Lista najczęstszych pytań i ODPOWIEDZI (FAQ)

Naciśnij ctrl+F aby wyszukać tekst na stronie

301. Podczas próby uruchomienia AnoMail w Windows 10 pojawia się informacja: Błąd #372: Edytor graficzny listu nie może być zainicjowany w Twoim systemie... Próbowałem także na komputerze z Windows 7 i jest tak samo

Ten błąd dotyczy nieaktualizowanych systemów Windows. Najnowsza wersja AnoMail korzysta z generatora wiadomości e-mail bazującego na mechanizmie Microsoft Outlook/Edge więc wymagane jest aby system operacyjny był aktualny. W związku z tym w pierwszej kolejności należy przejść do funkcji Aktualizacji systemu i zainstalować wszelkie aktualizacje, które czekają na pobranie. Następnie zainstalować najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge, która zaktualizuje stare komponenty systemowe. Na sam koniec pobrać ze strony Microsoft poprawkę KB896559. Podczas instalacji powyższego może być wymagane uruchomienie ponowne komputera więc należy je wykonać.

300. Po aktualizacji do najnowszej wersji AnoMail strasznie spowolnił pracę i pokazuje komunikat, że należy przepakować kontener PFX zawierający podpis cyfrowy. O co chodzi wcześniej tak nie było?

Wraz z nowelizacją systemów Windows 10/11 oraz koniecznością dostosowania AnoMail do tych zmian wymagane jest aby pliki PFX zawierające podpisy cyfrowe były utworzone bezpośrednio w systemie Windows i wtedy AnoMail nie będzie miał żadnych problemów z szybkim dostępem do nich. W najnowszej wersji AnoMail dodaliśmy nowy mechanizm podpisywania cyfrowego, który wymaga aby plik PFX czyli kontener zawierający podpis cyfrowy był utworzony w Windows czyli przy użyciu Microsoft Enhanced Cryptographic. W związku z tym należy przejść do ustawień podpisów cyfrowych w AnoMail i usunąć plik PFX, który stanowi problem. Plik ten zapewne został utworzony poza systemem Windows. Następnie uruchomić Menadżera Certyfikatów w systemie Windows i przejść do folderu Osobiste. W dalszej kolejności wskazać certyfikat, z którym są problemy i zapisać go ponownie do pliku PFX, upewniając się czy włączono Eksport klucza publicznego. Na koniec dodać utworzony plik PFX do bazy podpisów cyfrowych w AnoMail.

299. Nie mogę wysyłać lub odbierać poczty z konta GMail. Czy AnoMail współpracuje ze skrzynką GMail?

Tak AnoMail współpracuje z kontami Google/GMail oraz Workspace (dawne G-Suite). Jednakże Google domyślnie blokuje dostęp do swojego konta innym aplikacjom pocztowym i trzeba zmienić dwa ustawienia na koncie Google i skrzynce GMail. Po pierwsze należy zalogować do konta Google i utworzyć tzw. hasło aplikacji. Opisano to w artykule pt.: „Logowanie do Google za pomocą haseł do aplikacji”. To hasło należy wprowadzić do AnoMail. Google nie zaleca używania głównego hasła do konta Google w zewnętrznych aplikacjach. Następnie zalogować się na konto pocztowe GMail, z którego ma być odbierana poczta przez AnoMail i włączyć na nim funkcję dostępu do protokołu POP. Patrz: „Odczytywanie wiadomości z Gmaila z użyciem protokołu POP”. Zmiana tych ustawień pozwoli Państwu na korzystanie z kont Google/GMail w programie AnoMail.

298. Czy można wydrukować raport zawierający informacje jaka wiadomość oraz na jakie adresy e-mail została wysłana?

Tak jest taka możliwość. Należy przejść do Archiwum, następnie ustawić się na danej wiadomości i kliknąć przycisk Dodatkowe działania. Wyświetli się menu, w którym będzie szereg opcji a w tym pozycja Pokaż raport z wysyłki tej wiadomości. Raport może być wydrukowany lub zapisany jako PDF.

297. W grupie adresów do wysłania mam adresy zagraniczne. Czy da się je usunąć?

Tak. W głównym oknie programu AnoMail naciśnij przycisk Usuń i wybierz Pozostaw tylko adresy a następnie wpisz .pl. Komputer usunie z listy wszystkie adresy spoza domeny .pl. Ponadto pod przyciskiem Porządkuj znajduje się szereg funkcji służących do porządkowania adresów wg domen lub słów kluczowych.

296. AnoMail nie chce wysyłać poczty tzn. po wysłaniu 100 wiadomości pokazuje się komunikat o limicie na serwerze a w dzienniku wysyłki przy adresach widać błąd FromFailure, DataFailure lub AuthFailure. Kontaktowaliśmy się z naszym dostawcą poczty i twierdzi, że nie ma limitów na naszym koncie. Jak w AnoMail wyłączyć limity?

W programie AnoMail nie ma funkcji do sztucznego ograniczania wysyłki a z przesłanych błędów jednoznacznie wynika, że limity są po stronie Państwa dostawcy poczty tj. dostawca poczty blokuje Wasze wysyłki. Błąd DataFailure oznacza, że dostawca poczty odrzuca przyjęcia treści wiadomości. Błąd FromFailure oznacza, że dostawca poczty nie pozwala wysłać kolejnego maila z Państwa adresu e-mail. Ostatni błąd tj. AuthFailure oznacza, że Państwa dostawca poczty zmienił Państwu hasło do logowania ze względu na wysyłanie spamu lub limit wysłanych wiadomości. W takim przypadku należy skontaktować się ponownie z dostawcą poczty i wyjaśnić przyczynę blokady.

295. Wszystkie adresy e-mail ze zwrotów (mailer delivery error) mam lokalnie na dysku w skrzynce odbiorczej programu Mozilla Thunderbird. Jak dodać je na listę zastrzeżoną w programie AnoMail?

Proszę przeciągnąć wszystkie listy z programu Thunderbird na pulpit Windows do jakiegoś folderu np. Nieprawidlowe. Następnie kliknąć w AnoMail przycisk Importuj -> Z wiadomości EML… W dalszej kolejności w Opcjach importu zaznaczyć BODY czyli pobieranie adresów e-mail z treści listu. Gdy program pobierze adresy kliknąć Pobrane i usunąć z listy pozyskanych adresów te które należą do Państwa. Na koniec zaznaczyć funkcję „Dodaj powyższe adresy do zastrzeżonych” lub zapisać adresy do pliku tekstowego.

Patrz także: Automatyczna obsługa niedostarczonej poczty oraz rezygnacji

294. Program AnoMail pokazuje, że konto wysyłkowe jest prawidłowo skonfigurowane ale poczta nigdzie nie dociera. Nie ma żadnych zwrotów. Co może być tego przyczyną?

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w dwóch przypadkach. Pierwszy to źle uwierzytelnione wysyłki z Państwa serwera/domeny czyli nie włączono zabezpieczeń antyspamowych na serwerze/domenie wysyłkowej. W tym przypadku należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o włączenie SPF, revDNS, DKIM oraz DMARC. Druga możliwość to obecność Państwa serwera wysyłkowego lub domeny na listach spamerskich (RBL). Tak jak poprzednio należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o usunięcie z listy spamerów (ang. delisting) lub zmienić adres IP serwera poczty. Dodatkowo można kliknąć w AnoMail funkcję Raporty i wybrać Antyspamowy Anti-Abuse aby sprawdzić na jakiej liście RBL jest zgłoszony Państwa serwer wysyłkowy.

293. Wysyłamy zapytania o możliwość przesłania oferty i ludzie odsyłają nam pustego maila z tematem "Zgoda na ubezpieczenie" i to sprawdza się super ale chcielibyśmy aby odbiorca od razu napisał nam jakie chce ubezpieczenie. Czy da się uzyskać taką funkcjonalność w AnoMail? Korzystamy z licencji STANDARD i w zupełności nam wystarcza.

