sek. po wysłaniu każdych 30 wiadomości. W razie konieczności można zainstalować program AnoMail na dwóch komputerach i wysyłać pocztę z dwóch różnych kont pocztowych Office 365 aby „ominąć” limit 1,8 tys. wiadomości na godzinę z jednego konta pocztowego.

Patrz także: Serwer chmurowy Amazon SES (Simple Email Service) do 60 tys. wiadomości na miesiąc bez opłat.

291. Po wysyłce otrzymujemy od odbiorców informacje aby do nich nic nie wysyłać. Dodajemy ręcznie każdy adres z rezygnacji na listę zastrzeżoną. Czy można to jakoś zautomatyzować?

Tak oczywiście w najnowszej wersji programu AnoMail jest funkcja do automatycznego dodawania adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną. W module wysyłkowym należy nacisnąć przycisk Subskrypcja a następnie wybrać funkcję Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych. Aby ta funkcja działała tzn. wykrywała adresy z rezygnacji to w wiadomości należy wstawić link rezygnacji oraz włączyć w lokalnym module subskrypcji (zielona ikona) funkcję: Obsługa rezygnacji i zwrotów z niedostarczonej poczty.

290. Chciałbym w piątek przed wyjściem z pracy przygotować całą wysyłkę i ustawić aby AnoMail rozpoczął mailing w poniedziałek przed moim przyjściem do pracy. Natomiast nie chcę zostawiać włączonego komputera przez kilka dni. Czy można jakoś zmusić AnoMail aby po włączeniu mojego komputera w poniedziałek rano sam zaczął wysyłać pocztę?

Pośrednio jest taka możliwość. W piątek ustawia Pan wszystkie parametry wysyłki w AnoMail w tym termin rozpoczęcia np. poniedziałek, godz. 8 rano. Następnie w komputerze włącza Pan hibernacje systemu Windows. W BIOSie komputera ustawia Pan automatyczne włączenie komputera (funkcja Wake Up Data-Time) w poniedziałek o godz.: 5:58. W momencie gdy system Windows wznowi pracę wychodząc z trybu hibernacji, AnoMail powinien rozpocząć zaplanowaną wysyłkę. W razie konieczności w ustawieniach wysyłki terminowej AnoMail można ustawić aby wyłączył komputer po zakończeniu wysyłania poczty. Dodatkowo może być konieczne włączenie w systemie Windows automatycznego logowania na konto, na którym został uruchomiony uprzednio AnoMail. Ewentualnie poprosić współpracownika, który przychodzi pierwszy do pracy o włączenie komputera z AnoMail.

289. Lokalny moduł subskrypcji do obsługi zwrotów rezygnacji od kilku dni nie usuwa mi z konta pocztowego nieprawidłowych maili i mam ich już ponad 50 tys. Pokazuje, że łączy się, coś tam robi ale nieprawidłowe adresy nie znikają ze skrzynki

W pierwszej kolejności należy w lokalnym module subskrypcji kliknąć przycisk Konto i sprawdzić poprawność konfiguracji tzn. loginu i hasła do skrzynki. W dalszej kolejności wyłączyć w Ustawieniach lokalnego modułu subskrypcji, funkcję: Pobieraj zawartość skrzynki za jednym razem. Dzięki temu AnoMail spróbuje partiami analizować wiadomości ze zwrotów bo być może Państwa serwer nie obsługuje lub nie chce przyjąć od AnoMail polecenia do hurtowego usuwania listów ze skrzynki.

288. Posiadamy serwer pocztowy, który ma ograniczenie wysyłki maili do 500 na godzinę. W jaki sposób ustawić AnoMail aby wysyłka nie przekroczyła limitów naszego serwera?

W programie Anomail (niebieska ikona, moduł wysyłkowy) należy kliknąć ikonę Ustawienia, następnie wybrać funkcje Masowej korespondencji i przesunąć pierwszy suwak na pozycję 1 a drugi na pozycję 7. Innymi słowy program AnoMail ma wysłać jedną wiadomość, następnie odczekać 7 sekund zanim wyśle kolejną itd. Zalecamy także zapoznać się z pytaniem 266 oraz 147.

287. Od kilku dni wysyłka z AnoMail strasznie spowolniła. Wcześniej wysyłał mi kilka wiadomości na sekundę a teraz pokazuje 0,4 wiadomości. Nic nie zmieniałem w programie ani w komputerze, cały czas wysyłam tą samą wiadomość. Nie mam także problemów z internetem. Co może być przyczyną problemu?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i zapytać czy nie wprowadził limitów na ilość wiadomości wysyłanych w ciągu określonego czasu np. godziny oraz czy nie zmienił limitów na ilość jednoczesnych połączeń z danego IP do serwera (czyli de facto z komputera na którym zainstalowano AnoMail). Niektórzy dostawcy poczty ograniczają także ilość wiadomości przekazywanych jednorazowo do serwera w trakcie jednego połączenia np. 30 wiadomości. W efekcie gdy AnoMail próbuje wysyłać pod rząd więcej wiadomości to Państwa serwer spowalnia ich przyjmowania i spada ogólna szybkość wysyłki lub wysyłka jest przerywana z odpowiednim komunikatem. Rozwiązaniem problemu może być zmiana parametrów wysyłki tj. spowolnienie lub zmniejszenie ilości wiadomości, które AnoMail przekazuje do serwera. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustawienia -> Masowej korespondencji i ustawić parametry wysyłki na Tymczasowo wstrzymaj wysyłkę po wysłaniu np. 20 wiadomości. Wznów wstrzymaną wysyłkę po upływie np. 5 sek. Dzięki takiemu ustawieniu AnoMail nawiąże jedno połączenie z Państwa serwerem poczty i przekaże do niego 20 wiadomości. Następnie rozłączy się i odczeka 5 sekund zanim nawiąże kolejne połączenie. Oczywiście parametry wysyłki należy ustawić zgodnie z zaleceniami Państwa dostawcy serwera pocztowego.

286. Program AnoMail pokazuje, że wysłał prawidłowo pocztę na 3 moje adresy e-mail. Na dwa firmowe adresy poczta dotarła a na trzeci już nie. Próbowałem kilka razy i za każdym razem pokazuje, że wysłał a wiadomość nie dociera na mój adres. Nie ma żadnego zwrotu z informacją, że poczta nie mogła być dostarczona.

Taka sytuacją ma miejsce najczęściej gdy serwer pocztowy z którego wysyłana jest poczta znajduje się na listach spamerskich lub jest źle uwierzytelniony (np. brak lub błędny SPF, DKIM itd.). AnoMail przekazuje pocztę do Państwa serwera poczty wychodzącej (smtp), ten potwierdza jej przyjęcie i dlatego AnoMail pokazuje komunikat, że wysłał prawidłowo. W dalszej kolejności Państwa serwer poczty wysyła wiadomość w świat. Z kolei serwer pocztowy odbiorcy gdy „zobaczy”, że przesyłka z Państwa serwera nie jest prawidłowo uwierzytelniona to od razu może ją skasować lub umieścić wiadomość w folderze spam. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać to należy upewnić się czy wprowadzili Państwo do programu AnoMail (funkcja Kreator – Dodaj konto pocztowe) prawidłowe dane do wysyłki. Następnie wprowadzić adres z którym są problemy do pola adres e-mail (pod tematem) i nacisnąć Wyślij -> List na podany adres. Zaraz po tym jak AnoMail potwierdzi wysłanie wiadomości kliknąć przycisk Ustawienia i wybrać funkcję Pokaż dzienniki wysyłki. To wszystko co wyświetli AnoMail należy przesłać do Państwa dostawcy poczty z prośbą aby sprawdził co stało się z konkretną wiadomością. Państwa dostawca poczty w logach serwera może sprawdzić czy wiadomość została przyjęta przez serwer odbiorcy itd.

285. Nasz program do zarządzania kontaktami (CRM online) oprócz kilku adresów e-mail wyświetla różne dodatkowe informacje dot. klienta. Czy można pobrać wszystkie adresy równocześnie z tzw. fiszki klienta?

Tak oczywiście. Służy do tego funkcja Importuj -> Z dowolnych aplikacji Windows. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie informacje pojawiającej się w danej fiszce Państwa programu CRM a następnie nacisnąć Ctrl+C czyli Kopiuj. AnoMail pobierze tylko adresy a resztę danych pominie. Przechodząc do kolejnej fiszki można powtórzyć operację przy czym program AnoMail pobierając adresy zadba o to aby nie powtarzały się na liście.

284. Testuje AnoMail DEMO i cały czas przy próbie wysyłki pierwszej wiadomości pokazuje błąd: ConnectFailed 2 - Brak dostępu do serwera DNS. Czy jak kupie wersję pełną to ten problem ustąpi?

Problem nie dotyczy wersji demo tylko tego, że zapewne wprowadzili Państwo błędy adres serwera poczty wychodzącej (smtp) czyli serwera Państwa dostawcy poczty przez który ma być realizowana masowa wysyłka. Poprawne dane do konfiguracji serwera poczty .wychodzącej (smtp) otrzymacie Państwo od swojego dostawcy poczty. Jak tylko wprowadzicie poprawne dane, zazwyczaj takie same jak w zwykłym programie pocztowym np. Outlook lub Thunderbird to program AnoMail zacznie wysyłać masową korespondecję. AnoMail został przetestowany praktycznie ze wszystkimi serwerami pocztowymi (dedykowane, prywatne, współdzielone, lokalne) dostępnymi na rynku więc nie powinno być żadnych problemów z wysyłką także przez serwery Microsoft (Office365 Exchange) lub Google (G Suite) itp.

283. AnoMail nie chce się uruchomić po aktualizacji Windows 10 do wersji 1803 (Windows Spring Update, z 30 kwietnia 2018 r.) i pojawiają się różne komunikaty błędów np. #7 Out of memory lub #513 problem z integralnością pakietu danych itp.

Problem związany jest z nową wersją Windows 10 (1803) oraz zmianami jakie Microsoft wprowadził do systemu dnia 30 kwietnia 2018 r. Problem nie dotyczy tylko naszego oprogramowania (w starszych wersjach) ale wielu innych programów w tym także programów od Microsoft. Aby dalej móc korzystać, ze starej wersji AnoMail należy go zainstalować na komputerze na którym nie ma najnowszej wersji Windows. Ewentualnie skorzystać z nowej wersji AnoMail 2018 v598.18x, która jest dostosowana do najnowszych wersji systemu Windows 10 April Update 1803. Aby pobrać nową wersję AnoMail należy zalogować się na swoje konto w serwisie AnoMail.pl. Oczywiście aktualizacja programu AnoMail jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do opieki serwisowej (tzw. wsparcia technicznego). Niestety nie oferujemy aktualizacji do starszych wersji AnoMail 2007/../2018 gdyż ich cykl życia dobiegł końca i zostały wycofane z rynku jako przestarzałe produkty. Więcej informacji o problemach z aktualizacją Windows 10 można znaleźć w oświadczeniu Microsoft: Windows 10 causes issues… oraz artykule Computerworld pt. Win10 1803 bugs.

Sprawdź: Co nowego w AnoMail Desktop dla Windows 10 April Spring Update 1803. Patrz także pytanie 115

282. Obecnie wysyłamy dużo wiadomości do naszych klientów, którzy korzystają m.in. z GMail. Raz na jakiś czas GoogleMail blokuje przyjęcie poczty z komunikatem Message rejected by Google Groups. Please visit http://mail.google.com/.... to review our Bulk Email Senders Guidelines. Nasz obecny system pocztowy usuwa taki adres i mamy z tym kłopot. Jak u Was wygląda sprawa obsługi takich zwrotów i czy AnoMail też usunie mi adresy klientów z GMail?

AnoMail nic nie usuwa bez Państwa zgody. Zwroty z niedostarczonej poczty ze względu na blokadę antyspamową oznaczane są jako Lista RBL i AnoMail zapisuje je w oddzielnej grupie, do której można ponowić mailing np. za kilka godzin lub dni. Jeżeli Państwa klienci rzeczywiście czekają na Wasze oferty to wystarczy zgłosić do Google problem z dostarczalnością poczty z Państwa serwerów. Patrz: Problem z dostarczalnością poczty do serwerów Google/GMail

281. Wiem, że AnoMail 2020 samodzielnie rozpoznaje i przyporządkowuje wiadomości ze zwrotów do kategorii błędne (Mail Delivery Failure) ale czy można zobaczyć jak je kwalifikuje tzn. które uznaje z twarde zwroty a które miękkie?

Jest taka możliwość. Przed wysyłką należy wyłączyć zielony moduł subskrypcji (inaczej automatycznie wykona selekcję) i włączyć go dopiero min. 2h po zakończonej wysyłce. Następnie kliknąć w nim przycisk Wyślij/Odbierz i wybrać funkcję Podgląd skrzynki pocztowej. AnoMail połączy się z Państwa skrzynką pocztową i pokaże Państwu w kolumnie Klasyfikacja listu swoją ocenę np. Twardy zwrot (adres do kasacji), miękki zwrot (np. zapchana skrzynka), Autoresponder (jestem na urlopie) itd. Druga możliwość to nacisnąć przycisk Wyślij/Odbierz i wybrać funkcję Odbierz subskrypcję z konta. Gdy program wykona analizę należy kliknąć Wyświetl dziennik aktywności aby uzyskać dostęp do pełnego raportu z porządkowania skrzynki.

Patrz: Automatyczna obsługa zwrotów z niedostarczonej korespondencji

280. Po aktualizacji starszej wersji AnoMail do najnowszego AnoMail nie mogę wysyłać poczty. Po każdych 5 lub 10 wysłanych wiadomościach pozostałe są odrzucane przez serwer z informacją NoValidRecipients lub DataFailure. Gdy testuje konfigurację konta w AnoMail to pojawia się błąd: You are sending messages recognized as SPAM too quickly. Natomiast gdy odczekam 5 minut to znowu mogę wysyłać. Jak to naprawić gdyż w AnoMail 2015 nie były takich problemów?

NoValidRecipients, Rejected recipient lub DataFailure oznaczają, że Państwa serwer poczty nie przyjmuje z jakiegoś powodu kolejnych adresów e-mail. Może to być związane z limitami na Państwa serwerze poczty (nowy AnoMail wysyła szybciej) oraz samą treścią wiadomości. W ustawieniach programu AnoMail (Ustawienia -> Masowej korespondencji) należy spowolnić wysyłkę aby wysyłać wolniej czyli np. 1 wiadomości co 5 sek. lub 5 wiadomości i 30 sekund przerwy. Dodatkowo w treści listu należy wprowadzić przynajmniej jedno pole personalizacji np. {ODBIORCA#ADRES}, które spowoduje, że treść listu będzie zależna od odbiorcy np. wpisz w stopce Wiadomość skierowana do {ODBIORCA#ADRES}. W razie dalszych blokad należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić aby wyłączył zabezpieczenie antyspamowe (dot. poczty wychodzącej), które jest zapewne włączone na Państwa koncie pocztowym z którego realizowana jest wysyłka. Ponadto w ustawieniach masowej wysyłki AnoMail wyłączyć funkcję Wysyłaj do serwera wiele komend (ang. Pipelining). Na koniec kliknąć Ustawienia -> Masowej korespondencji -> Odbiorcy i w polu Organizacja sprawdzić czy pole nie zawiera adresu Państwa strony internetowej lub czy nie pozostawiono przykładowego tekstu np. „AnoMail – oprogramowanie do emailingow”, na który mogą reagować filtry antyspamowe.

Czytaj: Pola personalizacji zmieniające treść (sygnaturę antyspamową) wysyłanych wiadomości

279. W Skrzynce odbiorczej programu Outlook 2016 mam kilkadziesiąt tysięcy wiadomości e-mail od moich klientów. Jak pobrać hurtowo do AnoMail wszystkie adresy email z pola Od: (ang. From) aby móc do nich wysłać wiadomość z programu AnoMail 2018?

W programie Outlook 2016 ustaw się w Skrzynce odbiorczej. Potem naciśnij Plik -> Otwórz i eksportuj. Następnie kliknij przycisk Importuj/eksportuj i w oknie Kreatora wybierz Eksport do pliku. Kliknij Dalej i wybierz Wartości oddzielone przecinkami. Następnie wybierz Akcję: Eksportuj plik wiadomości i kliknij Mapuj pola niestandardowe. Wyczyść domyślą mapę pól i wybierz tylko pole Od (adres) czyli adres e-mail Twojego klienta. Gdy Outlook utworzy plik np. klienci.csv w AnoMail kliknij Importuj -> Z dowolnych plików… i wskaż plik CSV. Dzięki temu AnoMail pobierze na listę wysyłkową wszystkie adresy e-mail pobrane z Outlook 2016. To samo możesz zrobić z folderem Elementy Wysłane w Outlook aby pobrać adresy e-mail osób, do których wysłałeś korespondencję.

278. Mam AnoMail 2018 i przed każdą wysyłką włącza mi się funkcja (Analiza przedwysyłkowa), która niepotrzebnie sprawdza listę bo wcześniej już sprawdziłem listę na innym komputerze. Czy można tę funkcję wyłączyć?

Niestety funkcji nie można wyłączyć bo została wprowadzona właśnie po to, aby zabezpieczać przed przypadkowym wysłaniem poczty do kogoś kto sobie tego nie życzy. Program AnoMail 2018/2019 zawsze przed wysyłką sprawdza czy na liście adresowej nie ma adresu, który nie powinien otrzymać poczty. Jedyne co możemy zaproponować w omawianym przypadku tzn. gdy bazy adresowe są czyszczone/porządkowane na innym komputerze to usunięcie Historii oraz Listy zastrzeżonej z komputera, na którym realizowana jest wysyłka. Dzięki temu analiza przedwysyłkowa będzie trwała maksymalnie kilka sekund bo program nie będzie tracił czasu na analizę adresów z listy zastrzeżonej oraz historii korespondencji.

277. Moje testowe wiadomości trafiają do spamu. Domena została specjalnie założona na potrzeby wysyłek i nigdy wcześniej nie wysyłaliśmy z niej żadnego mailingu. Dlaczego tak się dzieje?

Niestety bez dokładnej analizy przypadku nie jesteśmy w stanie podać przyczyny, możemy jedynie zgadywać. Jeżeli list w różnych serwisach np. Poczta.Onet, Wp, Interia, Gmail itd. trafia do folderu Wiadomości śmieci (SPAM) to może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze treść listu może być nieodpowiednia np. zawiera spamerskie zwroty lub elementy, na które reagują filtry antyspamowe. Pod drugie Państwa serwer pocztowy nie jest odpowiednio uwierzytelniony (brak SPF, zły revDNS, brak DKIM oraz DMARC). Po trzecie Państwa serwer poczty lub adres IP komputera (dostawcy internetu) znajduje się na liście nadawców spamu RBL.

W pierwszej kolejności w oknie edycji listu w programie AnoMail należy nacisnąć przycisk Sprawdź i zapoznać się z wynikiem działania analizatorów antyspamowych, które pokażą co poprawić w liście aby ten nie był kwalifikowany jako spam. W dalszej kolejności w Menu Raporty -> Antyspamowy… należy sprawdzić czy IP Państwa serwera poczty lub dostawcy internetu nie znajdują się na listach spamerskich. Na koniec skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i sprawdzić czy Państwa wiadomości są odpowiednio uwierzytelnione poprzez SPF, DKIM i DMARC. Zalecamy także utworzyć rekord PTR (revDNS – odwrotny DNS) dla domeny lub subdomeny, z której będzie wysyłana poczta (niezbędne ustawienie).

Czytaj: Sposoby uwierzytelnienia serwera poczty wychodzącej oraz wykorzystanie odwrotnego DNS czyli revDNS

276. Przy próbie otwarcia listu w formacie MSG, pobranego z komputera na którym jest Outlook 2007, w AnoMail pojawia się błąd: Automation error... Czy to wina tego, że wiadomość została zapisana w starszej wersji Outlook?

Nie jest to wina starej wersji Outlook tylko prawdopodobnie w Państwa systemie Windows brakuje komponentów niezbędnych do obsługi wiadomości w formacie MSG. Rozwiązaniem problemu może być instalacja programu Microsoft Outlook w wersji 32-bitowej lub wgranie wymaganych komponentów o nazwie MAPI Client and Collaboration Data Objects do pobrania ze strony firmy Microsoft. Pobierz: Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects

275. Mamy zainstalowany AnoMail 2018 na dwóch komputerach z Windows 10 (64-bity) i tworzymy szablony w formacie MSG (Outlook 2016). Na komputerze na którym jest Outlook 2016 (64-bity) AnoMail pokazuje, że nie może odczytać szablonu MSG mimo iż Outlook jest zainstalowany. Natomiast na drugim komputerze na którym nie ma w ogóle programu Outlook, AnoMail odczytuje i zapisuje pliki w formacie MSG bez problemu. Jak sprawić aby na obu komputerach można było pracować z plikami MSG?

AnoMail jest oprogramowaniem 32-bitowym, które do obsługi wiadomości w formacie MSG korzysta z 32-bitowych komponentów Microsoft Exchange Server MAPI Client…, które po instalacji Microsoft Outlook (64-bit) zastępowane są plikami z programu Outlook w wersji 64-bitowej, do których AnoMail nie ma dostępu. W związku z powyższym jedyna możliwość to instalacja Microsoft Outlook w wersji 32-bitowej lub używanie AnoMail na komputerze na którym nie ma programu Outlook.

274. Po wejściu do Archiwum w komputerze z Windows 10, wysłane wiadomości nie są posortowane wg daty i nie można ich posortować od najnowszych do najstarszych. Gdzie w AnoMail zmienia się porządek sortowania?

AnoMail korzysta z ustawień daty systemu Windows. W związku z tym aby nie było problemów z sortowaniem wiadomości w Archiwum, w systemie Windows 10 należy kliknąć Menu Start i odszukać Panel Sterowania a w nim Zmień formaty daty… (sekcja: Zegar, Język i Region) i wybrać format rrrr-MM-dd czyli np. 2017-11-08. Ewentualnie w oknie Region przejść do zakładki Formaty i wybrać Ustawienia dodatkowe -> Dostosowywanie formatu -> Zakładka Data -> Data krótka. Od tej pory w Archiwum AnoMail powinien panować porządek.

Patrz: Jak zmienić ustawienia regionalne w systemie Windows 10

273. Przed zapisaniem do newslettera firmowego chcemy pozyskać od klienta trzy zgody tj. 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 2. Zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 3 Zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Czy Wasz program umożliwia uzyskanie takich zgód i ich późniejszą weryfikację?

Tak oczywiście jest taka możliwość. Powyższa funkcjonalność dostępna jest przy zakupie licencji STANDARD ONLINE wraz z internetowym modułem subskrypcji, który instalowany jest na Państwa serwerze www. Moduł ten umożliwia ustawienie klauzul wymaganych lub opcjonalnych, które klient przy zapisie do newslettera musi zaakceptować. Dopiero po weryfikacji adresu e-mail (double opt-in) i akceptacji wymaganych formułek, adres e-mail klienta trafia do bazy wraz z informacją kiedy, z jakiego adresu IP oraz jakie zgody zaakceptował.

Patrz także: Moduł subskrypcji online do pozyskiwania zgód marketingowych

272. Od wczoraj zauważyłem problem z wysyłką masowej korespondencji, za każdym razem gdy próbuję wysłać mailing to żaden mail spośród całej bazy nie dociera do odbiorcy, wszystkie adresy są oznaczane na czerwono z opisem błędu" Adres zdublowany lub znajduje się na liście zastrzeżonych/blokad/historii"

Przyczyn takiego zachowania programu może być kilka. Po pierwsze należy upewnić się czy adrey lub domeny nie znajdują się na liście zastrzeżonej (przycisk Zastrzeżone). W dalszej kolejności należy upewnić się czy nie macie Państwo włączonej Historii wysyłki (przycisk Historia). Jeżeli historia jest włączona to program nie pozwala wysłać poczty ponownie na adresy, do których już coś wysłał. Ostatnia możliwość to przywrócili Państwo list z Archiwum i program dodał adresy, osób które już otrzymały tą wiadomość na listę Tymczasowych blokad. Aby wyłączyć historię wysyłki należy kliknąć Historia -> Wyczyść. To samo dotyczy listy blokad tymczasowych (Historia -> Tymczasowa blokada -> Wyczyść). To powinno rozwiązać problem z blokadą wysyłki.

271. Po zainstalowaniu programu AnoMail na nowym komputerze poczta nie dociera do odbiorców lub dociera ale z dużym opóźnieniem mimo iż AnoMail pokazuje od razu, że wysłał poprawnie wszystkie listy. Co należy ustawić w programie aby problem nie występował?

W programie AnoMail nic nie możecie Państwo ustawić gdyż problem nie dotyczy samego programu tylko raczej przeciążenia Państwa serwera poczty przez który realizowana jest wysyłka. Aby rozwiązać problem z opóźnieniem wysyłki należy skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i poprosić aby przenieśli Państwa na oddzielny serwer smtp (najlepiej VPS z indywidualnym IP) gdyż hosting współdzielony ma to do siebie, że w godzinach szczytu mogą występować opóźnienia.

Jeżeli natomiast AnoMail pokazuje, że poczta została poprawnie wysłana a na pewno nie dociera do odbiorcy orazi nie ma żadnego maila zwrotnego z informacją, że wiadomość nie mogła zostać dostarczona do adresata, to na listę wysyłkową należy wprowadzić minimum dwa adresy, z których będziecie Państwo mogli odebrać pocztę (najlepiej aby to były adresy w innej domenie niż ta z której realizowana jest wysyłka). Następnie należy nacisnąć przycisk Wysyłka i zaczekać na jej zakończenie. W dalszej kolejności kliknąć Ustawienia -> Pokaż logi serwera i przesłać do Państwa dostawcy poczty wszystko to co wyświetli AnoMail. Dostawca poczty będzie mógł dokładnie prześledzić co stało się z Państwa wysyłką i określić przyczynę problemu np. złe uwierzytelnienie serwera poczty (brak lub błędne SPF, rDNS, DKIM).

270. Co jakiś czas np. raz na dwa tygodnie przy próbie uruchomienia programu AnoMail pojawia się błąd #339, GIFMation.ocx or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. Gdy zainstaluję program AnoMail ponownie to działa prawidłowo aż do momentu gdy znowu za jakiś czas wyświetla ten sam błąd. Dlaczego tak się dzieje?

Jest wielce prawdopodobne, że używacie Państwo jakiegoś oprogramowania do czyszczenia rejestru Windows lub porządkowania dysku (np. adwCleaner, CCleaner, Ashampoo WinOptimizer), który usuwa wpisy z rejestru Windows odpowiedzialne za wspomniany plik. Jest to ewidentny błąd w którymś z używanych programów. Zazwyczaj w ustawieniach tego typu programów są tzw. wykluczenia w czyszczeniu plików lub rejestru. Należy dodać plik GIFMATION.OCX do wykluczeń. Można także poszukać w ustawieniach tych programów funkcji “Przywróć” lub “Backup” lub “Kwarantanna”, które pozwalają przywrócić usunięte pliki lub wpisy. Doraźnym rozwiązaniem jest ponowna instalacja programu AnoMail przy pomocy pełnego instalatora, do pobrania ze strony AnoMail.pl.

Zapoznaj się z pytaniem 17 aby dowiedzieć się jak zrobić kopię zapasową wszystkich danych obecnie używanych w programie AnoMail (lista zastrzeżona, szablony wiadomości, archiwum wysyłki itd.) czyli przed reinstalacją programu zrób kopię całego folderu, w którym obecnie znajduje się program np.: C:\AnoMail aby nie stracić danych.

269. Podczas próby wysyłki lub sprawdzenia konfiguracji pojawia się błąd Incorrect Authentication Data, Login Incorrect, Authentication failed lub Server rejected authentication itd. Na pewno wprowadzam do programu AnoMail prawidłowe dane gdyż znam je na pamięć. Kontaktowałem się z dostawcą poczty i on twierdzi, że u nich wszystko jest w porządku i problem na pewno leży po stronie programu AnoMail.

Błąd 12535 – Server rejected authentication lub Incorrect Authentication Data itp. oznacza JEDNOZNACZNIE że Państwa serwer pocztowy odrzuca dane (login lub hasło) do skrzynki pocztowej. Innymi słowy dane konfiguracyjne, które wprowadzili Państwo do programu Anomail nie są rozpoznane przez Państwa dostawcę poczty. Możecie Państwo twierdzić, że dane, które wpisujecie są poprawne, natomiast serwer Państwa dostawcy poczty ich nie przyjmuje i sprawa zamknięta. Najlepiej login i hasło wpisywać ręcznie bez kopiowania aby uniknąć sytuacji, w której podczas kopiowania wklejają się dodatkowe znaczki. Ponadto zalecamy ponowny kontakt z Państwa dostawcą poczty w celu wyjaśnienia problemu. Dostawca poczty może sprawdzić w Dziennikach serwera a ściślej mówiąc w dziennikach logowania (połączeń) dlaczego serwer nie przyjął Państwa danych. Dodatkowo możecie Państwo sprobować zalogować się na swoją skrzynkę pocztową (ang. webmail) poprzez stronę internetową Państwa dostawcy poczty, Ewentualnie zmienić hasło do skrzynki pocztowej na nowe i po zmianie wprowadzić je do programu AnoMail poprzez funkcję Kreator.

Patrz także: Sprawdzone serwery do mailingu z 20% rabatem dla użytkowników AnoMail

268. Wstawiłem link rezygnacji (wypisywanie poprzez e-mail z tematem Rezygnacja) i na WP gdy kliknę link wypisania to pojawia się błąd 404 page not found. Ten sam link wypisania na GMail i w Outlooku działa poprawnie. Czy to jest błąd w programie AnoMail i czy możecie go poprawić lub jak rozwiązać problem aby wszyscy mogli się wypisywać niezależnie od programu pocztowego?

Problem z linkiem wypisania poprzez e-mail na WP nie jest związany z błędem w programie AnoMail tylko tym, że niektóre programy pocztowe (typu webmail np. WP) dostępne przez przeglądarkę nie obsługują funkcji mailto: odpowiedzialnej za tworzenie nowej wiadomości z określonym tematem. GMail, Outlook, Thunderbird itp. obsługują tę komendę dlatego klikając w link rezygnacji wszystko działa jak należy. Aby rozwiązać problem należy wstawić link rezygnacji poprzez odnośnik do strony ale wcześniej trzeba umieścić specjalny skrypt PHP na Państwa stronie internetowej. Przykładowy skrypt rezygnacji można pobrać logując się na swoje konto w serwisie AnoMail.pl

Patrz: Rezygnacje z mailingu w programie AnoMail

267. Czy da się wstawić w AnoMail link śledzący kliknięcia w obrazek (Click Rate) lub tekst?

Aby wstawić link śledzący, kliknięcia w linki należy ustawić się w miejscu w którym ma być wstawiony odnośnik. Następnie kliknąć ikonę Statystyka w oknie edycji wiadomości. a potem wybrać funkcję Ilość kliknięć. Po uzupełnieniu wszystkich pól w oknie które wyświetli się, nacisnąć przycisk Wstaw..

W przypadku chęci wstawienia linku śledzącego do grafiki należy przejść do Statystyka -> Ilość kliknięć, uzupełnić wszystkie pola dot. śledzenia i zamiast naciskać przycisk Wstaw kliknąć Kopiuj. W dalszej kolejności zamknąć okno generowania linku śledzącego, ustawić się na obrazku i nacisnąć prawy klawisz myszki oraz wybrać funkcję Hiperłącze. Na koniec wkleić uprzednio skopiowany link i zatwierdzić przyciskiem Ok.

Patrz także: Raporty kliknięć i otwarć w AnoMail. Statystyki oglądacie Państwo logując się np. na swoje konto w Google Analytics a następnie klikając np.: Źródła odwiedzin i Kampanie.

266. Prowadzę sklep internetowy i konta pocztowe oraz stronę mam w lokalnej firmie hostingowej, która pozwala mi wysłać tylko 500 wiadomości e-mail na dobę i aby wysłać ofertę do moich klientów musze robić to przez kilka tygodni. Nie chcę zmieniać dostawcy poczty oraz serwera. Czy możecie zaproponować jakieś rozwiązanie ale bez zmiany dostawcy poczty oraz adresu e-mail?

Tak oczywiście. Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z wysyłek przez zewnętrzny serwer np. eMail Labs, który umożliwia wysyłkę poczty z „Państwa adresu e-mail” ale z pominięciem Państwa dostawcy poczty i jego limitów. W przypadku wysyłki do 24 tys. wiadomości na miesiąc (800 wiadomości dziennie) usługa jest bezpłatna. Wystarczy założyć konto na eMailLabs a następnie wprowadzić konfigurację konta z eMail Labs do programu AnoMail poprzez funkcję Kreator.

Patrz: Załóż bezpłatne konto na EMailLabs Cloud SMTP (do 24 000 e-mail/msc bez opłat za wysyłkę)

265. Po aktualizacji systemu operacyjnego do Windows 10 (64-bity) przestała działać funkcja Wstaw link rezygnacji poprzez e-mail tzn. po wybraniu tej funkcji pojawia się tekst "Rezygnacja z mailingu" ale link nie jest aktywny i nie można go kliknąć. Co można z tym zrobić?.

Po wstawieniu lub wpisaniu tekstu np. Rezygnacja z e-mailingu należy ten tekst zaznaczyć. Następnie na zaznaczonym tekście nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać funkcję Hiperłącze. W okienku, które wyświetli się należy wybrać Typ: Mailto a w polu Adres URL wpisać adres e-mail na jaki mają przychodzić rezygnacje np.: mailto:biuro@example.com?subject=Rezygnacja (bez spacji). W efekcie zostanie wstawiony taki link: Rezygnacja z e-mailingu.

264. Na jednym z komputerów z polskim Windows 10 nie aktualizuje się baza Brak zgód na mailing i cały czas jest nieaktualna. Żaden antywirus nic nie blokuje i korzystamy z najnowszej wersji AnoMail.

Proszę upewnić się czy w Ustawieniach regionalnych systemu Windows 10 macie Państwo ustawiony format daty krótkiej w postaci rrrr-MM-dd czyli np. 2016-09-28. Aby dopasować format daty do ustawień stosowanych w naszym kraju należy kliknąć w Windows 10 prawym klawisz myszki na Menu Start. Następnie wybrać Panel Sterowania. Potem kliknąć ikonę Region i na koniec: Formaty –> Data krótka. Po zmianie formatu na: rrrr-MM-dd, baza brak zgód powinna aktualizować się sama. W razie konieczności należy wykonać reaktywację programu AnoMail (Menu Pomoc -> Informacje o programie -> Reaktywacja). Ponadto upewnij się czy Twój antywirus nie blokuje pliku am-Antyspam.exe, który odpowiedzialny jest za aktualizacje baz antyspamowych w programie AnoMail. Domyślnie ten program znajduje się w tym samym folderze co AnoMail czyli np. C:\AnoMail.

Zobacz:: Samouczek – Zmiana ustawień regionalnych w Windows 10

263. Mamy kilku handlowców, którzy są wyposażeni w laptopy i siedzą w różnych oddziałach. Jak poprzez OneDrive mają współdzielić bazy adresowe i szablony?