Wystarczy wstawić link Zapisania poprzez e-mail z tekstem, który ma wyświetlić się u odbiorcy podczas tworzenia nowego listu. Oto przykład: „Poproszę o ofertę, kliknij aby wyrazić zgodę” „. Po kliknięciu w ten link, powinno otworzyć się okno programu pocztowego z nową wiadomością z tematem „Zgoda” a w treści listu pojawi się tekst „Poprosze o ofertę XYZ…” Każdy element w treści wiadomości można w ten sposób podlinkować wstawiając hiperłącze. np: mailto:biuro@example.com?subject=Zgoda&body=Poprosze%20oferte%20XYZ

Niektóre programy pocztowe (tzw. webmail) nie obsługują takiej formy tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowo nie zalecamy używania polskich znaków oraz zamiast spacji sugerujemy wstawić znak %20, gdyż starsze programy pocztowe „nie widzą spacji” gdy nie jest wpisana w ten sposób lub nie rozpoznają polskich znaków.

292. Zakupiliśmy usługę Office 365 (Exchange Online) aby móc korzystać z raportów DSN (Delivery System Notification) ale w trakcie wysyłki raz na jakiś czas, nie ma reguły AnoMail przerywa wysyłanie i informuje o limicie na serwerze poczty. Nie wysyłamy dziennie więcej niż 2 tys. wiadomości. Jak to naprawić aby program nie przerywał wysyłki?

Należy w ustawieniach AnoMail spowolnić wysyłkę gdyż wysyłka przez serwer chmurowy Microsoft (smtp.office365.com) podlega limitom. Nie można wysyłać więcej niż 10 tys. wiadomości na dobę oraz szybciej niż 30 wiadomości na minutę. W związku z tym należy spowolnić wysyłkę z AnoMail aby nie przekroczyć 1800 wiadomości na godzinę (30 wiadomości na minutę x 60 minut). W ustawieniach masowej korespondencji należy ustawić przerwę np. 15 lub 20 sek. po wysłaniu każdych 30 wiadomości. W razie konieczności można zainstalować program AnoMail na dwóch komputerach i wysyłać pocztę z dwóch różnych kont pocztowych Office 365 aby „ominąć” limit 1,8 tys. wiadomości na godzinę z jednego konta pocztowego.

Patrz także: Serwer chmurowy Amazon SES (Simple Email Service) do 60 tys. wiadomości na miesiąc bez opłat.

291. Po wysyłce otrzymujemy od odbiorców informacje aby do nich nic nie wysyłać. Dodajemy ręcznie każdy adres z rezygnacji na listę zastrzeżoną. Czy można to jakoś zautomatyzować?

Tak oczywiście w najnowszej wersji programu AnoMail jest funkcja do automatycznego dodawania adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną. W module wysyłkowym należy nacisnąć przycisk Subskrypcja a następnie wybrać funkcję Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych. Aby ta funkcja działała tzn. wykrywała adresy z rezygnacji to w wiadomości należy wstawić link rezygnacji oraz włączyć w lokalnym module subskrypcji (zielona ikona) funkcję: Obsługa rezygnacji i zwrotów z niedostarczonej poczty.

290. Chciałbym w piątek przed wyjściem z pracy przygotować całą wysyłkę i ustawić aby AnoMail rozpoczął mailing w poniedziałek przed moim przyjściem do pracy. Natomiast nie chcę zostawiać włączonego komputera przez kilka dni. Czy można jakoś zmusić AnoMail aby po włączeniu mojego komputera w poniedziałek rano sam zaczął wysyłać pocztę?

Pośrednio jest taka możliwość. W piątek ustawia Pan wszystkie parametry wysyłki w AnoMail w tym termin rozpoczęcia np. poniedziałek, godz. 8 rano. Następnie w komputerze włącza Pan hibernacje systemu Windows. W BIOSie komputera ustawia Pan automatyczne włączenie komputera (funkcja Wake Up Data-Time) w poniedziałek o godz.: 5:58. W momencie gdy system Windows wznowi pracę wychodząc z trybu hibernacji, AnoMail powinien rozpocząć zaplanowaną wysyłkę. W razie konieczności w ustawieniach wysyłki terminowej AnoMail można ustawić aby wyłączył komputer po zakończeniu wysyłania poczty. Dodatkowo może być konieczne włączenie w systemie Windows automatycznego logowania na konto, na którym został uruchomiony uprzednio AnoMail. Ewentualnie poprosić współpracownika, który przychodzi pierwszy do pracy o włączenie komputera z AnoMail.

289. Lokalny moduł subskrypcji do obsługi zwrotów rezygnacji od kilku dni nie usuwa mi z konta pocztowego nieprawidłowych maili i mam ich już ponad 50 tys. Pokazuje, że łączy się, coś tam robi ale nieprawidłowe adresy nie znikają ze skrzynki

W pierwszej kolejności należy w lokalnym module subskrypcji kliknąć przycisk Konto i sprawdzić poprawność konfiguracji tzn. loginu i hasła do skrzynki. W dalszej kolejności wyłączyć w Ustawieniach lokalnego modułu subskrypcji, funkcję: Pobieraj zawartość skrzynki za jednym razem. Dzięki temu AnoMail spróbuje partiami analizować wiadomości ze zwrotów bo być może Państwa serwer nie obsługuje lub nie chce przyjąć od AnoMail polecenia do hurtowego usuwania listów ze skrzynki.

288. Posiadamy serwer pocztowy, który ma ograniczenie wysyłki maili do 500 na godzinę. W jaki sposób ustawić AnoMail aby wysyłka nie przekroczyła limitów naszego serwera?

W programie Anomail (niebieska ikona, moduł wysyłkowy) należy kliknąć ikonę Ustawienia, następnie wybrać funkcje Masowej korespondencji i przesunąć pierwszy suwak na pozycję 1 a drugi na pozycję 7. Innymi słowy program AnoMail ma wysłać jedną wiadomość, następnie odczekać 7 sekund zanim wyśle kolejną itd. Zalecamy także zapoznać się z pytaniem 266 oraz 147.

287. Od kilku dni wysyłka z AnoMail strasznie spowolniła. Wcześniej wysyłał mi kilka wiadomości na sekundę a teraz pokazuje 0,4 wiadomości. Nic nie zmieniałem w programie ani w komputerze, cały czas wysyłam tą samą wiadomość. Nie mam także problemów z internetem. Co może być przyczyną problemu?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i zapytać czy nie wprowadził limitów na ilość wiadomości wysyłanych w ciągu określonego czasu np. godziny oraz czy nie zmienił limitów na ilość jednoczesnych połączeń z danego IP do serwera (czyli de facto z komputera na którym zainstalowano AnoMail). Niektórzy dostawcy poczty ograniczają także ilość wiadomości przekazywanych jednorazowo do serwera w trakcie jednego połączenia np. 30 wiadomości. W efekcie gdy AnoMail próbuje wysyłać pod rząd więcej wiadomości to Państwa serwer spowalnia ich przyjmowania i spada ogólna szybkość wysyłki lub wysyłka jest przerywana z odpowiednim komunikatem. Rozwiązaniem problemu może być zmiana parametrów wysyłki tj. spowolnienie lub zmniejszenie ilości wiadomości, które AnoMail przekazuje do serwera. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustawienia -> Masowej korespondencji i ustawić parametry wysyłki na Tymczasowo wstrzymaj wysyłkę po wysłaniu np. 20 wiadomości. Wznów wstrzymaną wysyłkę po upływie np. 5 sek. Dzięki takiemu ustawieniu AnoMail nawiąże jedno połączenie z Państwa serwerem poczty i przekaże do niego 20 wiadomości. Następnie rozłączy się i odczeka 5 sekund zanim nawiąże kolejne połączenie. Oczywiście parametry wysyłki należy ustawić zgodnie z zaleceniami Państwa dostawcy serwera pocztowego.

286. Program AnoMail pokazuje, że wysłał prawidłowo pocztę na 3 moje adresy e-mail. Na dwa firmowe adresy poczta dotarła a na trzeci już nie. Próbowałem kilka razy i za każdym razem pokazuje, że wysłał a wiadomość nie dociera na mój adres. Nie ma żadnego zwrotu z informacją, że poczta nie mogła być dostarczona.

Taka sytuacją ma miejsce najczęściej gdy serwer pocztowy z którego wysyłana jest poczta znajduje się na listach spamerskich lub jest źle uwierzytelniony (np. brak lub błędny SPF, DKIM itd.). AnoMail przekazuje pocztę do Państwa serwera poczty wychodzącej (smtp), ten potwierdza jej przyjęcie i dlatego AnoMail pokazuje komunikat, że wysłał prawidłowo. W dalszej kolejności Państwa serwer poczty wysyła wiadomość w świat. Z kolei serwer pocztowy odbiorcy gdy „zobaczy”, że przesyłka z Państwa serwera nie jest prawidłowo uwierzytelniona to od razu może ją skasować lub umieścić wiadomość w folderze spam. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać to należy upewnić się czy wprowadzili Państwo do programu AnoMail (funkcja Kreator – Dodaj konto pocztowe) prawidłowe dane do wysyłki. Następnie wprowadzić adres z którym są problemy do pola adres e-mail (pod tematem) i nacisnąć Wyślij -> List na podany adres. Zaraz po tym jak AnoMail potwierdzi wysłanie wiadomości kliknąć przycisk Ustawienia i wybrać funkcję Pokaż dzienniki wysyłki. To wszystko co wyświetli AnoMail należy przesłać do Państwa dostawcy poczty z prośbą aby sprawdził co stało się z konkretną wiadomością. Państwa dostawca poczty w logach serwera może sprawdzić czy wiadomość została przyjęta przez serwer odbiorcy itd.

285. Nasz program do zarządzania kontaktami (CRM online) oprócz kilku adresów e-mail wyświetla różne dodatkowe informacje dot. klienta. Czy można pobrać wszystkie adresy równocześnie z tzw. fiszki klienta?

Tak oczywiście. Służy do tego funkcja Importuj -> Z dowolnych aplikacji Windows. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie informacje pojawiającej się w danej fiszce Państwa programu CRM a następnie nacisnąć Ctrl+C czyli Kopiuj. AnoMail pobierze tylko adresy a resztę danych pominie. Przechodząc do kolejnej fiszki można powtórzyć operację przy czym program AnoMail pobierając adresy zadba o to aby nie powtarzały się na liście.

284. Testuje AnoMail DEMO i cały czas przy próbie wysyłki pierwszej wiadomości pokazuje błąd: ConnectFailed 2 - Brak dostępu do serwera DNS. Czy jak kupie wersję pełną to ten problem ustąpi?

Problem nie dotyczy wersji demo tylko tego, że zapewne wprowadzili Państwo błędy adres serwera poczty wychodzącej (smtp) czyli serwera Państwa dostawcy poczty przez który ma być realizowana masowa wysyłka. Poprawne dane do konfiguracji serwera poczty .wychodzącej (smtp) otrzymacie Państwo od swojego dostawcy poczty. Jak tylko wprowadzicie poprawne dane, zazwyczaj takie same jak w zwykłym programie pocztowym np. Outlook lub Thunderbird to program AnoMail zacznie wysyłać masową korespondecję. AnoMail został przetestowany praktycznie ze wszystkimi serwerami pocztowymi (dedykowane, prywatne, współdzielone, lokalne) dostępnymi na rynku więc nie powinno być żadnych problemów z wysyłką także przez serwery Microsoft (Office365 Exchange) lub Google (G Suite) itp.

283. AnoMail nie chce się uruchomić po aktualizacji Windows 10 do wersji 1803 (Windows Spring Update, z 30 kwietnia 2018 r.) i pojawiają się różne komunikaty błędów np. #7 Out of memory lub #513 problem z integralnością pakietu danych itp.

Problem związany jest z nową wersją Windows 10 (1803) oraz zmianami jakie Microsoft wprowadził do systemu dnia 30 kwietnia 2018 r. Problem nie dotyczy tylko naszego oprogramowania (w starszych wersjach) ale wielu innych programów w tym także programów od Microsoft. Aby dalej móc korzystać, ze starej wersji AnoMail należy go zainstalować na komputerze na którym nie ma najnowszej wersji Windows. Ewentualnie skorzystać z nowej wersji AnoMail 2018 v598.18x, która jest dostosowana do najnowszych wersji systemu Windows 10 April Update 1803. Aby pobrać nową wersję AnoMail należy zalogować się na swoje konto w serwisie AnoMail.pl. Oczywiście aktualizacja programu AnoMail jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do opieki serwisowej (tzw. wsparcia technicznego). Niestety nie oferujemy aktualizacji do starszych wersji AnoMail 2007/../2018 gdyż ich cykl życia dobiegł końca i zostały wycofane z rynku jako przestarzałe produkty. Więcej informacji o problemach z aktualizacją Windows 10 można znaleźć w oświadczeniu Microsoft: Windows 10 causes issues… oraz artykule Computerworld pt. Win10 1803 bugs.

Sprawdź: Co nowego w AnoMail Desktop dla Windows 10 April Spring Update 1803. Patrz także pytanie 115

282. Obecnie wysyłamy dużo wiadomości do naszych klientów, którzy korzystają m.in. z GMail. Raz na jakiś czas GoogleMail blokuje przyjęcie poczty z komunikatem Message rejected by Google Groups. Please visit http://mail.google.com/.... to review our Bulk Email Senders Guidelines. Nasz obecny system pocztowy usuwa taki adres i mamy z tym kłopot. Jak u Was wygląda sprawa obsługi takich zwrotów i czy AnoMail też usunie mi adresy klientów z GMail?

AnoMail nic nie usuwa bez Państwa zgody. Zwroty z niedostarczonej poczty ze względu na blokadę antyspamową oznaczane są jako Lista RBL i AnoMail zapisuje je w oddzielnej grupie, do której można ponowić mailing np. za kilka godzin lub dni. Jeżeli Państwa klienci rzeczywiście czekają na Wasze oferty to wystarczy zgłosić do Google problem z dostarczalnością poczty z Państwa serwerów. Patrz: Problem z dostarczalnością poczty do serwerów Google/GMail

281. Wiem, że AnoMail 2020 samodzielnie rozpoznaje i przyporządkowuje wiadomości ze zwrotów do kategorii błędne (Mail Delivery Failure) ale czy można zobaczyć jak je kwalifikuje tzn. które uznaje z twarde zwroty a które miękkie?

Jest taka możliwość. Przed wysyłką należy wyłączyć zielony moduł subskrypcji (inaczej automatycznie wykona selekcję) i włączyć go dopiero min. 2h po zakończonej wysyłce. Następnie kliknąć w nim przycisk Wyślij/Odbierz i wybrać funkcję Podgląd skrzynki pocztowej. AnoMail połączy się z Państwa skrzynką pocztową i pokaże Państwu w kolumnie Klasyfikacja listu swoją ocenę np. Twardy zwrot (adres do kasacji), miękki zwrot (np. zapchana skrzynka), Autoresponder (jestem na urlopie) itd. Druga możliwość to nacisnąć przycisk Wyślij/Odbierz i wybrać funkcję Odbierz subskrypcję z konta. Gdy program wykona analizę należy kliknąć Wyświetl dziennik aktywności aby uzyskać dostęp do pełnego raportu z porządkowania skrzynki.