W pierwszej kolejności należy u każdego z pracowników zainstalować Microsoft OneDrive i wskazać folder, w którym OneDrive przechowuje dane. Następnie zainstalować AnoMail i na każdym z komputerów w oknie Grupy adresowe kliknąć ikonę Akcja -> Zmień lokalizację grup… Następnie wskazać folder, w którym AnoMail ma szukać grup wysyłkowych. Tym folderem ma być oczywiście utworzony wcześniej folder synchronizowany przez OneDrive. To samo należy powtórzyć klikając przycisk Zastrzeżone i wybierając funkcję Korzystaj ze wspólnej bazy adresów… na dysku OneDrive. Na koniec kliknąć Nowy list. Potem Nowy list z Szablonu użytkownika i poprzez funkcję Przeglądaj wskazać folder na dysku OneDrive, na którym AnoMail ma szukać szablonów listów.

Uwaga: Historia wysyłek oraz Archiwum korespondencji nadal będą osobne dla każdego z pracowników. Dzięki temu każdy z pracowników może realizować własne mailingi nie mając wpływu na e-mailingi od innych osób. Przy czym dodając adres na listę zastrzeżoną jest blokowany na wszystkich komputerach synchronizujących sięę przez OneDrive

262. Jak wysłać pocztę do kogoś kogo domena jest na liście zastrzeżonej bez usuwania tej domeny za każdym razem z listy zastrzeżonej. Czy w ogóle da się to zrobić?

Jest taka możliwość. W środkowym panelu modułu wysyłkowego w polu Adres e-mail należy wprowadzić adres odbiorcy a następnie nacisnąć przycisk Wyślij… i wybrać funkcję List na podany adres. AnoMail jeszcze zapyta czy aby na pewno wysłać pocztę na ten adres. Po potwierdzeniu poczta zostanie wysłana tylko do jednego. Przed masową wysyłką należy ten adres usunąć z pola adres e-mail.

261. Czy AnoMail pozwala na oTAGowanie wiadomości aby nasz system CRM mógł śledzić odpowiedzi klientów zainteresowanych naszą ofertą?

Tak oczywiście. Służy do tego funkcja Nagłówki widoczna w głównym oknie modułu wysyłkowego (zielony panel). Gdy wiadomość jest gotowa do wysyłki należy nacisnąć przycisk Nagłówki a następnie wprowadzić stosowne tagi np. X-TAGS: kampania; oferta;.grupa itd.

260. Klikam ikonę Edytor HTML i pojawia się Kompozytor stron ale nie chce zapisywać zmian w liście tzn. pokazuje, że zapisał zmiany ale AnoMail ich nie widzi. Nie widać ich także na dysku. Jak to naprawić?

Należy zamknąć Kompozytor stron oraz AnoMail. Następnie przejść do foldera w którym zainstalowano AnoMail np. C:\AnoMail i usunąć plik Kompozytor-HTML.exe. W dalszej kolejności pobrać instalator SeaMonkey ze strony producenta i ponownie zainstalować w swoim komputerze pakiet SeaMonkey, który zawiera w sobie Edytor HTML – Kompozytor stron.

Patrz: Pobierz darmową wersję SeaMonkey

259. Zakupiłem legalną bazę adresów firm i wydałem na nią niemałe pieniądze i gdy użyłem funkcji Brak zgód to AnoMail do usunięcia zakwalifikował ponad 20% adresów e-mail, Czy aby na pewno Wasz mechanizm działa prawidłowo i czy rzeczywiście powinienem skasować te adresy?

Podmioty sprzedające adresy e-mail sprzedają bazę każdemu kto zechce za nią zapłacić. Oznacza to, że osoby lub firmy których adresy e-mail znajdują się w takiej bazie nie są zadowoleni z tego, że otrzymują mnóstwo zapytań lub nawet ofert. Ci odbiorcy którzy zgłaszają nam lub naszym partnerom, że nie życzą sobie otrzymywać żadnych ofert trafiają do naszej bazy. Mogą to być konkretne adresy e-mail właścicieli firm lub całe domeny.

W związku z powyższym zalecamy wydzielić adresy tzw. „wysokiego ryzyka” z całej bazy i ewentualnie wysłać do nich zapytanie licząc się z tym, że te osoby i tak zapytania mogą potraktować lub zgłaszać jako spam. Państwo podejmujecie decyzje co z takimi adresami e-mail zrobić. Natomiast AnoMail pokazuje, że wśród zakupionych adresów znajdują się takie o których my lub nasi partnerzy wiedzą, że nie należy nic do nich wysyłać. Natomiast ostateczna decyzja należy do Państwa. My zalecamy takie adresy usunąć ze swojej bazy.

258. W programie Outlook mam dużo wiadomości e-mail z serwisu Allegro i gdy importuje adresy e-mail to cały czas pobiera mi jeden adres zamiast adresów osób, które wygrały aukcję?

W przypadku chęci pobrania adresów e-mail z listów otrzymanych z serwisu aukcyjnego należ używać funkcji
Importuj -> Z listów w formacie EML a następnie wybrać opcję importu: Z pola Reply to a nie pola From.

257. W trakcie wysyłki po wysłaniu 80 wiadomości a czasem nawet zaraz 20 program pokazuje komunikat Connection went away i nie chce nic wysłać?

Błąd oznacza limity na Państwa serwerze lub blokadę w programie antywirusowym lub routerze. W pierwszym przypadku należy skontaktować się z Państwa dostawcą serwera poczty (skrzynki pocztowej) i poprosić o zdjęcie limitów godzinowych. W drugim przypadku w antywirusie wyłączyć funkcję skanowania poczty wychodzącej lub w routerze odszukać funkcję ESMTP inspection outbound mail i ją wyłączyć, To powinno rozwiązać program i dodatkowo przyspieszyć wysyłkę.

256. Od lat używamy tego samego szablonu HTML ale teraz po aktualizacji AnoMail do najnowszej wersji włącza się automatyczna poprawa kodu i szablon staje się nieczytelny, niektóre spacje znikają i wyrazy łączą się. Jak wyłączyć optymalizator kodu HTML?

Prawdopodobnie Państwa kod HTML, z którego zbudowany jest list zawiera błędy w postaci niedomkniętych tagów lub zagnieżdżonych elementów HTML, które mogą powodować problem z prawidłowym wyświetleniem treści w niektórych programach pocztowych zwłaszcza mobilnych i webmail. Zalecamy usunąć błędny akapit i wstawić go ponownie kopiując tekst z Notatnika Windows i dopiero potem sformatować go ponownie ustawiając krój, wielkość czcionki itp. Ewentualnie można spróbować w miejsce „znikającej spacji” wpisać DWIE spacje.

Można też wyłączyć optymalizator kodu (niezalecane). Aby wyłączyć Optymalizator kodu HTML należy kliknąć Ustawienia -> Masowej korespondencji i w zakładce Odbiorcy wyłączyć funkcje Optymalizuj kod wiadomości pod kątem filtrów antyspamowych. Wyłączenie tej funkcji nie jest zalecane. Lepiej skontaktować się ze swoim informatykiem aby naprawił błędy wstawiając np. nowy pusty akapit z prawidłowo sformatowanym kodem w miejsce akapitu, w którym występują problemy. Ewentualnie w oknie edycji listu kliknąć przycisk Sprawdź i wybrać Analizator kodu HTML aby zapoznać się ze wszystkimi błędami, które AnoMail wykryje.

255. Chcę zaktualizować AnoMail 2012 do najnowszej wersji ale nie mogę tego zrobić bo program aktualizacyjny wyświetla komunikat: "Nie znaleziono programu. Uruchom najpierw kopię programu, który chcesz zaktualizować". Natomiast na pulpicie jest widoczna ikona AnoMail 2012.

Wygląda na to, że próbujecie Państwo zaktualizować program AnoMail korzystając z innego konta w systemie Windows niż to na którym pracujecie z AnoMail lub uruchamiacie program aktualizacyjny z innymi poświadczeniami niż te na których pracuje AnoMail w starszej wersji. Aby rozwiązać problem należy zamknij program aktualizacyjny i wyłącz ewentualnie AnoMail w tym moduł subskrypcji, który może być widoczny przy zegarze Windows.

Następnie należy uruchomić przynajmniej jeden raz starą wersję AnoMail jako administrator. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszki na ikonie AnoMail – Moduł wysyłkowy widocznej na pulpicie a następnie wybierz Uruchom jako administrator. Gdy program AnoMail uruchomi się to w głównym oknie programu kliknij przycisk Zamknij i wyłącz program. Teraz tak samo jak poprzednio uruchom program aktualizacyjny do AnoMail i wszystko zostanie zaktualizowane.

254. Zaktualizowałem starego AnoMaila do najnowszej wersji i teraz przy próbie uruchomienia pojawia się komunikat Component 'Mscomctl.ocx / Comctl32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. Co w takiej sytuacji zrobić?

W pierwszej kolejności można spróbować pobrać i zainstalować poprawkę KB896559 – Common Controls do systemu Windows, Ewentualnie odinstalować starą wersję AnoMail poprzez Panel Sterowania w systemie Windows a następnie zainstalować program AnoMail korzystając z pełnego instalatora do pobrania z Państwa konta w serwisie AnoMail.pl

253. Po kilku a czasem kilkunastu wysłanych wiadomościach e-mail pojawia się błąd "Too many connections. Please reduce connections per minute" lub "You are sending messages recognized as SPAM too quickly, please review their content or slow down" lub "Login incorrect".

Państwa dostawca poczty nakłada na Państwa limity na ilość wysłanej korespondencji e-mail w ciągu minuty lub godziny. Innymi słowy AnoMail wysyła za szybko wiadomości jedną po drugiej. Należy skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i zapytać jakie limity macie na ilość wysyłanej poczty np. 100 wiadomości na 5 min.. Następnie w Ustawienia -> Masowej korespondencji należy wprowadzić stosowne przerwy np. wyślij 10 wiadomości i czekaj 15 sekund aby spowolnić wysyłkę. Dodatkowo warto włączyć funkcję W trakcie jednej sesji z serwerem przekazuj wszystkie adresy. Innymi słowy pierwszy suwak na pozycje np. 20, Drugi na 15, trzeci suwak na pozycję 1 i włączamy opcję W trakcie jednej sesji przekazuj adresy…

Patrz także: Serwery od Niebieski.net bez limitów godzinowych.

252. Chcę zintegrować filtr antyspamowy GMail z AnoMail ale cały czas podczas sprawdzenia konfiguracji pokazuje, że Google odrzucił moje dane. Jestem pewny, że wprowadzam prawidłowe dane do logowania.

Taka sytuacja może mieć miejsce gdyż obecnie na nowym koncie Google WYŁĄCZONA jest funkcja Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Należy ją WŁĄCZYĆ aby AnoMail mógł zintegrować się z filtrem antyspamowym Google poprzez protokół pop3. W tym celu trzeba zalogować się na konto Google z poziomu przeglądarki internetowej i przejść do sekcji Połączone aplikacje i witryny a następnie włączyć funkcję Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Od tej pory AnoMail powinien mieć dostęp do filtra antyspamowego w serwisie GMail.. Upewnij się także czy na tym koncie nie włączono tzw. Weryfikacji dwuetapowej, która do testów antyspamowych powinna zostać wyłączona. W razie dalszych problemów należy założyć nowe konto Google/GMail używając do tego trybu Incognito w swojej przeglądarce lub użyć innej przeglądarki (wyczyść pliki cookies i historię), następnie dokończyć proces zakładania konta i potwierdzenia, że chcecie Państwo korzystać z mniej bezpiecznych aplikacji. Nowe konto Google/GMail NIE powinno być powiązane z innymi kontami Google, z których Państwo korzystacie oraz nie powinno mieć włączonego dwuetapowego uwierzytelnienia np. przez SMS.

251. Podczas próby aktywacji programu lub dostępu do kodu PIN do pomocy technicznej ciągle otrzymuję komunikat, że nie została rozpoznana odpowiedź serwera AnoMail. Sprawdzałem w firmie na dwóch komputerach i cały czas to samo.

Niestety mamy dla Państwa złą wiadomość. Jest wielce prawdopodobne, że w obu komputerach macie Państwo wirusy a dokładnej mówiąc potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie PUP Adware (ang. Potentially Unwanted Program), które modyfikuje transmisję internetową (dokleja reklamy) między Państwa komputerem i serwerem AnoMail. Zalecamy przeskanować Państwa komputer programem antywirusowym Malwarebytes Anti-Malware (zalecany) lub HitManPro. Po usunięciu wszelkich podejrzanych programów dostęp do kodu PIN oraz aktywacji w programie AnoMail będzie możliwy.

250. Zakupiłem u Was moduł subskrypcji online i widzę, że mogę wstawić link Rezygnacji, Wypisania oraz Zastrzeżenia. Czym one się różnią i który najlepiej używać w mailingach akwizycyjnych z zapytaniem o możliwość przesłania oferty handlowej?

Internetowy moduł subskrypcji newslettera zintegrowany z AnoMail 2015 obsługuje trzy tryby wycofania zgody na mailing tj. Wypisanie – pozwala wypisać się odbiorcy z określonej grupy do której wcześniej zapisał się. Wypisanie następuje tylko z jednej grupy bez wpływu na inne grupy, w których klient jest zapisany. Rezygnacja – usuwa adres e-mail subskrybenta ze wszystkich grup do których był wcześniej zapisany. Z kolei Zastrzeżenie oprócz wypisania ze wszystkich grup dodaje adres klienta do grupy zastrzeżonych i od tej pory żadne e-mailingi nie będą wysyłane do danej osoby.

Jeśli chodzi o wysyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty to raczej powinno się umieścić tylko link zapisania do danej grupy tematycznej bo zgodnie z prawem odbiorca nie musi się wypisywać z grupy do której się nie zapisywał a Państwo możecie wysłać tylko jedno zapytanie. Wiadomo, że marketerzy wielokrotnie wysyłają zapytanie do tej samej grupy licząc, że ktoś się zdecyduje na subskrypcje w późniejszym terminie i dlatego warto dodać do stopki link Zastrzeżenia i wtedy już nigdy nic Państwo nie wyślecie na dany adres nawet jak pojawi się w innej grupie.

249. Zaktualizowałem system do Windows 10 (64-bity) i teraz gdy w AnoMail 2014/2015 wybieram funkcję Otwórz lub Zapisz to AnoMail ulega awarii i zamyka się po kliknięciu na Pulpit. W Dzienniku błędów aplikacji systemu Windows pojawia się błąd związany z biblioteką systemową "windows.storage.dll". Plik AnoMai.exe został dodany do wykluczeń w programie antywirusowym a mimo to po kliknięciu na Pulpit cały czas zamyka się.

Problem jest nam znany i dotyczy błędu w bibliotece Windows 10 (windows.storage.dll) odpowiedzialnej m.in. za wyświetlanie zawartości dysków chmurowych. Wygląda na to, że korzystacie Państwo z dysków chmurowych np. OneDrive, Google Drive lub Dropbox. W momencie gdy poprzez funkcję Otwórz/Zapisz w starej wersji AnoMail 2014/2015 klikacie ikonę Pulpit to AnoMail próbuje odświeżyć dyski chmurowe aby móc w nich ewentualnie zapisać/odczytać plik i wtedy Windows mu na to nie pozwala, co objawia się awaryjnym zamknięciem programu AnoMail na skutek błędu w bibliotece systemowej windows.storage.dll. Najprostszym rozwiązaniem jest usunięcie z Pulpitu Windows wszystkich skrótów do dysków chmurowych. Można je umieścić w osobnym podfolderze na Pulpicie. Grunt aby nie były dostępne bezpośrednio z poziomu Pulpitu Windows. Dodatkowo należy przejść do Windows Update i pobrać oraz zainstalować wszystkie aktualizacje, które czekają w Państwa komputerze na instalację. Jeżeli aktualizacja Windows i usunięcie skrótów do dysków chmurowych nie pomoże, to należy usunąć z Eksploratora Windows, skróty do dysków chmurowych. Oczywiście nadal będzie można korzystać z dysków chmurowych tylko nie będą widoczne na liście folderów, po kliknięciu w AnoMail na ikonę Pulpit.

248. Używamy programu pocztowego Windows Live Mail 2012 i tam w książce adresowej mamy pogrupowane kontakty. Czy można je jakość przenieść do AnoMail?

Tak oczywiście. W tym celu należy przejść do książki kontaktowej w programie pocztowym (Poczta usługi Windows Live) następnie wskazać wybraną grupę adresów i zaznaczyć wszystkie adresy myszką lub Ctrl+A. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Eksportuj i wybrać eksport samych adresów e-mail do pliku CSV. Potem w AnoMail należy kliknąć przycisk Importuj -> Z dowolnych plików i wskazać plik.. Gdy adresy będą już w AnoMail można je zapisać pod dowolną nazwą np. Klienci.txt aby mieć do nich szybszy dostęp na jedno kliknięcie.

247. Korzystaliśmy ze skryptu do mailingu i okazało się, że duża części wiadomości była traktowana u odbiorców jako spam tylko dlatego, że skrypt doklejał nagłówek X-Mailer: PHPMailer... Jaką mamy gwarancje, że gdy kupimy Wasz system też tak się nie będzie działo?

Nasz system mailingowy nie jest skryptem PHP tylko autorskim oprogramowaniem do mailingu typu desktop a w związku z tym nie dokleja, żadnych nagłówków pozwalających na blokowanie przez filtry antyspamowe poczty wysyłanej z AnoMail. W razie konieczności AnoMail może przedstawiać się jako dowolny program pocztowy np. Windows Live Mail lub Outlook Express a przez to korespondencja u odbiorców nie jest kasowana z automatu tylko dlatego, że została wysłana przez jakiś skrypt PHP.

Ponadto AnoMail wyposażony jest w funkcję pokazującą kto blokuje Państwa pocztę ze względu na treść lub adres nadawcy. Dzięki temu można dodać takich odbiorców na listę zastrzeżoną i już nic do nich nie wysyłać.

Patrz także pytanie: 234 oraz 220

246. Czy wysyłając zapytanie można wstawić link zgody do treści listu abym wiedział kto jest zainteresowany moją ofertą?

Jest taka możliwość. Zapisywanie działa na tej samem zasadzie co rezygnacje. Do listu wstawia się link po kliknięciu którego zostaje odesłana wiadomość z określonym tematem np. „Zgoda”. Dzięki temu AnoMail „wie”, że ktoś wyraził zgodę na dalszą korespondencję. Aby wstawić link zgody w oknie edycji listu kliknij przycisk Rezygnacje i wybierz funkcje Wypisywanie poprzez e-mail. Następnie z listy rozwijalnej o nazwie „Temat” wybierz temat np. Zgoda. Wcześniej w module subskrypcji lokalnej (przycisk Konta) ustaw na jakie tematy ma reagować program tj. jaki temat ma być traktowany jako rezygnacja a jaki jako zgoda.

Patrz także:: Wysyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty oraz Rezygnacje z otrzymywania dalszej korespondencji

245. Nasz obecny dostawca poczty nie zapewnia nam dostarczalności poczty na takim poziomie jakbyśmy chcieli. Co zrobić aby zwiększyć skuteczność wysyłek.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić treść listu poprzez analizatory wbudowane w program (patrz przycisk Sprawdź w edytorze listu) i usunąć wszelkie błędy, które zostaną wykryte przez AnoMail. Następnie „oczyścić: bazę adresową z nieaktualnych adresów przy użyciu funkcji Walidatora adresów oraz funkcji Sprawdź listę na podstawie zwrotek. Użyj także funkcji Brak zgód. W dalszej kolejności należy sprawdzić konfigurację SPF, rDNS oraz DKIM na swoim serwerze pocztowym (smtp). Zalecamy włączyć także DMARC (zwłaszcza gdy wysyłacie Państwo mailing na adresy obsługiwane przez Google/GMail). Ewentualnie pomyśleć o oddzielnym adresie IP (VPS z unikalnym adresem IP) gdyż obecnie zapewne korzystacie Państwo z tzw. hostingu współdzielonego czyli z tego samego serwera pocztowego korzysta wiele firm i jeżeli jedna wysyła spam to pozostałe też są blokowane. Na koniec sprawdzić czy Państwa adres IP nie znajduje się na liście spamerów: Sprawdź czy nie jestem na liście spamerów

Patrz także:: Bezpłatne konsultacje na temat zwiększenia skuteczności e-mailingu

244. Mamy stałą listę klientów oraz dodatkowo kupiliśmy dużą bazę adresów firm do których chcemy wysłać zapytanie o zgodę na przesłanie oferty. Boimy się aby nie trafić na listę spamerów a tym samym aby korespondencja ze stałymi klientami nie była blokowana. Co zrobić w takim przypadku.

Możecie Państwo zakupić u nas serwer pocztowy np. Zapytanie START przez który będziecie realizować wysyłki zapytań do zakupionej bazy. Nasz serwer pocztowy zostanie „podpięty” pod Państwa subdomenę (niezalecane) np. mailing.Panstwadomena.pl lub nową domenę (zalecane) np. np. Panstwadomena.eu i cała wysyłka zostanie oddzielona od Państwa serwera pocztowego z jakiego obecnie realizujecie mailingi do stałych klientów.

Dodatkowo pod adresem np. www.Panstwadomena.eu może zostać umieszczona strona internetowa zw. landing page, która docelowo przekieruje zainteresowanych klientów do właściwej strony tym samym minimalizując ryzyko blokady głównej witryny Państwa firmy. Ewentualne trafienie na listy spamerów będzie dotyczyło subdomeny „mailing” a nie głównej domeny firmy. Natomiast nasi informatycy zadbają o to aby „wykryć” adresy tzw. zgłaszaczy spamu i poprzez funkcję Brak zgód na mailing będziecie Państwo mogli je usunąć ze swojej listy mailingowej.

Czytaj: Funkcja „Brak zgód na mailing” – minimalizuje ryzyko trafienia na listę spamerów

243. W zeszłym miesiącu wygasł mi dostęp do pomocy technicznej i teraz odbiorcy moich listów piszą, że w temacie listu pojawia się słowo "SPAM". Czy problem dotyczy tego, że już nie mam wsparcia technicznego i jak Wam zapłacę to słowo "SPAM" zniknie z moich listów

Problem nie ma nic wspólnego z dostępem do wsparcia technicznego lub dodatkową opłatą. Państwa wiadomość zawiera zapewne zwroty lub błędy, które powodują że list oznaczany jest u odbiorcy jako SPAM.

W oknie edytora listu AnoMail znajduje się przycisk Sprawdź… oferujący dostęp do analizatorów listu, które poinformują Państwa co należy poprawić aby list nie trafiał do spamu. Te funkcje aktualizowane są przez nas automatycznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego czyli zawsze są aktualne. Dzięki nim możecie Państwo samodzielnie ustalić co należy poprawić w liście aby zmniejszyć ryzyko trafienia do spamu.

Zobacz więcej: Analizatory antyspamowe wbudowane w program AnoMail 

242. Prowadzę sklep internetowy i raz w tygodniu wyłam newsletter z promocjami, który zawiera kilkanaście zdjęć produktów z linkami do ich kupienia. Z racji tego, że linki oraz lokalizacja obrazków na serwerze czasem zmienia się czy przed wysyłką Wasz program potrafi sprawdzić poprawność linków do produktów aby klient nie kliknął w link pod którym nic nie ma?

Tak oczywiście. W program AnoMail wbudowano m.in. Analizator odnośników (linków) oraz Analizator Obrazków dostępne w oknie edycji listu pod przyciskiem Sprawdź. Jeżeli obraz nie jest już dostępny na serwerze to w podglądzie listu AnoMail pokaże [x] co oznacza, że obrazek nie wyświetli się u odbiorcy. Natomiast po kliknięciu Analizatora odnośników, program sprawdzi czy linki do produktów są nadal aktywne i pokaże te, które są błędne i należy je poprawić..

241. Klikam podczas pisania listu przycisk Analizator treści i zupełnie nie rozumiem czemu AnoMail informuje mnie żeby nie używać w wiadomości zwrotów: "Szanowni Państwo", "zwracam się z pytaniem", "adres pobrany..." lub "kup teraz" przecież tak powinno się pisać listy zwłaszcza te z wezwaniem do działania.

Niestety tak nie jest. Jednym z kryteriów decydującym o tym czy list u odbiorcy będzie zakwalifikowany jako spam (przez filtr antyspamowy) jest analiza treści listu w poszukiwaniu pewnych typowych zwrotów pojawiających się w korespondencji spamerskiej. Każdy ze zwrotów otrzymuje określoną ilość punktów. Im więcej punktów otrzyma wiadomość tym większe prawdopodobieństwo, że nie dotrze do odbiorcy lub zostanie oznaczona jako spam. Dlatego należy list napisać tak aby unikać zwrotów, które mogą spowodować, że Państwa list nie dotrze do odbiorcy. W razie wątpliwości zalecamy uzupełnić wiedzę na temat działania filtrów antyspamowych oraz poczytać w jaki sposób należy pisać wiadomości e-mail aby nie trafiały do spamu. Przede wszystkim należy unikać słów które występują w listach najczęściej oznaczanych przez odbiorców jako spam np. promocja, oferta, tylko teraz itd. Należy także pamiętać, że filtr antyspamowy bada wiele czynników więc to, że w liście pojawi się określone słowo np. oferta nie oznacza, że list od razu zostanie zakwalifikowany jako spam.

Zapraszamy na: Indywidualne szkolenia z pisania treści listu i omijania filtrów antyspamowych

240. Nie da się zainstalować AnoMail w Windows 8/10. Cały czas przy próbie uruchomienia instalatora wyświetla się komunikat "Windows protected your PC". Czy problem stanowi to, że chcę zainstalować AnoMail w angielskim Windows?

Nie, to nie wina angielskiej wersji językowej tylko funkcja systemu Windows 8/10 chroniąca przed uruchomieniem nieznanych plików pobranych z Internetu. Należy ustawić się prawym klawiszem myszki na pobranym pliku instalatora (lub aktualizatora) programu AnoMail, następnie wybrać Properties czyli Właściwości i nacisnąć przycisk Unblock czyli Odblokuj.

Patrz także pytanie: 109.

239. Zakupiliśmy legalną bazę adresów, która zawiera adresy firm oraz dane osobowe. Co teraz powinniśmy zrobić aby nie narazić się na konsekwencje prawne i nie trafić do spamu?

Po zakupie bazy zawierającej dane osobowe należy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować osoby, których dane zakupiono, że ich dane osobowe będą przez Państwa. W pierwszym liście wysłanym do takiej bazy powinny znaleźć się informacje o Państwa firmie tj. nazwa i adres. Dodatkowo należy podać źródło z którego baza została zakupiona, cel w jakim dane będą wykorzystywane oraz musi znaleźć się informacja o prawie wglądu w dane i możliwości wniesienia sprzeciwu oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Ewentualnie można przy użyciu Klasyfikatora adresów e-mail (RODO) dostępnego pod przyciskiem Brak zgód, wydzielić z Państwa bazy adresy e-mail o charakterze danych osobowych i tylko do nich wysłać powyższą informację a do pozostałych np. adresy ogólne firm można wysłać zwykłe zapytanie o zgodę na przesłanie oferty.

Zwracamy uwagę, że w każdym mailingu należy w stopce umieścić link rezygnacji oraz informacje dlaczego wiadomość została wysłana do odbiorcy. Ponadto przed wysyłką należy użyć Walidatora adresów aby sprawdzić poprawność adresów e-mail oraz użyć funkcji Brak zgód na mailing aby nie wysyłać zapytań do odbiorców, którzy sobie tego nie życzą.

238. Mój serwer pocztowy SMTP ma ograniczenie 1000 maili na godzinę. Natomiast w ustawieniach wysyłki AnoMail widzę, że maksymalne opóźnienie może wynosić 15 minut (900 sekund). Co w związku z tym mam zrobić?

Należy ustawić np. 5 sekund przerwy po każdym wysłanym mailu lub ustawić np. wyślij 10 wiadomości i czekaj 20 sek. Najlepiej sprawdzić ile wiadomości w ciągu jednej minuty AnoMail jest w stanie wysłać i ustawić przerwy po wysłaniu mniejszej ilości maili tak aby sumarycznie nie przekroczyć 1000 wiadomości na godzinę. Zakładając, że Państwa limit wynosi 17 wiadomości na minutę (1000 listów/h) należy po każdych 17 listach wysłanych z AnoMail ustawić odpowiednią długość przerwy wynoszącą np. 30 sekund.

237. Skoro zgodnie z prawem mogę wysyłać zapytania o możliwość przesłania oferty to po co mam używać funkcji Brak zgody na mailing skoro zapytanie jest legalne?

To, że prawo nie zabrania wysyłania zapytań o zgodę na otrzymywanie ofert to wcale nie oznacza, że odbiorca nie zgłosi Państwa jako nadawcę spamu i Państwa serwer trafi na czarną listę RBL a przez to zwykła korespondencja wysyłana do Państwa klientów nie będzie do nich docierała lub będzie kwalifikowana jako spam.

Funkcja „Brak zgód” pozwoli Państwu zminimalizować ryzyko trafienia na listę spamerów tylko dlatego, że wyślecie mailing do osób, które sobie tego nie życzą i o których my wiemy, że każdą otrzymaną korespondencję zgłaszają jako spam. Funkcja Brak zgód jest odpowiednikiem Listy robinsona (ang. Mailing Preference Service) do której odbiorcy zgłaszają swoje adresy aby nie otrzymywać żadnych reklam lub telefonów od natrętnych sprzedawców. Obecnie w bazie Brak zgód mamy kilkaset tysięcy adresów z kraju i zagranicy,

Patrz: Brak zgody na wysyłanie ofert czyli Lista Robinsona w programie AnoMail

236. Wysyłam zapytania do legalnie zakupionej bazy firm a odbiorcy twierdzą, że wysyłam spam. Dlaczego tak się dzieje przecież mogę wysyłać zapytania?

Zgodnie z prawem można wysyłać zapytania (czytaj cold mail do pozyskiwania wartościowego klienta) ale bez analizy treści Państwa listów możemy jedynie zgadywać, że wysyłacie Państwo informację handlową, która udaje zapytanie. Innymi słowy nie wysyłacie zapytań tylko reklamę swojej firmy. Zwracamy uwagę że informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, marki itp… Po 25 grudnia 2014 r. NIE możecie Państwo wysyłać informacji handlowej do osób fizycznych/prawnych jeżeli nie wyrazili zgody na otrzymywanie ofert.

Natomiast informacją handlową nie jest informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach lub usługach niesłużąca BEZPOŚREDNIO osiągnięciu efektu handlowego. Dlatego można napisać zapytanie w taki sposób jakby było pisane do konkretnej osoby i nie zawierało elementów, które mogą być potraktowane przez niego jako niechciana reklama.

235. Zastanawiam się jaki jest sens używania Klasyfikatora RODO skoro obecnie do wszystkich muszę najpierw wysłać zapytanie o możliwość przesłania oferty i dopiero jak się zgodzą to mogę wysłać informację handlową?

Zgadza się, zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego musimy mieć zgodę odbiorcy na przesłanie oferty niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna (prywatna) czy prawna (firma).

Klasyfikator RODO pozwoli podzielić adresy e-mail na grupy np. ogólne skrzynki, konta pocztowe pracowników, osoby fizyczne itd. Dzięki temu można zwiększyć skuteczność mailingów wysyłając inne zapytania na adresy ogólne a inne do konkretnych pracowników. Ponadto przetwarzając adresy e-mail o charakterze danych osobowych najpierw należy dopełnić obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych i poinformować właściciela adresu w jakim celu będziecie Państwo przetwarzać jego dane itd. Klasyfikator RODO mówiąc w skrócie pozwala podzielić adresy e-mail z zakupionej bazy na grupy i potem do każdej z grup wysyłać inne treści przez co zwiększa się skuteczność wysyłek.

234. Korzystałem z abonamentowego systemu online do mailingu ale od jakiegoś czasu spadła ilość odpowiedzi klientów i okazało się, że poczta nie dociera do odbiorców bo administratorzy blokują adresy IP mojego dostawcy systemu tylko dlatego, że inni wysyłają spam z tego samego systemu mailingowego. Czy u Was też tak też może być?

Nie ma możliwości blokady wysyłek z AnoMail w ten sposób gdyż wysyłka realizowana z naszego systemu e-mailingowego nie przechodzi przez jeden wspólny serwer pocztowy (wspólny zakres adresów IP). Domyślnie wysyłka realizowana jest z Państwa komputera oraz Państwa serwera pocztowego a to oznacza, że u nas nie ma blokady zbiorowej a tym samym wysyłka innych osób korzystających z AnoMail nie wpływa na Państwa wysyłki. Odbiorca poczty nadal może zablokować odbieranie poczty z Państwa adresu e-mail lub serwera Państwa dostawcy poczty ale tylko dlatego, że to Państwo wysyłacie do niego treści jakich nie potrzebuje.

W AnoMail korzystając z funkcji Pokaż odbiorców blokujących Twoją pocztę… można zobaczyć, kto konkretnie zablokował otrzymywanie listów od Państwa..

Dodatkowo w razie potrzeby można wykupić u nas serwer pocztowy z oddzielnym adresem IP i wtedy wysyłając pocztę poprzez nasze serwery pracujecie Państwo samodzielnie na reputację tj,. reputację serwera pocztowego. Żadne inne osoby korzystające z AnoMail nie mają wpływu na kwalifikacje wysyłek od Państwa.

233. Sprawdziłem list funkcją Kontrola antyspamowa treści i AnoMail pokazuje, że list nie jest spamem ale po wysłaniu na 3 różne adresy w moim Outlooku list cały czas wpada do spamu. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe dlaczego tak się dzieje?

Funkcja Kontrola antyspamowa treści analizuje tylko treść wiadomości wraz z tematem i nie bierze pod uwagę wielu dodatkowych czynników takich jak reputacja serwera, obecność na listach spamerskich. Dlatego należy ją traktować jako pierwszy krok w celu wyeliminowania treści, która może być uznana przez filtr antyspamowy jako niepożądana. W drugim kroku należy przeprowadzić rzeczywiste testy przy użyciu filtrów antyspamowych Google i Microsoft, które analizują wiele dodatkowych czynników takich jak wspomniane powyżej a nawet więcej czyli analizują zaangażowanie odbiorców czyli co robili z Państwa poprzednimi wiadomościami (czytaj: Google Engagement.). Jeżeli rzeczywisty test antyspamowy realizowany przy użyciu AnoMail i filtra Google (Antyspam ->Test Google) lub Microsoft (Antyspam -> Test Microsoft) pokazują że list nie ma znamion spamu to spokojnie można mu zaufać!

Natomiast jeżeli wielokrotnie odbieracie Państwo taką samą wiadomość (lub z drobną modyfikacją) w programie Microsoft Outlook to może się zdarzyć że za którymś razem list będzie kwalifikowany TYLKO w Państwa komputerze jako spam. To samo dotyczy sytuacji, w której ten sam listy wysyłacie na trzy różne adresy e-mail (w różnych domenach) ale poczta odbierana jest w jednym komputerze z programem Outlook. Microsoft Outlook „widząc tę samo treść przychodzącą na różne konta pocztowe może list uznać jako niepożądany i umieścić go w folderze Wiadomości śmieci.. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku problem z trafieniem do spamu będzie dotyczył tylko Państwa komputera a nie wszystkich użytkowników Outlook.

232. Anomail pokazuje mi, że w pliku mam 400 tys. unikalnych adresów e-mail. Włączam funkcję automatycznego podziału na grupy po 100 tys. każda i potem jak wczytuje jeden z plików to program pokazuje mi, że mam do wysyłki 99500 a gdzie pozostałe 500 adresów?

AnoMail dzieląc plik zawierający dużą ilość adresów nie analizuje na tym etapie poprawności poszczególnych pozycji tylko usuwa zdublowane wpisy i dzieli dużą bazę na części. Dopiero podczas wczytywania adresów e-mail do programu wykonywana jest analiza adresów. Prawdopodobnie Państwa baza adresowa zawiera wpisy, które nie są prawidłowymi adresami e-mail lub adresy zawierają dodatkowe dane, które powodują, że nie nadają się do wczytania na listę wysyłkową i dlatego AnoMail je odrzuca. Najlepiej otworzyć plik z adresami np. w Notatniku i sprawdzić czy każdy z adresów e-mail wpisany jest w osobnej linii oraz czy do adresów nie dokleiły się dodatkowe dane np. numery telefonów lub nazwy firm.

231. Mam ponad 2 miliony adresów w pliku tekstowym o wielkości 50 MB. Niestety nie mogę bazy wczytać do Excela aby ją uporządkować. Czy AnoMail potrafi przeprowadzić na tak dużym pliku deduplikację adresów e-mail aby usunąć powtarzające się pozycje?

Tak. Najnowsza wersja AnoMail potrafi porządkować wielomilionowe pliki z adresami oraz dzielić je na części. Plik należy zapisać w formacie tekstowym zawierającym każdy adres e-mail w oddzielnym wierszu. W razie konieczności można przy pomocy Notatnika połączyć wiele grup adresowych w jedną całość. Nie ma ograniczenia co do ilości adresów i wielkości pliku.

Następnie w głównym oknie AnoMail należy kliknąć przycisk Porządkuj i wybrać funkcję Usuń/Podziel duplikaty z osobnego pliku. AnoMail usunie zdublowane adresy i ewentualnie zaproponuje podział listy na mniejsze grupy np. po 100 tys. adresów każda.

230. Po wysyłce mailingu otrzymuje wiadomości zwrotne np. mailbox unavailable, no such user, no mailbox here itp. Gdy wysyłałem pocztę ze starego systemu do mailingu to takich informacji było znacznie mniej. Czy można to jakoś naprawić i co oznaczają te błędy od Mail Delivery Error?

Te błędy oznaczają że Państwa baza adresowa jest nieaktualna tzn. wysyłacie pocztę na nieistniejące skrzynki e-mail.

Prawdopodobnie poprzedni system mailingowy nie wysyłał poczty prawidłowo gdyż w przeciwnym wypadku tak jak w AnoMail mieliby Państwo pełną informację zwrotną na temat tego, że wysyłacie pocztę na adresy, które nie istnieją.

Jedną z podstawowych funkcji AnoMail jest automatyczna analiza takich zwrotów dzięki której można z listy wysyłkowej usunąć wszystkie nieprawidłowe adresy, zapchane skrzynki itp. W tym celu po wysyłce należy nacisnąć przycisk Sprawdź listę -> Na podstawie zwrotek. Przycisk widoczny jest w głównym oknie modułu wysyłkowego (niebieska ikona AnoMail)

Wcześniej oczywiście należy włączyć: Obsługę niedostarczonej korespondencji w Lokalnym module subskrypcji (zielona ikona). Warto także użyć funkcji sprawdzającej poprawność adresów przed wysyłką klikając Sprawdź listę -> Walidator adresów

Patrz koniecznie: Sprawdzanie poprawności adresów e-mail przed wysyłką

229. Mój list trafia do spamu u odbiorcy czy dlatego, że skończyło mi się wsparcie techniczne? Co zrobić aby moje listy tak jak poprzednio nie były traktowane jako spam?

W żadnym wypadku kwalifikacja listu jako spam nie jest zależna od posiadana dostępu do pomocy technicznej a nawet nie ma z tym nic wspólnego. List trafia u odbiorcy do spamu najczęściej z dwóch powodów. Po pierwsze treść listu może być kwalifikowana jako spam lub jest źle przygotowana np. wstawiono jeden duży obrazek, użyto zbyt wielu DUŻYCH LITER w temacie itd. Po drugie Państwa serwer pocztowy lub adres IP komputera z którego realizowana jest wysyłka został zgłoszony na czarne listy.

W pierwszej kolejności powinni Państwo użyć funkcji Sprawdź dostępnej w oknie edycji listu aby przekonać się czy list nie zawiera błędów lub zwrotów na które reagują filtry antyspamowe. Następnie w głównym oknie programu należy kliknąć Raporty i wybrać Antyspamowy Anti-Abuse aby przekonać się czy nie zostali zgłoszeni Państwo przez swoich odbiorców na czarne listy nadawców spamu RBL.

Natomiast w ramach aktywnego wsparcia technicznego (pomocy technicznej) oferujemy naszym użytkownikom pomoc w tym zakresie i pomagamy ustalić czego dotyczy problem. W związku z tym zachęcamy do: Przedłużenia opieki serwisowej

228. Przy próbie uruchomienia programu pojawia się błąd #513 - Brak mechanizmu antyspamowego. Wczoraj wszystko działało poprawnie, dlaczego tak się dzieje?

Prawdopodobnie Państwa program antywirusowy zablokował aktualizację mechanizmu antyspamowego lub uszkodził plik zawierający definicje antyspamowe. W związku z tym należy zamknąć moduł wysyłkowy AnoMail i przejść do foldera, w którym zainstalowano program np. C:\AnoMail a następnie usunąć plik amAbuse.dll. W dalszej kolejności odszukać plik amAbuse.bak i zmienić jego nazwę na amAbuse.dll. To rozwiąże problem z uruchomieniem programu.

Dodatkowo zalecamy w Państwa programie antywirusowym dodać do wykluczeń ze skanowania cały folder z AnoMail np. C:\AnoMail lub przynajmniej wykluczyć ze skanowania wszystkie programu w nim się znajdujące czyli pliki z rozszerzeniem *.EXE. Bez tego znowu za jakiś czas antywirus może uznać, że mechanizm antyspamowy z AnoMail nie powinien być aktualizowany i zablokuje podmianę biblioteki amAbuse.dll.

Zwracamy uwagę, że mechanizm antyspamowy AnoMail aktualizowany jest kilka razy w tygodniu i dlatego antywirus może uznać to za podejrzane działanie programu i profilaktycznie kasuje wspomniany plik z Państwa komputera.

227. Jak Anomail sprawdza listę adresów e-maili pod kątem spamu? Czy moja baza adresowa trafia na Wasze serwery i porównujecie ją ze swoją bazą antyspamową?

AnoMail porównuje Państwa bazę z naszą bazą adresów tzw. zgłaszaczy spamu ale to my w pewnym sensie dostarczamy Państwu adresy do porównania. Porównanie odbywa się w Państwa komputerze więc nikt oprócz Państwa nie ma wglądu w Waszą bazę adresową. To my przekazujemy Państwu bazę a dokładniej mówiąc skróty adresów e-mail tzw. hasze. Porównanie odbywa się tylko i wyłącznie w Państwa komputerze. Żadne adresy nie są wysyłane do nas ani nikt od nas nie ma dostępu do Państwa adresów.

226. Czy w AnoMail można sprawdzić z jakich programów pocztowych korzystają czytelnicy naszego newslettera?

Tak jest taka możliwość. W lokalnym module subskrypcji należy kliknąć Raporty -> Pokaż programy pocztowe odbiorców. Oczywiście wcześniej należy skonfigurować moduł subskrypcji do odbierania poczty z konta na które przychodzą odpowiedzi Państwa klientów.

225. Moduł subskrypcji w podglądzie skrzynki pokazuje różne typy zwrotów z niedostarczonej korespondencji. Niepokoi nas że dużo ze zwrotów ma oznaczenie Lista RBL oraz Nadawca zablokowany. Czym one różnią się od siebie i czy powinniśmy się martwić?

Zwrotka typu: „Lista RBL” oznacza, że wiadomość e-mail nie dotarła do odbiorcy ponieważ adresat lub jego filtr antyspamowy uznał, że rozsyłacie Państwo spam. Blokada najczęściej następuje ze względu na treść listu lub obecność Państwa adresu IP (komputera lub serwera) na listach spamerskich.

Natomiast zwrot typu: Nadawca zablokowany oznacza najczęściej, że odbiorca listu ma źle ustawione przekierowanie na swojej skrzynce pocztowej lub Państwa serwer ma źle skonfigurowany rekord SPF. Jeżeli ilość zwrotów z komunikatem „Lista RBL” przekracza 10% to należy skontaktować się ze swoim informatykiem w celu usunięcia Państwa z list spamerskich lub przeprowadzenia testów antyspamowych pod kątem treści.

Czytaj: Jak sprawdzić czy nie jestem na listach spamerskich?

224. Zakupiliśmy bazę adresów e-mail firm, która składa się z ponad 90 tys. rekordów. Nasza firma korzysta z sytemu e-mailingowego w którym płacimy za każdą wysłaną wiadomość e-mail. Czy Wasz system umożliwi sprawdzenie poprawności adresów aby można było wczytać do naszego systemu tylko prawidłowe adresy a tym samym nie płacić za wysyłkę na nieistniejące konta e-mail?

Tak nasz system posiada internetowy walidator adresów e-mail, który umożliwia przed wysyłką sprawdzenie poprawności adresów. Można także wykorzystać nasz system do wysyłki zapytań i dopiero gdy otrzymacie Państwo zgody klientów na wysyłkę ofert wczytać adresy tych osób do swojego systemu i z jego poziomu rozesłać oferty.

AnoMail rozpoznaje także zwroty z niedostarczonej poczty e-mail czyli zapchane skrzynki, nieistniejące adresy, wykrywa nawet czy odbiorca blokuje Państwa wiadomości ze względu na spam itd.

Patrz także: Sprawdzenie poprawności adresów e-mail przed wysyłką oraz
obsługa zwrotów z niedostarczonej korespondencji e-maili

223. Mamy wszystkie konta firmowe podpięte pod serwery GMail a chcielibyśmy wysyłać mailingi do naszych klientów. Wiem że GMail nie zezwala na masowe wysyłki. Natomiast nie chcemy zmieniać dostawcy poczty bo GMail jest dla nas bardzo wygodny. Czy da się coś z tym zrobić?

AnoMail 2018 pozwala wysyłać pocztę przez serwery GMail/Google ale zalecanym rozwiązaniem jest utworzenie subdomeny na potrzeby mailingów. Załóżmy, że obecnie macie Państwo konto biuro@firma.pl obsługiwane przez serwery Google. Należy stworzyć subdomenę np. mailingi.firma.pl i „podpiąć” ją pod serwer pocztowy u dowolnego dostawcy poczty zezwalającego na masowe wysyłki np. Niebieski.net, Hostings.pl, Webd.pl itp. Wysyłka będzie realizowana z adresu np. biuro@mailingi.firma.pl a odpowiedzi klientów mogą przychodzić na konto biuro@firma.pl z którego korzystacie obecnie. Dla wygody na koncie biuro@mailingi.firma.pl można ustawić przekierowanie całej poczty na dotychczasowy adres czyli biuro@firma.pl

222. Program nie uruchamia się a wcześniej działał tzn. klikam w ikonę programu na pulpicie i nic się nie dzieje. Używam programu antywirusowego Comodo.

Prawdopodobnie nie dodali Państwo zgodnie z zaleceniem całego foldera z AnoMail do tzw. wykluczeń w Państwa antywirusie. Z racji tego, że AnoMail posiada mechanizmy do masowej wysyłki może być blokowany przez niektóre antywirusy, Wystarczy dodać cały folder z AnoMail do wykluczeń w antywirusie np. C:\AnoMail\*.* i problem zostanie rozwiązany

Patrz: Jak dodać program AnoMail do wykluczeń w antywirusie Comodo? (automatyczne tłumaczenie)

221. Chcemy wysłać do naszych klientów zapytanie dot. 3 różnych produktów i chcielibyśmy wiedzieć jaki produkt interesuje konkretnego klienta. Najlepiej aby klient kliknął w link i zobaczył informacje dziękujemy za wybór produktu lub mógł poczytać o produkcie np. 1. Nie chcemy aby klient musiał coś nam odpisywać

Najprościej wykorzystać do tego statystyki kliknięć wbudowane w AnoMail (Nowy list -> Statystyki). W edytorze listu tworzycie Państwo treść wiadomości i wstawiacie 3 linki śledzące, każdy do innego produktu. W tym celu należy nacisnąć przycisk Statystyki i wybrać Ilość kliknięć. W dalszej kolejności uzupełnić link do strony internetowej z produktem 1 (zawierającej opis produktu lub podziękowanie) a w polu „Podaj nazwę grupy docelowej” kliknąć przycisk „Kto kliknął”. AnoMail wstawi specjalne pole z adresem e-mail klienta {ODBIORCA#ADRES}. Na koniec w polu „Opis odnośnika” wpisać tekst zachęcający do kliknięcia w link np. „Kliknij w link, aby otrzymać ofertę dot. produktu #1”. Dla kolejnych dwóch produktów wstawia się oddzielne linki.

Po zakończonej wysyłce w statystykach Google Analytics w sekcji Kampanie można sprawdzić kto konkretnie kliknął w dany link, ile minut spędził na stronie itd. W razie konieczności można także adresy osób, które kliknęły w dany link skopiować na listę wysyłkową.

UWAGA: Przed wysyłką na Państwa stronie internetowej (na wszystkich podstronach) należy uruchomić statystyki Google Analytics tj. wstawić kod śledzący GA. Patrz także: Raporty i statystyki z kampanii e-mailingowych w AnoMail

220. Z pewnych względów zależy mi na tym aby odbiorcy myśleli, że wysyłam pocztę z Outlook 2010. Podobno AnoMail ma taką funkcję. Jak ją włączyć?

AnoMail może udawać praktycznie dowolnego klienta poczty. W tym celu należy przygotować gotową wiadomość w formacie graficznym i nacisnąć przycisk Nagłówki widoczny w głównym oknie programu. Następnie w oknie, które wyświetli się w lewej kolumnie dodać dwa pola X-Mailer oraz X-MimeOLE (każde z pól w osobnym wierszu). Poniżej podano jakie parametry należy wprowadzić (prawa kolumna) aby filtr antyspamowy odbiorcy „myślał”, że poczta została wysłana z określonego programu. W lewej kolumnie wpisujemy zmienna (X-Mailer) a w prawej wartość (Microsoft Outlook…):
Dla Microsoft Outlook 2010 wpisz w AnoMail:

X-Mailer
X-MimeOLE Microsoft Office Outlook, Build 12.0.4210
Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165

Dla Windows Live Mail 2012 wpisz:

X-Mailer
X-MimeOLE Microsoft Windows Live Mail 16.4.3528.331
Produced By Microsoft MimeOLE V16.4.3528.331

Dla Outlook Express 6 wpisz:

X-Mailer
X-MimeOLE Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3598
Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350

Patrz także: Analizatory antyspamowe wbudowane w AnoMail

219. Gdy wysyłałem mailing z Microsoft Outlook przy użyciu pola UDW to było zdecydowanie mniej zwrotek niż wysyłając pocztę z Anomail. Co może być przyczyną?

W przypadku wysyłki z użyciem pola UDW z programu Outlook może się okazać, że w ogóle nie otrzymacie Państwo zwrotu z informacją iż poczta nie została dostarczona do odbiorcy lub otrzymacie jeden zwrot (list) ze zbiorczą informacją o niedostarczeniu poczty na wiele adresów. AnoMail nie używa pola UDW i dlatego przychodzi każdy z raportów (ang. Mailer Daemon) w oddzielnym liście. Jest to normalna sytuacja. Program AnoMail potrafi rozpoznać takie zwroty i usunąć błędne adresy z Państwa listy wysyłkowej. W tym celu wystarczy kliknąć Sprawdź listę -> Na podstawie zwrotek.

Patrz także: Automatyczna analiza zwrotów niedostarczonej korespondencji e-mail

218. Czy AnoMail działa w chmurze? Chodzi o to aby dział marketingu miał wgląd w listy adresowe pracowników w różnych oddziałach rozrzuconych po całej Polsce.

Jest taka możliwość chociaż de facto programu AnoMail nie instaluje się w chmurze. Program AnoMail należy zainstalować na komputerach poszczególnych pracowników. Następnie skonfigurować dysk chmurowy np. OneDrive od firmy Microsoft (darmowy). W dalszej kolejności wskazuje się programowi AnoMail lokalizację baz danych oraz szablonów listów na dysku w chmurze. Dzięki temu tworząc bazę na jednym komputerze, poprzez dysk chmurowy jest ona dostępna u pozostałych pracowników. W związku z tym można korzystać np. ze wspólnej bazy adresowej tworzonej przez dział marketingu dla wszystkich pracowników niezależnie od ich lokalizacji.

 

217. Usunąłem adres e-mail pewnego klienta z bazy danych a dziś widzę ten sam adres e-mail na liście wysyłkowej. Dlaczego program nie usunął tego adresu?

Prawdopodobnie usunęli Państwo adres e-mail z bieżącej listy wysyłkowej ale nie zapisali Państwo zmian w pliku grupy wysyłkowej z którego korzystacie. Ewentualnie adres klienta znajduje się w kilku grupach wysyłkowych, które wczytujecie Państwo do programu. Aby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji należy dodać adres e-mail klienta na listę zastrzeżona i dzięki temu AnoMail już nic nie wyśle do tego klienta. W tym celu należy nacisnąć przycisk Zastrzeżone i wpisać określony adres. Dodatkowo przed wysyłką zaleca się naciśnięcie przycisku Porządkuj -> Usuń zastrzeżone adresy e-mail.

Patrz także pytanie 105

216. Dlaczego na GMail list od razu wpada do spamu a ten sam list wszędzie indziej pojawia się w Skrzynce odbiorczej. Jeszcze nic nie wysyłaliśmy więc na pewno nie jesteśmy zgłoszeni na listę spamerów.

GMail ma obecnie najbardziej zaawansowany filtr antyspamowy i może podchodzić do analizy listu bardziej restrykcyjnie niż inne filtry np. SpamAssassin czy Outlook Antispam. Ogólnie rzecz biorąc list kwalifikowany jest jako spam gdy zawiera spamerskie zwroty uznawane przez GMail jako niepożądane, list jest źle przygotowany np. w postaci jednego wielkiego obrazka lub jest podobny do innych listów, które uznawane były przez odbiorców GMaila jako spam (tak wiadomości od innych mogą wpływać na Państwa listy). Ewentualnie Państwa adres IP znajduje sie na liście spamerow RBL lub wcześniejsza korespondencja wysyłana z Państwa serwerów na konta GMail była traktowana przez odbiorców jako spam. Innych możliwości nie ma.

W pierwszej kolejności trzeba przy użyciu Analizatorów antyspamowych wbudowanych w AnoMail Desktop upewnić się czy treść listu, w tym temat nie powodują problemu. Następnie sprawdzić poprzez funkcję Raporty ->Antyspamowy w Anti-Abuse czy nie jesteście Państwo zgłoszeni na listę spamerów. Patrz także pyt. 215 (bardzo ważne)

215. Od jakiegoś czasu wszystkie wiadomości wysyłane na adresy GMail wpadają u odbiorców do spamu. Wcześniej nie było tego problemu. Dlaczego tak się dzieje?

Jeżeli wcześniej list od razu nie trafiał do spamu to oznacza tylko jedno, wg GMail wysyłacie Państwo spam a dokładniej odbiorcy listu oznaczają Państwa list jako spam lub od razu kasują korespondencje. Dlatego GMail „wie” że następne listy od Państwa raczej będą spamem. GMail analizuje zachowanie odbiorców (ang. Engagement) i na tej podstawie kwalifikuje listy jako spam, oferta lub zwykły list.

Jeżeli macie Państwo zgody odbiorców na wysyłanie do nich ofert to należy wypełnić formularz: Problem z dostarczaniem wiadomości do GMail i liczyć na odpowiedź Google. Dodatkowo do każdej masowej wiadomości Google zaleca dodawać dwa pola: Precedence oraz List-Unsubscribe. Oba pola można wstawić w AnoMail klikając w głównym oknie programu funkcję Nagłówki. Dzięki nim informujecie GMaila, że wysyłacie masową korespondencje oraz pozwalacie odbiorcom na automatyczną rezygnację.

Ponadto przed wysyłką: Sprawdź wiadomość e-mail analizatorami antyspamowymi wbudowanymi w program AnoMail 2014, które potrafią zdiagnozować podstawowe błędy odpowiedzialne za trafiania do spamu nie tylko na GMail.

214. W firmie mamy stare komputery z Windows XP i nie możemy ich zmienić na nowsze. Co zrobić aby AnoMail 2014 działał na nich poprawnie.

Absolutnym minimum jest instalacja Service Pack 3 czyli trzeciego zestawu poprawek do Windows XP, programu Internet Explorer w wersji 8 oraz Microsoft .NET Framework 3.5 i VC++ 9.0 Redistributable Package. Należy upewnić się także czy w macie Państwo w komputerze minimum 512 MB pamięci RAM. Trzeba liczyć się także z tym że im starszy procesor to wszystkie operacje filtrowania i sortowania będą trwały dłużej niż na nowszych komputerach. Zalecamy także zaktualizować program Outlook Express do Windows Live Mail dla systemu Windows XP. Patrz również pyt. 195.

Zapoznaj się także z tym: Uwagi techniczne dla użytkowników Windows XP

213. Kontrola antyspamowa listu w AnoMail 2014 pokazuje mi, że list mieści się w normie i że wykorzystano 84% z dozwolonego limitu a Analizator treści listu informuje żebym przeredagował list bo zawiera spamerskie zwroty. Dlaczego tak się dzieje.

Analizator treści listu szuka niepożądanych zwrotów na które reagują filtry antyspamowe. Różne filtry różnie punktują spamerskie zwroty, dlatego w pierwszej kolejności należy usunąć je z treści aby zminimalizować ryzyko trafienia do spamu. Dopiero potem należy użyć Kontroli antyspamowej, która bierze pod uwagę dodatkowe czynniki nie tylko treść. Najlepiej gdyby dozwolony limit treści reklamowych wahał się od 0% do 60%. Im wyższa wartość tym większe prawdopodobieństwo trafienia u jakiegoś odbiorcy do spamu w związku z ustawieniem jego preferencji antyspamowych.

212. Chcemy do naszych klientów wysłać PDF ale nie jako załącznik tylko jakoś tak aby każdy klient mógł otrzymać PDFa wraz ze swoim kodem rabatowym. Czy da się to zrobić?

Jest taka możliwość ale pliki PDF musicie Państwo najpierw umieścić na swoim serwerze a w treści wiadomości wysyłanej z AnoMail wstawić link z adresem e-mail klienta. W tym celu użyj zmiennych {ODBIORCA#ADRES} lub {ODBIORCA#MD5}. Zamiast tych zmiennych AnoMail przekaże adres e-mail klienta w sposób jawny lub „zakodowany”. Na podstawie adresu Państwa skrypt na serwerze udostępni klientowi jego dokument PDF. Link w treści listu ma mieć np. taką postać: www.Domena.pl/skrypt.php?adres={ODBIORCA#ADRES}. AnoMail 2014 zamieni ten link na taką postać: www.Domena.pl/skrypt.php?adres=kowalski@onet.pl. Państwa skrypt po otrzymaniu adresu e-mail klikającego, ma mu wyświetlić dokument PDF w tym przypadku dokument dla kowalskiego.

Patrz także: Pola personalizacji w AnoMail.

211. Potrzebuje zebrać adresy e-mail ze stron internetowych wg słów kluczowych najlepiej bezpośrednio z wyników wyszukiwania Google. Czy Wasz program to umożliwia?

Nie nie oferujemy takiej funkcjonalności gdyż obecnie nie sprawdza się. Nasze moduły zbierające adresy ze stron służą do tzw. świadomego zbierania adresów e-mail. Zbieranie adresów na chybił trafił wg słów kluczowych kończy się tylko jednym tj. trafieniem na listę spamerów a w konsekwencji problemami z komunikacją z Państwa klientami. Lepiej mieć mniejszą ale dobrze dobraną bazę niż tysiące adresów e-mail o których nic nie wiadomo. Koniecznie zalecamy poczytać także na temat pułapek na spam (ang. spamtrap), które z pewnością pojawią się na liście adresowej zebranej poprzez Google.

Patrz także: W jaki sposób AnoMail zbiera adresy ze stron internetowych oraz pytanie 198.

210. Dlaczego jak zmienię tło listu to jeden z akapitów jest cały czas na białym tle?

Prawdopodobnie bezpośrednio wkleili Państwo tekst pochodzący z edytora Microsoft Word lub innego z ustawionym formatowaniem akapitu (krój czcionki, wcięcia, odstępy, kolor cieniowania itp.) i dlatego nie da się tego zmienić z poziomu programu AnoMail. Do wklejania tekstu z Microsoft Word należy używać funkcji „W” lub „A” widocznych na pasku formatowania listu. Dzięki temu AnoMail usunie zbędne elementy formatowania, które nie są obsługiwanie w programach pocztowych i powodują także problem z edycją treści w edytorze AnoMail.

Patrz także pytanie: 202

209. Czasami gdy wczytuje list od mojego grafika w formacie EML i chcę go edytować to nie wyświetla się treść. W oknie edytora listu jest pusto. Czym to może być spowodowane?

Prawdopodobnie list zawiera niedozwolone znaczniki kodu HTML, które nie powinny znajdować się w listach. Dlatego AnoMail nie jest w stanie rozpocząć edycji takiej treści. Aby rozwiązać problem można kliknąć w głównym oknie programu ikonę Nowy list a potem Odczytaj -> Treść z formatu EML. Jeżeli treść zostanie wczytana do edytora listu to trzeba kliknąć przycisk Sprawdź ->Analizator kodu HTML i zapoznać się ze wszystkimi błędami, które należ poprawić.

Patrz także pytanie: 176

208. Czy w AnoMail 2014 można sprawdzić z jakich programów pocztowych korzystają odbiorcy mojego newslettera bo nie wiem czy tracić czas na robienie szablonów adaptacyjnych pod kątem urządzeń mobilnych tj. smartphone'ów i tabletów?

Tak można sprawdzić jakich programów używają odbiorcy pod warunkiem, że odpowiadają na Państwa listy. AnoMail analizuje korespondencję przychodzącą na Państwa konto pocztowe i zbiera informacje o programach pocztowych używanych przez Państwa klientów. Potem w Lokalnym module subskrypcji klika się przycisk Raporty i wybiera Pokaż programy pocztowe odbiorców.

207. Wydaje mi się, że część osób blokuje korespondencje ode mnie. Czy można ustalić jakoś kto mnie blokuje i dlaczego?

Tak jest taka możliwość. W Lokalnym module subskrypcji należy włączyć funkcję Obsługa zwrotów korespondencji e-mail. AnoMail będzie analizował niedostarczoną korespondencje i pod przyciskiem Odbiorcy -> Pokaż odbiorców blokujących Twoją pocztę pojawią się adresy osób, które nie przyjmują korespondencji od Państwa z racji tego, że jesteście na ich czarnej liście RBL (spamerów). Potem takie adresy można usunąć z listy wysyłkowej aby nie wysyłać nic do nich. W tym celu należy kliknąć w module wysyłkowym funkcję Sprawdź listę -> Na podstawie filtra antyspamowego. Ewentualnie w Podglądzie skrzynki dostępnym w module subskrypcji można zapoznać się z różnymi typami zwrotów z niedostarczonej korespondencji.

206. Zawsze przed wysyłką sprawdzam nową bazę funkcją "Brak zgód". Wczoraj pokazał mi że baza jest ok natomiast dziś usunął mi kilka adresów. Dlaczego tak się dzieje?

Moduł analizy bazy pod kątem pułapek na spam itp. jest na bieżąco aktualizowany i dlatego zawsze przed wysyłką zapytań należy używać funkcji Brak zgód. Ta funkcja usunie adresy odbiorców, którzy nie życzą sobie otrzymywać ofert ani zapytań. W momencie gdy docierają do zgłoszenia antyspamowe aktualizujemy bazę i dodajemy kolejne adresy i/lub domeny stąd takie a nie inne zachowanie programu.

205. AnoMail pokazuje mi, że aktualizacja filtra antyspamowego nastąpiła miesiąc temu. Co zrobić aby mieć dostęp do bieżących aktualizacji. Mam dostęp do pomocy technicznej.

Aktualizacje antyspamów wprowadzamy nawet kilka razy w tygodniu i udostępniamy użytkownikom posiadającym aktywne wsparcie techniczne. Jeżeli baza jest nieaktualna to oznacza, że z jakiejś przyczyny (np. blokada przez antywirusa) wyłączyła się funkcja aktualizacji. Aby ją włączyć ponownie należy przejść do Ustawień programu i w zakładce Ochrona przed spamem upewnić się czy funkcja aktualizacji jest włączona. AnoMail w trakcie zamykania programu sprawdza czy są dostępne aktualizacje dlatego należy sprawdzić czy macie Państwo dostęp do Internetu tuż po tym jak zakończycie pracę z modułem wysyłkowym. Warto także sprawdzić czy antywirus/firewall nie blokuje programowi AnoMail możliwość pobierania aktualizacji.

204. Antyspam w AnoMail 2014 pokazuje, że wiadomość jest spamem i że nie należy jej wysyłać. Jednak jak wyśle ją do siebie to w Outlook 2010 list nie trafia do spamu. Dlaczego tak się dzieje i z czego wynika taka rozbieżność?

Filtr antyspamowy w Microsoft Outlook uczy się i jeżeli wcześniej wysyłali Państwo pocztę do siebie to może nigdy jej nie zakwalifikować jako spam (lub odwrotnie) a u innych odbiorców trafi jednak do spamu. Dlatego testowe wysyłki najlepiej wysyłać do współpracowników, którzy stwierdzą czy list u nich ląduje w spamie oraz wyłapią wszelkie literówki itp., których możecie Państwo sami nie zauważyć. Patrz także pytanie 203.

203. Dlaczego jak sprawdzam list poprzez funkcję Kontrola antyspamowa to AnoMail pokazuje że wiadomość nie ma znamion spamu a gdy użyje funkcji Antyspam to pokazuje że list jest spamem. O co tutaj chodzi?

Czułość kontroli antyspamowej ustawia się w ustawieniach programu. Być może ustawiona jest na za niski poziom a np. w przypadku zapytań o możliwość przesłania oferty, powinna być ustawiona na min. 80%.

Ponadto Funkcja Antyspam w odróżnieniu od Kontroli antyspamowej, analizuje wiele dodatkowych czynników takich jak np. obecność Państwa adresu IP na listach spamerskich, reputację Państwa serwera pocztowego oraz tzw. zaangażowanie odbiorców czyli co odbiorcy robili z podobnymi listami np. od razu kasowali. Na tej podstawie wydaje dopiero werdykt dot. tego czy list kwalifikować jako spam czy też nie. W związku z powyższym jest to normalne zachowanie programu.

Zalecamy zawsze najpierw sprawdzać treść listu analizatorami w tym Kontrolą antyspamową i na sam koniec zrobić dopiero ostateczny test antyspamowy przy użyciu funkcji Antyspam. Jeżeli antyspam zakwalifikuje list jako spam to jest wielce prawdopodobne, że u odbiorców list wpadnie do spamu i nie należy go wysyłać.

202. Dlaczego jeden z akapitów w moim liście mimo ustawienia zmiany kroju czcionki oraz rozmiaru cały czas różni się od reszty tzn. w trakcie edycji jest ok ale w podglądzie rozjeżdża się.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele np. kopiowanie tekstu bezpośrednio z Worda lub ze strony internetowej z ustawionym stylem (krój, kolor tekstu, odstępy między akapitami, wcięcia itd).

Na początek należy kliknąć Sprawdź i wybrać funkcję Analizator kodu HTML. Analizator powinien wyświetlić informacje o błędach. Ewentualnie zaznaczyć tekst z którym są problemy i nacisnąć Wytnij. Następnie wkleić ten sam tekst poprzez funkcje „A”, widoczną na pasku formatowania. Funkcja „Wklej tekst bez formatowania” usunie wszelkie formatowania, które mogą powodować błędy. Od tej pory z poziomu AnoMail będzie można raz jeszcze ustawić pożądaną wielkość czcionki itp.

Uwaga: Nie zalecamy wklejać tekstu bezpośrednio z edytora tekstu Microsoft Word gdyż dokleja do treści listu kody formatujące, które nie są obsługiwane w niektórych programach pocztowych.

201. Duża ilość odbiorców z mojej listy mailingowej ma konta na GMail. Czasami GMail blokuje mi przyjęcie przesyłki i przychodzi zwrotka, że nie mógł dostarczyć poczty do klienta mimo, że jego adres jest prawidłowy. Czy AnoMail skasuje mi adresy takich klientów i w przyszłości nie będę mógł nic do nich wysyłać?

Nie, program nie skasuje takich adresów. AnoMail 2014 rozpoznaje kilkanaście typów zwrotów w tym miękkie zwroty (zapchana skrzynka) oraz zwroty typu Lista RBL (jesteś na czarnej liście spamerów lub wysyłasz zbyt wiele do danego serwera) Domyślnie AnoMail usuwa tylko twarde zwroty (nieistniejące konto lub domena) dlatego nic nie skasuje natomiast pokaże w Podglądzie skrzynki (patrz Lokalny Moduł Subskrypcji) typ zwrotu Lista RBL. Dopóki użytkownik nie włączy funkcji Usuwania miękkich i twardych zwrotów to będzie można wysyłać pocztę do takich klientów.

200. Czy w programie AnoMail można ustalić jakie wiadomości zostały wysłane na konkretny adres e-mail?

Jest taka możliwość. Należy przejść do Archiwum korespondencji a następnie użyć funkcji Plik -> Szukaj klienta po adresie e-mail. Komputer wyświetli wszystkie listy, które zostały wysłane z AnoMail na podany adres. Można używać szukania po fragmencie adresu np. biuro@ lub @anomail.pl

199. Po reinstalacji systemu Windows w momencie gdy zamykamy program AnoMail i otwieramy go ponownie dublują się adresy z listy wysyłkowej. Każde otwarcie i zamknięcie programu powoduje, że adresy dublują się wielokronie. Nie pomaga porządkowanie grupy.

Wygląda na to, że w folderze, w którym zainstalowano AnoMail, użytkownik (konto w systemie Windows) nie ma pełnego prawa do zapisu/modyfikacji/odczytu plików. W celu rozwiązania problemu należy zmienić uprawnienia do foldera, w którym zainstalowano program zgodnie z tym co pokazano na tym filmie: Jak zmienić uprawnienia do katalogu z AnoMail. Ewentualnie można uruchomić program jako administrator (prawy klawisz myszki) lub na koncie administratora ale nie jest to zalecane.