Patrz: Automatyczna obsługa zwrotów z niedostarczonej korespondencji

280. Po aktualizacji starszej wersji AnoMail do najnowszego AnoMail nie mogę wysyłać poczty. Po każdych 5 lub 10 wysłanych wiadomościach pozostałe są odrzucane przez serwer z informacją NoValidRecipients lub DataFailure. Gdy testuje konfigurację konta w AnoMail to pojawia się błąd: You are sending messages recognized as SPAM too quickly. Natomiast gdy odczekam 5 minut to znowu mogę wysyłać. Jak to naprawić gdyż w AnoMail 2015 nie były takich problemów?

NoValidRecipients, Rejected recipient lub DataFailure oznaczają, że Państwa serwer poczty nie przyjmuje z jakiegoś powodu kolejnych adresów e-mail. Może to być związane z limitami na Państwa serwerze poczty (nowy AnoMail wysyła szybciej) oraz samą treścią wiadomości. W ustawieniach programu AnoMail (Ustawienia -> Masowej korespondencji) należy spowolnić wysyłkę aby wysyłać wolniej czyli np. 1 wiadomości co 5 sek. lub 5 wiadomości i 30 sekund przerwy. Dodatkowo w treści listu należy wprowadzić przynajmniej jedno pole personalizacji np. {ODBIORCA#ADRES}, które spowoduje, że treść listu będzie zależna od odbiorcy np. wpisz w stopce Wiadomość skierowana do {ODBIORCA#ADRES}. W razie dalszych blokad należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić aby wyłączył zabezpieczenie antyspamowe (dot. poczty wychodzącej), które jest zapewne włączone na Państwa koncie pocztowym z którego realizowana jest wysyłka. Ponadto w ustawieniach masowej wysyłki AnoMail wyłączyć funkcję Wysyłaj do serwera wiele komend (ang. Pipelining). Na koniec kliknąć Ustawienia -> Masowej korespondencji -> Odbiorcy i w polu Organizacja sprawdzić czy pole nie zawiera adresu Państwa strony internetowej lub czy nie pozostawiono przykładowego tekstu np. „AnoMail – oprogramowanie do emailingow”, na który mogą reagować filtry antyspamowe.

Czytaj: Pola personalizacji zmieniające treść (sygnaturę antyspamową) wysyłanych wiadomości

279. W Skrzynce odbiorczej programu Outlook 2016 mam kilkadziesiąt tysięcy wiadomości e-mail od moich klientów. Jak pobrać hurtowo do AnoMail wszystkie adresy email z pola Od: (ang. From) aby móc do nich wysłać wiadomość z programu AnoMail 2018?

W programie Outlook 2016 ustaw się w Skrzynce odbiorczej. Potem naciśnij Plik -> Otwórz i eksportuj. Następnie kliknij przycisk Importuj/eksportuj i w oknie Kreatora wybierz Eksport do pliku. Kliknij Dalej i wybierz Wartości oddzielone przecinkami. Następnie wybierz Akcję: Eksportuj plik wiadomości i kliknij Mapuj pola niestandardowe. Wyczyść domyślą mapę pól i wybierz tylko pole Od (adres) czyli adres e-mail Twojego klienta. Gdy Outlook utworzy plik np. klienci.csv w AnoMail kliknij Importuj -> Z dowolnych plików… i wskaż plik CSV. Dzięki temu AnoMail pobierze na listę wysyłkową wszystkie adresy e-mail pobrane z Outlook 2016. To samo możesz zrobić z folderem Elementy Wysłane w Outlook aby pobrać adresy e-mail osób, do których wysłałeś korespondencję.

278. Mam AnoMail 2018 i przed każdą wysyłką włącza mi się funkcja (Analiza przedwysyłkowa), która niepotrzebnie sprawdza listę bo wcześniej już sprawdziłem listę na innym komputerze. Czy można tę funkcję wyłączyć?

Niestety funkcji nie można wyłączyć bo została wprowadzona właśnie po to, aby zabezpieczać przed przypadkowym wysłaniem poczty do kogoś kto sobie tego nie życzy. Program AnoMail 2018/2019 zawsze przed wysyłką sprawdza czy na liście adresowej nie ma adresu, który nie powinien otrzymać poczty. Jedyne co możemy zaproponować w omawianym przypadku tzn. gdy bazy adresowe są czyszczone/porządkowane na innym komputerze to usunięcie Historii oraz Listy zastrzeżonej z komputera, na którym realizowana jest wysyłka. Dzięki temu analiza przedwysyłkowa będzie trwała maksymalnie kilka sekund bo program nie będzie tracił czasu na analizę adresów z listy zastrzeżonej oraz historii korespondencji.

277. Moje testowe wiadomości trafiają do spamu. Domena została specjalnie założona na potrzeby wysyłek i nigdy wcześniej nie wysyłaliśmy z niej żadnego mailingu. Dlaczego tak się dzieje?

Niestety bez dokładnej analizy przypadku nie jesteśmy w stanie podać przyczyny, możemy jedynie zgadywać. Jeżeli list w różnych serwisach np. Poczta.Onet, Wp, Interia, Gmail itd. trafia do folderu Wiadomości śmieci (SPAM) to może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze treść listu może być nieodpowiednia np. zawiera spamerskie zwroty lub elementy, na które reagują filtry antyspamowe. Pod drugie Państwa serwer pocztowy nie jest odpowiednio uwierzytelniony (brak SPF, zły revDNS, brak DKIM oraz DMARC). Po trzecie Państwa serwer poczty lub adres IP komputera (dostawcy internetu) znajduje się na liście nadawców spamu RBL.

W pierwszej kolejności w oknie edycji listu w programie AnoMail należy nacisnąć przycisk Sprawdź i zapoznać się z wynikiem działania analizatorów antyspamowych, które pokażą co poprawić w liście aby ten nie był kwalifikowany jako spam. W dalszej kolejności w Menu Raporty -> Antyspamowy… należy sprawdzić czy IP Państwa serwera poczty lub dostawcy internetu nie znajdują się na listach spamerskich. Na koniec skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i sprawdzić czy Państwa wiadomości są odpowiednio uwierzytelnione poprzez SPF, DKIM i DMARC. Zalecamy także utworzyć rekord PTR (revDNS – odwrotny DNS) dla domeny lub subdomeny, z której będzie wysyłana poczta (niezbędne ustawienie).

Czytaj: Sposoby uwierzytelnienia serwera poczty wychodzącej oraz wykorzystanie odwrotnego DNS czyli revDNS

276. Przy próbie otwarcia listu w formacie MSG, pobranego z komputera na którym jest Outlook 2007, w AnoMail pojawia się błąd: Automation error... Czy to wina tego, że wiadomość została zapisana w starszej wersji Outlook?

Nie jest to wina starej wersji Outlook tylko prawdopodobnie w Państwa systemie Windows brakuje komponentów niezbędnych do obsługi wiadomości w formacie MSG. Rozwiązaniem problemu może być instalacja programu Microsoft Outlook w wersji 32-bitowej lub wgranie wymaganych komponentów o nazwie MAPI Client and Collaboration Data Objects do pobrania ze strony firmy Microsoft. Pobierz: Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects

275. Mamy zainstalowany AnoMail 2018 na dwóch komputerach z Windows 10 (64-bity) i tworzymy szablony w formacie MSG (Outlook 2016). Na komputerze na którym jest Outlook 2016 (64-bity) AnoMail pokazuje, że nie może odczytać szablonu MSG mimo iż Outlook jest zainstalowany. Natomiast na drugim komputerze na którym nie ma w ogóle programu Outlook, AnoMail odczytuje i zapisuje pliki w formacie MSG bez problemu. Jak sprawić aby na obu komputerach można było pracować z plikami MSG?