198. Czym grozi trafienie na czarne listy spamerów RBL i co dokładnie jest blokowane?

Jeżeli będziecie Państwo wysyłać spam to w pierwszej kolejności blokowany jest adres IP komputera z którego nastąpiła wysyłka. Dokładniej mówiąc adres IP pod jakim jesteście Państwo widoczni w sieci (wszystkie komputery) czyli IP pochodzące od Państwa dostawcy Internetu. W dalszej kolejności blokowany jest Państwa serwer pocztowy przez który realizowana jest wysyłka. Na koniec blokowana jest strona internetowa lub domena do której wstawiacie Państwo linki w treści listu.

Trafienie na listę spamerów oznacza, że zwykła korespondencja wysyłana do osób, które czekają na Wasze listy będzie odrzucana lub oznaczana jako spam niezależnie od tego z jakiego komputera w firmie lub programu pocztowego będzie wysyłana, tylko dlatego, że Państwa adres IP widnnieje na liście blokad spamu

Można wykupić u nas serwer pocztowy i poprzez nasz serwer wysyłać zapytania do niezweryfikowanej bazy. Nasi informatycy dbają o to aby nie trafili Państwo na czarną listę spamerów. Czytaj koniecznie: Jak zminimalizować ryzyko trafienia do spamu

197. AnoMail zainstalowany jest na Windows Server i gdy użytkownik zdalny przejdzie do edycji listy adresów zastrzeżonych to po chwili program AnoMail przestaje odpowiadać i "wisi". AnoMail został dodany do wyjątków w antywirusie i mimo to problem występuje.

Proszę przejść do Edytora Polis Windows (Uruchom -> gpedit.msc -> Konfiguracja użytkownika -> Szablony administracyjne -> Menu Start i pasek zadań) i sprawdzić czy nie macie Państwo wyłączonej funkcji Pokazywania porad w dymkach. Jeżeli ta funkcja została wyłączona to należy ją włączyć lub przejść do ustawień AnoMail i wyłączyć funkcję Pokazuj dymki z ostrzeżeniami…., która domyślnie jest włączona i być może dlatego powoduje problem.

196. Dlaczego na jednym z komputerów baza antyspamowa "Brak zgód na mailing" jest w starszej wersji niż na pozostałych komputerach w firmie? Jak ją zaktualizować aby u wszystkich pracowników była taka sama?

Baza antyspamowa dostępna pod przyciskiem Brak zgód powinna aktualizować sie automatycznie w momencie naciśnięcia przycisku „Brak zgód”. Jeżeli tak się nie dzieje to należy upewnić się czy z jakiejś przyczyny automatyczne aktualizacje antyspamu nie zostały przez Państwa wyłączone. W tym celu należy kliknąć Ustawienia -> Masowej korespondencji i wybrać zakładkę Ochrona przed spamem. Na samym dole jest pole wyboru o nazwie Automatycznie aktualizuj internetową bazę antyspamową… To pole ma być zaznaczone. Potem naciskacie Państwo przycisk Ok i klikacie przycisk Brak zgód. Po chwili przy zegarze Windows powinien pojawić się dymek z informacją o aktualizacji internetowej bazy antyspamowej. Od tej pory baza na tym komputerze będzie aktualna.

195. Na jednym z komputerów po wybraniu koloru tła listu, AnoMail od razu zamyka się. Na pozostałych komputerach wszystko działa poprawnie. Co może powodować problem?

Problem dotyczy AnoMail 2012/2013 i nieaktualizowanego systemu Windows XP. Należy pobrać wszystkie aktualizacje z Windows Update, nawet te opcjonalne. Microsoft w kwietniu 2014 r. zakończy wspieranie systemu Windows XP i po tej dacie aktualizacje mogą nie być dostępne. W AnoMail 2014 lub nowszym program pokazuje komunikat, że funkcja zmiany koloru nie jest dostępna.

Jeżeli automatyczna aktualizacja nie pomoże to trzeba przeinstalować program Internet Explorer 8 oraz zainstalować aktualizację do programu Outlook Express czyli pobrać Poczta Usługi Windows Live Mail. Ewentualnie należy zainstalować AnoMail w nowszym systemie Windows.

Alternatywnym sposobem na rozwiązania problemu jest użycie wbudowanego edytora HTML do zmiany koloru. Edytor dostępny jest pod przyciskiem Edytor HTML widocznym w oknie edycji listu.

Patrz także: Edycja treści listu poza programem AnoMail na przykładzie Kompozytora SeaMonkey

194. Czy AnoMail działa z darmowymi skrzynkami na GMail, Outlook, WP, Interia, Onet, o2 lub Office365 itp., a jeżeli tak to jakie dane serwera i porty należy wprowadzić do programu AnoMail?

AnoMail 202x współpracuje z dowolnym dostawcą kont pocztowych pop3/smtp. Jednakże dostawcy darmowych kont pocztowych nie zezwalają na wykorzystywanie ich serwerów do realizacji masowych wysyłek i mogą zablokować Państwa konto przy próbie wysyłania kilkudziesięciu wiadomości. W związku z tym należy sprawdzić jakie limity na wysyłanie poczty obowiązują u danego dostawcy np. Google/GMail (do 150 wiadomości na dzień), Outlook.com (do 300 wiadomości na dzień). Poniżej przedstawiono dane konfiguracyjne, które należy wprowadzić do AnoMail klikając ikonę Kreator/Dodaj konto

Uwaga: W przypadku niektórych kont np. @WP.pl po zalogowaniu poprzez stronę internetową na WP, w ustawieniach konta może być potrzebne włączenie funkcji: Zezwalaj na dostęp do poczty za pomocą protokołu POP3/IMAP/SMTP

Konfiguracja dla WP: Serwer poczty przychodzącej – pop3.wp.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – smtp.wp.pl. Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie SSL). Patrz także: Aktywacja dostępu do programów pocztowych

Konfiguracja dla Interia: Serwer poczty przychodzącej – poczta.interia.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – poczta.interia.pl, Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie TLS)

Konfiguracja Onet: Serwer poczty przychodzącej – pop3.poczta.onet.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – smtp.poczta.onet.pl, Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie SSL)

Konfiguracja o2: Serwer poczty przychodzącej – poczta.o2.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – poczta.o2.pl. Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie SSL)

Konfiguracja Outlook.com: Serwer poczty przychodzącej – pop-mail.outlook.com, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie TLS). Serwer poczty wychodzącej – smtp-mail.outlook.com. Port serwera poczty wychodzącej – 587 (zabezpieczenie TLS)

Konfiguracja GMail: Serwer poczty przychodzącej – pop.gmail.com, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL/TLS). Serwer poczty wychodzącej – smtp.gmail.com . Port serwera poczty wychodzącej – 587 (zabezpieczenie SSL/TLS).

Aby móc wysyłać pocztę z kont Google/GMail należy wyłączyć podwójne uwierzytelnianie (np. SMS) oraz w ustawieniach konta włączyć funkcje: Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Więcej informacji: Kontrola nad dostępem do mniej bezpiecznych aplikacji pop3/smtp

Konfiguracja Office365: Serwer poczty przychodzącej – outlook.office365.com, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – smtp.office365.com. Port serwera poczty wychodzącej – 587 (zabezpieczenie TLS)

Patrz także: Ustawienia poczty smtp/pop w popularnych serwisach

193. Wysyłaliśmy mailing z jednego komputera do osób powiedzmy z grupy A. Z drugiego komputera do osób z grupy B. Teraz chcemy z pierwszego komputera wysłać kolejną wysyłkę ale nie chcemy wysyłać do osób z gruby B. Czy można usunąć adresy z grupy B z listy wysyłkowej na pierwszym komputerze?

Tak, jest taka możliwość. Z komputera drugiego należy przegrać „listę B” na komputer pierwszy. Następnie kliknąć ikonę Porządkuj i wybrać funkcję Usuń adresy na podstawie pliku wykluczeń. Po wskazaniu pliku z adresami z „listy B” program usunie z listy wysyłkowej wszystkie adresy, które należały do grupy B.

192. W trakcie wysyłki do kilku odbiorców program co jakiś czas zatrzymuje się i wyświetla komunikat "550 5.7.1 We do not relay". O co chodzi?

To jest komunikat z Państwa serwera poczty. W programie AnoMail nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wysyłanych wiadomości e-mail. Natomiast Państwa dostawca poczty nałożył na Państwa konto pocztowe ograniczenie dot. wysyłania listów w określonym czasie czyt. limit godzinowy np. 1000 e-mail/godzinę. Należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o zwiększenie limitów lub rozważyć zakup Serwera pocztowego bez limitów godzinowych.

Ewentualnie zalecamy wprowadzić raz jeszcze konfigurację konta pocztowego (patrz ikona Kreator konta) bo być może dane do wysyłania poczty nie są poprawnie wpisane.

191. Chcemy zamówić u Państwa graficzny szablon newslettera. Czy otrzymamy gwarancję, że list nie trafi do spamu u odbiorcy i czy będzie poprawnie wyświetlany?

Jeżeli chodzi o sam szablon to tak. Wszystkie tworzone przez nasz szablony korespondencji e-mail przechodzą tzw. testy ekranowe czyli sprawdzamy jak list będzie wyglądał w różnych programach pocztowcy oraz testy antyspamowe czyli sprawdzamy czy list nie wpada do spamu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli użytkownik sam uzupełni szablon spamerską treścią tj. zwrotami na jakie reagują filtry antyspamowego to list może trafić do spamu. Dlatego po zmodyfikowaniu szablonu wiadomości e-mail należy użyć funkcji Sprawdź -> Antyspam aby program AnoMail sprawdził czy list nie zawiera znamion spamu.

Zwracamy także uwagę, że trafienie do spamu może w dużej mierze wiązać się także z reputacją serwera dostawcy poczty lub dostawcy internetu za pośrednictwem, którego będziecie Państwo wysyłać pocztę. Czytaj: Serwery do mailingów

190. Co zrobić aby grafika załączona w treści listu od razu wyświetlała się u odbiorców korzystających z GMail?

Przede wszystkim w AnoMail należy osadzić grafikę w treści listu np. wstawiając obraz z dysku. Ponadto GMail zaleca opublikowanie rekordu SPF dla swojego serwera pocztowego oraz stosowanie na serwerze sygnatury DKIM. W celu konfiguracji SPF oraz DKIM należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty. Po zastosowaniu się do powyższych zaleceń lub po dwukrotnym wysłaniu poczty do nadawcy, obrazy zawsze będą wyświetlane na koncie GMail podczas odbierania poczty poprzez przeglądarkę.

Czytaj: Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych do serwerów GMail

189. Stawiamy dopiero pierwsze kroki w e-mailingach. Nie zamierzamy wysyłać spamu ale jeżeli trafimy na czarne listy spamerów to jesteście nam Państwo jakoś pomóc?

Tak oferujemy taką pomoc ale tylko i wyłącznie dla osób które zakupiły program wraz z serwerem do mailingu oraz korzystają z mechanizmu „Brak zgód” do usuwania z listy wysyłkowej osób i firm, które nie życzą sobie żadnej korespondencji reklamowej a w tym zapytań ofertowych (tzw. mailing akwizycyjny). Czytaj koniecznie: AnoMail z serwerem do mailingu

188. Dawno temu zakupiliśmy program AnoMail 2007, nie używaliśmy go długo ale teraz chcielibyśmy wrócić do jego użytkowania i w związku z tym mamy kilka pytań...

Niestety AnoMail 2007 to tzw. Abandonware czyli oprogramowanie, które nie jest już przez nas obsługiwane a tym samym nie świadczymy pomocy w jego obsłudze. AnoMail 2007 jako przestarzałe i niedostosowane do obecnych standardów oprogramowanie e-mailingowe, zostało wycofane z rynku w 2011 r. i nie udzielamy pomocy w zakresie jego obsługi. Niemniej jednak z zakupionej wersji programu nadal możecie Państwo korzystać przy czym bez pomocy z naszej strony.

187. Dotychczas używałem systemu mailingowego zainstalowanego na serwerze. Wszystko było super do momentu gdy nagle poczta przestała dochodzić do niektórych moich klientów. Okazało się, że administratorzy poczty blokowali moje legalne wysyłki tylko dlatego, że były wysyłane z puli adresów IP mojego dostawcy systemu do mailingu. A jak u Was wygląda ta kwestia. Czy administratorzy mogą mnie blokować tylko dlatego, że będę korzystał z AnoMail?

Nie. AnoMail jest oprogramowaniem typu desktop czyli instalowany jest w komputerze użytkownika a wysyłka NIE JEST REALIZOWANA z naszych serwerów (nasze adresy IP) tylko z serwera użytkownika. W związku z tym dopóki użytkownik nie rozsyła spamu i jego adres IP (komputera lub serwera) nie trafi na listy spamerów to wysyłka NIE MOŻE BYĆ zablokowana tylko dlatego, że prowadzona jest z programu AnoMail.

W razie konieczności oferujemy także serwery do mailingu z oddzielnymi adresami IP do wysyłek.

Patrz także pytanie: 184 oraz serwery do mailingu z AnoMail

186. Program wysyła tylko sto wiadomości i potem wyświetla komunikat, że połączenie z serwerem zostało przerwane. Czy można jakoś rozwiązać ten problem?

Tak. Proszę upewnić się, że antywirus nie jest odpowiedzialny za takie zachowanie programu gdyż to on najczęściej powoduje taki problem. Najlepiej w programie antywirusowym dodać cały katalog np. C:\AnoMail do tzw. wykluczeń. Dzięki temu antywirus nie będzie blokował korespondencji wysyłanej z programu AnoMail. Dodatkowo należy upewnić się czy Państwa dostawca poczty nie nakłada limitów dot. wysyłania poczty w określonym czasie np. 100 wiadomości na 5 minut. W razie konieczności w AnoMail można ustawić przerwy w wysyłce np. wyślij 100 wiadomości i czekaj 5 minut zanim wyślesz kolejne. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustawienia -> Masowej korespondencji

185. W firmie korzystamy z programu Thunderbird i do niego jesteśmy przyzwyczajeni podczas tworzenia listów. Czy można stworzyć wiadomość e-mail w Thunderbird a wysłać przez AnoMail?

Tak jest taka możliwość. Całą wiadomość z obrazkami itp. tworzy się w Thunderbird, zapisuje jako Szkic a następnie przeciąga na Pulpit Windows bezpośrednio z okna programu Thunderbird. Zostanie utworzony plik w formacie EML o nazwie takiej jak temat wiadomości. Na koniec utworzony list otwiera się w AnoMail poprzez funkcje Otwórz list. Ewentualnie zamiast zapisywania treści jako Szkic można zapisać wiadomość jako plik HTML i wczytać bezpośrednio do edytora listu w programie AnoMail poprzez funkcję Odczytaj -> List w formacie HTML.

184. Czy wasz system mailingowy jak większość mi znanych dokleja do nagłówków maila ciąg znaków "class.phpmailer.php" lub "phpmailer.sourceforge.net" przez co list automatycznie trafia do spamu?

AnoMail nic takiego nie dokleja gdyż nie jest skryptem PHP działającym na serwerze tylko należy do grupy oprogramowania desktop instalowanym w komputerze użytkownika. W przypadku AnoMail Państwo decydujecie czy program ma doklejać do nagłówków maila określone pola takie jak np. X-Mailer itp. W związku z powyższym listy z AnoMail Desktop nie wpadają do spamu tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych skryptów do mailingu napisanych w php.

183. W firmie mamy komputery Apple. Czy da się uruchomić AnoMaila na Macu?

Oprogramowanie AnoMail zostało zaprojektowane do pracy na komputerach PC z systemem Windows. Można spróbować uruchomić program AnoMail na komputerach Mac używając do tego zewnętrznego oprogramowania np. Parallels Desktop, CrossOver Mac lub VMware Fussion ewentualnie Virtual PC for Mac. W tym celu należy skontaktować się ze swoim informatykiem gdyż nasz zespół nie oferuje pomocy w tym zakresie. Patrz także: Uruchamianie programów z Windows na Mac OS.

182. W firmie używamy programu Microsoft Outlook 2010 i czasami jest nam wygodniej przygotować list właśnie w programie Outlook, ale gdy skopiujemy treść z Outlooka bezpośrednio do AnoMail to nie ma obrazków. Zamiast ich pojawiają się puste miejsca.

W przypadku tworzenia treści listu z obrazkami w programie Outlook 2003/2007/2010/2013/2016 najlepiej zapisać gotowy list z poziomu Outlooka w formacie MSG (Menu Plik -> Zapisz list -> Format wiadomości programu Outlook MSG) a następnie w edytorze listu programu AnoMail wybrać funkcję Odczytaj z formatu Outlook MSG dostępną w głównym oknie programu lub w edytorze treści listu wbudowanym w AnoMail.

Alternatywną metodą jest oddzielne kopiowanie treści i osobne kopiowanie obrazków. Obrazki z Outlooka do AnoMail wstawiamy poprzez funkcję Wstaw obraz -> Ze Schowka Windows. Oczywiście wcześniej w Outlooku ustawiamy się na obrazku, naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy Kopiuj a potem w AnoMail, nie Wklej tylko Obraz -> Wklej ze Schowka

181. W jaki sposób udowodnić klientowi, że wyraził zgodę na otrzymywanie ofert handlowych. Oczywiście wcześniej wysłaliśmy zapytanie z programu AnoMail a klient kliknął w link Zgody na otrzymywanie mailingu.

Lokalny moduł subskrypcji wbudowany w AnoMail w momencie gdy wykryje „Zgodę na otrzymywanie mailingu” automatycznie zapisuje taką osobę na listę odbiorców, którzy wyrazili zgodę. Dodatkowo zapisuje maila od klienta wraz z danymi nadawcy, adresem email oraz adresem IP i serwerem pocztowym, z którego przyszła zgoda. Konkretny list od klienta można znaleźć klikając np. w module subskrypcji ikonkę Raporty -> Pokaż potwierdzenia zgód na mailing. To stanowi wystarczający dowód na to, że klient jednak wyraził zgodę dla konkretnego adresu e-mail nawet jeżeli o tym nie pamięta.

180. Czy AnoMail nie obsługuje wysyłania poczty przez port 25? Stara wersja programu, którą mam w domu działa bez problemu a nowa w firmie nie chce. Dlaczego?

AnoMail obsługuje wysyłkę poprzez port 25 ale prawdopodobnie Pana dostawca internetu blokuje ten port. Jeżeli w firmie korzysta Pan z dostępu do internetu oferowanego przez np. TPSA, Netia, Orange itp. to ten port jest blokowany i należy użyć portu 587. W firmie natomiast ma Pan pewnie innego dostawcę internetu, który zezwala na wysyłkę poprzez port 25. Rozwiązaniem problemu jest zmiana portu z 25 na 587.

179. Jest taki katalog XYZ.pl, z którego chciałem zebrać adresy email ale tylko z kategorii ABC. Jak ustawić moduł hurtowego zbierania adresów e-mail aby ten zebrał adresy firm tylko z wybranej kategorii?

Niestety z przyczyn prawnych w niektórych przypadkach (czyt. regulamin korzystania z katalogu) zbieranie hurtowe adresów e-mail z określonego katalogu może nie być zgodne z prawem i dlatego nie oferujemy pomocy w zbieraniu adresów oraz nie pomagamy w omijaniu zabezpieczeń o ile takowe występują w danym katalogu. Zalecamy zapoznać się z funkcją „W adresie URL musi być” lub „W adresie URL nie może być”, która dostępna jest w module hurtowego zbierania adresów e-mail i umożliwia nakierowanie naszego pająka na odwiedzanie określonej kategorii w danym katalogu.

178. Chciałbym zakupić bazę samych adresów e-mail firm z województwa XYZ. Gdzie można kupić taką bazę oraz jakie pytania powinienem zadać sprzedającemu o tej bazie?

Podmiotów, które sprzedają bazy adresów firmowych jest dużo. Można skorzystać z ofert największych sprzedawców baz takich jak InfoBrokering, Bisnode (HBI), Kompass, Eniro, bazy-danych.biz, PKT, bazybiznesowe.com.pl  itp. Można także poszukać baz adresowych w serwisach aukcyjnych ale zawsze trzeba pytać skąd pochodzą adresy, w jaki sposób zostały zebrane itd.

Po zakupie bazy zalecamy użyć funkcji „Brak zgód na mailing” dostępnej w AnoMail oraz sprawdzenie poprawności adresów e-mail przy użyciu funkcji Sprawdź listę -> Walidator adresów MX. Można też użyć funkcji Brak zgód -> Klasyfikator adresów RODO aby wydzielić z głównej bazy adresy e-mail o charakterze danych osobowych w celu wysłania maila z informacją (czyt. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny). Więcej informacji na ten temat znajduje się na płycie DVD zawierającej materiały szkoleniowe.

Przypominamy także że najpierw NALEŻY wysłać zapytanie o możliwość przesłania informacji handlowej (oferty). Proszę także pamiętać, że w e-marketingu nie chodzi o to aby wysłać dużo i do wszystkich. Przed wysyłką należy zaplanować cel kampanii, wybrać grupę docelową, uporządkować bazę i podejść do wysyłek jako do procesu a nie jednorazowej akcji.

177. Czym różni się baza wykluczeń od listy adresów zastrzeżonych?

Lista zastrzeżona to wbudowana w program baza adresów lub domen na które program AnoMail nie będzie wysyłał korespondencji. Podczas wysyłki program AnoMail sprawdza czy dany adres e-mail nie znajduje się na liście zastrzeżonej i nawet jeżeli znajdzie się przez przypadek w grupie wysyłkowej to program nie wyśle do niego poczty. Baza zastrzeżona działa cały czas. Natomiast lista wykluczeń to lista adresów e-mail, domen lub słów, przechowywana poza programem, która służy do porządkowania grupy wysyłkowej przed wysyłką. Korzystając z funkcji Porządkuj -> Usuń adresy na podstawie wykluczeń jesteśmy w stanie „oczyścić” listę wysyłkową z określonych adresów zanim rozpoczniemy do nich wysyłkę.

Patrz także: Brak zgód czyli internetowa baza wykluczeń antyspamowych

176. Chcielibyśmy naszemu grafikowi zlecić przygotowanie szablonu listu do AnoMail. Co powinniśmy mu przekazać aby szablon HTML był zgodny z AnoMail? Macie jakąś specyfikację?

Szablon listu do AnoMail powinien być zgodny z zasadami tworzenia tzw. kreacji na potrzeby mailingów (tj. bez arkuszy styli CSS, tylko „bezpieczne” znaczniki HTML, szerokość maks. 650 pikseli) oraz mieć ustawione kodowanie polskich znaków w formacie ISO8859-2 a znaki końca linii powinny być w standardzie DOS/WINDOWS a nie UNIX/LINUX. Najlepiej aby szablon był zapisany w formacie EML (grafika i kod w jednym pliku) lub jako HTML (kod i grafika osobno). Patrz także: Zasady tworzenia skutecznych treści do emailingów

Ewentualnie po wczytaniu szablonu HTML do AnoMaill należy użyć funkcji: Analizator kodu HTML, aby zobaczyć czy szablon nie zawiera błędów lub znaczników powodujących, że nie wyświetli się prawidłowo w programie pocztowym odbiorcy

175. Po sprawdzeniu bazy adresowej otrzymałem informację, że na mojej liście adresowej znajdują się spamtrapy. Czy można jakoś ustalić jakie to są adresy lub najlepiej usunąć je z listy wysyłkowej?

Typowe pułapki w stylu spamtrap@domena.pl sa automatycznie usuwane. Natomiast inne pułapki na spam są tajne i nie będą ujawniane. Ujawnienie adresu spamtrapa spowodowałoby, obniżenie skuteczności naszego mechanizmu antyspamowego. W chwili obecnej nasz moduł „Brak zgód” z powodzeniem wykrywa bazy budowane z pominięciem prawa a tym samym minimalizuje prawdopodobieństwo trafienia do spamu po wysłaniu zapytań do „nielegalnej” bazy danych. Na liście „pułapek” znajdują się adresy e-mail osób najczęściej informatyków, którzy wszelką niechcianą korespondencję raportują jako spam.

174. Kupiłem legalną bazę adresów firm. Jak sprawdzam ją w AnoMail to program pokazuje, że zidentyfikowano spamerską bazę i radzi aby nie wysyłać do niej mailingu. O co chodzi? Mam fakturę VAT na zakup bazy i chcę wysłać do niej zapytanie a nie ofertę

Jeżeli AnoMail wyświetla taki komunikat to oznacza, że wśród adresów, które Państwo kupiliście znajdują się tzw. pułapki na spam (ang. spamtrap) czyli adresy umieszczone w sieci tylko i wyłącznie do identyfikowania spamu lub adresy osób, które wszelką korespondencję marketingową zgłaszają jako spam. Wygląda na to, że baza została zebrana przez tzw. harvestery czyli programy do hurtowego pobierania adresów e-mail ze stron internetowych. Zalecamy użyć funkcji „Usuwaj także adresy z komercyjnych domen oraz dostawców poczty, którzy najczęściej raportują spam” i jeżeli po usunięciu takich adresów program nadal uzna bazę za spamerską to nie zalecamy wysyłki do niej gdyż istnieje duże ryzyko, że Państwa serwer pocztowy trafi na listę spamerów zwłaszcza jeżeli baza zawiera kilkanaście tysięcy pozycji wśród których może się znaleźć kilka pułapek.

173. Wysyłamy często mailingi w godzinach nocnych. Czy możemy w razie problemu liczyć na Państwa ewentualną pomoc?

Tak z tym, że konsultacje telefoniczne możliwe są w godzinach pracy naszego biura tj.w dni powszednie od godz. 9:00 do 17:00. W godzinach wieczornych i nocnych świadczymy wsparcie techniczne drogą elektroniczną np. poprzez e-mail. W celu przyspieszenia obsługi Państwa zgłoszenia należy kontaktować się z nami z adresu e-mail na jaki zarejestrowano program lub podać aktualny kod PIN, który można znaleźć w programie przechodząc do Menu Pomoc.

172. Zgodnie z aktem CAN-SPAM powinienem do maila wstawić automatyczny link rezygnacji. Czy AnoMail obsługuje taką funkcję?

Tak można wstawiać linki rezygnacji do listu. W tym celu w edytorze listu należy kliknąć przycisk Rezygnacje lub w głównym oknie programu kliknąć ikonę Nagłówki i zaznaczyć opcję List-Unsubscribe oraz X-Unsubscribe-Web.

171. Mamy w firmie serwer Microsoft Exchange oraz programy Microsoft Outlook. Czy AnoMail będzie współpracował z takim oprogramowaniem?

Najnowsza wersja AnoMail 2018 współpracuje bez problemu z serwerami Exchange. W przypadku korzystania ze starszej wersji np. AnoMail 2015 na serwerze Exchange należy uruchomić „Basic authentication” czyli usługę smtp (port 587 bez SSL) oraz opcjonalnie pop3 (port 110 bez SSL) w przypadku chęci obsługi zwrotów korespondencji oraz rezygnacji z poziomu programu AnoMail. Ogólnie nie zalecamy korzystania ze starszej wersji AnoMail gdyż nie jest kompatybilna z serwerem Exchange.

170. Chciałbym mieć dostęp do jednej wspólnej bazy z grupami adresów e-mail w programie AnoMail ale moja firma ma oddziały w różnych miastach. Czy można jakoś udostępnić wspólną bazę dla wszystkich pracowników niezależnie od ich lokalizacji?

Tak jest taka możliwość. Należy zamapować katalog FTP znajdujący się na serwerze internetowym jako dysk sieciowy pod określoną literką np. X:\. W tym celu można użyć darmowego programu FTPUSE lub zamiennika (szukaj w Google’ch hasła: Mapowanie folderu serwera FTP jako dysku lokalnego) a następnie wskazać programowi AnoMail skąd ma pobierać adresy e-mail np. z dysku X:\.

169. Czy AnoMail umieszcza w liście jakieś sygnatury informujące odbiorcę lub filtr antyspamowy, że poczta wysyłana jest z tego oprogramowania?

Nie. AnoMail nie dołącza do nagłówków wiadomości e-mail żadnych informacji informujących system odbiorcy o tym, że poczta została wysłana za pośrednictwem naszego oprogramowania. AnoMail nie dokleja także nagłówka X-Mailer z nazwą oprogramowania lub skryptu jak to ma miejsce w przypadku innych programów tego typu. Użytkownik natomiast sam może użyć funkcji Nagłówki (dostępnej w głównym oknie programu) umożliwiającej wstawienie własnych nagłówków do wiadomości np. List-Unsubscribe: twoj@adres.pl?subject=Rezygnacja

168. Program AnoMail nie chce się uruchomić. Klikam pojawia się ekran z napisem "Sprawdzam komponenty" i potem natychmiast zamyka się.

To jest typowy objaw blokady programu AnoMail przez program antywirusowy. W nowych programach antywirusowych jest funkcja piaskownicy (ang. SandBox) zwana także trybem izolowanym, który powoduje problemy z działaniem AnoMaila a w szczególności problemy z uruchomieniem, sprawdzaniem adresów e-mail oraz wysyłką. Koniecznie należy dodać plik anomail.exe lub cały katalog z programem AnoMail do zaufanych programów lub tzw. wykluczeń w programie antywirusowym.

Zobacz: Instalacja programu AnoMail oraz pytanie 165.

167. Korzystam z funkcji pamiętania, do kogo program wysłał korespondencję (Historia adresów) ale chciałbym tymczasowo ją zablokować aby do tych osób co wyrazili zgodę na ofertę przesłać nowy mailing. Teraz program mi na to nie pozwala gdyż informuje, że już do tych osób wysłałem maila. Co robić?

Proszę zapisać historię mailingu pod nazwą np. Historia1.txt (Odbiorcy -> Historia mailingu -> Pokaż historię… a potem Menu Plik -> Zapisz jako…). W dalszej kolejności skasuj bieżącą historię, czyli Odbiorcy -> Historia mailingu -> Usuń aktualną listę…). Od tej pory można wysłać nowy mailing a po jego zakończeniu wczytać zapisaną historię naciskając Odbiorcy -> Historia mailingu -> Utwórz z pliku….

166. Po instalacji programu na nowym komputerze pojawia się błąd: #339, Component 'dhtmled.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid

W takim przypadku należy odinstalować program AnoMail i zainstalować go ponownie przy czym w oknie wyboru parametrów instalacji zaznaczyć funkcję „Zainstaluj poprawkę DHTML”. Dzięki temu AnoMail automatycznie zainstaluje poprawkę do systemu Windows. Pełny instalator programu AnoMail znajduje się na płycie DVD otrzymanej z programem lub po zalogowaniu na Państwa koncie w serwisie AnoMail.pl

Ewentualnie samemu można pobrać aktualizację DHTML Editing Control do systemu Windows dostępną na stronie firmy Microsoft. Po jej zainstalowaniu problem z uruchomieniem pakietu AnoMail zostanie usunięty.

165. AnoMail nie chce mi zapamiętać ustawień. Wszystko jest dobrze dopóki nie zamknę programu. Po kolejnym uruchomieniu wszystko muszę wprowadzać od nowa. Co można z tym poradzić?

Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, w którym program antywirusowy/firewall blokuje normalną pracę pakietu AnoMail . Z racji tego, że AnoMail nie pochodzi od znanego producenta to nowoczesne programy antywirusowe mogą go uruchomić w trybie piaskownicy (tryb izolowany) i dlatego AnoMail nie może zapisać ustawień. W takim przypadku należy w Państwa oprogramowaniu antywirusowym dodać cały katalog z programem AnoMail (zalecane) lub sam plik anomail.exe do tzw. wykluczeń lub zaufanych aplikacji. Patrz także pytania 80.

164. Czy można synchronizować dane między AnoMailem zainstalowanym na jednym komputerze w pracy i drugim na komputerze domowym?

Tak jest taka możliwość. Proszę przygotować list, adresy itp. na komputerze np. w domu. Potem zapisać sesje do pliku czyli Ustawienia -> Aktualna sesja z programem -> Zapisz sesję do pliku… Przejść na drugi komputer i odczytać plik sesji wybierając Ustawienia -> Aktualna sesja z programem -> Odczytaj…

163. Czy jak wybiorę licencję jednostanowiskową to czy będę mógł odinstalować program z jednego komputera i zainstalować go na drugim?

Niestety nie. Licencja jednostanowiskowa umożliwia zainstalowanie i aktywowanie programu tylko i wyłącznie na jednym komputerze (czyt. maszynie). Nie ma możliwości przenoszenia licencji. Dlatego zalecamy wybór opcji wielostanowiskowej, w której nie ma takich ograniczeń i program można instalować na kilku komputerach zgodnie z warunkami licencji.

162. Czy jest jakiś patent na usuwanie z listy wysyłkowej wszystkich adresów np. polskich domen. Dopisywanie do zastrzeżonych ".pl" nie działa?

Lista zastrzeżona zastrzega adresy domeny z „małpa” czyli np. @gmai.com lub admin@ itd. Jeżeli chce Pan usunąć z listy wysyłkowej określone adresy np. zawierające .pl to należy użyć specjalnie do tego przygotowanej funkcji dostępnej w głównym oknie modułu wysyłkowego pod przyciskiem Usuń –> Adresy zawierające… lub Pozostaw adresy zawierające…

161. Chciałem skorzystać z wbudowanych statystyk mailingu ale nie wiem co to jest identyfikator portalu i gdzie go znaleźć?

Identyfikator portalu to unikalny numer związany z każdym portalem, do którego podpięto statystyki firmy Google. Dzięki temu z jednego miejsca można podglądać statystyki wielu portali należących do Państwa. Aby dowiedzieć się jaki jest identyfikator witryny internetowej, której statystyki chcecie Państwo oglądać w programie AnoMail należy zalogować się do Google Analitics, następnie wybrać Wyświetlanie raportów dla określonej witryny. Na pasku adresu pojawi się adres podobny do tego np. https://www.google.com/analytics/web/#report/trafficsources-campaigns/a212360w14154570p12961916. Numer widoczny w kolorze czerwonym numer należy należy wprowadzić do Ustawień podglądu statystyk w module wysyłkowym pakietu AnoMail 2007/2012/2013.

Zobacz: Pomoc do usługi Google Analytics, Załóż konto w: Google Analytics

160a. Na jednym z komputerów program nie chce się uruchomić informując: "File name or class name not found during Automation operation" lub "ActiveX component can't create object". Co można zrobić?

Ten problem dotyczy zazwyczaj startych, niezaktualizowanych systemów Windows XP. Proszę zaktualizować w systemie przynajmniej przeglądarkę Internet Explorer do wersji minimum 8 oraz włączyć funkcję Windows Update i zezwolić na pobranie zalecanych aktualizacji.

Jeżeli to nie pomoże to konieczne będzie naprawienie obsługi VBScript poprzez najpierw usunięcie z systemu Windows wszystkich kopii pliku vbscript.dll a następnie pobranie Microsoft Scripting Runtime oraz Windows Script 5.7 for Windows XP.

Zalecamy także wykonanie na koncie administratora systemu Windows procedury rejestrującej ponownie komponent vbscript.dll w systemie. W tym celu przejdź do Menu Start i wybierz polecenie Uruchom (najlepiej uruchom jako Administrator). Następnie wpisz komendę cmd i naciśnij przycisk Ok. Potem wpisz polecenie
regsvr32 c:\Windows\System32\vbscript.dll i naciśnij ENTER. Jeżeli Windows poinformuje o sukcesie rejestracji komponentu Vbscript to uruchom komputer ponownie.

Uwaga. W systemach 64-bitowych wpisz polecenie regsvr32 c:\windows\syswow64\vbscript.dll i naciśnij ENTER.

160b Program AnoMail przy starcie nagle zaczął wyświetlać komunikat "Sprawdzam dostęp do obiektów WMI..." i nie uruchamia się dalej

Upewnij się czy oprogramowanie antywirusowe nie uruchamia programu AnoMail w trybie piaskownicy (ang. Sandbox) czyli w trybie ograniczonym, w którym AnoMail nie może normalnie działać. Ta sytuacja ma miejsce także w przypadku uszkodzenia tzw. Instrumentalizacji systemu Windows, która najczęściej następuje w wyniku aktywności wirusa. W pierwszej kolejności należy sprawdzić Państwa system aktualnym programem antywirusowym (zalecamy: F-Secure Online Scanner), usunąć znalezione zagrożenia a następnie skorzystać z procedury naprawczej opisanej tu: Rebuilding the WMI Repository (wideo) lub Naprawa WMI w systemie Windows 7/8

Ewentualnie pobierz program do naprawy WMI Diagnosis Utility od firmy Microsoft

160c Program AnoMail nie chce się uruchomić a moduł subskrypcji wyświetla błąd "Automation error -2147024770..." . Co robić wcześniej wszystko działało.

Problem dotyczy użytkowników Windows XP, którzy nie aktualizują systemu. Należy upewnić się czy w Państwa systemie Windows zainstalowano Microsoft .NET Framework 3.5. Jeżeli nie to należy go pobrać ze strony Microsoft za pośrednictwem tego linka: Microsoft Windows Framework 3.5 i zainstalować. To rozwiąże problem.

Zobacz także koniecznie: Wymagania do pracy pakietu AnoMail 2014

159. Program nie chce wysyłać więcej niż kilka maili. Ustawienia nan takie, że po 10 wysłanych listach, program wstrzymuje wysyłkę kolejnych maili na 30 sek., po czym wznawia wysyłanie. Problem w tym, że po wznowieniu wysyłki udaje się wysłać tylko 5 listów, po czym wysyłka zostaje wstrzymana i na pasku pojawia się komunikat Proszę czekać… Kiedy zmieniam ustawienia masowej korespondencji i ustawiam 90 sek. zwłoki po wysyłce 10 listów, program wysyła po przerwie prawidłowo. Co mogę zrobić, by skrócić czas wstrzymywania?

Proszę skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o usuniecie limitów na ilość wysyłanych wiadomości w ciągu minuty! Domyślnie dostawcy poczty nakładają limity na użytkowników w celu ochrony przed wirusami.

158. Skonfigurowałam lokalny moduł subskrypcji ale pojawił się problem, gdy chciałam "odebrać subskrypcję z konta", w dolnym pasku pojawia się informacja, że moduł przegląda skrzynkę i nawet pokazuje, że wszystkich wiadomości jest np. 13. Po czym zadanie jest zakończone i nie pojawiają się w liście zapisanych osób, żadne dane, tabelka jest wciąż pusta.

Wygląda na to, ze moduł subskrypcji nie rozpoznał tematu. Proszę sprawdzić raz jeszcze tematy wiadomości używanych do zapisywania/wypisywania osób. Duże i male litery maja znaczenie. Proszę nie używać polskich znaków oraz spacji.

157. Czy aktualizując program do najnowszej wersji w systemie Windows Vista/7 moje dane, które wprowadziłem poprzednio do programu są bezpieczne?

Zasadniczo aktualizacja nie wpływa na konfigurację, archiwum oraz adresów e-mail zapisanych w programie. Jeżeli zainstalowali Państwo wcześniej program w C:\Program Files\ to lepiej przed aktualizacją zrobić sobie kopie adresów e-mail z poziomu programu. Aby tego dokonać klikamy ikonę Adresy -> Edytuj listę a potem Adresy -> Zapisz do pliku. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z dostępem do listy adresów na koncie administracyjnym lub koncie ograniczonym w zależności od tego na którym z nich wcześniej Państwo pracowali.

Jeżeli nie możecie Państwo uruchomić starej wersji programu AnoMail zainstalowanej w C:\Program Files\AnoMail to proszę pamiętać, że AnoMail zapisuje adresy w plikach tekstowych i można uzyskać do nich dostęp np. z poziomu Notatnika Windows. W tym celu proszę uruchomić Notatnik Windows, potem wybrać Menu Plik -> Otwórz -> Wszystkie pliki i przejść do C:\Program Files\AnoMail. Tam powinny znajdować się dwa pliki adresy.dat (bieżąca grupa wysyłkowa) oraz adresy2.dat (lista adresów zastrzeżonych). Po otwarciu pliku można zapisać adresy w innej lokalizacji wybierając Menu Plik -> Zapisz jako…

Patrz także: Brak uprawnień do zapisu w katalogu z programem

Uwaga. W przypadku systemów Windows Vista/7 może się zdarzyć, że powyższe pliki będą zapisane w dodatkowej lokalizacji C:\Users\PanstwaLogin\AppData\Local|VirtualStore\Program Files\AnoMail. Analogicznie proszę otworzyć w Notatniku Windows plik adresy.dat (lista wysyłkowa) oraz adresy2.dat (lista zastrzeżona) i zapisać np. na Pulpicie Windows W razie konieczności trzeba włączyć podgląd ukrytych plików czyli dodatkowo przejść do Mój Komputer i w oknie Eksploratora Windows wybrać Organizuj -> Opcje folderów i wyszukiwania a następnie kliknąć kartę Widok i wybrać Pokazuj ukryte pliki.

156. W firmie mamy programy Microsoft Outlook 2010 i wszystkie adresy e-mail klientów przechowywane są w Skrzynce odbiorczej i Elementach wysłanych. Czy można te adresy jakoś pobrać do programu AnoMail?

Jest taka możliwość. Najpierw listy z programu Microsoft Outlook (MSG) należy przeciągnąć do jakiego folderu na Pulpit Windows. W tym celu utwórz na Pulpicie folder o nazwie np. Odebrane i przeciągnij do niego poszczególne listy ze Skrzynki odbiorczej z programu Microsoft Outlook. Na Pulpicie pojawią się listy czyli pliki z rozszerzeniem MSG (Microsoft Outlook). Teraz należy je zamienić na format obsługiwany przez AnoMail czyli EML (Outlook Express). Do tego celu użyj konwertera np. Msg2Eml, który znajduje się na płycie DVD wraz z programem AnoMail. Na koniec w programie AnoMail kliknij przycisk Importuj i wybierz funkcję Z listów w formacie EML…

Dodatkowo przed importem listów warto ujednolicić nazwy plików oraz usunąć z nich polskie znaki, wykrzykniki itp. W tym celu przejdź do foldera w którym zapisano pliki z Outlook (MSG). Naciśnij Ctrl+A (Zaznacz wszystkie) a następnie naciśnij przycisk F2 i wpisz nazwę np. list. Windows zmieni nazwy i ponumeruje wszystkie pliki list(1).msg, list(2).msg, list(3).msg itd. Dzięki temu konwerter nie będzie miał problemu z zamianą plików..

Przeczytaj: Darmowe konwertery MSG do EML oraz Pobieranie adresów z plików EML

155. Podczas próby uruchomienia programu dziś pojawił się komunikat: System Windows nie może uzyskać dostępu do okreslonego urzadzenia, scieżki lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień, aby uzyskac dostęp do elementu.

Wygląda na to, że Państwa program antywirusowy zablokował plik AnoMail.exe (moduł wysyłkowy). Zaleca się dodać cały katalog z programem AnoMail czyli C:\AnoMail do wyjątków/wykluczeń w programie antywirusowym. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że AnoMail nie będzie działał prawidłowo zwłaszcza gdy antywirus zablokuje masową wysyłkę poczty lub nie pozwoli na użycie moduły weryfikacji adresów e-mail lub zablokuje autoresponder wbudowany w moduł subskrypcji programu AnoMail.

Zalecenia: Przejdź do ustawień swojego programu antywirusowego i odszukaj sekcje Kwarantanna. Następnie ustaw się na pliku anomail.exe i wybierz Przywróć do poprzedniej lokalizacji (opis funkcji może być inny w zależności od programu antywirusowego). Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości dodaj cały katalog C:\Program Files\AnoMail do wyjątków/wykluczeń lub zaufanych aplikacji w Twoim programie antywirusowym.

Przeczytaj także: Dlaczego antywirus może blokować AnoMaila?
Patrz: Przeskanuj plik AnoMail.exe skanerem online

154. Zainstalowałem program w C:\Program Files\AnoMail i za każdym razem gdy chcę zmodyfikować listę wysyłkową wyświetla mi się komunikat, że nie ma uprawnień do zapisu lub modyfikacji.

Problem dotyczy braku uprawnień do zapisu w katalogu, w którym znajduje się program AnoMail. Najczęściej problem występuje w systemach Windows Vista lub Windows 7 gdyż standardowo praca wykonywana jest na koncie, które nie ma pełnych uprawnień. W takim przypadku należy przejść do C:\Program Files\AnoMail i ustawić się prawym klawiszem myszki na folderze AnoMail a następnie wybrać Właściwości. W dalszej kolejności należy kliknąć kartę Zabezpieczenia i dodać użytkownikom prawo zapisu i modyfikacji plików w folderze AnoMail.

Ewentualnie zamiast dodawać uprawnienia można odinstalować program AnoMail i zainstalować go ponownie np. w tzw. profilu użytkownika czyli w lokalizacji np. C:\Użytkownicy\LoginUżytkownika\AnoMail. W tej lokalizacji użytkownik korzystający z AnoMaila ma pełne prawa zapisu itp. i nie będzie trzeba nic zmieniać. Przy czym login użytkownika to Państwa nazwa w systemie Windows widoczna w oknie logowania.

Zobacz film: Zmiana uprawnień do katalogu w systemie Windows
Patrz także: Jak zmienia się uprawnienia do folderów?

153. Na jednym z komputerów z Windows w wersji angielskiej, AnoMail nie chce wysyłać poczty. Cały czas pojawia się błąd Authentication error (AuthFailure). Natomiast podczas sprawdzenia poprawności konfiguracji konta pojawiają się krzaczki (robaczki) zamiast loginu i hasła. Na innych komputerach AnoMail działa bez problemu z tym samymi ustawieniami.

Sytuacja ta ma miejsce w przypadku ustawionego języka i regionu innego niż polski w systemie Windows. Proszę przejść do Panelu sterowania -> Zegar, język i region. Następnie zmienić lokalizację na Polska oraz w Ustawieniach administracyjnych kliknąć Zmień ustawienia regionalne systemu i wybierz Polski (Polska). Na koniec przejść do konfiguracji konta pocztowego w programie AnoMail i wprowadź ponownie login i hasło do wysyłania poczty! Uwaga: Jeżeli nie chcesz korzystać z Ustawień dla Polski to zmień tylko ustawienia Regionu na Polska (Polski) zgodnie z tym co zostało napisane powyżej.

Jak zmienić: Ustawienia regionalne w systemie Windows?. Patrz także pytanie: 109

152. Od jakiegoś czasu podczas próby wysłania poczty z programu AnoMail pojawia się komunikat 550 5.7.1 Bad mail client. Co to oznacza?

Być może wysyłali Państwo z programu AnoMail dużą ilość korespondencji, która była zgłaszana przez odbiorców jako spam. W związku z tym Państwa dostawca poczty założył na Państwa konto blokadę. Proszę skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o zdjęcie blokady. Czasami blokada na wysyłkę poczty z programu AnoMail nakładana jest automatycznie po przekroczeniu określonej ilości wysłanych wiadomości z danego konta przez program AnoMail.

151. Czy w Państwa programie można robić testy A/B do testowania najbardziej skutecznej treści listu?

Tak. Proszę przygotować dwie wersje listu np. w formacie graficznym HTML. Następnie wstawić do nich linki z wykorzystaniem statystyk Google Analytics, o których napisano więcej w pyt. 150.

Oto przykładowy link wstawiony do listu pierwszego:r> http://www.Serwer.pl/oferta.html?utm_source=Czytelnicy&utm_medium=email&utm_campaign=Promocje&utm_content=TestA
A to link wstawiony do listu drugieo:
http://www.Serwer.pl/oferta.html?utm_source=Czytelnicy&utm_medium=email&utm_campaign=Promocje&utm_content=TestB

Oba linki odnoszą się do strony internetowej z ofertą. Logując się do statystyk Google Analytics można sprawdzić statystyki i ocenić, która wersja (treść) maila była bardziej skuteczna.

150. Czy w programie AnoMail można śledzić ilość kliknięć oraz dowiedzieć się kto kliknął w link wysłany w biuletynie?

Tak. Można coś takiego przygotować w oparciu o Google Analytics. Możliwe jest zarówno śledzenie ile razy jaki link został kliknięty oraz przez kogo. W tym celu należy stworzyć odpowiednie odnośniki, które wstawia się do listu w formacie HTML lub TXT. Oto przykładowy link wstawiony do listu w programie AnoMail:

http://www.PanstwaSerwer.pl/?utm_source={ODBIORCA#ADRES}&utm_medium=email&utm_campaign=Biuletyn1
gdzie pole {ODBIORCA#ADRES} zamieniane jest przez program AnoMail na adres e-mail odbiorcy np.:
http://www.anomail.pl/?utm_source=kowalski@masystent.pl&utm_medium=email&utm_campaign=Biuletyn1

Inny przykład, w którym śledzimy ilość kliknięć dla biuletynu 3 oraz oferty 2:
http://www.anomail.pl/pobierz.html?utm_source=Oferta2&utm_medium=email&utm_campaign=Biuletyn3

Statystyki oglądacie Państwo logując się na swoje konto w Google Analytics a następnie klikając np.: Źródła odwiedzin i Kampanie. Do budowy linków polecam narzędzie Google Analytics URL Builder. Najważniejsze paramtery to: utm_source, który w naszym przypadku oznacza osobę, która kliknęła w link przesłany mailem lub nazwę oferty. Następnie utm_medium – nośnik, narzędzie reklamy czyli np. poczta e-mail. I na koniec utm_campagin – to tytuł kampanii. Tu możemy wpisać np. numer newslettera lub nazwę oferty. Więcej informacji na temat wykorzystania Google Analytics do śledzenia kliknięć w mailach znajdziecie Państwo na stronie Google Tracking basics lub szukając Googe frazy: „Tracking Email with Google Analytics„.

149. Chciałbym z pewnej strony pobrać adresy e-mail. Czy AnoMail ma funkcję e-mail Harvestera (przyp. zbieracza adresów) lub coś podobnego?

Tak. Do pobierania adresów e-mail tylko z jednej strony można skorzystać z funkcji Adresy -> Importuj -> Ze stron Internetowych -> Z konkretnej strony (Ctrl+I). Natomiast w przypadku gdy adresy e-mail mają być pobrane z kilku lub kilkudziesięciu stron w danej domenie to lepiej użyć funkcji Adresy -> Importuj -> Ze stron Internetowych -> Hurtowo z domeny (Ctrl+H). Z kolei jeżeli adresy e-mail będą zbierane z różnych stron i domen to warto skorzystać z funkcji Patrz i Pobierz (Ctrl+B) dostępnej w Menu Adresy -> Importuj -> Ze stron internetowych…

148. Czy istnieje jakiś skrót klawiszowy aby można było wklejać szybko adresy ze Schowka Windows bezpośrednio do programu AnoMail?

W najnowszej wersji programu można do tego celu użyć skrótu Ctrl+S lub nacisnąć przycisk Adresy a potem wybrać Wklej ze Schowka Windows.

147. Mój obecny dostawca poczty nakłada na mnie absurdalne limity godzinowe co do ilości wysłanych maili. Czy wobec tego możecie polecić jakiegoś dostawcę, u którego nie ma limitów?

Większość dostawców poczty z pewnych względów (np. obawa przed trafieniem adresu IP serwera na listę spamerów) nakłada limity na użytkownika. Najlepiej zainteresować się kupnem komercyjnego konta u jednego ze sprawdzonych dostawców poczty takich jak niebieski.net, hostings.pl, nazwa.pl, kei.pl, webd.pl, home.pl, az.pl, ogicom.pl, cal.pl, netshock.pl, nq.pl lub Hetzner.de oraz OVH i inni. Jeśli chodzi o serwery chmurowe do wysyłek to polecamy EMailLabs. Odnośnie serwerów dedykowanych polecamy serwery OVH (So you Start). W ostateczności dla bardziej zaawansowanych użytkowników polecamy uruchomienie własnego serwera tylko na potrzeby wysyłek np. hMail Server dla Windows oraz mailEnable Server dla Windows.

Patrz: Wysyłka z własnego adresu e-mail przez serwer chmurowy Amazon SES lub EMail Labs

146. W naszym dziale wszelkie publikacje przygotowywane są w programie Publisher a newslettery w Outlook 2003. Czy można z nich jakoś skorzystać w AnoMailu bo kopiowanie i wklejanie do programu nie działa.

Powyższe publikacje należy zapisać z poziomu np. Publishera w formacie MHT (Jednoplikowe archiwum sieci Web) a następnie zaimportować do AnoMaila korzystając z funkcji Wiadomość -> Otwórz treść w formacie MHT. Po zaimportowaniu treści z Publishera lub Outlooka zaleca się osadzenie elementów graficznych o ile takowe znajdują się w liście.

145. Czy można do listu wstawić jakiś kod aby potem można było określić do kogo list został wysłany tylko na podstawie treści?

Tak. Począwszy od wersji AnoMail 2007.590 można używać pola personalizacji o nazwie {ODBIORCA#HEX}. Wstawiając to pole do listu (patrz pola personalizacji ID zależny od adresu odbiorcy) generowany jest unikalny numer na podstawie adresu e-mail. I tak na przykład wysyłając list na adres testowy@twojadomena.pl zostanie wstawiony do listu numer który jest zapisem podanego e-maila w systemie szesnastkowym czyli heksadecymalnym np. 746573746F77794074776F6A61646F6D656E612E706C.

To pole można wykorzystać we własnym mechanizmie (module php) do wypisywania poprzez kliknięcie w link umieszczony w liście. W tym celu do listu e-mail wstawiamy taki oto tekst:

W celu rezygnacji z subskrypcji kliknij link: http://www.TwojSerwer.pl/wypisz.php?zmienna={ODBIORCA#HEX}
co po wysłaniu listu spowoduje wygenerowanie linku dla adresu np. testowy@twojadomena.pl w postaci
http://www.TwojSerwer.pl/wypisz.php?zmienna=746573746F77794074776F6A61646F6D656E612E706C

Oczywiście wcześniej trzeba stworzyć własny skrypt, który będzie pobierał zakodowany adres e-mail. Można też użyć pola {ODBIORCA#ADRES} aby przekazać w sposób jawny adres e-mail do skryptu rezygnacji lub użyć np. {ODBIORCA#MD5}.

Zobacz także: Obsługa rezygnacji w AnoMail

144. Chcemy wysylać mailing z dwoma załącznikami w postaci dwóch zdjęć (JPEG), ale program przyjmuje mi tylko jeden plik załącznika.

Do programu można wstawić dowolną ilość zdjęć. W tym celu należy kliknąć Przygotuj list -> W formacie graficznym i potem ustawić się w miejscu gdzie ma być umieszczone zdjęcie i nacisnąć prawy klawisz myszki a następnie wybrać Wstaw obraz z dysku. Gdy już wszystkie zdjęcia zostaną wstawione to naciskamy przycisk Gotowy i zaznaczamy Osadź elementy graficzne.

Jeżeli zdjęcia koniecznie mają być dodane do załącznika to należy nacisnąć przycisk Plik i potem wybrać Więcej załączników… Ta funkcja dostępna jest dla użytkowników korzystających z AnoMail 2012 lub nowszego. Pozostali użytkownicy muszą zaktualizować program aby mieć dostęp do zarządzania wieloma załącznikami

Zobacz także pytanie 60.

143. Mamy bazę adresową w Excelu, w której znajdują się adresy e-mail w domenie powiedzmy @xxxx.pl. Czy można je jakoś usunąć aby z AnoMail nie wysyłać na nie poczty?

Tak. Proszę dodać do adresów zastrzeżonych domenę @xxxx.pl (Adresy -> Edytuj listę -> Zastrzeżone) a następnie wczytać adresy z Excela (Adresy -> Importuj -> Z dowolnych plików). Na koniec trzeba nacisnąć przycisk Adresy -> Porządkuj bieżącą grupę i wybrać Usuń adresy zastrzeżone.

142. Nie mogę nic wysłać bo program AnoMail wyświetla cały czas błąd: No auth during mail transaction.

Nie włączyli Państwo tzw. uwierzytelniania czyli nie podali Państwo loginu oraz hasła do swojego konta pocztowego.
Proszę zapoznać się z tematem Gdzie włącza się uwierzytelnianie? oraz Gdzie ustawia się port poczty wychodzącej?

141. Czy możecie udzielić wskazówek na temat konstrukcji dokumentu ktory ma poslyzyc do importu kontaktow np. z Excella?

AnoMail pobiera tylko adresy e-mail więc należy utworzyć skoroszyt Excela z jednym arkuszem zawierającym adresy do importu. Plik powinno się zapisać w formacie XLS. Następnie w AnoMailu trzeba wybrać Adresy -> Importuj -> Z dowolnych plików i wskazać utworzony plik. Ewentualnie jeżeli chodzi o Excel 2007 lub 2010 to należy najpierw skopiować cała kolumnę z adresami do Schowka Windows (Ctrl+C) a potem w AnoMailu wybrać Adresy -> Importuj -> Ze Schowka Windows

140. Właśnie zamierzam rozpocząć korzystanie z AnoMaila ale interesuje mnie jaki adres e-mail widoczny będzie u odbiorców korespondencji gdy wyśle pocztę z Państwa programu?

U odbiorców będzie widoczny adres e-mail dokładnie taki jaki wprowadzicie Państwo w Danych nadawcy! To od Państwa zależy co zobaczą odbiorcy w polu From!

139. Zarejestrowałem program AnoMail na firme X w domenie X a teraz chce wysyłać pocztę z adresu w domenie Y. Czy moge poprosić o drugą licencję.

Nie ma takiej potrzeby. Możecie Państwo wysyłać pocztę z dowolnej domeny, którą dysponujecie i nie ma potrzeby kontaktowania się ze mną. Wystarczy wprowadzić konfigurację dla drugiego konta i po sprawie.

138. [...] Program AnoMail nie działa lub dlaczego nie działa funkcja wysyłki/importu/rezygnacji itd. Proszę o szybki kontakt aby rozwiązać problem [...].

Państwa zgłoszenie wymaga uzupełnienia. Niestety nie jesteśmy w stanie zaoferować pomocy w sytuacji gdy użytkownik nie określił czego dokładnie dotyczy problem a w szczególności bez informacji np. jaki pojawia się komunikat błędu itd. W dziale pomocy technicznej różni pracownicy odpowiedzialni sią za różne tematy. W związku z powyższym abyśmy mogli zaoferować pomoc ekspercką należy dokładnie opisać czego dotyczy problem, jaki pojawia się komunikat błędu lub po kolei opisać co dokładnie i gdzie Państwo klikacie? Mając podstawowe informacje możemy przekazać Państwa zgłoszenie do odpowiedniego konsultanta a tym samym zaoferować Państwu szybką pomoc w rozwiązaniu problemu.

137. Przy próbie wysłania lub odebrania wiadomości e-mail otrzymuje komunikat: Błąd nr 11004. Valid name, no data record of requested type.

Wygląda na to, że wprowadzili Państwo nieprawidłowy adres serwera poczty wychodzącej (smtp) lub przychodzącej (pop3). Pod tym adresem dostępny jest serwer ale nie działa na nim usługa poczty. W związku z tym należy skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i zapytać jaki adres serwera smtp i pop3 należy używać do wysyłania i odbierania poczty! Ewentualnie jeżeli na co dzień korzystacie Państwo z programu Outlook to proszę przejść do ustawień kont pocztowych i skopiować prawidłowy adres serwera. Ustawienie serwera w AnoMailu jest zazwyczaj takie samo jak w Państwa programie pocztowym! W module subskrypcji klikając przycisk Konta można zmienić ustawienia. Natomiast w module wysyłkowym trzeba kliknąć czerwoną ikonę kłódki na zielonym panelu lub przycisk Kreator.

Najczęściej problem stanowi to, że użytkownik wpisuje adres np. smtp.panstwaserwer.pl a dostawca poczty może wymagać zupełnie innego adresu np. poczta.panstwaserwer.pl lub mail.panstwaserwer.pl itp. Nie ma co zgadywać! Najlepiej skontaktować się z swoim dostawcą poczty. Rzadziej zdarza się, że to program antywirusowy blokuje normalną pracę AnoMail i to on odpowiedzialny jest z powyższy błąd.

Patrz także: Jaki port ustawić do wysyłania poczty?

136. Podczas wysylania jednej testowej wiadomosci pojawia sie nastepujacy komunikat Opis bledu nr: 10060. The attempt to connect timed out lub nr: 12012 - SMTP connection failed. Timeout exceeded.

Błąd związany jest z tym, że program AnoMail nie może połączyć się z serwerem pocztowym przez określony czas. Przyczyn problemu może być kilka. Najczęstsze problemy przedstawiono poniżej:

a) podano błędy adres serwera poczty wychodzącej. Proszę przepisać adres serwera smtp z programu pocztowego, z którego korzystacie Państwo na co dzień. Ewentualnie należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i zapytać jaki adres wpisać.

b) program antywirusowy lub internet security (firewall) blokuje dostęp plikowi anomail.exe do internetu i dlatego mój program nie może wysłać poczty. W takim przypadku należy dodać plik anomail.exe do tzw. wyjątków (ang. Exceptions) w swoim programie typu Internet Security. Zwykły firewall z Windows XP/Vista/Win7 nie powoduje problemu!

c) podano błędy adres portu do wysyłania poczty np. wpisano port 25 a Państwa dostawca poczty wymaga połączenia poprzez port 465. Proszę skontaktować się z dostawcą poczty i zapytać o port używany do wysyłania poczty!

d) limity na Państwa koncie pocztowym lub programie antywirusowym sytuacja ta ma miejsce na przykład po wysłaniu kilku wiadomości e-mail. W takim przypadku należy sprawdzić czy program antywirusowy nie blokuje wysyłki oraz trzeba sprawdzić czy dostawca poczty nie nałożył na Państwa konto pocztowe limitów co do ilości wysyłanych wiadomości e-mail.

Patrz pytanie: 78 oraz 101

135. Gdy kopiuję listę adresów do AnoMaila z Excela 2007 (może też być inny program) to cały czas Anomail wypisuje podczas wysyłania, że nie znalazł jakiegoś hosta i adres jest nieprawidłowy.

Jest to znany problem dotyczący kopiowania adresów e-mail z Excela w wersji 2007. Problem polega na tym, że Excel 2007 dokleja pewne kody sterujące (niewidoczne), które powodują błąd. W związku z tym zaleca się korzystanie w AnoMailu z funkcji Adresy -> Importuj -> Ze Schowka Windows. W tym celu zaznacz adresy w Excel 2007. Następnie skopiuj je do Schowka Windows (Menu Edycja -> Kopiuj lub Ctrl+C). Na koniec przejdź do AnoMail i kliknij Adresy -> Importuj -> Ze Schowka Windows.

Patrz pytanie: 133

134. Jeszcze wczoraj program dobrze wszystko wysyłał a dziś pojawia się komunikat błędu 553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user biuro@yyyy.nazwa.pl.

Sprawa prosta. Zmienili Państwo adres e-mail nadawcy a zapomnieliście podać do niego prawidłowego loginu oraz hasła. Proszę przejść do ustawień uwierzytelniania i wprowadzić nazwę użytkownika (login) oraz hasło, które macie przypisane do konta e-mail, z którego zamierzacie wysyłać pocztę (te same dane co w Outlook itp.). Proszę także sprawdzić czy podali Państwo prawidłowy adres serwera. Na przyszłość polecam korzystanie z funkcji Ustawienia -> Konta poczty wychodzącej -> Zapisz konfigurację a potem analogicznie Odczytaj konfigurację… Dzięki temu możecie używać wielu tożsamości bez obawy o wystąpienie problemów jak wyżej.

133. Korzystam z Windows 7 i gdy próbuje wysłać mailing do 3 tys. odbiorców pojawia się błąd 501 Unbalanced i nic nie wysyła? Co może powodować problem?

Prawdopodobnie kopiujecie Państwo adresy np. z Excel 2007 i wklejacie bezpośrednio do programu AnoMail. Problem dotyczy systemu Windows 7 oraz Excel 2007. Oprócz samych adresów kopiują się jakieś kody sterujące, które są przyczyną problemu. Proszę zaznaczyć kolumnę z adresami e-mail a następnie w AnoMail wybrać Adresy -> Importuj -> Ze Schowka Windows. To powinno rozwiązać problem. Ewentualnie adresy z Excela należy wcześniej zapisać (Menu Plik -> Zapisz jako) do pliku tekstowego a dopiero potem wczytać je do programu AnoMail 2007 (Adresy -> Edytuj -> Przeglądaj).

Patrz pytanie: 135

132. Niestety programu AnoMail nie mogę zainstalować nawet z konta administratora. Po instalacji pojawia się komunikat System Windows nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień, aby uzyskać dostęp do elementu. Może plik anomail.exe jest uszkodzony?

Nie plik nie jest uszkodzony. Ten problem dotyczy programu antywirusowego, który zablokował dostęp do pliku anomail.exe. Dlaczego tak się dzieje? Nowoczesne programy antywirusowe posiadają mechanizm wykrywania nieznanych wirusów w oparciu o tzw. haurystykę. Z racji tego, że AnoMail ma wbudowany mechanizm do rozsyłania masowej korespondencji, antywirus może potraktować AnoMaila jako nieznanego wirusa, który chce rozsyłać mass mailing i dlatego go blokuje. Aby rozwiązać problem w ustawieniach programu antywirusowego należy dodać plik anomail.exe (moduł wysyłkowy), amsub.exe (moduł subskrypcji) oraz amsmtp.exe (serwer lokalny) do wyjątków lub wykluczeń. Tak aby program antywirusowy nie blokował plików.

Przeczytaj także: Pytanie 84

131. Mamy problem z polskimi znakami. W podglądzie wyświetlają się poprawnie ale po wysłaniu ich u odbiorcy niektóre polskie litery nie są widoczne. Czy AnoMail obsługuje wszystkie polskie znaki?

Oczywiście, że obsługuje wszystkie znaki diakrytyczne w standardach ISO 8859-2 oraz Windows 1250. Problem, który u Państwa wystąpił dotyczy użytkowników systemów Windows Vista lub Windows 7 w przypadku gdy użytkownik kopiuje kod HTML do okna programu AnoMail a nie otwiera treści listu z pliku. Dlatego zaleca się skorzystać z funkcji dostępnej w Menu Wiadomość -> Otwórz treść w formacie HTML lub Przygotuj list -> Treść ze Schowka Windows -> Utwórz z kodu HTML.

Koniecznie przeczytaj także: Pytanie 109

130. Gdy próbuje wysłać pocztę lub sprawdzić poprawność konfiguracji to pokazuje mi błąd: Authentication failed lub Auth credentials invalid. Na pewno wprowadzam poprawne dane!

Niestety, nie wprowadzacie Państwo poprawnych danych gdyż powyższe błędy oznaczają, że Państwa serwer pocztowy nie rozpoznaje loginu lub hasła do Państwa konta pocztowego, które Państwo wpisali. Być może wprowadzacie nieaktualne dane. Zalecamy kontakt z Państwa dostawcą poczty w celu wyjaśnienia sytuacji. Zwracamy także uwagę, że duże i małe litery w loginie i haśle mogą mieć znaczenie. Jeżeli kopiujecie Państwo hasło z treści listu programu Outlook to należy upewnić się czy nie zaznaczona dodatkowo spacji lub znaku końca wiersza.

129. AnoMail nie zapamiętuje mi ustawień i w związku z tym nie mogę wprowadzić hasła oraz loginu do mojego serwera. Co może powodować problem?

Problem dotyczy blokady zapisu w rejestrze Windows (Klucz HKEY_CURRENT_USER). Należy sprawdzić czy jakieś zewnętrzne oprogramowanie typu RegMonitor/antywirus itp. nie blokują możliwości zapisu do rejestru Windows plikowi AnoMail.exe

W przypadku Windows Vista oraz Windows 7 konieczne może być uruchomienie programu na koncie administratora. W takim przypadku należy kliknąć na ikonie programu AnoMail prawym klawiszem myszki i wybrać Uruchom jako administrator! Aby za każdym razem nie trzeba było klikać prawym klawiszem myszki, skorzystaj z zakładki Właściwości -> Zgodność i wybierz Uruchom ten program jako administrator.

Ewentualnie można odinstalować program i zainstalować go ponownie ale w tzw. profilu użytkownika czyli np.
C:\Document And Settings\Uzytkownik\AnoMail tak aby użytkownik miał pełne prawa do foldera, w którym zainstalowano program AnoMail.

Uwaga w niektórych przypadkach nadanie pełnych praw do katalogu, w którym obecnie macie Państwo zainstalowany program np. C:\Program Files\AnoMail może nie rozwiązywać problemu!

128. Próbuję wysłać pocztę z AnoMaila i otrzymuję komunikat Authentication error [...] STARTTLS.

Ustawili Państwo w programie AnoMail 2012 port np. 465 (Ustawienia -> Masowej korespondencji -> Port SMTP) , który do komunikacji z serwerem wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL/TLS. AnoMail 2012 obsługuje jedynie standardowe szyfrowanie haseł. W związku z tym proszę zmienić port SMTP na 587 lub 25. Wersja AnoMail 2015 lub starsza nie wspiera połączeń szyfrowanych (SSL) i dlatego trzeba zmienić port swojego serwera na ten (domyślnie 25 lub 587), który umożliwia wysyłkę bez szyfrowania całej korespondencji.

Rozwiązaniem problemu jest aktualizacja starszej wersji AnoMail do AnoMail 2018, która obsługuje połączenia szyfrowane SSL/TLS. Obecnie nie zalecamy korzystać z wysyłki bez włączonych bezpiecznych połączeń (SSL/TLS).

Patrz także pytanie 121 oraz 82

127. W najnowszej wersji AnoMaila co jakiś czas pojawia się komunikat, że program wykonał nieprawidłową operację i zostanie zamknięty. Co robić?