AnoMail jest oprogramowaniem 32-bitowym, które do obsługi wiadomości w formacie MSG korzysta z 32-bitowych komponentów Microsoft Exchange Server MAPI Client…, które po instalacji Microsoft Outlook (64-bit) zastępowane są plikami z programu Outlook w wersji 64-bitowej, do których AnoMail nie ma dostępu. W związku z powyższym jedyna możliwość to instalacja Microsoft Outlook w wersji 32-bitowej lub używanie AnoMail na komputerze na którym nie ma programu Outlook.

274. Po wejściu do Archiwum w komputerze z Windows 10, wysłane wiadomości nie są posortowane wg daty i nie można ich posortować od najnowszych do najstarszych. Gdzie w AnoMail zmienia się porządek sortowania?

AnoMail korzysta z ustawień daty systemu Windows. W związku z tym aby nie było problemów z sortowaniem wiadomości w Archiwum, w systemie Windows 10 należy kliknąć Menu Start i odszukać Panel Sterowania a w nim Zmień formaty daty… (sekcja: Zegar, Język i Region) i wybrać format rrrr-MM-dd czyli np. 2017-11-08. Ewentualnie w oknie Region przejść do zakładki Formaty i wybrać Ustawienia dodatkowe -> Dostosowywanie formatu -> Zakładka Data -> Data krótka. Od tej pory w Archiwum AnoMail powinien panować porządek.

Patrz: Jak zmienić ustawienia regionalne w systemie Windows 10

273. Przed zapisaniem do newslettera firmowego chcemy pozyskać od klienta trzy zgody tj. 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 2. Zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 3 Zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Czy Wasz program umożliwia uzyskanie takich zgód i ich późniejszą weryfikację?

Tak oczywiście jest taka możliwość. Powyższa funkcjonalność dostępna jest przy zakupie licencji STANDARD ONLINE wraz z internetowym modułem subskrypcji, który instalowany jest na Państwa serwerze www. Moduł ten umożliwia ustawienie klauzul wymaganych lub opcjonalnych, które klient przy zapisie do newslettera musi zaakceptować. Dopiero po weryfikacji adresu e-mail (double opt-in) i akceptacji wymaganych formułek, adres e-mail klienta trafia do bazy wraz z informacją kiedy, z jakiego adresu IP oraz jakie zgody zaakceptował.

Patrz także: Moduł subskrypcji online do pozyskiwania zgód marketingowych

272. Od wczoraj zauważyłem problem z wysyłką masowej korespondencji, za każdym razem gdy próbuję wysłać mailing to żaden mail spośród całej bazy nie dociera do odbiorcy, wszystkie adresy są oznaczane na czerwono z opisem błędu" Adres zdublowany lub znajduje się na liście zastrzeżonych/blokad/historii"

Przyczyn takiego zachowania programu może być kilka. Po pierwsze należy upewnić się czy adrey lub domeny nie znajdują się na liście zastrzeżonej (przycisk Zastrzeżone). W dalszej kolejności należy upewnić się czy nie macie Państwo włączonej Historii wysyłki (przycisk Historia). Jeżeli historia jest włączona to program nie pozwala wysłać poczty ponownie na adresy, do których już coś wysłał. Ostatnia możliwość to przywrócili Państwo list z Archiwum i program dodał adresy, osób które już otrzymały tą wiadomość na listę Tymczasowych blokad. Aby wyłączyć historię wysyłki należy kliknąć Historia -> Wyczyść. To samo dotyczy listy blokad tymczasowych (Historia -> Tymczasowa blokada -> Wyczyść). To powinno rozwiązać problem z blokadą wysyłki.

271. Po zainstalowaniu programu AnoMail na nowym komputerze poczta nie dociera do odbiorców lub dociera ale z dużym opóźnieniem mimo iż AnoMail pokazuje od razu, że wysłał poprawnie wszystkie listy. Co należy ustawić w programie aby problem nie występował?

W programie AnoMail nic nie możecie Państwo ustawić gdyż problem nie dotyczy samego programu tylko raczej przeciążenia Państwa serwera poczty przez który realizowana jest wysyłka. Aby rozwiązać problem z opóźnieniem wysyłki należy skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i poprosić aby przenieśli Państwa na oddzielny serwer smtp (najlepiej VPS z indywidualnym IP) gdyż hosting współdzielony ma to do siebie, że w godzinach szczytu mogą występować opóźnienia.

Jeżeli natomiast AnoMail pokazuje, że poczta została poprawnie wysłana a na pewno nie dociera do odbiorcy orazi nie ma żadnego maila zwrotnego z informacją, że wiadomość nie mogła zostać dostarczona do adresata, to na listę wysyłkową należy wprowadzić minimum dwa adresy, z których będziecie Państwo mogli odebrać pocztę (najlepiej aby to były adresy w innej domenie niż ta z której realizowana jest wysyłka). Następnie należy nacisnąć przycisk Wysyłka i zaczekać na jej zakończenie. W dalszej kolejności kliknąć Ustawienia -> Pokaż logi serwera i przesłać do Państwa dostawcy poczty wszystko to co wyświetli AnoMail. Dostawca poczty będzie mógł dokładnie prześledzić co stało się z Państwa wysyłką i określić przyczynę problemu np. złe uwierzytelnienie serwera poczty (brak lub błędne SPF, rDNS, DKIM).

270. Co jakiś czas np. raz na dwa tygodnie przy próbie uruchomienia programu AnoMail pojawia się błąd #339, GIFMation.ocx or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. Gdy zainstaluję program AnoMail ponownie to działa prawidłowo aż do momentu gdy znowu za jakiś czas wyświetla ten sam błąd. Dlaczego tak się dzieje?

Jest wielce prawdopodobne, że używacie Państwo jakiegoś oprogramowania do czyszczenia rejestru Windows lub porządkowania dysku (np. adwCleaner, CCleaner, Ashampoo WinOptimizer), który usuwa wpisy z rejestru Windows odpowiedzialne za wspomniany plik. Jest to ewidentny błąd w którymś z używanych programów. Zazwyczaj w ustawieniach tego typu programów są tzw. wykluczenia w czyszczeniu plików lub rejestru. Należy dodać plik GIFMATION.OCX do wykluczeń. Można także poszukać w ustawieniach tych programów funkcji “Przywróć” lub “Backup” lub “Kwarantanna”, które pozwalają przywrócić usunięte pliki lub wpisy. Doraźnym rozwiązaniem jest ponowna instalacja programu AnoMail przy pomocy pełnego instalatora, do pobrania ze strony AnoMail.pl.

Zapoznaj się z pytaniem 17 aby dowiedzieć się jak zrobić kopię zapasową wszystkich danych obecnie używanych w programie AnoMail (lista zastrzeżona, szablony wiadomości, archiwum wysyłki itd.) czyli przed reinstalacją programu zrób kopię całego folderu, w którym obecnie znajduje się program np.: C:\AnoMail aby nie stracić danych.

269. Podczas próby wysyłki lub sprawdzenia konfiguracji pojawia się błąd Incorrect Authentication Data, Login Incorrect, Authentication failed lub Server rejected authentication itd. Na pewno wprowadzam do programu AnoMail prawidłowe dane gdyż znam je na pamięć. Kontaktowałem się z dostawcą poczty i on twierdzi, że u nich wszystko jest w porządku i problem na pewno leży po stronie programu AnoMail.