Proszę sprawdzić jaką wersję programu Internet Explorer macie Państwo w swoim systemie (Menu Start -> Programy – Internet Explorer -> Menu Pomoc -> Informacje o programie). Pomimo tego iż nawet jeżeli nie korzystacie z programu Internet Explorer to należy go zaktualizować do najnowszej wersji. AnoMail korzysta z komponentów programu Internet Explorer i dlatego niezbędna jest ich aktualizacja. Po aktualizacji programu Internet Explorer należy go uruchomić przynajmniej jeden raz i przejść na dowolną stronę zamykając wszelkie komunikaty (naciskamy Tak), które Internet Explorer Państwu wyświetli. Od tej pory AnoMail 2007 nie powinien stwarzać problemów.

Pobierz: Aktualizację programu Internet Explorer 8
Zalecamy także zapoznać się z pytaniem 119.

126. Zainstalowałem nowa wersje programu AnoMail i mam problem. Bardzo, ale to bardzo, długo uruchamia się. Jak juz się uruchomi to bardzo długo wysyła pocztę grupowa, a najgorsze, to strasznie spowalnia komputer.

To wina programu antywirusowego. W nowych komputerach uruchomienie AnoMaila nie powinno trwać dłużej niż 5 sek. (10 sek. w starszych). Proszę dodać plik anomail.exe do listy wykluczeń/wyjątków w programie antywirusowym lub włączyć tzw. inteligentne skanowanie, które spowoduje, że antywirus tylko raz sprawdzi plik anomail.exe. Ponadto należy wyłączyć funkcję .Outbound mail protection, która może powodować problemy z wysyłką masowej korespondencji.

Proszę zapoznać się także z pytaniem 119.

125. Odbiorcy naszego newslettera w formacie HTML skarżą się, że czasami mają problemy z jego odczytaniem gdy korzystają z klienta pocztowego Active@Mail/WebMail dostępnego poprzez stronę internetową?

Prawdopodobnie szablon HTML, który ktoś Państwu przygotował jest niekompletny lub źle zrobiony. Należy przejść do okna edycji listu w programie AnoMail i nacisnąć przycisk Sprawdź a następnie użyć funkcji Analizator kodu HTML. Program AnoMail wyświetli Państwu błędy, które należy poprawić. Ewentualnie należy użyć innego szablonu np. z tych szablonów, które dołączone są do programu.

124. Nasz grafik przygotował profesjonalny szablon HTML z osadzonymi stylami. Otwieramy go w AnoMailu i jest ok, ale jak wprowadzimy do niego treść i zapiszemy go na dysku lub naciśniemy przycisk Gotowy to AnoMail usuwa wbudowane style i szablon nie wygląda już tak dobrze jak na początku. Jak temu zaradzić?

W programie wbudowany jest automatyczny optymalizator kodu HTML, który usuwa zbędne elementy lub elementy kodu na które zwracają uwagę filtry antyspamowe. Dlatego nie zaleca się jego wyłączenia bo zmniejsza się skuteczność wysyłek. W pierwszej kolejności w oknie edycji listu należy nacisnąć przycisk Sprawdź i wybrać Analizator kodu HTML. W dalszej kolejności poprawić wszystkie błędy, które pokaże gdyż mogą one wpływać na to, że list wyświetli się nieprawidłowo u odbiorcy listu. Jeżeli po wprowadzeniu korekt do szablonu nadal problem będzie występował to optymalizację kodu HTML można wyłączyć klikając Ustawienia -> Masowej korespondencji -> Odbiorcy a następnie odhaczyć funkcję Automatycznie optymalizuj kod HTML.

123. Mamy własny szablon w HTMLu i pomimo zaznaczenia w AnoMailu, żeby osadzał grafikę w liście u odbiorcy nie są widoczne wszystkie obrazki. Co jest nie tak?

Jeżeli pliki graficzne, które mają być osadzone w liście znajdują się na dysku lokalnym a nie na Państwa serwerze internetowym to proszę upewnić że w dokumencie HTML podajecie ścieżki do pliku w notacji bezwzględnej czyli np.
< img border=”0″ src=”C:\Testy\obraz.jpg” longdesc=”Opis obrazka”>. Przy takim zapisie nie powinno być problemów.

122. Kupiliśmy publiczną bazę danych z adresami firm z naszego sektora czy jak wyślemy do nich zapytanie czy chcą od nas otrzymać ofertę to już będzie spam?

To wszystko zależy od zawartości maila ale w większości przypadków niestety będzie to SPAM. Odsyłam do lektury treści ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przypominam, że nie wolno wysyłać niezamówionej informacji handlowej gdyż może to być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Przez informację handlową rozumiemy każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku firmy/organizacji lub osoby wykonującej zawód. Zwracam uwagę, że zapytanie nie może promować Państwa firmy, produktów, newslettera itp.

Ponadto proszę pamiętać, że jeżeli ktoś udostępnia adres e-mail na stronie internetowej to wcale nie oznacza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionej korespondencji na ten adres.

Patrz koniecznie: UOKIK i sprawa SPAMu

121. Mój dostawca Internetu zablokował mi port 25 służący dotychczas do wysyłania poczty. Czy można jakość ominąć to ograniczenie w programie AnoMail

Tak. Należy przejść do do ustawień AnoMaila (Ustawienia -> Masowej korespondencji) i zmienić port domyślny czyli 25 na 587. W przypadku gdy korzystacie Państwo z wysyłki przez localhost dostępny razem z programem AnoMail to także należy zmieniać numeru portu w programie AnoMail oraz koniecznie uruchomić serwer lokalny i w nim także przejść do Ustawienia -> Opcje serwera i zmienić port 25 (domyślny) na dowolny inny np. 587. Uwaga: Starsze wersje AnoMail nie obsługują portu 465 oraz połączeń SSL dlatego zalecamy aktualizację oprogramowania AnoMail do najnowszej wersji.

120. Program wysyła pocztę i w oknie wysyłania pokazuje na zielono 20 a pozostałe adresy na czerwono i potem poczta praktycznie nigdzie nie dociera, dlaczego?

Czerwona cyfra przy ilości adresów e-mail oznacza PROBLEMY Z WYSYŁKĄ czyli ilość adresów na które nie można było wysłać korespondencji! Po zakończeniu wysyłki należy nacisnąć przycisk Szczegóły, aby zapoznać się z opisem błędu. Przy każdym adresie pojawia się informacja dlaczego program nie mógł wysłać na niego poczty np. Adres jest na liście zastrzeżonej, liście tymczasowych blokad lub adres jest w historii (patrz przycisk Historia) itd.

Jeżeli zawsze po wysłaniu np. 20 wiadomości pozostałe adresy pojawiają sie na czerwono to oznacza limity na Państwa serwerze. W takim przypadku przy adresie będzie widoczny błąd np.: Too many SMTP connections; please try again later lub Authentication data failed lub Incorrect login lub Incorrect authentication data itd.. Aby rozwiązać problem należy zwolnić wysyłkę i w ustawieniach programu AnoMail ustawić przerwy w np. wyślij 10 wiadomości i czekaj 15 sekund. W tym celu klikamy przycisk Ustawienia i wybieramy Masowej korespondencji.

Patrz także: Ustawienia modułu wysyłkowego lub pytanie 238

119. Od jakiegoś czasu po wysłaniu ok. 100 maili program zamyka się i Windows informuje, że AnoMail wykonał nieprawidłową operację. Dlaczego tak się dzieje?

Sytuacja ta ma miejsce najczęściej wtedy gdy zewnętrzne oprogramowanie typu Internet Security lub Antywirus blokuje normalną pracę programu AnoMail. Większość nowych programów antywirusowych posiada funkcję ochrony o nazwie Outbound mail protection (różne nazwy w różnych programach), która blokuje wysyłkę określonej ilości maili z takich programów jak AnoMail. Przy czym Outlook itp. wysyłają pocztę bez problemu. Microsoft itp. współpracują z największymi dostawcami oprogramowania a AnoMail jest traktowany podobnie jak wirus, który rozsyła masową pocztę z komputera użytkownika i dlatego jest blokowany.

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce to należy tymczasowo wyłączyć funkcję Outbound mail protection. Uwaga samo tymczasowe wyłączenie rezydentnej ochrony w programie antywirusowym może nie wyłączać wspomnianej funkcji! Ewentualnie można dodać plik anomail.exe do wyjątków/wykluczeń lub zaufanych programów i zezwolić mu na pełne możliwości wysyłania poczty.

Ponadto w niektórych przypadkach u użytkowników, którzy nie korzystają z oprogramowania antywirusowego lub mają je tymczasowo wyłączone, problem rozwiązuje aktualizacja programu Internet Explorer do najnowszej wersji! Dlaczego? AnoMail korzysta z komponentów firmy Microsoft i dlatego zaleca się ich aktualizację!

118. Zmienił się port smtp z 25 na 587 u mojego dostawcy poczty. Gdzie wprowadzić nowe ustawienie w AnoMailu?

Należy kliknąć z prawej strony na przycisk Ustawienia, następnie wybrać Masowej korespondencji i na dole w oknie, które wyświetli się wpisać nowy numer portu. Osoby, które zamierzają wysyłać korespondencje z serwera lokalnego (tzw. localhost) powinny zapoznać się dokładnie z tematem: Wysyłka poczty przez serwer lokalny. Patrz także pytanie 121

117. Podczas próby uruchomienia programu AnoMail zaraz po zainstalowaniu pojawia się komunikat Component 'przyciski.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid

Wygląda na to, że z jakiejś przyczyny komponent o nazwie przyciski.ocx służący do wyświetlania elementów interfejsu programu AnoMail nie został prawidłowo zarejestrowany w systemie Windows. Proszę bez deinstalacji programu AnoMail zainstalować go ponownie w tej samej lokalizacji co poprzednio (dane konfiguracyjne nie zostaną usunięte). Jeżeli to nie pomoże tzn. że zewnętrzne oprogramowanie np. program antywirusowy blokuje prawidłową instalację programu AnoMail. W taki przypadku należy sprawdzić jaki program powoduje problem i wyłączyć go na czas instalacji.

Jeżeli natomiast instalujecie Państwo program w wersji przenośniej tzn. np. na dysku pendrive, to po zakończeniu instalacji należy uruchomić plik !RegDll.bat, który znajduje się w folderze na dysku USB, w którym to instalujecie Państwo AnoMaila. Uruchomienie pliku !RegDll.bat w systemach Windows XP/10 musi być wykonane jako administrator. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz myszki na pliku !RegDll.bat i wybrać Uruchom jako administrator.

Gdyby problem nadal występował wtedy trzeba zalogować się na konto administratora a następnie przejść do Menu Start -> Uruchom i wpisać komendę regsvr32 C:\Windows\System32\przyciski.ocx przy czym zakładamy, że plik przyciski.ocx znajduje się w folderze C:\Windows\System32. Ewentualnie należy podać inną ścieżkę do pliku przyciski.ocx lub skontaktować się ze swoim lokalnym informatykiem.

Inny sposób: Zainstaluj AnoMail ponownie (bez deinstalacji poprzedniej wersji) korzystając z pełnej wersji instalatora, który można pobrać ze strony AnoMail.pl. Na czas instalacji wyłącz program antywirusowy lub obserwuj go bacznie czy nie wyświetla komunikatu o blokadzie pliku przyciski.ocx

116. Mamy komputer z Windows 7 (64-bity) ale AnoMail 2007 nie chce na nim działać pokazując komunikat Out of memory lub w ogóle nie wyświetla żadnego komunikatu

Należy zaktualizować program AnoMail 2007 do nowszej wersji, która to dostosowana jest do pracy w systemach 32 i 64 bitowych np. Windows 7 lub Windows 8..

Ponadto należy upewnić się czy jakieś zewnętrzne oprogramowanie typu Internet Security itp. nie blokuje procesu instalacji programu AnoMail. Czasami programy tego typu nie pozwalają na normalną pracę plikowi anomail.exe gdyż wykrywają w nim mechanizm do wysyłania masowej korespondencji.

115. Kilka lat temu zakupiliśmy program AnoMail 2007/.../2015 i teraz próbowaliśmy zainstalować go w nowym komputerze z systemem Windows 10 (Spring Update 1803). Program AnoMail 2007/../2015 nie działa a informowaliście, że licencja jest bezterminowa i z programu możemy korzystać dożywotnio. Proszę o wyjaśnienie bo nie możemy korzystać z zakupionego programu.

Problem z uruchomieniem starej wersji AnoMail w najnowszym systemie Windows 10 (1803 z 1 maja 2018 r.) nie ma nic wspólnego z zakupioną przez Państwa licencją na AnoMail lecz dotyczy zmian wprowadzonych przez Microsoft w najnowszej wersji systemu Windows 10, której nie było na rynku gdy kilka lat temu kupowali Państwo AnoMail. Z zakupionej licencji na AnoMail możecie Państwo korzystać bezterminowo czyli dożywotnio tj. bez ograniczeń czasowych ale na komputerze, który jest zgodny z wymaganiami AnoMail 2007/2015. W żadnym wypadku nie ograniczamy Państwu możliwości korzystania z AnoMail. Licencja na AnoMail nie wygasa! Natomiast nie odpowiadamy za zmiany, które pojawiły się w architekturze systemu Windows 10 (1803) zwłaszcza, kilka lata po zakończeniu produkcji starej wersji AnoMail. Rozwiązaniem problemu jest instalacja programu AnoMail na komputerze z Windows XP/Vista/7/8 lub Windows10 (wersja sprzed 1 maja 2018 r.) czyli w systemie operacyjnym, który jest zgodny ze starą wersją AnoMail.

114. Czy to możliwe że program do mailingu masowego może być jakoś identyfikowany przez serwery oraz maile mogą być odrzucane bo są właśnie wysyłane z programu AnnoMail?

Przyczyn takiego zachowania może być wiele. Najczęściej problem dotyczy pozostawienie domyślnego ustawienia dla pola Organizacja dostępnego w Ustawieniach programu. Zalecamy zmienić zawartość pola Organizacja i spróbować wysłać maile ponownie. Nie są nam znane przypadki blokowania korespondencji tylko dlatego, że została wysłana z AnoMail. Jest wręcz odwrotnie. Wysyłane mailingi z AnoMail mają większą skuteczność niż wysyłki realizowane z Outlook lub poprzez skrypty.

113. Wszystko działało poprawnie a tu nagle dziś przy próbie wysłania mass mailingu ni z tego ni z owego wyskakuje mi komunikat błędu: "451 Please try again later".

Przyczyn tego problemu może być kilka. Najczęściej problem dotyczy nałożenia przez dostawcę poczty na Państwa serwerze ograniczeń co do ilości wysyłanego masowego mailingu. Proszę skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i wykluczyć nałożenie blokady na dany adres IP.

Ewentualnie można także sprawdzić czy Państwa router nie blokuje wysyłki na porcie 25. To samo może powodować firewall, który nie zezwala na wysyłanie poczty z programu AnoMail. Jednakże za najbardziej prawdopodobne uważam nałożenie ograniczeń przez dostawcę poczty na Państwa konto pocztowe.

112. Dlaczego po wysłaniu korespondencji do kilkudziesięciu osób z niewiadomego powodu każdy klient może zobaczyć adresy mailowe pozostałych adresatów?

Fizycznie jest to niemożliwe z racji tego, że AnoMail standardowo adresuje listy do każdego odbiorcy z osobna! Nawet korzystanie z wysyłki w paczkach (patrz Co to jest wysyłka w paczkach?) nie ujawnia adresów osób do których wysłali Państwo korespondencję. W ogóle w AnoMailu nie można wysłać poczty tak aby inny widzieli do kogo list został skierowany! Prawdopodobnie poczta została wysłana z innego programu niż AnoMail

111. Przygotowałam list pisany cyrylicy (format EML). Siedziałam nad nim kilka godzin pracując w programie Windows Live Mail. Na koniec chciałam go zaimportować do AnoMaila a tu cały czas pojawia się komunikat "Nie można zaimportować wybranego pliku. Upewnij się czy plik pochodzi z programu Outlook Express". Czy AnoMail w ogóle obsługuje cyrylicę?

Tak. Prawdopodobnie zapisała Pani list na Pulpicie Windows w nazwie pliku używając rosyjskich znaczków. Proszę zmienić nazwę na taką (np. Test.eml) która nie zawiera cyrylicy lub nawet polskich znaków. Wtedy nie powinno być żadnych problemów z importem takiej treści.

110. Przygotowałam szablon korespondencji w Wordzie, który zawiera cieniowane tabelki. Dlaczego po wklejeniu do AnoMaila nie wygląda dokładnie tak samo jak w Wordzie?

Word nie nadaje się do tworzenia treści listu gdyż większość programów pocztowych nie obsługuje kodów formatujących treść. W najnowszej wersji AnoMaila na pasku formatowania znajduje sie ikonka „W” – Wklej tekst bez kodów formatujących, która umożliwia pozbycie się zbędnych tagów wstawianych do listu przez program Word. Większość programów pocztowych nie obsługuje kodów sterujących wstawionych do treści listu bezpośrednio z Worda

W starszych wersjach programu AnoMail można skorzystać ze specjalnej funkcji dostępnej w oknie edytora treści listu. Wystarczy przycisk Nowy a potem wybrać Treść ze Schowka Windows i na koniec kliknąć Utwórz z zawartości. AnoMail wyświetli podgląd importowanej treści z edytora tekstu. Operacje kończymy naciskając przycisk Pobierz. Od tej pory treść powinna wyglądać podobnie do tej z Worda ale z tą różnicą, że będzie wyświetlała się poprawnie w różnych programach pocztowych.

109. W biurze mamy 2 komputery z polskim Windows ale na jednym komputerze po wysłaniu mailingu "gubi polskie znaki" i u odbiorcy ich nie ma. W czym może być problem?

W Windows Vista/7 należy przejść do Panelu Sterowania Windows i kliknąć Zegar, język, region (Opcje regionalne i językowe) następnie należy zmienić ustawienia na: Bieżący format: Polska (Polska), Lokalizacja: Polska oraz w karcie Administracyjne wybrać Zmień ustawienia regionalne systemu i zaznaczyć Bieżące ustawienia regionalne systemu: Polska (Polska). W Windows 8/10 znajdź Panel Sterowania, potem kliknij Zegar, język i region a następnie Region. W zakładce Lokalizacja wybierz Polska a w zakładce Administracyjne kliknij Zmień ustawienia regionalne systemu i wybierz Polski (Polska) dla programów nieobsługujących kodu Unicode. Jeżeli obecnie masz juz wybrany język polski i Polskę we wszystkich zakładkach to zmień ustawienia na np. Irlandia i odpowiednio język Angielski (Irlandia). Po ponownym uruchomieniu komputera należy przestawić wszystkie ustawienia raz jeszcze na język polski i Polskę. Gdyby zmiana nie pomogła to należy odinstalować AnoMail i zainstalować go ponownie korzystając z pełnego instalatora do pobrania ze strony AnoMail.pl. Poniżej zamieszczono samouczek, który krok po kroku prowadzi przez zmianę ustawień regionalnych w Windows.

Zobacz: Interaktywny samouczek – Zmiana ustawień regionalnych Windows 10

108. Korzystamy z programu Poczta systemu Windows (nie Windows Live Mail) i chcielibyśmy zaimportować do AnoMaila adresy z książki kontaktów. Jak to zrobić?

Proszę na Pulpicie Windows stworzyć katalog o nazwie np. Import. Potem przeciągnąć do niego wybrane kontakty (.Contact) i na koniec w AnoMailu wybrać Adresy -> Importuj adresy -> Z wizytówek (.Contact). Ewentualnie proszę zapoznać się z punktem 107.

107. Nie działa mi funkcja importu adresów bezpośrednio z Książki Adresowej Windows (WAB) Dlaczego tak się dzieje? W starym komputerze nie było problemów.

Zapewne problem dotyczy systemu Windows Vista lub nowszego, w którym to zrezygnowano z Książki Adresowej Windows zastępując ją Kontaktami. Aby móc pobrać adresy e-mail z kontaktów w Windows Vista należy w oknie kontaktów nacisnąć Eksportuj -> Plik tekstowy CSV i zapisać plik z adresami w formacie CSV. Następnie w programie AnoMail należy skorzystać z funkcji Adresy -> Importuj z dowolnych plików

106. Chciałem odzyskać adresy z listów wysłanych do klientów i w jednym z emaili w polu Do: (To:) mam 500 adresów a AnoMail nie chce ich zaimportować. Co robić?

Proszę zapisać list z którym są problemy np. na Pulpicie Windows a następnie w programie AnoMail wybrać Adresy -> Importuj z dowolnych plików i wskazać list. AnoMail powinien zaimportować wszystkie adresy e-mail, które znalazły się w liście.

105. Dlaczego po usunięciu adresu e-mail z bazy danych (lub dodaniu na listę zastrzeżoną), nadal są wysyłane na niego wiadomości? Co zrobić aby zapobiec takiej wysyłce?

Nie ma takiej możliwości aby program wysyłał pocztę na adresy, których nie ma na liście wysyłkowej lub wysyłał pocztę na adresy znajdujące się na liście zastrzeżonej. Najczęstszą przyczyną problemu jest usunięcie adresu z jednej bazy a potem wczytanie drugiej, z której ten sam adres e-mail nie został usunięty. Aby uniknąć problemów w przyszłości, adres e-mail odbiorcy należy dodać do adresów zastrzeżonych. Od tej pory AnoMail nie zezwoli na wysyłkę mailingu do zastrzeżonego odbiorcy.

Problem może dotyczyć także sytuacji, w której klient podał adres e-mail (tzw. alias lub przekierowanie), z którego cała korespondencja jest przekierowywana na inny adres e-mail np. alias rusiecki@firma.pl przekazuje pocztę na adres przemek.rusiecki@firma.pl. Usunięcie z bazy w programie AnoMail adresu przemek.rusiecki@firma.pl lub dodanie go na listę zastrzeżoną nie zablokuje wysyłki na adres rusiecki@firma.pl. Proszę pamiętać, że problem może także dotyczyć przekierowań w różnych domenach np. kowalski@onet.pl -> j.kowalski@example.com

Dlatego zalecamy do stopki listu wstawić pole personalizacji {ODBIORCA#ADRES}, które AnoMail zamieni na konkretny adres e-mail na jaki wysyłana jest poczta. Dzięki temu odbiorca listu będzie widział, który z jego adresów znajduje się na Państwa liście wysyłkowej i będzie mógł go Państwu podać aby ostatecznie zablokować przyszłe wysyłki. Koniecznie do każdej wiadomości wstawcie Państwo link rezygnacji aby odbiorca przez jedno kliknięcie mógł zrezygnować z dalszych wysyłek.

Patrz koniecznie: Link rezygnacji lub link zastrzeżenia wysyłek z AnoMail

104. Dlaczego w momencie chęci dodania adresów mailowych do korespondencji seryjnej program AnoMail zawiesza się?

Najczęściej przyczyną problemu jest program antywirusowy lub pakiet Internet Security, który blokuje dostęp programowi AnoMail do pliku z adresami e-mail. Proszę w konfiguracji swojego programu Internet Security dodać odpowiednie wykluczenie (tzw. regułę wyjątku) dotyczące pliku AnoMail.exe.

103. Podczas wysyłki mailingu (ok. 1000 odbiorców) z naszego serwera po wysłaniu 100 maili wysyłka zatrzymuje się i nie można jej kontynuować. Wszystkie 100 maili dochodzi do odbiorców. Co może być tego przyczyną?

Prawdopodobnie chodzi o limity na Państwa serwerze. Proszę skontaktować się z administratorem serwera pocztowego, na którym Państwo macie skrzynkę i zapytać o ograniczenia serwera co do ilości wysyłanej jednorazowo korespondencji. Ewentualnie proszę zapoznać się z tematyką Wysyłania korespondencji w paczkach. Dzięki tej funkcji wbudowanej w AnoMail będziecie Państwo mogli częściowo obejść ograniczenia nałożone przez administratora.

102. Nie mam już dostępu do pomocy technicznej ale bardzo proszę o pomoc bo program nie chce mi wysyłać poczty. Nic nie zmieniałem w programie a korzystam z niego od wielu lat. Co w takiej sytuacji mam zrobić?

My tym bardziej nic nie zmienialiśmy gdyż program zainstalowany jest w Państwa komputerze i my nie mamy do niego żadnego dostępu. Najprostszym rozwiązaniem jest kliknięcie ikony Kreator i ponowne wprowadzenie wszystkich danych niezbędnych do wysyłania poczty. Dane te otrzymacie Państwo od swojego dostawcy poczty. W razie dalszych problemów można odinstalować program AnoMail i zainstalować go ponownie. Po ponownej instalacji program zostanie przywrócony do stanu w jakim został wytworzony i po wprowadzeniu ponownie danych do wysyłki powinien bez problemu wysyłać pocztę tak jak dawniej. Z naszej strony żadnych blokad i ograniczeń w wysyłce po zakończeniu opieki serwisowej nie ma.

Patrz także: Konfiguracja konta poczty wychodzącej w AnoMail

101. Nie można wysłać poczty z AnoMaila bo cały czas wyświetla komunikat Connection is forcefully rejected? W tym samym czasie Outlook bez problemu wysyła korespondencje!

Wygląda na to, że wpisali Państwo błędy adres swojego serwera pocztowego. Skoro Outlook wysyła bez problemu pocztę to proszę przejść do konfiguracji kont pocztowych w programie Outlook (Menu Narzędzia -> Konta) i przepisać dokładnie adres serwera poczty wychodzącej (serwer smtp) oraz login i hasło. Sprawdź także numer portu używany do wysyłania poczty. To z pewnością pomoże Państwu rozwiązać problem!

Patrz także pytanie 136 i pamiętaj, że AnoMail 2007/2015 nie wspiera połączeń SSL/TLS na porcie 465 i należy go zaktualizować do wersji AnoMail 2018 lub nowszej.

100. Nasza firma prowadzi sklep internetowy i w związku z tym nie korzystamy z modułu subskrypcji wbudowanego w AnoMail tylko mamy własny napisany w PHP. Jak dodać link do listu z AnoMaila, aby klient mógł się wypisać poprzez nasz moduł?

Najprościej można to zrobić tak, że wstawiacie Państwo do treści listu przygotowanego w programie AnoMail link np.
http://www.PanstwaStrona.pl/skrypt.php?rezygnacja={ODBIORCA#ADRES}. AnoMail 2007 po wysyłce listu u każdego odbiorcy zamiast pola {ODBIORCA#ADRES} wstawi właściwy adres e-mail. Jedyne co musi zrobić Państwa skrypt PHP, to pobrać wartość zmiennej rezygnacja, w której zostanie przekazany adres e-mail klienta.

Jeżeli nie masz takiego skryptu to: Zamów usługę subskrypcji

99. Kilka lat temu kupiliśmy program AnoMail 2007/../2015 i licencja miała być bezterminowa. Teraz okazało się, że po aktualizacji Windows 10 do najnowszej wersji program przestał działać. Nie chcemy płacić za dostęp do nowej wersji gdyż już raz zapłaciliśmy i chcemy korzystać z tej wersji, która nam się należy. Co w takiej sytuacji zrobić?

Zgadza się, licencja na AnoMail jest bezterminowa i w żadnym wypadku nie ograniczamy Państwu używania programu. Jednakże przestarzałe wersje AnoMail zostały wycofane z rynku i przykro nam ale nie możemy zagwarantować, że będą działały poprawnie w najnowszej wersji systemu Windows 10 lub po aktualizacjach systemu Windows, które pojawiły się niedawno i nie było ich na rynku w momencie gdy kupowali Państwo licencję kilka lat temu. W związku z powyższym mają Państwo dwie możliwości. Pierwsza: instalujecie Państwo program Anomail na innym komputerze, na którym nie ma aktualizacji Windows, która powoduje problem. Druga opcja: Cofacie Państwo aktualizację Windows która spowodowała problem ze starą wersją AnoMail.

98. Chcę wpisać adres swojego serwera SMTP do programu ale w momencie kiedy kliknę Dodaj albo Włącz uwierzytelnianie to program zawiesza się lub zamyka. Dlaczego tak się dzieje?

Prawdopodobnie zewnętrzne oprogramowanie typu Internet Security, antywirus lub antySPAM blokuje program AnoMail i nie zezwala mu na wykorzystanie adresu Państwa serwera pocztowego (lub samego adresu e-mail). W związku z tym AnoMail nie może pracować poprawnie. Należy tymczasowo zablokować program antywirusowy lub dodać plik AnoMail na listę tzw. wyjątków w swoim programie antywirusowym lub innym pakiecie bezpieczeństwa, który może powodować problem.

97. Czy w AnoMailu można zrobić automatyczne zapisywanie do newslettera ale, aby ludzie mogli automatycznie zapisywać się do kilku grup?

Standardowo lokalny moduł subskrypcji obsługuje zapisywanie się i wypisywanie z jednej listy mailingowej. Program został przygotowany z myślą o umieszczeniu jednego formularza na stronie internetowej. Jednakże można spróbować uruchomić moduł subskrypcji na dwóch komputerach lub dwóch kontach w systemie Windows używając dwóch adresów e-mail do różnych grup tematycznych.

W najnowszej wersji AnoMail jest do tego przeznaczony specjalny moduł subskrypcji online, który umożliwia zapisywanie do wielu grup tematycznych itp.

96. Przy próbie wysłania mass mailingu z AnoMaila cały czas pojawia się błąd 501 Invalid domain name lub invalid EHLO argument. Adres serwera pocztowego, login i hasło na pewno wprowadziłem dobre.

Wygląda na to, że macie Państwo ustawioną nazwę komputera zawierającą np. polskie znaki. Proszę z nazwy komputera usunąć niedozwolone znaki takie jak np. polskie litery, wykrzykniki, spacje itp. Aby tego dokonać należy kliknąć prawym klawiszem myszki na Mój komputer i wybrać Właściwości. Następnie Nazwa komputera i Zmień. Po ponownym uruchomieniu komputera już nie powinien pojawiać się ten błąd.

95. Czy AnoMail obsługuje wstawianie obrazów do listu z tzw. CID (Content-ID) np. < img src="CID:Obr10232467">. Chodzi o to, aby filtry antyspamowe nie blokowały mi listów wysyłanych z grafiką.

Tak oczywiście można osadzać grafikę w liście wysyłanym z programu Program AnoMail 2015 domyślnie osadza obrazki w treści listu w ięc od razu wyświetlają się u odbiorcy. W starszych wersjach np. AnoMail 2007 należy wstawić obraz do listu (patrz wbudowany Edytor HTML -> Prawy klawisz myszki -> Wstaw obraz) a potem nacisnąć Gotowy -> Osadź grafikę w liście. Można także przygotować list z osadzoną grafikę w zewnętrznym programie np. Outlook Express lub Windows Live Mail a potem zaimportować go do AnoMaila (Menu Wiadomość -> Otwórz treść listu z programu Outlook).

94. Czy po zerwaniu połączenia lub zawieszeniu programu, AnoMail rozpocznie wysyłkę od początku listy czy zapamięta na jakim adresie zakończył?

Oczywiście, że zapamięta! W program wbudowano mechanizm, który nawet po zawieszeniu AnoMaila lub restarcie systemu „pamięta”na jakim adresie e-mail zakończono poprzednią wysyłkę i umożliwia kontynuowanie wysyłania poczty od następnej pozycji.

93. Jesteśmy nową firmą z branży [...] i chcielibyśmy kupić Państwa bazę adresów e-mail ile to kosztuje?

Nie udostępniamy żadnych adresów e-mail. Od tego są firmy takie jak Kompass, Teleadreson, Panorama Firm, PKT, Infobrokering itp. Tam proszę szukać adresów e-mail dla swojej grupy docelowej klientów. My jesteśmy dostawcą programu mailingowego AnoMail do obsługi masowej korespondencji i udostępniamy jedynie oprogramowanie, w którym używa się adresów e-mail pochodzących z bazy użytkownika!

Patrz także pytanie: 178

92. Co jest z programem nie tak, że wczoraj bez problemu wysłałem po raz pierwszy korespondencje do 500 osób a dziś gdy chciałem zrobić to samo to do 10 wysyła bez problemu a potem cały czas wyświetla informację, że adres odrzucony?

Sytuacja ta ma miejsce gdy Państwa dostawca poczty włączył limity na ilość wysłanych maili np. 10 na minutę. Proszę skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i zapytać o nałożone limity, ewentualnie w ustawieniach programu należy wprowadzić aby po 10 wysłanych listach AnoMail czekał 60 sekund zanim rozpocznie kolejną wysyłkę. Patrz także pytanie 83.

91. Jak najprościej wstawić obraz i wysłać do odbiorców bo wklejam bezpośrednio z Worda i AnoMail wyświetla tylko puste miejsce. Co robie źle?

Obraz należy zapisać na dysku lub umieścić na serwerze (w zależności od tego czy ma być osadzony w liście czy dociągany z serwera. Następnie należy ustawić się w odpowiednim miejscu listu (patrz praca z edytorem Edytorem HTML wbudowanym w program) i nacisnąć prawy klawisz myszki. W dalszej kolejności należy wybrać Wstaw obraz z dysku lub Wstaw obraz z serwera. Na koniec naciskamy Gotowy i zaznaczamy np. Osadź elementy graficzne w treści listu. Ta funkcja dostępna jest w najnowszej wersji począwszy od AnoMaila 2007.580.

90. Kiedyś kupiliśmy program AnoMail ale nie pamiętamy danych do logowania lub adres e-mail na jaki program został zarejestrowany nie jest już przez nas używany. Jak uzyskać ponownie dostęp do programu?

W takim przypadku należy odszukać fakturę VAT potwierdzającą zakup licencji AnoMail. Następnie odesłać ją do nas z prośbą o przypomnienie na jaki adres e-mail zarejestrowano program lub podać nam nowy adres e-mail, który ma być używany przez Państwa jako nowy login. Po weryfikacji użytkownika zostanie Państwu przydzielony nowy dostęp do AnoMail. W przypadku braku faktury VAT potwierdzającej zakup licencji, przykro nam ale nie udzielamy żadnych informacji osobom postronnym zwłaszcza takim które kontaktują się z darmowych skrzynek w domenach @gmail.com, @onet.pl, interia.pl itp.

89. Analizator obrazków pokazuje, że mój obrazek jest za wysoki/szeroki i że mam go pociąć na mniejsze części ze względu na filtry antyspamowe. Jak go podzielić na fragmenty aby list nie wpadał do spamu?

Im obrazek zajmuje większą powierzchnię listu tym większe prawdopobieństwo tego, że Państwa list zostanie zakwalifikowany jako spam. Dla filtra antyspamowego kilka obrazków to nie to samo co jeden duży… Dlatego obrazek można pociąć na mniejsze części w dowolnym programie graficznym np. GIMP lub użyć oprogramowania online np: www.AnoMail.pl/obrazki

Warto także do listu dodać więcej tekstu aby współczynnik zajętości tekstu do obrazków był na korzyść tekstu np. mamy 80% powierzchni listu zajętej przez tekst i 20% przez obrazki. Dzieląc duży obrazek na mniejsze części możemy odwrócić proporcję tzn. mieć 20% tekstu a resztę może stanowić grafika pocięta na mniejsze fragmenty. Pamiętaj także aby podczas wstawiania obrazka do listu dodawać zawsze tekst alternatywny czyli tzw. ALT, który także analizowany jest przez filtry antyspamowe

Patrz także: Lekcja jak pociąć obrazek na części oraz Programy do cięcia obrazków na części

88. Nasz serwer pocztowy po wysłaniu 50. listu informuje, że wysyłamy SPAM (gdyż każdy list ma taką samą treść). Czy da się to jakość obejść?

Proszę do treści listu np. na samym końcu wstawić pole personalizacji o nazwie {LIST#NUMER} np. Nr referencyjny: {LIST#NUMER}. AnoMail zamieni to pole na unikalny numer, inny dla każdej wysyłanej korespondencji. Dzięki temu każdy list będzie miał inną treść z punktu widzenia filtrów antyspamowych.

87. Czy można personalizować nagłówki listu wysyłanego z AnoMail? Chodzi o to, że chcemy do wysyłanego listu dodać pole X-Produkt1: jan@kowalski.com dzięki czemu firmowy system CRM będzie mógł analizować odpowiedzi klientów na nasz mailing.

Tak jest taka możliwość. Proszę użyć funkcji Nagłówki dostępnej w głównym oknie AnoMail. Ewentualnie przygotować list w swoim CRMie l wstawić do nagłówków listu pole np. X-Produkt1: {ODBIORCA#ADRES} a następnie zapisać list w formacie *.ELM. Następnie odczytać go w programie AnoMail (Funkcja Odczytaj list). Program AnoMail wyśle tyle listów ile macie Państwo odbiorców w bieżącej grupie wysyłkowej do każdego z odbiorców wstawiając inną wartość do pola X-Produkt1.

86. Czy włączenie opcji "zapamiętuj adresy email odbiorców i nie zezwalaj na ponowne wysłanie do nich korespondencji" dotyczy tylko adresów z poprzedniej sesji, czy wszelkich adresów dotąd wysłanych przy użyciu programu AnoMail?

Program zapamiętuje wszystkie adresy wysłane z programu AnoMail i nie pozwala ponownie wysłać korespondencji do osób, które ją otrzymały. Użytkownik decyduje kiedy chce skasować historię naciskając przycisk Odbiorcy -> Historia adresów e-mail -> Usuń listę adresów.

85. Dziś AnoMail wyświetlił mi taki komunikat przy próbie wysyłki korespondencji 550 5.7.1 ... blacklisted by RBL (n4). Co to oznacza?

Nie włączyli Państwo uwierzytelniania czyli autoryzacji użytkownika bez, której obecnie większość serwerów pocztowych nie zezwala na wysyłanie poczty elektronicznej. Koniecznie proszę zapoznać się z sekcją: Pierwsze kroki w programie! oraz z tym Jak włączyć uwierzytelnianie.

84a. Czy w programie AnoMail jest wirus gdyż podczas pobierania aktualizacji program antywirusowy informuje, że plik zawiera trojana? Co w związku z tym robić?

Oprogramowanie AnoMail jest wolne od WIRUSÓW I SZKODLIWYCH TREŚCI. Można zignorować ten komunikat gdyż dotyczy programu antywirusowego, który błędnie wykrywa aktualizację do AnoMaila jak wirusa. Jest to tzw. False Positive czyli zwykły błąd. Takie błędy zgłaszamy na bieżąco do producentów oprogramowania antywirusowego.

Ponadto wszystkie programy naszego autorstwa podpisywane są cyfrowo i każdy z użytkowników może sprawdzić autentyczność podpisu cyfrowego aby przekonać się, że program AnoMail nie został zmodyfikowany przez osoby trzecie a tym samym nie zawiera żadnych niepożądanych dodatków.

Zalecamy na czas instalacji wyłączyć tymczasowo program antywirusowy zwłaszcza Comodo lub Avast.

Dowiedz się: Jak sprawdzić podpis cyfrowy.

84b. Podczas aktualizacji programu AnoMail program antywirusowy wykrył i usunął jakiegoś konia trojańskiego. Niestety nie zanotowałem całego komunikatu gdyż nacisnąłem przycisk Usuń. Po aktualizacji najnowsza wersja programu AnoMail nie wykazuje braku jakiegokolwiek pliku. O co tu chodzi?

Sprawa dotyczy prawdopodobnie pliku amSUB.exe (Moduł subskrypcji), który zawiera wbudowany mechanizm do odbierania i wysyłania poczty. Dlatego niektóre programy antywirusowe z włączoną opcją tzw. Zaawansowanej heurystyki mogą mylnie sugerować, że moduł do obsługi subskrypcji zawiera konia trojańskiego. Zapewniamy, że nasze programy są w 100% wolne od wirusów i zawsze przed publikacją sprawdzane co najmniej 5 różnymi programami antywirusowymi.

84c. Mój program antywirusowy po zainstalowaniu programu wykrywa w pliku AnoMail.exe jakiegoś wirusa. Co z tym robić i dlaczego tak się dzieje?

Można zignorować ten komunikat. Tak jak powyżej niektóre programy antywirusowe z włączoną zaawansowaną heurystyką wykrywają, że AnoMail (tzn. moduł wysyłkowy AnoMail.exe) ma wbudowany mechanizm do masowej wysyłki poczty i dlatego profilaktycznie blokują plik AnoMail.exe. Niektóre wirusy także masowo wysyłają wiadomości i dlatego programy antywirusowe niekiedy błędnie kwalifikują program AnoMail jako oprogramowanie rozsyłające spam bez wiedzy użytkownika.

Zalecamy w swoim programie antywirusowym dodać do tzw. wykluczeń plik AnoMail.exe (moduł wysyłkowy) oraz amSUB.exe (moduł subskrypcji) aby program antywirusowy nie informował o rzekomym wirusie.

Sprawdź także pytanie 165

83. Dlaczego z programu mogę wysłać tylko 20 e-maili a potem już przez godzinę Anomail wyświetla jakieś błędy?

Proszę skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i poprosić aby usunął limit 20 maili na godzinę gdyż w takiej sytuacji nie można prowadzić kampanii mailingowych.

82. Podczas próby wysyłki poczty poprzez gmail.com AnoMail wyświetla komunikat Must issue a STARTTLS command first i nie chce wysłać poczty. O co tu chodzi i jak temu zaradzić?

W AnoMail 2018 w ustawieniach konta poczty należy włączyć szyfrowanie poczty SSL/TLS. GMail do wysyłki wymaga portu 587 i włączenia szyfrowania TLS, które nie jest obsługiwane w starszych wersjach AnoMail. Zalecamy aktualizacje programu AnoMail do najnowszej wersji lub ewentualnie zmianę serwer poczty wychodzącej na inny.

Patrz także pytanie: 223

81. Dlaczego maile wysyłane z programu AnoMail poprzez serwer lokalny nie docierają do skrzynek na @interia.pl, @wp.pl itp.?

Sprawa jest bardzo prosta. Obecnie większość serwerów do walki ze spamem stosuje mechanizm Sender Policy Framework i dlatego wiele zależy od konfiguracji twojego serwera pocztowego oraz adresu IP, z którego łączysz się z Internetem! Poczta nie dociera do odbiorców bo jest traktowana jako SPAM! Ale nie chodzi tu o treść ale sposób wysyłania poczty. W związku z powyższym zalecam zapoznać się z artykułem Sposoby wysyłania mass mailingu (strona 25) oraz tym co napisano na stronie PRACA Z LOKALNYM SERWEREM.

80. W firmie korzystam z AnoMaila od kilku miesięcy i wszystko jest ok. Ostatnio zainstalowałem program w domu i za każdym razem jak chce wysłać pocztę to pojawia się błąd 10053 Software caused connection abort? O co chodzi?

Prawdopodobnie w domu na komputerze masz zainstalowany jakiś program antywirusowy lub firewall, który blokuje wysyłanie masowej korespondencji z programu AnoMail. Zablokuj tymczasowo program antywirusowy lub w jego konfiguracji wprowadź regułę, która zezwala plikowi AnoMail.exe wysyłać dużą ilość korespondencji lub najlepiej dodaj plik AnoMail.exe do listy zaufanych plików.

79. Jak dodać wszystkie adresy należące do danej domeny na listę zastrzeżoną?

Całą domenę dodajemy do adresów zastrzeżonych klikając przycisk Adresy -> Edytuj listę adresów, potem klikamy kartę Zastrzeżone adresy/domeny i wpisujemy na dole listy @domena.pl a następnie naciskamy przycisk Ok.

78. Zainstalowałem program, ustawiłem co trzeba i nie wysyła maili. Zaraz na drugim mailu pojawia się komunikat Server timeout czy coś takiego?

To nie wina programu AnoMail tylko konfiguracji Państwa programu antywirusowego lub firewalla. Proszę tymczasowo zablokować wspomniane programy i zobaczycie Państwo, że wysyłka przebiegnie bez problemu. W ustawieniach powyższych programów należy zezwolić programowi AnoMail wysyłać dużą ilość maili w ciągu… iluś sekund. Programy antywirusowe chronią Państwa system przed nieświadomym rozsyłaniem spamu przez wirusy!

77. Ostatnio podczas wysyłania mailingu AnoMail wyświetla komunikat 421 Service not available. Co jest nie tak z programem?

Wszystko w najlepszym porządku. Błąd o którym mowa nie dotyczy programu ale serwera pocztowego przez który wysłacie Państwo korespondencję. Państwa dostawca poczty wprowadził ograniczenia co do ilości wysyłanych maili. Proszę skontaktować się z administratorem poczty aby uzyskać informacje o nałożonych limitach.

W razie konieczności w Ustawieniach programu AnoMail należy wprowadzić 1 min. przerwę w wysyłaniu poczty po wysłaniu np. 100 maili. To powinno rozwiązać problem.

76. Wysłałem mailing do sporej grupy odbiorców a potem nacisnąłem Raport -> Antyspamowy dla domeny i AnoMail poinformował mnie że moja domena jest na liście źródeł spamu". Co z tym teraz zrobić?

Wygląda na to, że wysłałeś list do osoby lub osób, które sobie tego nie życzyły i ktoś zgłosił Cię organizacji do walki z niechcianą korespondencją. Wybierz, aby AnoMail pokazał Ci szczegóły dotyczące Twojej domeny. Dowiesz się ile Twoich listów zostało uznanych jako SPAM.

Następnie skontaktuj się z Twoim administratorem poczty, aby dowiedzieć się jak zostać usunięty z listy źródeł spamu.

75. Dlaczego listy wysłane z AnoMaila trafiają od razu do kosza w programie Outlook 2007?

Najczęstszą przyczyną jest błędna konfiguracja programu AnoMail. Po pierwsze wprowadź nazwę nadawcy wraz z adresem e-mail. W dalszej kolejności wprowadź konfigurację serwera pocztowego dla Twojej firmy oraz włącz uwierzytelnianie. Na początek nie korzystaj z localhosta. Więcej informacji znajduje się tu: Ustawienia serwera SMTP. Dopiero po wykonaniu powyższego wszystko będzie ok.

Co więcej jeżeli decydujesz się na wysyłanie poczty przez wbudowany serwer tzw. localhost zapoznaj się dokładnie z tym co napisano w Praca z lokalnym serwerem ponieważ prawdopodobnie to jest przyczyną Twojego problemu!

74. Czy w AnoMailu można "dosyłać" wiadomości e-mail tylko do osób, które dopisały się np. w ciągu ostatniego tygodnia na listę?

Tak jest taka możliwość. W ustawieniach programu (Menu Ustawienia -> Masowa korespondencja) należy włączyć funkcję Historii adresów e-mail. Wszystkie adresy dodajecie Państwo do bieżącej grupy wysyłkowej. Program pamięta do kogo wysłał maile poprzednio więc dodając kolejne adresy i wybierając Wyślij list -> Do wszystkich… list jest wysyłany tylko na nowe adresy. Stare adresy są pomijane!

73. Po wysłaniu mailingu program AnoMail poinformował mnie, że moja domena znalazła się na liście źródeł spamu. Co mam z tym teraz zrobić?

Jeżeli po skorzystaniu z funkcji Pomoc -> Sprawdź czy nie spamujesz -> Raport dla domeny (lub adresu e-mail) program poinformował o pozytywnym zidentyfikowaniu Państwa jako źródeł spamu to znaczy, że ktoś kto nie powinien otrzymywać korespondencji o Państwa zgłosił Państwa adres e-mail do organizacji walczących ze spamem.

Proszę skontaktować się z Państwa dostawcą poczty (ISP) i opisać całą sytuację oraz podać szczegóły raportu wyświetlone przez program AnoMail. Administrator Państwa serwera powinien udzielić Państwu dalszych wskazówek. Do czasu wyjaśnienia całej sytuacji proponuje wstrzymać mailing.

72. Włączyłem funkcję kontrolującą treść listu i pomimo, tego że nie mam w liście żadnych zwrotów dot. zakupu, promocji itp. program informuje mnie, że list zawiera treść będącą spamem. Co z tym zrobić?

Najprościej w ustawieniach zmniejszyć czułość filtra antyspamowego np. ustawić 3 zamiast 5 (domyślnie). Proszę pamiętać, że funkcja kontroli treści bierze pod uwagę wiele czynników, które mogą wpłynąć na negatywny odbiór listu przez adresata lub jego filtr antyspamowym. Między innymi program sprawdza temat listu, dane nadawcy, następnie sprawdza czy w treści nie ma typowych zwrotów dla listów reklamowych. Ponadto analizuje kod HTML, jego wielkość, składnię itp. Dopiero na tej podstawie ostrzega przed wysłaniem wiadomości, która może zostać od razu skasowana! Proszę spróbować także usunąć zbędne elementy formatowania (Wyczyść -> Zbędne elementy formatowania) pochodzące np. z programu Word.

71. Korzystam z programu Outlook 2000 ale niestety nie mam adresów w Książce adresowej i dlatego wyeksportowałem wszystkie listy z danego foldera do pliku Excela. Jak teraz pobrać z nich maile klientów skoro AnoMail informuje mnie, że nie ma tam adresów?

W takim przypadku należy otworzyć skoroszyt w programie Excel. Następnie zaznaczyć zawartość arkusza (Ctrl+A) i z Menu Edycja wybrać Kopiuj (Ctrl+C). Potem należy uruchomić program AnoMail i nacisnąć przycisk Adresy -> Import adresów ze Schowka Windows. To powinno rozwiązać problem.

70. Korzystamy z systemu CRM firmy ***, który nie ma modułu wysyłki masowej korespondencji. Czy w związku z tym możemy jakoś przekazać adresy z naszego systemu do programu AnoMail?

Tak jest taka możliwość. Program AnoMail współpracuje praktycznie z każdym CRMem. Wystarczy wyeksportować wybraną bazę adresową do pliku tekstowego lub plików wizytówek vCard, a następnie zaimportować adresy do programu AnoMail (Adresy -> Importuj).

69. Chcemy poinformować potencjalnych klientów o naszym sklepie internetowym i w związku z tym każdego dnia dochodzi nam kolejna lista adresów e-mail. Niektóre z nich powtarzają się. Co zrobić aby np. dziś nie wysłać mailingu ponownie do tych odbiorców, którzy otrzymali mailing wczoraj?

W ustawieniach masowej korespondencji (Menu Ustawienia -> Masowa korespondencja) należy włączyć funkcję historii adresów e-mail. Od tej pory program AnoMail będzie zapamiętywał wszystkie adresy na które został wysłany mailing i w razie konieczności zablokuje możliwość wysyłki korespondencji do osoby, która wcześniej już znalazła się na liście odbiorców. Podgląd listy adresów, na które wysłano mailing uzyskujemy naciskając ikonę Odbiorcy i wybierając Historia adresów e-mail. W razie konieczności można z historii utworzyć osobną grupę wysyłkową przechodząc do Adresy -> Edytuj listę adresów i z Menu Historia korespondencji wybrać Dodaj adresy do bieżącej grupy.

68. Czy w programie można zrobić autorespondera, który wyśle do wybranych klientów list z ofertą oraz cennikiem?

Prosty autoresponder może być zrealizowany w programie AnoMail z wykorzystaniem modułu subskrypcji. W tym celu skonfiguruj Moduł Subskrypcji tak, aby reagował na temat listu np. Prosze przeslac oferte (bez polskich znaków). Następnie w treści automatycznej wiadomości, która ma być wysyłana do osób, które zapiszą się na listę subskrypcji (prześlą list w temacie, którego będzie powyższa fraza) wpisz treść listu oraz podaj odnośniki (linki) do plików z ofertą oraz cennikiem, które uprzednio należy umieścić na serwerze. Klient sam zdecyduje kiedy i co ma pobrać. Jest to lepsze rozwiązanie niż od razu po zapisaniu wysyłać klientowi list zawierający załącznik, niekiedy, których rozmiar przekracza 1 MB.

Na koniec na stronie WWW Twojej firmy umieść formularz, który będzie wysyłał do Ciebie maila z tematem Prosze przeslac ofertę. Klienci, którzy go wypełnią automatycznie otrzymają list powitalny a Państwo będziecie mieli adres klienta dostępny w module subskrypcji.

67. Mam problem z wysyłka przez localhost. Jak wysyłam mailing z komputera w firmie to wszystko jest ok. Natomiast przy tych samych ustawieniach i adresach odbiorców w domu program wyświetla błąd Invalid recipient. Dodam, że adresy są prawidłowe.

Jest to normalna sytuacja i nie dotyczy poprawności adresów odbiorców ale danych nadawcy. Chodzi o to, że jak wysyłamy mailing, to serwer odbiorcy np. @wp.pl, @o2.pl itp. sprawdza czy nasz adres e-mail pasuje do serwera lub adresu IP, z którego jest wysyłana poczta. W przypadku wysyłki z firmy korzystacie Państwo z e-maila firmowego i łączycie się przez dostawce Internetu powiedzmy X. Serwer odbiorcy sprawdza czy dany adres e-mail pasuje do adresu IP dostawcy X. A w domu, łączy się Pan/Pani przez dostawce Y i serwer odbiorcy odrzuca możliwość dostarczenia maila… a serwer AnoMail SMTP informuje, że odbiorca nie przyjmuje przesyłki (komunikat Invalid recipient). Większość serwerów w ten sposób zabezpiecza się przed SPAMem… dlatego zalecam wysyłkę korespondencji biznesowej przez serwer firmowy.

Koniecznie proszę zapoznać się z artykułem: PRACA Z LOKALNYM SERWEREM – AnoMail SMTP Server

Ponadto proszę upewnić się czy w ustawieniach AnoMail SMTP Server -> File -> Options jest wybrane DNS Server Automatic. Ewentualnie można wprowadzić własny adres serwera DNS przypisany do Państwa dostawcy Internetu np.: 194.204.159.1 należący do TPSA.

66. Czy w AnoMailu można zrobić coś takiego, że jak klient wpisze swój adres na stronie WWW to automatycznie otrzyma maila z ofertą?

Tak. Wykorzystaj do tego moduł subskrypcji ale wcześniej stwórz na swojej stronie WWW formularz (z weryfikacją e-maila), w którym klient poda maila. Dane z formularza powinny generować list wysyłany na konto firmowe w temacie, którego pojawi się jakaś fraza na którą ma reagować program np. „Zapytanie o ofertę”. Teraz uruchom moduł subskrypcji i naciśnij przycisk Konto. Potem w Temacie zapisywania wpisz „Zapytanie o ofertę”. Następnie w Ustawienia, zaznacz aby program wysyłał wiadomości powitalne, które będą Twoim autoresponderem 🙂 Nie zapomnij także przygotować wiadomości powitalnej. Wszystkie osoby, które będą chciały otrzymać ofertę pojawią się na Twojej liście subskrypcyjnej!

Patrz także: Zapisywanie/wypisywanie bezpośrednio ze strony internetowej

65. Czy da się tak ustawić program, aby sam wyłapywał adresy osób, które mają zapchane skrzynki pocztowe?

Tak służy do tego moduł subskrypcji, w którym trzeba włączyć funkcję obsługi korespondencji zwrotnej. W tym celu uruchom moduł subskrypcji np. Menu Start -> Programy -> AnoMail -> Moduł subskrypcji. Następnie naciśnij przycisk Ustawienia i zaznacz pola Uruchamiaj po zalogowaniu… oraz Włącz automatyczną obsługę zwrotów korespondencji. Wszystkie adresy ze zwrotów będą dostępne w programie AnoMail po naciśnięciu przycisku Subskrypcja -> Podgląd adresów ze zwrotów. Będzie je można dodać do adresów zastrzeżonych, zapisać do pliku lub usunąć z listy wysyłkowej.

64. Nasza firma ma przygotowany własny szablon korespondencji jako papeterię w programie Outlook Express. Szablon zawiera logo oraz inną grafikę. Czy można jakoś wysłać ten list z programu AnoMail?

Tak. W AnoMail można edytować listy z programu Outlook Express/Windows Live Mail (format EML). Proszę otworzyć wspomniany list z poziomu Edytora HTML wbudowanego w Anomail. Ewentualnie przygotuj cały list do wysyłki w programie Outlook Express. Następnie zapisz go na dysku np. na Pulpicie Windows. Potem uruchom program AnoMail i z głównego menu programu wybierz Odczytaj list. W dalszej kolejności uzupełnij temat wiadomości, wybierz grupę odbiorców i naciśnij przycisk Wyślij.

63. Jak w biuletynie, który wysyłamy umieścić odnośnik po którego kliknięciu odbiorca będzie mógł się wypisać?

Najprościej można to zrobić tak. W wysyłanym liście umieszczamy odnośnik typu: Rezygnacja z newslettera. Zaznaczamy tekst Rezygnacja z newslettera i naciskamy prawy klawisz myszki. Wybieramy Hiperłącze i wpisujemy mailto:{NADAWCA#ADRES}?subject=Rezygnacja z newslettera {ODBIORCA#ADRES}. Po wysłaniu maila jak ktoś będzie chciał się wypisać to otrzymacie Państwo list, którego temat będzie wyglądał tak: Rezygnacja z newslettera kowalski@firma.com. Oczywiście pola {NADAWCA#ADRES} oraz {ODBIORCA#ADRES} zostaną zastąpione przez program AnoMail odpowiednimi danymi.

Można także użyć link po kliknięciu, którego otworzy się Państwa strona internetowa z informacją o wypisaniu z listy mailingowej. Do tego potrzebna jest integracja subskrypcji na Państwa stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć tu: Formularz subskrypcji

62. Muszę wysłać mailing do kontrahentów zagranicznych. List ma być napisany w cyrylicy (lub inny język np. grecki, francuski itd.). Co z tym zrobić i czy w ogóle da się wysłać list z AnoMaila w cyrylicy?

AnoMail nie obsługuje bezpośredniej edycji listu w cyrylicy. List (w formacie EML lub MSG) należy utworzyć w zewnętrznym programie np. Microsoft Outlook (MSG), Thunderbird lub Windows Live Mail (EML). Gotowy list w języku rosyjskim (chińskim, francuskim itd) należy zapisać do pliku EML lub MSG a następnie otworzyć w głównym oknie programu AnoMail poprzez funkcję Odczytaj list…. Potem taki list można od razu wysłać z programu AnoMail ale nie ma możliwości edycji treści we wbudowanym edytorze HTML, który przystosowany jest obecnie do obsługi języka polskiego lub angielskiego.

Uwaga: Tworząc list w np. Windows Live Mail/Thunderbird/Outlook nie zapomnij w zakładce Opcje -> Kodowanie wybrać Unicode/UTF8 lub Cyrylica ISO/Windows. Jeżeli nie ustawi się kodowania UTF8 lub zgodnego dla danego języka to zamiast np. rosyjskich znaczków pojawią się znaki zapytania lub „krzaczki”. Aby sprawdzić czy wszystko jest ok przed wysyłką w AnoMail należy nacisnąć przycisk Podgląd i wybrać funkcje W programie pocztowym desktop. W przypadku Mozilla Thunderbird, gotowy list należy zapisać najpierw jako Szkic a potem dopiero z folderu pocztowego Szkice przeciągnąć bezpośrednio na Pulpit lub kliknąć prawym klawiszem myszki na liście i wybrać funkcję Zapisz jako EML… Dzięki temu Thunderbird przekonwertuje list do formatu EML, który można odczytać w AnoMail.

61. Przy wysyłaniu korespondencji z 'localhost', jak również przez serwer 'autoryzowany' na adresy w niektórych domenach pojawia się następujący błąd: Invalid recipient: adres@odbiorcy.pl. O co chodzi skoro adres e-mail jest prawidłowy?

Dzieje się tak dlatego, że serwer odbiorcy, do którego wysyłamy e-maila odrzuca przyjęcie przesyłki z danego adresu IP lub naszego adresu e-mail. Stąd ten komunikat. Proszę upewnić się czy adres nadawcy jest prawidłowy oraz czy pasuje do serwera smtp, z którego użytkownik wysyła pocztę!

60. Zazwyczaj wysyłam po jednym załączniku do klientów ale tym razem musze wysłać kilka załączników w jednym mailu. Jak to zrobić w programie AnoMail?

W najnowszej wersji programu naciśnij przycisk Załącznika (Plik…) i wybierz opcję Wiele załączników. Następnie wstaw dowolną ilość załączników i zaakceptuj przyciskiem Zatwierdź.

W starszych wersjach programu: Przygotuj list w programie Outlook Express lub Windows Live Mail. Wstaw do niego załączniki itp. Zapisz go potem na dysku a w programie AnoMail wybierz Wiadomość -> Otwórz treść z pliku EML (Outlook Express). Uzupełnij dane Odbiorcy i naciśnij przycisk Wyślij. W razie konieczności utwórz list z załącznikami w dowolnym programie pocztowym (np. Thunderbird), który umożliwia zapisanie gotowej wiadomości do formatu EML.

Patrz także pytanie 6

59. Podczas uruchomienia programu Anomail zatrzymuje się na "Trwa analiza adresów zastrzeżonych.." i tak wisi 5 minut a potem Windows pokazuje, że program przestał odpowiadać. Wczoraj jeszcze wszystko dobrze działało.

Prawdopodobnie został uszkodzony plik zawierający listę adresów zastrzeżonych. Należy wyłączyć AnoMail i przejść do foldera w którym zainstalowano program np. C:\AnoMail 2014 i odszukać plik adresy2.dat. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszki na pliku i wybrać funkcję Otwórz za pomocą -> Notatnik. W dalszej kolejności usunąć wszelkie nieprawidłowe wpisy znajdujące się w pliku, Ewentualnie usunąć plik adresy2.dat (lista zastrzeżona) i spróbować uruchomić program ponownie.

Na przyszłość zalecamy do wklejania adresów zastrzeżonych używać funkcji Zastrzeżone -> Adresy -> Importuj… zamiast wklejać adresy e-mail bezpośrednio poprzez Ctrl+V czyli Wklej. Funkcja importu analizuje adresy, natomiast funkcja Wklej przyjmuje adresy e-mail wraz z dodatkowymi danymi które mogą powodować problem.

W niektórych przypadkach AnoMail nie jest w stanie usunąć błędnych lub dodatkowych danych dołączonych do adresu e-mail

58. Korzystam z programu Thunderbird i w książce adresowej mam kontakty, które chciałbym przenieść do AnoMaila. Jak to zrobić?

Uruchamiasz Książkę Adresową Thunderbirda i zaznaczasz określoną grupę adresów, które chcesz skopiować do AnoMaila. Następnie przechodzisz do Menu Narzędzia i wybierasz Eksportuj. Zapisujesz listę adresów do pliku tekstowego. Następnie w programie AnoMail naciskasz Adresy -> Importuj z dowolnego pliku… Dodatkowo możesz wybrać pod jaką nazwą w programie AnoMail ma być dostępna importowana lista adresów.

57. Podczas wysyłania poczty do wielu odbiorców (6 tys.) otrzymuje kilkaset listów zwrotnych, w których jest napisane Unrouteable mail domain. Co to oznacza?

Przyczyn może być kilka. Pierwsza to wysyłasz pocztę poprzez serwer, który nie jest przyporządkowany do Twojego adresu e-mail. Druga przyczyna dotyczy limitów np. godzinnych (100 maili na godzinę) nakładanych na wysyłaną pocztę przez Twojego dostawcę. Skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty i sprawdź jakie masz limity. W razie konieczności skonfiguruj program AnoMail tak aby robił przerwy po wysłaniu np. 100 maili.

56. Czy jest możliwość hurtowego pobrania ze strony internetowej lub dokumentu Worda, adresów e-mail, których nie da się zaznaczyć wszystkich równocześnie. Dotychczas kopiowałem po kolei tracąc cenny czas 🙁

Tak. Proszę np. przejść na stronę internetową z której należy pobrać adresy. Następnie nacisnąć Ctrl+A (Menu Edycja -> Zaznacz wszystko) a potem Ctrl+C (Menu Edycja -> Kopiuj). W dalszej kolejności w głównym oknie programu AnoMail klikamy Adresy -> Importuj adresy e-mail -> Ze Schowka Windows. Program wyświetli wszystkie adresy, które znajdowały się na stronie WWW.

55. Czy można używać program AnoMail Desktop w tablecie 7-calowym?

Tak jest taka możliwość ale tablet musi oferować rozdzielczość ekranu minimum 1024×768 i działać pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 8.1/Windows 10. AnoMail nie uruchomi się na tablecie z systemem Android ani iOS. Zwracamy także uwagę, że ze wszelkie operacje sortowania, filtrowania itp. mogą być wykonywane o wiele wolnej niż w zwykłym komputerze. Ponadto nie oferujemy pomocy technicznej związanej z obsługą AnoMail na urządzeniach mobilnych gdyż nasz program został zaprojektowany z myślą o pracy w komputerach biurkowych lub laptopach i netbookach obsługiwanych przy pomocy myszki i klawiatury.

54. Program od wczoraj strasznie długo uruchamia się oraz bardzo wolno wysyła pocztę. Nic nie zmienialiśmy w ustawieniach a łącze internetowe jest ok. Co powoduje problem?

Antywirus blokuje normalną pracę programu lub uszkodził się plik przechowujący bazy adresowe. W pierwszej kolejności sprawdź czy w antywirusie dodano cały folder z AnoMail do zaufanych programów lub wykluczeń. Dodatkowo wyłącz w antywirusie skanowanie poczty wychodzącej, które może spowalniać wysyłkę.

Ewentualnie zamknij AnoMail i przejdź do foldera w którym zainstalowano program np: C:\AnoMail. Potem odszukaj dwa pliki: Adresy.dat (lista wysyłkowa) oraz Adresy2.dat (lista zastrzeżona). Przenieś te pliki na Pulpit. Włącz ponownie program AnoMail. Po tej czynności powinien uruchomić się szybko. W dalszej kolejności otwórz w Notatniku Windows oba pliki i sprawdź czy zawierają prawidłowe wpisy. Nie zapomnij dodać ponownie adresów na listę zastrzeżoną aby nic nie wysyłać do osób, które sobie tego nie życzą.

53. Podczas wysyłania mailingu w paczkach po 50 adresów otrzymuje komunikat "Serwer wstrzymał wysyłkę na pozycji... zaleca się wznowienie mailingu od początku paczki". Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyn przerwania mass-mailingu może być wiele i bez zapoznania się z komunikatem serwera można jedynie zgadywać. Natomiast program wraca dlatego do początku paczki, że grupa ostatnich 50 adresów nie została w ogóle przyjęta przez serwer i dlatego należy ponowić wysyłkę od pierwszej pozycji wchodzącej w skład odrzuconej paczki adresów.

52. Ostatnio za każdym razem jak chce wysłać pocztę to pojawia się błąd "Mail from your IP address is currently blocked based on RBL listing". Jak się tego pozbyć?

Wygląda na to, że Twój adres IP (lub pula adresów Twojego dostawcy Internetu) został dopisany do listy RBL (Real-Time Black List) czyli listy źródeł SPAMu. Najczęstszą przyczyną tego jest to, że wysyłałeś korespondencje do osób, które sobie tego nie życzyły. Zobacz na jaką listę zostałeś wpisany -> Sprawdzanie RBL. Odwiedź wskazaną stronę i wpisz adres IP Twojego komputera. Aby dowiedzieć się jaki jest Twój adres IP, kliknij Sprawdź adres IP.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu aby uzyskać informacje jak usunąć Twój adres IP z listy RBL.

51. Wysyłam pocztę przez serwer firmowy i w ustawieniach wprowadziłem aby program przekazywał całą grupę adresów do serwera. Po jakichś 5 do 10 min. serwer przerywa wysyłkę. Co może być tego przyczyną i jak wyeliminować ten problem?

Serwer przerywa wysyłanie mailingu z racji tego, że zbyt długo trwa jedna sesja SMTP. W takim przypadku w Ustawieniach wprowadź aby np. po wysłaniu 500 maili program AnoMail odczekał 5 sekund. Takie ustawienie spowoduje, że AnoMail po wysłaniu 500 listów, zamknie sesję z serwerem, odczeka 5 sekund i rozpocznie ponowną wysyłkę nawiązując nową sesję. To powinno wyeliminować problem.

50. O co chodzi z wysyłką korespondencji w paczkach? Kiedy należy ją stosować?

Program AnoMail przekazuje do serwera pocztowego (SMTP) jeden list a do niego grupę np. 50 adresów e-mail równocześnie. Następnie serwer pocztowy sortuje korespondencję (osobno do użytkowników różnych domen np. @onet.pl, potem do @interia.pl itd.) Dzięki temu diametralnie wzrasta szybkość wysyłki. Zaleca się stosowanie wysyłki w paczkach w przypadku dużych grup adresowych np. 5 tys. pozycji gdyż w przeciwnym wypadku, wysyłanie poczty mogłoby zająć zbyt dużo czasu.

Wysyłanie korespondencji w paczkach odpowiada wysyłaniu poczty np. z programu Outlook korzystając z pola UDW. Przy czym w programie AnoMail w łatwy sposób można ustawić kilka dodatkowych opcji, których nie ma w programie firmy Microsoft.

49. Zainstalowaliśmy program AnoMail na nowym komputerze i mimo poprawnej instalacji cały czas przycisk Wyślij nie jest aktywny a tym samym nic nie możemy wysyłać. Jak rozwiązać problem?

Przycisk Wyślij nie jest dostępny w kilku sytuacjach. Po pierwsze należy sprawdzić czy na liście wysyłkowej znajdują się adresy e-mail. Po drugie trzeba sprawdzić czy temat listu został uzupełniony. Po trzecie sprawdzić czy wprowadzono poprawne dane nadawcy (tj. konto do wysyłania poczty). W ostatnim przypadku najlepiej nacisnąć przycisk Kreator/Dodaj konto i uzupełnić wszystkie dane, o które program poprosi.

48. Podczas wysyłania w paczkach (maksymalna wielkość paczki) pokazuje się błąd "Serwer przerwał połączenia na adresie....". Co może być tego przyczyną?

Prawdopodobnie wysyłasz mailing do dużej grupy odbiorców i w paczce przekazujesz kilkaset adresów. Zmniejsz o połowę wielkość paczki (Ustawienia -> Korespondencji masowej -> Rozmiar paczki np. 30). To powinno rozwiązać problem. Następnie naciśnij przycisk Wyślij i wybierz Rozpocznij od pozycji…, na której serwer zakończył wysyłkę.