Błąd 12535 – Server rejected authentication lub Incorrect Authentication Data itp. oznacza JEDNOZNACZNIE że Państwa serwer pocztowy odrzuca dane (login lub hasło) do skrzynki pocztowej. Innymi słowy dane konfiguracyjne, które wprowadzili Państwo do programu Anomail nie są rozpoznane przez Państwa dostawcę poczty. Możecie Państwo twierdzić, że dane, które wpisujecie są poprawne, natomiast serwer Państwa dostawcy poczty ich nie przyjmuje i sprawa zamknięta. Najlepiej login i hasło wpisywać ręcznie bez kopiowania aby uniknąć sytuacji, w której podczas kopiowania wklejają się dodatkowe znaczki. Ponadto zalecamy ponowny kontakt z Państwa dostawcą poczty w celu wyjaśnienia problemu. Dostawca poczty może sprawdzić w Dziennikach serwera a ściślej mówiąc w dziennikach logowania (połączeń) dlaczego serwer nie przyjął Państwa danych. Dodatkowo możecie Państwo sprobować zalogować się na swoją skrzynkę pocztową (ang. webmail) poprzez stronę internetową Państwa dostawcy poczty, Ewentualnie zmienić hasło do skrzynki pocztowej na nowe i po zmianie wprowadzić je do programu AnoMail poprzez funkcję Kreator.

Patrz także: Sprawdzone serwery do mailingu z 20% rabatem dla użytkowników AnoMail

268. Wstawiłem link rezygnacji (wypisywanie poprzez e-mail z tematem Rezygnacja) i na WP gdy kliknę link wypisania to pojawia się błąd 404 page not found. Ten sam link wypisania na GMail i w Outlooku działa poprawnie. Czy to jest błąd w programie AnoMail i czy możecie go poprawić lub jak rozwiązać problem aby wszyscy mogli się wypisywać niezależnie od programu pocztowego?

Problem z linkiem wypisania poprzez e-mail na WP nie jest związany z błędem w programie AnoMail tylko tym, że niektóre programy pocztowe (typu webmail np. WP) dostępne przez przeglądarkę nie obsługują funkcji mailto: odpowiedzialnej za tworzenie nowej wiadomości z określonym tematem. GMail, Outlook, Thunderbird itp. obsługują tę komendę dlatego klikając w link rezygnacji wszystko działa jak należy. Aby rozwiązać problem należy wstawić link rezygnacji poprzez odnośnik do strony ale wcześniej trzeba umieścić specjalny skrypt PHP na Państwa stronie internetowej. Przykładowy skrypt rezygnacji można pobrać logując się na swoje konto w serwisie AnoMail.pl

Patrz: Rezygnacje z mailingu w programie AnoMail

267. Czy da się wstawić w AnoMail link śledzący kliknięcia w obrazek (Click Rate) lub tekst?

Aby wstawić link śledzący, kliknięcia w linki należy ustawić się w miejscu w którym ma być wstawiony odnośnik. Następnie kliknąć ikonę Statystyka w oknie edycji wiadomości. a potem wybrać funkcję Ilość kliknięć. Po uzupełnieniu wszystkich pól w oknie które wyświetli się, nacisnąć przycisk Wstaw..

W przypadku chęci wstawienia linku śledzącego do grafiki należy przejść do Statystyka -> Ilość kliknięć, uzupełnić wszystkie pola dot. śledzenia i zamiast naciskać przycisk Wstaw kliknąć Kopiuj. W dalszej kolejności zamknąć okno generowania linku śledzącego, ustawić się na obrazku i nacisnąć prawy klawisz myszki oraz wybrać funkcję Hiperłącze. Na koniec wkleić uprzednio skopiowany link i zatwierdzić przyciskiem Ok.

Patrz także: Raporty kliknięć i otwarć w AnoMail. Statystyki oglądacie Państwo logując się np. na swoje konto w Google Analytics a następnie klikając np.: Źródła odwiedzin i Kampanie.

266. Prowadzę sklep internetowy i konta pocztowe oraz stronę mam w lokalnej firmie hostingowej, która pozwala mi wysłać tylko 500 wiadomości e-mail na dobę i aby wysłać ofertę do moich klientów musze robić to przez kilka tygodni. Nie chcę zmieniać dostawcy poczty oraz serwera. Czy możecie zaproponować jakieś rozwiązanie ale bez zmiany dostawcy poczty oraz adresu e-mail?

Tak oczywiście. Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z wysyłek przez zewnętrzny serwer np. eMail Labs, który umożliwia wysyłkę poczty z „Państwa adresu e-mail” ale z pominięciem Państwa dostawcy poczty i jego limitów. W przypadku wysyłki do 24 tys. wiadomości na miesiąc (800 wiadomości dziennie) usługa jest bezpłatna. Wystarczy założyć konto na eMailLabs a następnie wprowadzić konfigurację konta z eMail Labs do programu AnoMail poprzez funkcję Kreator.

Patrz: Załóż bezpłatne konto na EMailLabs Cloud SMTP (do 24 000 e-mail/msc bez opłat za wysyłkę)

265. Po aktualizacji systemu operacyjnego do Windows 10 (64-bity) przestała działać funkcja Wstaw link rezygnacji poprzez e-mail tzn. po wybraniu tej funkcji pojawia się tekst "Rezygnacja z mailingu" ale link nie jest aktywny i nie można go kliknąć. Co można z tym zrobić?.

Po wstawieniu lub wpisaniu tekstu np. Rezygnacja z e-mailingu należy ten tekst zaznaczyć. Następnie na zaznaczonym tekście nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać funkcję Hiperłącze. W okienku, które wyświetli się należy wybrać Typ: Mailto a w polu Adres URL wpisać adres e-mail na jaki mają przychodzić rezygnacje np.: mailto:biuro@example.com?subject=Rezygnacja (bez spacji). W efekcie zostanie wstawiony taki link: Rezygnacja z e-mailingu.

264. Na jednym z komputerów z polskim Windows 10 nie aktualizuje się baza Brak zgód na mailing i cały czas jest nieaktualna. Żaden antywirus nic nie blokuje i korzystamy z najnowszej wersji AnoMail.

Proszę upewnić się czy w Ustawieniach regionalnych systemu Windows 10 macie Państwo ustawiony format daty krótkiej w postaci rrrr-MM-dd czyli np. 2016-09-28. Aby dopasować format daty do ustawień stosowanych w naszym kraju należy kliknąć w Windows 10 prawym klawisz myszki na Menu Start. Następnie wybrać Panel Sterowania. Potem kliknąć ikonę Region i na koniec: Formaty –> Data krótka. Po zmianie formatu na: rrrr-MM-dd, baza brak zgód powinna aktualizować się sama. W razie konieczności należy wykonać reaktywację programu AnoMail (Menu Pomoc -> Informacje o programie -> Reaktywacja). Ponadto upewnij się czy Twój antywirus nie blokuje pliku am-Antyspam.exe, który odpowiedzialny jest za aktualizacje baz antyspamowych w programie AnoMail. Domyślnie ten program znajduje się w tym samym folderze co AnoMail czyli np. C:\AnoMail.

Zobacz:: Samouczek – Zmiana ustawień regionalnych w Windows 10

263. Mamy kilku handlowców, którzy są wyposażeni w laptopy i siedzą w różnych oddziałach. Jak poprzez OneDrive mają współdzielić bazy adresowe i szablony?

W pierwszej kolejności należy u każdego z pracowników zainstalować Microsoft OneDrive i wskazać folder, w którym OneDrive przechowuje dane. Następnie zainstalować AnoMail i na każdym z komputerów w oknie Grupy adresowe kliknąć ikonę Akcja -> Zmień lokalizację grup… Następnie wskazać folder, w którym AnoMail ma szukać grup wysyłkowych. Tym folderem ma być oczywiście utworzony wcześniej folder synchronizowany przez OneDrive. To samo należy powtórzyć klikając przycisk Zastrzeżone i wybierając funkcję Korzystaj ze wspólnej bazy adresów… na dysku OneDrive. Na koniec kliknąć Nowy list. Potem Nowy list z Szablonu użytkownika i poprzez funkcję Przeglądaj wskazać folder na dysku OneDrive, na którym AnoMail ma szukać szablonów listów.

Uwaga: Historia wysyłek oraz Archiwum korespondencji nadal będą osobne dla każdego z pracowników. Dzięki temu każdy z pracowników może realizować własne mailingi nie mając wpływu na e-mailingi od innych osób. Przy czym dodając adres na listę zastrzeżoną jest blokowany na wszystkich komputerach synchronizujących sięę przez OneDrive

262. Jak wysłać pocztę do kogoś kogo domena jest na liście zastrzeżonej bez usuwania tej domeny za każdym razem z listy zastrzeżonej. Czy w ogóle da się to zrobić?

Jest taka możliwość. W środkowym panelu modułu wysyłkowego w polu Adres e-mail należy wprowadzić adres odbiorcy a następnie nacisnąć przycisk Wyślij… i wybrać funkcję List na podany adres. AnoMail jeszcze zapyta czy aby na pewno wysłać pocztę na ten adres. Po potwierdzeniu poczta zostanie wysłana tylko do jednego. Przed masową wysyłką należy ten adres usunąć z pola adres e-mail.

261. Czy AnoMail pozwala na oTAGowanie wiadomości aby nasz system CRM mógł śledzić odpowiedzi klientów zainteresowanych naszą ofertą?

Tak oczywiście. Służy do tego funkcja Nagłówki widoczna w głównym oknie modułu wysyłkowego (zielony panel). Gdy wiadomość jest gotowa do wysyłki należy nacisnąć przycisk Nagłówki a następnie wprowadzić stosowne tagi np. X-TAGS: kampania; oferta;.grupa itd.

260. Klikam ikonę Edytor HTML i pojawia się Kompozytor stron ale nie chce zapisywać zmian w liście tzn. pokazuje, że zapisał zmiany ale AnoMail ich nie widzi. Nie widać ich także na dysku. Jak to naprawić?

Należy zamknąć Kompozytor stron oraz AnoMail. Następnie przejść do foldera w którym zainstalowano AnoMail np. C:\AnoMail i usunąć plik Kompozytor-HTML.exe. W dalszej kolejności pobrać instalator SeaMonkey ze strony producenta i ponownie zainstalować w swoim komputerze pakiet SeaMonkey, który zawiera w sobie Edytor HTML – Kompozytor stron.

Patrz: Pobierz darmową wersję SeaMonkey

259. Zakupiłem legalną bazę adresów firm i wydałem na nią niemałe pieniądze i gdy użyłem funkcji Brak zgód to AnoMail do usunięcia zakwalifikował ponad 20% adresów e-mail, Czy aby na pewno Wasz mechanizm działa prawidłowo i czy rzeczywiście powinienem skasować te adresy?

Podmioty sprzedające adresy e-mail sprzedają bazę każdemu kto zechce za nią zapłacić. Oznacza to, że osoby lub firmy których adresy e-mail znajdują się w takiej bazie nie są zadowoleni z tego, że otrzymują mnóstwo zapytań lub nawet ofert. Ci odbiorcy którzy zgłaszają nam lub naszym partnerom, że nie życzą sobie otrzymywać żadnych ofert trafiają do naszej bazy. Mogą to być konkretne adresy e-mail właścicieli firm lub całe domeny.

W związku z powyższym zalecamy wydzielić adresy tzw. „wysokiego ryzyka” z całej bazy i ewentualnie wysłać do nich zapytanie licząc się z tym, że te osoby i tak zapytania mogą potraktować lub zgłaszać jako spam. Państwo podejmujecie decyzje co z takimi adresami e-mail zrobić. Natomiast AnoMail pokazuje, że wśród zakupionych adresów znajdują się takie o których my lub nasi partnerzy wiedzą, że nie należy nic do nich wysyłać. Natomiast ostateczna decyzja należy do Państwa. My zalecamy takie adresy usunąć ze swojej bazy.

258. W programie Outlook mam dużo wiadomości e-mail z serwisu Allegro i gdy importuje adresy e-mail to cały czas pobiera mi jeden adres zamiast adresów osób, które wygrały aukcję?

W przypadku chęci pobrania adresów e-mail z listów otrzymanych z serwisu aukcyjnego należ używać funkcji
Importuj -> Z listów w formacie EML a następnie wybrać opcję importu: Z pola Reply to a nie pola From.

257. W trakcie wysyłki po wysłaniu 80 wiadomości a czasem nawet zaraz 20 program pokazuje komunikat Connection went away i nie chce nic wysłać?

Błąd oznacza limity na Państwa serwerze lub blokadę w programie antywirusowym lub routerze. W pierwszym przypadku należy skontaktować się z Państwa dostawcą serwera poczty (skrzynki pocztowej) i poprosić o zdjęcie limitów godzinowych. W drugim przypadku w antywirusie wyłączyć funkcję skanowania poczty wychodzącej lub w routerze odszukać funkcję ESMTP inspection outbound mail i ją wyłączyć, To powinno rozwiązać program i dodatkowo przyspieszyć wysyłkę.

256. Od lat używamy tego samego szablonu HTML ale teraz po aktualizacji AnoMail do najnowszej wersji włącza się automatyczna poprawa kodu i szablon staje się nieczytelny, niektóre spacje znikają i wyrazy łączą się. Jak wyłączyć optymalizator kodu HTML?

Prawdopodobnie Państwa kod HTML, z którego zbudowany jest list zawiera błędy w postaci niedomkniętych tagów lub zagnieżdżonych elementów HTML, które mogą powodować problem z prawidłowym wyświetleniem treści w niektórych programach pocztowych zwłaszcza mobilnych i webmail. Zalecamy usunąć błędny akapit i wstawić go ponownie kopiując tekst z Notatnika Windows i dopiero potem sformatować go ponownie ustawiając krój, wielkość czcionki itp. Ewentualnie można spróbować w miejsce „znikającej spacji” wpisać DWIE spacje.

Można też wyłączyć optymalizator kodu (niezalecane). Aby wyłączyć Optymalizator kodu HTML należy kliknąć Ustawienia -> Masowej korespondencji i w zakładce Odbiorcy wyłączyć funkcje Optymalizuj kod wiadomości pod kątem filtrów antyspamowych. Wyłączenie tej funkcji nie jest zalecane. Lepiej skontaktować się ze swoim informatykiem aby naprawił błędy wstawiając np. nowy pusty akapit z prawidłowo sformatowanym kodem w miejsce akapitu, w którym występują problemy. Ewentualnie w oknie edycji listu kliknąć przycisk Sprawdź i wybrać Analizator kodu HTML aby zapoznać się ze wszystkimi błędami, które AnoMail wykryje.

255. Chcę zaktualizować AnoMail 2012 do najnowszej wersji ale nie mogę tego zrobić bo program aktualizacyjny wyświetla komunikat: "Nie znaleziono programu. Uruchom najpierw kopię programu, który chcesz zaktualizować". Natomiast na pulpicie jest widoczna ikona AnoMail 2012.

Wygląda na to, że próbujecie Państwo zaktualizować program AnoMail korzystając z innego konta w systemie Windows niż to na którym pracujecie z AnoMail lub uruchamiacie program aktualizacyjny z innymi poświadczeniami niż te na których pracuje AnoMail w starszej wersji. Aby rozwiązać problem należy zamknij program aktualizacyjny i wyłącz ewentualnie AnoMail w tym moduł subskrypcji, który może być widoczny przy zegarze Windows.

Następnie należy uruchomić przynajmniej jeden raz starą wersję AnoMail jako administrator. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszki na ikonie AnoMail – Moduł wysyłkowy widocznej na pulpicie a następnie wybierz Uruchom jako administrator. Gdy program AnoMail uruchomi się to w głównym oknie programu kliknij przycisk Zamknij i wyłącz program. Teraz tak samo jak poprzednio uruchom program aktualizacyjny do AnoMail i wszystko zostanie zaktualizowane.