47. Prowadzę sklep internetowy, który działa na osCommerce. Czy mogę w jakiś łatwy sposób przesyłać klientom informacje o promocjach?

Tak. Przejdź na stronę sklepu zawierającą promocje. Zaznacz co chcesz wysłać w liście np. listę produktów wraz ze zdjęciami itp. a następnie skopiuj zaznaczony fragment do Schowka Windows (Ctrl+C). W dalszej kolejności przejdź do programu AnoMail i naciśnij ikonę Przygotuj list -> Treść ze Schowka -> Utwórz z zawartości. Treść zostanie przygotowana do wysyłki. Możesz ją zmodyfikować naciskając Edytuj -> Treść w formacie HTML.

46. Czy można przygotować korespondencje na komputerze szefa a potem rozesłać z komputerów pracowników?

Tak nie ma żadnych problemów. Proszę przygotować list w programie AnoMail. Następnie zapisać go gdzieś na dysku (Edytuj -> Treść w formacie tekstowym -> Zapisz). W dalszej kolejności na komputerze pracownika naciśnij Edytuj -> Otwórz list programu AnoMail. Jeżeli do listu ma być dołączony załącznik to nie zapomnij zapisać go w tej samej lokalizacji co list.

45. Dotychczas wysyłałem pocztę z Outlooka wpisując adresy w polu UDW (BCC) i poczta była wysyłana szybciej niż z AnoMaila pomimo tego, że korzystam z tego samego serwera?

Program AnoMail wysyła pocztę do wielu odbiorców tak jakbyśmy dla każdego z nich tworzyli osobną korespondencję. Można także wysyłać listy w paczkach (odpowiednik pola UDW, BCC) i wtedy diametralnie zwiększa się szybkość wysyłki ale niektóre serwery nie przyjmują korespondencji adresowanej w ten sposób. Dlatego zaleca się zrezygnowanie z szybkości wysyłki na rzecz pewności, że korespondencja dotrze! Aby przyspieszyć wysyłkę można zastosować serwer lokalny (localhost) czyli AnoMail SMTP Server i za jego pośrednictwem wysyłać pocztę.

44. Podczas automatycznego sprawdzania poprawności adresów, program zatrzymał się po wykonaniu 75% i nic się dalej nie dzieje. Chyba się zawiesił. Co robić?

Czasami tak bywa zwłaszcza przy bazach zawierających kilkanaście tysięcy pozycji. Zapisz adres, na którym program zatrzymał się. Następnie, zatrzymaj i uruchom program ponownie. Usuń adres z listy i spróbuj ponownie sprawdzić listę adresów e-mail. Zaleca się także podzielenie dużej grupy wysyłkowej na mniejsze np. po 10 tys pozycji. Po sprawdzeniu poszczególnych grup można je połączyć w jedną całość.

43. Czy można jakoś odnaleźć konkretny adres e-mail znajdujący się na liście wysyłkowej?

Tak. Proszę podświetlić listę adresów e-mail w głównym oknie programu a następnie nacisnąć Ctrl+F lub nacisnąć pierwszą literę adresu e-mail. To samo dotyczy nazw serwerów smtp oraz adresów grup dyskusyjnych.

42. Czy jest taka funkcja, aby można było dzielić adresy odbiorców i przechowywać jako grupy? Wtedy łatwiej będzie zarządzać mailingami.

Tak jest taka funkcja. Należy stworzyć w jakimś katalogu na dysku grupy adresowe w postaci zwykłych plików tekstowych… Następnie w głównym oknie programu kliknąć Adresy -> Edytuj listę adresów… W dalszej kolejności z prawej strony na dole trzeba nacisnąć przycisk Przeglądaj i wskazać katalog z plikami adresowymi… Po tej czynności AnoMail pokaże listę grup do wyboru. Po kliknięciu dowolnej grupy od razu zostanie wczytana lista adresów gotowa do wysyłki.

41. Czy można wznowić przerwaną wysyłkę np. od pozycji 100 a nie od początku?

Tak można. Podświetlamy adres e-mail na liście wysyłkowej w głównym oknie programu AnoMail a następnie naciskamy przycisk Wyślij -> List do wszystkich osób -> Począwszy od pozycji… W razie przerwania wysyłki program podświetla adres od, którego należy wznowić mass-mailing.

40. Korzystamy z modułu subskrypcji i każdego dnia z naszej strony zapisuje się kilka osób do newslettera. Jak automatycznie umieścić adresy osób na liście wysyłkowej programu AnoMail?

Sposobów jest kilka. Najprostszy polega na tym iż w głównym oknie programu AnoMail (moduł wysyłkowy) naciskacie Państwo przycisk Subskrypcja i wybieracie Wczytaj grupy subskrypcji. AnoMail wczyta do programu aktualną listę osób, które zapisały się do Państwa biuletynu. Więcej informacji znajduje się w lekcji 7 dot. korzystania z modułu subskrypcji.

We razie problemów: Zamów usługę nauki obsługi programu lub samego modułu subskrypcji

39. Czy można uzyskać dostęp do adresów odrzuconych przez serwer w trakcie wysyłki jeżeli przez przypadek zamknąłem okno potwierdzające wysłanie mass mailingu?

Po zakończeniu wysyłki możemy nacisnąć przycisk Szczegóły aby zobaczyć listę odrzuconych adresów. Jeżeli zamkniemy okno końcowe to w głównym oknie programu naciskamy przycisk Odbiorcy -> Pokaż odrzucone adresy a następnie możemy wybrać Adresy -> Zastąp bieżącą grupę wysyłkową w celu ponownego wysłania korespondencji do osób, których adresy zostały odrzucone.

38. Jaka jest szybkość wysyłania maili z programu AnoMail?

Szybkość wysyłania korespondencji zależy od wielu czynników m.in. łącza jakim Państwo dysponujecie (tzw. upload), wielkością przesyłki (waga listu) oraz obciążeniem serwera SMTP Państwa dostawcy poczty. Dla przykładu jeżeli Państwa łącze wychodzące ma szybkość 1024 Kbps (1 Mbps) to w teorii w ciągu jednej sekundy powinien wysłać się jeden list o wadzę (rozmiarze) ponad 100 KB. Jeżeli list ma 50 KB to w ciągu sekundy program jest w stanie wysłać 2 listy itd. Szybkość wysyłki (pojedyncze sesje) z AnoMail 2018 powinna oscylować od 3,5 do 12 tys. wiadomości na godzinę. W trybie turbo wysyłka może przyspieszyć wielokrotnie np. 60 tys. wiadomości na godzinę. W trakcie wysyłki AnoMail pokazuje ile wiadomości wysyła na sekundę np. 0,6 lub 5. Wartość poniżej 1 oznacza zazwyczaj ciężką wiadomość (np. 300 KB), przeciążony serwer poczty, wolne łącze internetowe lub przeciążony komputer z AnoMail (duże wykorzystanie dysku, pamięci RAM lub czasu procesora przez inne programy). Wysyłkę może także spowalniać program antywirusowy np. AVAST, który domyślnie skanuje każdą wychodzącą wiadomość oraz dokleja do niej stopkę z informacją, że wiadomość nie zawiera wirusów.

Czytaj koniecznie: Tryby wysyłania e-mailingu z programu AnoMail

37. Czy da się sprawdzić czy adresy e-mail z listy mailingowej są poprawne?

Tak. Należy skorzystać z funkcji Walidatora adresów e-mail dostępnej w programie AnoMail. W tym celu w głównym oknie programu naciśnij przycisk Sprawdź listę -> Na podstawie walidatora adresów e-mail. Program AnoMail sprawdzi poprawność adresów e-mail przed wysłaniem i wyświetli raport z ich analizy. Błędne adresy od razu można usunąć z listy wysyłkowej

Walidator działa w ten sposób, że wysyła zapytanie do serwera i sprawdza czy ten obsługuje konta pocztowe. W praktyce wygląda to tak, że np. mając adres osoba@firma.pl AnoMail „pyta” serwer firma.pl czy ten ma u siebie skrzynki pocztowe. Jeżeli serwer odpowie TAK to AnoMail oznacza adres e-mail jako prawidłowy. Dzięki temu przed wysyłką jesteśmy w stanie wyrzucić z bazy wszystkie śmieciowe adresy. Natomiast po wysyłce możemy sprawdzić, które z adresów są już nieaktualne, które mają zapchane skrzynki itd. Służy do tego funkcja Sprawdź adresy -> Na podstawie tzw. zwrotek.

36. Czy w programie AnoMail można śledzić skuteczność kampanii mailingowych?

Tak. Można to robić na dwa sposoby. Wysyłamy maila i zaznaczamy w głównym oknie programu Potwierdzenie -> Wymagane. Z tym, że jeżeli ktoś ma wyłączoną funkcję potwierdzenia przeczytania maila to nie otrzymamy informacji zwrotnej iż nasza korespondencja dotarła do odbiorcy. Drugi sposób polega na wstawieniu do treści listu odnośnika do małego obrazka (np. 1×1 piksel) umieszczonego na naszym serwerze. Potem śledzimy statystyki pobrania obrazka i widzimy ilość pobrań (otwarcia listu) oraz adresy IP z jakich nastąpiło odczytanie listu.

Proszę jednak pamiętać, że jeżeli użytkownik ma wyłączone obie funkcje tj. potwierdzenia i pobierania obrazków zewnętrznych to nie będziemy w stanie stwierdzić czy list został odebrany.

35. Czy program automatycznie zapamiętuje adresy osób, które zapisują się do newslettera ze strony internetowej?

Tak. Zapoznaj się z Lokalnym modułem subskrypcji dostarczonym razem z programem AnoMail. Ponadto można w Outlooku stworzyć folder, do którego będą trafiały listy od osób, które chcą się zapisać na listę mailingową. Następnie wszystkie listy z tego katalogu można zaimportować do programu AnoMail .

Czytaj koniecznie: Obsługa subskrypcji newslettera

34. Chciałbym skopiować do AnoMaila adresy z książki adresowej programu Outlook Express. Jak to zrobić najszybciej?

W głównym oknie programu AnoMail kliknij Adresy -> Importuj adresy e-mail -> Z książki adresowej (WAB). W oknie które zostanie wyświetlone, naciśnij przycisk Pobierz. Potem zaznacz adresy, które chcesz pobrać do programu AnoMail i kliknij Adresy. Na koniec wybierz żądaną czynność np. Utwórz nową grupę wysyłkową.

33. Mam bazę ok 30 tys. adresów e-mail w pliku tekstowym ale rozdzielone są ";". Czy to stanowi problem dla AnoMail czy musze plik przerabiać?

Nie ma problemu. Uruchom program AnoMail a następnie kliknij przycisk Importuj -> Z dowolnego pliku

32. Od kilku lat umieszczam adresy firm, z którymi współpracuję w Outlooku. Podzieliłem kontakty na wiele folderów np. hotele, agenci, klienci itp. Jak teraz mam pobrać adresy tylko z jednego foldera?

Najprościej – zobacz lekcję 2 dot. pobieranie adresów e-mail do programu AnoMail. W tej lekcji są przedstawione sposoby importu danych do programu. W punkcie 6 wspomnianego szkolenia opisano jak importować adresy z Książki adresowej Windows (WAB).

31. Czy można zainstalować program na PenDrive'ie aby można z niego było korzystać na różnych komputerach?

Tak. Najnowsza wersja AnoMaila w programie instalacyjnym umożliwia instalację AnoMaila na dysku przenośnym (wybierasz instalację przenośną). Podłączając taki dysk do dowolnego komputera z systemem Windows XP lub nowszym umożliwisz użytkownikom korzystanie z programu AnoMail bez konieczności jego ponownej instalacji. W przypadku Windows 7/8 koniecznie będzie uruchomienie pliku RegDll.bat znajdującego się w katalogu z programem.

30. Czy można zainstalować program na dysku sieciowym aby wszyscy pracownicy firmy mieli do niego dostęp?

Tak jest taka możliwość. Podobnie jak powyżej, instalujesz program z opcją instalacji przenośnej, gdzieś na dysku sieciowym. Ważne aby dysk był zamapowany pod określoną literką np. X:\. Potem tworzysz na Pulpicie Windows skróty do programu tym użytkownikom, którzy mają mieć do niego dostęp. Pamiętaj aby wszyscy użytkownicy korzystający z programu mieli prawo zapisu lub przynajmniej modyfikacji do katalogu, w którym będzie zainstalowany program AnoMail.

Zalecamy jednak inne rozwiązanie tj. instalacje AnoMail na komputerach poszczególnych pracowników (lokalnie) a na dysku sieciowym umieszczenie wspólnej bazy adresów zastrzeżonych, list wysyłkowych itp.

29. Mamy 3 grupy adresatowi maili klienci, kontrahenci, inni i chcielibyśmy rozsyłać pocztę z programu AnoMail jak to zrobić?

Tworzycie 3 pliki tekstowe z adresami np. klienci.txt, kontrahenci.txt oraz inne.txt. Następnie w programie AnoMail naciskacie przycisk Adresy -> Edytuj listę adresów. Potem otwieracie dany plik z adresami czyli Adresy -> Odczytaj adresy z pliku i macie grupę odbiorców danego listu. Po wysłaniu określonej wiadomości do wybranej grupy odbiorców powtarzacie czynność z innymi adresami e-mail.

28. Jak najszybciej wstawić cały list w formacie HTML do AnoMaila?

Klikamy Nowy list -> Odczytaj -> Treść z formatu HTML lubi Przygotuj list -> Treść w formacie graficznym -> Odczytaj

27. Kiedyś kupiłem u Was program AnoMail 2007/.../201x i teraz chciałem go zainstalować na nowym komputerze. Gdzie znajdę wersję instalacyjną programu?

Programy w przestarzałych wersjach nie są już przez nas udostępniane. Gwarantujemy dostęp do wersji instalacyjnych programu AnoMail tylko i wyłącznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego czyli od 1 do 24 miesięcy w zależność od opcji jaką Państwo wybrali.

Po upływie tego okresu osoby kupujące program AnoMail (bez nośnika w postaci płyty DVD) powinny wykonać we własnym zakresie kopię zapasową zakupionego oprogramowania na wypadek ponownej instalacji programu, wymiany komputera itp.

W ramach zakupionej licencji nie oferujemy usługi bezterminowego przechowywania kopii zapasowych plików na naszych serwerach. Z takiej usługi możecie Państwo skorzystać używając do tego celu np. serwisu OneDrive lub DropBox.

Licencja na zakupione oprogramowanie AnoMail jest bezterminowa ale nie oferujemy usługi przechowywania starych wersji instalacyjnych na naszych serwerach i dlatego dostęp do kopii zapasowych możliwy jest tylko i wyłącznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego a tym samym zawsze macie Państwo dostęp do najnowszej wersji programu AnoMail.

26. Wyskakuje mi taki błąd SMTP synchronization error. Dział pomocy mojego dostawcy ISP mówi, że to wina zbyt szybkiego wysyłania wiadomości z programu.

Przejdź do ustawień programu AnoMail i ustaw przerwy w wysyłce. Na przykład wyślij 100 wiadomości i wznów wysyłkę po 30 sekundach. Najlepiej skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty i zapytaj jakie limity nakłada na Twoje konto pocztowe a następnie ustaw je w programie aby AnoMail nie przekraczał limitu wysyłanych wiadomości w ciągu określonego czasu.

25. Serwer lokalny zatrzymuje się na określonym adresie i nic się nie dzieje. Co może być tego przyczyną?

Jeżeli korzystasz z serwera lokalnego to program AnoMail SMTP Server łączy się z serwerem odbiorcy listu i czeka na jego odpowiedz czy przyjmie korespondencję. Jeżeli serwer odbiorcy nie odpowiada przez dłuższy czas to lokalny serwer zatrzymuje wysyłkę. W takim przypadku przerwij wysyłkę naciskając przycisk „Przerwij„. Następnie zamknij okno serwera AnoMail SMTP Server aby definitywnie przerwać oczekiwanie na odpowiedź. Zobacz na jakim adresie zatrzymała się korespondencja i rozpocznij ponownie wysyłanie poczty od danej pozycji. Wcześniej jednak uruchom serwer ponownie naciskając ikonę telefonu widoczną przy nazwie serwera localhost.

Ponadto w ustawieniach mass mailingu możesz wprowadzić aby po wysłaniu np. 50 maili program odczekał 30 sekund zanim ponownie rozpocznie przekazywanie adresów do serwera!

24. W oknie programu AnoMail SMTP Server widnieje lista kilku adresów e-mail i nic się nie dzieje. Co robić?

Program czeka na odpowiedź serwera odbiorcy listu. Jeżeli ten nie odpowiada przez dłuższy czas to program AnoMail SMTP Server zatrzymuje wysyłkę korespondencji. Zobacz z jakimi adresami jest problem. Zamknij okno serwera i zatrzymaj wysyłkę z programu AnoMail. Następnie rozpocznij wysyłanie korespondencji od pozycji na której zostało wstrzymane wysyłanie mass-mailingu. W razie konieczności skorzystaj z serwera SMTP dostarczonego przed Twojego dostawcę usług internetowych.

23. Dotychczas nie miałem problemu z wysyłką poprzez AnoMail SMTP Server czyli localhost a od wczoraj wysyłanie maili idzie strasznie wolno. Co może być tego przyczyną?

Przyczyn może być wiele ale spróbuj uruchomić AnoMail SMTP Server (ikona z lewej przy nazwie serwera) a następnie z Menu File wybierz Options i w polu Specific DNS Server wprowadź adres: 194.204.159.1 należący do TPSA (lub inny: 212.85.112.32). To powinno rozwiązać problem.

22. Chcę skorzystać z pomocy technicznej co muszę zrobić?

Można skontaktować się z nami drogą elektroniczną ale na początku należy podać kod PIN do pomocy technicznej (Menu Pomoc -> Kod PIN do pomocy) dzięki temu nasz konsultant będzie mógł sprawdzić z jakiej wersji oprogramowania AnoMail aktualne Państwo korzystacie oraz ustali jaką opcję licencji Państwo wybrali wraz informacją do jakich modułów macie Państwo dostęp.

Następnie o ile to możliwe należy podać jak najwięcej szczegółów dot. sytuacji problemowej opisując jakie czynności Państwo wykonywali lub co i gdzie klikali. Warto podać z jakiego systemu operacyjnego Państwo korzystacie oraz jaki macie u siebie program antywirusowy. Dzięki powyższym informacjom łatwiej nam będzie zorientować się czego może dotyczyć problem oraz zaproponować procedurę naprawczą.

Pomoc techniczną świadczymy tylko zarejestrowanym użytkownikom dlatego najlepiej pisać do nas z adresu e-mail na jaki zarejestrowano program lub podać kod PIN do pomocy technicznej. Czytaj więcej: Pomoc techniczna do programu AnoMail.

21. Wysyłałem grupę 1000 maili przez AnoMail SMTP Server do adresatów w domenie @wp.pl i nie wiem dlaczego serwer odrzucił 20 adresów?

Przyczyn może być wiele. Najlepiej naciśnij przycisk Odrzucone widoczny w głównym oknie programu i wyślij na te adresy korespondencje ponownie ale tym razem korzystając z własnego serwera SMTP dostarczonego przez firmę, u której masz wykupione konto pocztowe.

20. Co oznacza błąd: Auth failure lub Relay not permitted, Authentication required lub Sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts lub Relaying denied wyskakujący podczas próby wysłania poczty z AnoMail.

Program AnoMail nie został prawidłowo skonfigurowany tzn. nie włączono w ustawieniach funkcji uwierzytelniania czyli nie podano loginu (nazwa użytkownika) oraz hasła niezbędnego do wysyłania poczty. W główny oknie programu kliknij ikonę Kreatora konta (Dodaj konto) i wpisz wszystkie dane o które AnoMail poprosi a zwłaszcza login i hasło do Twojego konta poczty wychodzącej (smtp). Jeżeli nie wiesz co wpisać to skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty i poproś o dane do konfiguracji tzw. klienta poczty pop/smtp. Czytaj koniecznie:: Konfiguracja konta pocztowego w module wysyłkowym

19. Czy osoby z rezygnacji muszę ręcznie obsługiwać i za każdym razem usuwać z listy wysyłkowej?

Nie trzeba nic usuwać ręcznie. W momencie gdy program wykryje rezygnacje zaleca się dodać adresy, osób które nie chcą korespondencji na tzw. listę Zastrzeżoną (ikona Zastrzeżone) aby w przyszłości nic do nich nie wysłać. Robi się to hurtem.

W tym celu w module wysyłkowym należy kliknąć ikonę Subskrypcja -> Podgląd listy subskrybentów a następnie pod prawym klawiszem myszki wybrać funkcję: Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych. Od tej pory program już nic do nich nie wyśle.

Przed wysyłką mailingu zaleca się użyć funkcji Porządkuj -> Usuń zastrzeżone adresy e-mail. Dzięki temu program usunie z Państwa listy wysyłkowej adresy, które nie powinny być na liście wysyłkowej. Listę zastrzeżonych adresów można zobaczyć pod przyciskiem Zastrzeżone dostępnym w głównym oknie programu.

Patrz koniecznie: Automatyczna rezygnacja z mailingu – link wypisania. Automatyczną obsługę rezygnacji zapewnia lokalny moduł subskrypcji (zielona ikona) dołączony do modułu wysyłkowego programu AnoMail (niebieska ikona).

18. Zrobiłem aktualizację programu AnoMail do najnowszej wersji i podczas pierwszej wysyłki pokazuje mi się błąd "5.7.1 You are sending spam (check www.spamhaus.org/query/bl?ip=....". Jeszcze nic nie wysyłałem abym trafić do spamu a ponadto mam zgody odbiorców na wysyłanie do nich informacji handlowych.

Ten błąd nie ma nic wspólnego z nową wersją AnoMail. Błąd oznacza, że IP komputera (Państwa dostawcy internetu) zostało zgłoszone na listę spamerską spamhaus.org i Państwa dostawca poczty nie zezwala na masowe wysyłki z tego adresu IP. Sytuacja ta najczęściej dotyczy dostawców internetu oferujących zmienny adres IP (np. Netia, Orange/TPSA) z którego korzysta wiele firm. Otrzymali Państwo adres IP po kimś ko rozsyłał spam. Należy zrestartować modem aby uzyskać nowy adres IP lub wykonać delisting czyli usunąć swój obecny adres IP z listy spamhaus.org

Patrz: Jak usunąć swój adres IP z listy Spamhaus?

17. Czy jest możliwe przeniesienie oprogramowania AnoMail z jednego komputera na drugi tak aby zachować wszystkie dane w tym historię wysyłki?

Jest taka możliwość. W pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową całego foldera na starym komputerze, w którym zainstalowano program np. C:\AnoMail. Następnie korzystając z pełnego instalatora, pobranego ze strony AnoMail (lub ze starego komputera) należy zainstalować program na nowym komputerze a następnie wykonać aktywację nowej kopii (Menu Pomoc -> Wprowadź kod aktywacyjny). Kod aktywacyjny można pobrać z tego samego miejsca co instalator czyli ze strony AnoMail.pl, logując się na swoje konto.

W dalszej kolejności ze starego komputera skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem TXT, DAT , EML, HTML oraz ALST do foldera np. C:\AnoMail na nowym komputerze. Przekopiować także ze starego komputera dwa subfoldery Zgody i Rezygnacje. Dodatkowo na starym komputerze warto zapisać ustawienia konta poczty wychodzącej używając odpowiedniej funkcji dostępnej pod przyciskiem Ustawienia widocznej w głównym oknie AnoMail. Dzięki temu na nowym komputerze będzie można je odczytać klikając Ustawienia -> Konta poczty wychodzącej….

UWAGA: Osoby, które na starym komputerze zainstalowały program AnoMail z opcją instalacji na dysku przenośnym lub serwerze nie muszą instalować programu AnoMail przy pomocy instalatora na nowym komputerze. Wystarczy skopiować cały folder C:\AnoMail na nowy komputer. W pozostałych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie pełnej instalacji, aby wgrać do nowego komputera wszystkie komponenty wymagane do pracy programu (zalecane).

Patrz także pytanie: 157

16. Dlaczego nie mogę przesłać posta na grupę dyskusyjną?

OPIS: 'Połączono z serwerem newsów: news.ipartners.pl
’200 news2.ipartners.pl InterNetNews NNRP server INN 2.2.3 18-Jul-2000 ready (posting ok).
’200 news2.ipartners.pl InterNetNews NNRP server INN 2.2.3 18-Jul-2000 ready (posting ok).
’340 Ok
’441 You are not allowed to post to alt.pl.test

Nie masz prawa na wysyłania postów do danej grupy. Aby móc używać wybranego serwera news należy skorzystać z autoryzacji. Aby rozwiązać problem zmień nazwę serwera na np. news.tpi.pl lub ten, który jest obsługiwany przez Twojego dostawcę usług internetowych.

15. Dlaczego po wysłaniu wiadomości na konto Yahoo obrazki wyświetlają się dodatkowo pod spodem listu jako załączniki? Czy w AnoMail można wyłączyć dodawanie grafiki do załączników?

AnoMail NIE DODAJE żadnej grafiki do załącznika. Grafika domyślnie jest osadzona w treści wiadomości. W związku z tym niektóre programy pocztowe tzw. webmail np. Yahoo lub GMail mogą grafikę dodatkowo wyświetlać w postaci załączników pod treścią listu. Jest to normalne zachowanie programu pocztowego odbiorcy. Dzięki temu odbiorca może grafikę udostępnić lub zapisać na dysku. Alternatywą jest wstawienie grafiki z serwera poprzez funkcję Obraz -> Z serwera… ale nowi odbiorcy będą musieli kliknąć przycisk „Pobierz grafikę” aby zobaczyć obrazek.

Patrz także pytanie: 119 – Co zrobić aby obrazki wyświetlały się od razu u odbiorców na GMail

14. Program AnoMail nie chce wysyłać/odbierać poczty bo pojawia się jakiś błąd?

Niestety „jakiś błąd” nic nam nie mówi. Prosimy podać pełny opis błędu lub numer błędu oraz napisać krok po kroku co Państwo wykonujecie abyśmy mogli zorientować się czego dotyczy problem. Ewentualnie można do nas przesłać zrzut ekranu pokazujący okno błędu. Na tej podstawie ustalimy co może powodować problem. Bez szczegółowych informacji mimo szczerych chęci nie jesteśmy Państwu w stanie pomoc.

13. AnoMail cały czas mi pokazuje, że mój szablon zawiera jakiś znacznik warunkowy "Outlook Conditional CSS" i informuje, że mogą być problemy z wyświetlaniem listu u odbiorców. Jak się tego pozbyć?

Należy przejść do Ustawień programu i upewnić się czy włączono funkcję optymalizacji listu o nazwie „Optymalizuj kod wiadomości pod kątem filtrów antyspamowych”. Następnie otwórz swój list w AnoMail i zmień tło listu np. na białe. Podczas zmiany tła AnoMail optymalizuje cały kod listu i po naciśnięciu Gotowy usuwa wspomniany znacznik.

Patrz także: 202 i nie twórz treści listu bezpośrednio w programie Microsoft Word.

12. Czy w programie AnoMail można korzystać z baz adresów e-mail zapisanych w pliku Excela?

W programie AnoMail można korzystać z dowolnych baz danych z adresami e-mail. Import adresów następuje poprzez Schowek Windows lub bezpośrednio z plików XLS (Excel 2003). Patrz funkcja Importuj -> Z dowolnych plików

11. Czy korespondencja będzie trafiała do osób, które wypisały się z newslettera?

I tak i nie. Jeżeli adresy wspomnianych osób umieścimy na liście adresów zastrzeżonych lub usuniemy je z bazy wysyłkowej to nikt, kto nie chce, nie otrzyma od nas korespondencji. Patrz koniecznie funkcja: Zastrzeżone. Adresy z automatu można dodać na listę zastrzeżoną klikając ikonę Zastrzeżone -> Adresy -> Importuj z rezygnacji… Natomiast jeżeli nie dodacie Państwo adresu odbiorcy na listę zastrzeżoną a otworzycie np. starą listę adresową to poczta zostanie wysyłana na adres z listy adresowej. Dlatego zalecamy korzystać z funkcji Adresów zastrzeżonych.

10. Czy można tworzyć osobne grupy wysyłkowe np. klientów, kontrahentów itp.?

Tak. Ilość grup jest nieograniczona. Każda grupa wysyłkowa maksymalnie może zawierać 100 tys. adresów e-mail. Osobne grupy adresatów umieszczamy w plikach tekstowych zapisanych na dysku.

9. Czy można personalizować korespondencję wpisując np. do kogo adresowany jest list?

Tak można. Służy do tego przycisk Personalizacji widoczny w oknie edycji listu. Dodatkowo można używać w danych odbiorcy lub temacie tzw. pół personalizacji np. #IME# czyli imię, #NZW# czyli nazwisko, #FMA# czyli firma itd. Program potrafi odmieniać imiona przez przypadki a począwszy od wersji AnoMail 2020 można także personalizować załączniki oraz stosować losowe bloki tekstów do zmiany sygnatury antyspamowej listu.

8. Czy program AnoMail raportuje odebranie listu przez adresata?

W pewnym sensie tak. Można włączyć funkcję potwierdzenia korespondencji. Jeżeli odbiorca otworzy list to przyjdzie do nas e-mail zwrotny ze stosowną informacją. Ewentualnie można włączyć raporty DSN, które informują, że poczta trafiła do skrzynki odbiorcy.

Zobacz temat: Raporty w programie AnoMail

7. Zainstalowałem od nowa program AnoMail 2007 i po uruchomieniu pokazuje że wersja jest przestarzała i powinienem kupić nową. Dlaczego mam kupować nową skoro już zapłaciłem za program?

Nie ma takiej możliwości aby AnoMail 2007 za którego użytkownik zapłacił domagał się od niego kolejnej opłaty. Licencja na program AnoMail jest bezterminowa. Taki komunikat pojawia się tylko i wyłącznie gdy próbujecie Państwo zainstalować starą wersję przeznaczoną dla beta testerów, która NIE ZOSTAŁA pobrana z naszej oficjalnej strony tylko z serwisów takich jak chomik, torrent lub innego źródła, na którym została umieszczona bez naszej zgody. Wszystkie wersje dla beta testerów rozdawane były bez opłat w zamian za przekazanie uwag. W związku z tym na pewno za wersję beta nikt od Państwa nie pobierał żadnych opłat. Wersje komercyjne rozpoczynały się od oznaczenia AnoMail 2007.590 i z takich wersji można korzystać dożywotnio bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Patrz także pytanie 188

6. Jakie są ograniczenia co do ilości wysyłanych danych z programu AnoMail?

Program AnoMail jako taki nie ma ograniczeń, co do ilości wysłanej korespondencji oraz rozmiaru załączników.

W starszych wersjach rozmiar załącznika nie mógł przekroczyć 15 MB. Domyślnie do listu można było wstawiać tylko jeden załącznik w dowolnym formacie. W najnowszych wersjach programu nie żadnych ograniczeń.

5. Czy w AnoMailu można tworzyć dowolne szablony wiadomości w formacie HTML?

Tak. Program ma wbudowany edytor graficzny (HTML), w którym można uzyskać szybki dostęp do ponad stu w pełni modyfikowalnych szablonów oraz dowolnej ilości wzorów korespondencji zapisanej na dysku. Edytor działa w trybie wizualnym więc nie ma konieczności posiadania wiedzy na temat kodów HTML. Aby obejrzeć szablony należy kliknąć ikonę Nowy list -> Nowy -> Z szablonu użytkownika

4. Czy do wysyłanego listu można wstawić grafikę z dysku aby od razu wyświetliła się u odbiorcy?

Tak. Po wstawieniu obrazka poprzez funkcje Obraz -> Wstaw obraz z dysku, obrazek jest automatycznie osadzany w treści listu i dzięki temu od razu wyświetli się u odbiorcy. Można też obrazki wstawiać z serwera i wtedy będą dociągane z Internetu a przez to nie wpłyną na wzrost „wagi” listu

3. Dlaczego program wysyła pocztę do większości odbiorców ale na kilka adresów nie chce?

Niestety przyczyn takiego zachowania może być kilka np. Państwa serwer pocztowy odmawia wysyłki, adres e-mail odbiorcy jest na Państwa liście zastrzeżonej, adres jest zapisany w historii mailingu lub włączyli Państwo tymczasową blokadę wysyłki na określone adresy. Nie ma co zgadywać tylko po zakończonej wysyłce w oknie Podsumowania mailingu należy kliknąć przycisk Pokaż szczegóły błędów i przy każdym adresie, do którego nie można było wysłać poczty pojawi się dokładna informacja z wyjaśnieniem np. adres zdublowany lub znajduje się na liście zastrzeżonej.

Jeżeli Państwa serwer pocztowy nie przyjmie adresu to należy odszukać linię z numerem rozpoczynającym się od 4xx lub 5xx która będzie zawierała opis błędu np. 451 Serwer pocztowy tymczasowo odrzucił adres.. lub 550 Przekroczono dzienny limit wysyłania. W razie problemów ze zrozumieniem komunikatu można go do nas przesłać i skorzystać z pomocy technicznej lub skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i poprosić o wyjaśnienie.

2. Czy można jakoś skonfigurować program tak abym mógł dodawać swój podpis do wysyłanych listów?

Tak. Należy stworzyć szablon (Nowy list -> Nowy), który będzie zawierał podpis, logo itp. Następnie zapisać go w tej samej lokalizacji co inne szablony (np. C:\AnoMail. W dalszej kolejności kliknąć Nowy list -> Nowy z szablonu użytkownika i wybrać szablon z podpisem. Za każdym razem gdy klikniesz Nowy list -> Nowy z szablonu użytkownika zostanie utworzony nowy list z Twoim podpisem. Ewentualnie kliknij ikonę Wstaw kod HTML i wstaw kod HTML odpowiedzialny za generowanie podpisu

1. Jak aktywować program aby mieć dostęp do wszystkich funkcji AnoMaila?

Kliknij w głównym oknie programu w Menu Pomoc wybierz Wprowadź kod aktywacyjny. W dalszej kolejności postępuj zgodnie z instrukcją i wpisz swój kod aktywacyjny, który znajdziesz po zalogowaniu na swoje konto w serwisie AnoMail.pl.

Uwaga użytkownicy Windows Vista lub nowszego. Proszę wykonać powyższą operację włączając uprawnienia administratora czyli prawy klawisz myszki na ikonie AnoMail widocznej na Pulpicie Windows. Następnie Uruchom jako administrator… W przeciwnym wypadku może się okazać, że funkcja aktywacji nie będzie dostępna gdyż Windows nie pozwoli Państwu zapisać pliku licencji w lokalizacji, w której zainstalowano program.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z pomocą techniczną

pomoc techniczną świadczymy tylko i wyłącznie

dla zarejestrowanych użytkowników

Kontakt pomoc techniczna Anomail
W celu szybszego załatwienia zgłoszenia należy kontaktować się z nami z adresu e-mail na jaki został zarejestrowany. Adres, który był podany do rejestracji znajduje się w programie AnoMail w Menu Pomoc -> Informacje o programie