254. Zaktualizowałem starego AnoMaila do najnowszej wersji i teraz przy próbie uruchomienia pojawia się komunikat Component 'Mscomctl.ocx / Comctl32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. Co w takiej sytuacji zrobić?

W pierwszej kolejności można spróbować pobrać i zainstalować poprawkę KB896559 – Common Controls do systemu Windows, Ewentualnie odinstalować starą wersję AnoMail poprzez Panel Sterowania w systemie Windows a następnie zainstalować program AnoMail korzystając z pełnego instalatora do pobrania z Państwa konta w serwisie AnoMail.pl

253. Po kilku a czasem kilkunastu wysłanych wiadomościach e-mail pojawia się błąd "Too many connections. Please reduce connections per minute" lub "You are sending messages recognized as SPAM too quickly, please review their content or slow down" lub "Login incorrect".

Państwa dostawca poczty nakłada na Państwa limity na ilość wysłanej korespondencji e-mail w ciągu minuty lub godziny. Innymi słowy AnoMail wysyła za szybko wiadomości jedną po drugiej. Należy skontaktować się z Państwa dostawcą poczty i zapytać jakie limity macie na ilość wysyłanej poczty np. 100 wiadomości na 5 min.. Następnie w Ustawienia -> Masowej korespondencji należy wprowadzić stosowne przerwy np. wyślij 10 wiadomości i czekaj 15 sekund aby spowolnić wysyłkę. Dodatkowo warto włączyć funkcję W trakcie jednej sesji z serwerem przekazuj wszystkie adresy. Innymi słowy pierwszy suwak na pozycje np. 20, Drugi na 15, trzeci suwak na pozycję 1 i włączamy opcję W trakcie jednej sesji przekazuj adresy…

Patrz także: Serwery od Niebieski.net bez limitów godzinowych.

252. Chcę zintegrować filtr antyspamowy GMail z AnoMail ale cały czas podczas sprawdzenia konfiguracji pokazuje, że Google odrzucił moje dane. Jestem pewny, że wprowadzam prawidłowe dane do logowania.

Taka sytuacja może mieć miejsce gdyż obecnie na nowym koncie Google WYŁĄCZONA jest funkcja Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Należy ją WŁĄCZYĆ aby AnoMail mógł zintegrować się z filtrem antyspamowym Google poprzez protokół pop3. W tym celu trzeba zalogować się na konto Google z poziomu przeglądarki internetowej i przejść do sekcji Połączone aplikacje i witryny a następnie włączyć funkcję Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Od tej pory AnoMail powinien mieć dostęp do filtra antyspamowego w serwisie GMail.. Upewnij się także czy na tym koncie nie włączono tzw. Weryfikacji dwuetapowej, która do testów antyspamowych powinna zostać wyłączona. W razie dalszych problemów należy założyć nowe konto Google/GMail używając do tego trybu Incognito w swojej przeglądarce lub użyć innej przeglądarki (wyczyść pliki cookies i historię), następnie dokończyć proces zakładania konta i potwierdzenia, że chcecie Państwo korzystać z mniej bezpiecznych aplikacji. Nowe konto Google/GMail NIE powinno być powiązane z innymi kontami Google, z których Państwo korzystacie oraz nie powinno mieć włączonego dwuetapowego uwierzytelnienia np. przez SMS.

251. Podczas próby aktywacji programu lub dostępu do kodu PIN do pomocy technicznej ciągle otrzymuję komunikat, że nie została rozpoznana odpowiedź serwera AnoMail. Sprawdzałem w firmie na dwóch komputerach i cały czas to samo.

Niestety mamy dla Państwa złą wiadomość. Jest wielce prawdopodobne, że w obu komputerach macie Państwo wirusy a dokładnej mówiąc potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie PUP Adware (ang. Potentially Unwanted Program), które modyfikuje transmisję internetową (dokleja reklamy) między Państwa komputerem i serwerem AnoMail. Zalecamy przeskanować Państwa komputer programem antywirusowym Malwarebytes Anti-Malware (zalecany) lub HitManPro. Po usunięciu wszelkich podejrzanych programów dostęp do kodu PIN oraz aktywacji w programie AnoMail będzie możliwy.

250. Zakupiłem u Was moduł subskrypcji online i widzę, że mogę wstawić link Rezygnacji, Wypisania oraz Zastrzeżenia. Czym one się różnią i który najlepiej używać w mailingach akwizycyjnych z zapytaniem o możliwość przesłania oferty handlowej?

Internetowy moduł subskrypcji newslettera zintegrowany z AnoMail 2015 obsługuje trzy tryby wycofania zgody na mailing tj. Wypisanie – pozwala wypisać się odbiorcy z określonej grupy do której wcześniej zapisał się. Wypisanie następuje tylko z jednej grupy bez wpływu na inne grupy, w których klient jest zapisany. Rezygnacja – usuwa adres e-mail subskrybenta ze wszystkich grup do których był wcześniej zapisany. Z kolei Zastrzeżenie oprócz wypisania ze wszystkich grup dodaje adres klienta do grupy zastrzeżonych i od tej pory żadne e-mailingi nie będą wysyłane do danej osoby.

Jeśli chodzi o wysyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty to raczej powinno się umieścić tylko link zapisania do danej grupy tematycznej bo zgodnie z prawem odbiorca nie musi się wypisywać z grupy do której się nie zapisywał a Państwo możecie wysłać tylko jedno zapytanie. Wiadomo, że marketerzy wielokrotnie wysyłają zapytanie do tej samej grupy licząc, że ktoś się zdecyduje na subskrypcje w późniejszym terminie i dlatego warto dodać do stopki link Zastrzeżenia i wtedy już nigdy nic Państwo nie wyślecie na dany adres nawet jak pojawi się w innej grupie.

249. Zaktualizowałem system do Windows 10 (64-bity) i teraz gdy w AnoMail 2014/2015 wybieram funkcję Otwórz lub Zapisz to AnoMail ulega awarii i zamyka się po kliknięciu na Pulpit. W Dzienniku błędów aplikacji systemu Windows pojawia się błąd związany z biblioteką systemową "windows.storage.dll". Plik AnoMai.exe został dodany do wykluczeń w programie antywirusowym a mimo to po kliknięciu na Pulpit cały czas zamyka się.

Problem jest nam znany i dotyczy błędu w bibliotece Windows 10 (windows.storage.dll) odpowiedzialnej m.in. za wyświetlanie zawartości dysków chmurowych. Wygląda na to, że korzystacie Państwo z dysków chmurowych np. OneDrive, Google Drive lub Dropbox. W momencie gdy poprzez funkcję Otwórz/Zapisz w starej wersji AnoMail 2014/2015 klikacie ikonę Pulpit to AnoMail próbuje odświeżyć dyski chmurowe aby móc w nich ewentualnie zapisać/odczytać plik i wtedy Windows mu na to nie pozwala, co objawia się awaryjnym zamknięciem programu AnoMail na skutek błędu w bibliotece systemowej windows.storage.dll. Najprostszym rozwiązaniem jest usunięcie z Pulpitu Windows wszystkich skrótów do dysków chmurowych. Można je umieścić w osobnym podfolderze na Pulpicie. Grunt aby nie były dostępne bezpośrednio z poziomu Pulpitu Windows. Dodatkowo należy przejść do Windows Update i pobrać oraz zainstalować wszystkie aktualizacje, które czekają w Państwa komputerze na instalację. Jeżeli aktualizacja Windows i usunięcie skrótów do dysków chmurowych nie pomoże, to należy usunąć z Eksploratora Windows, skróty do dysków chmurowych. Oczywiście nadal będzie można korzystać z dysków chmurowych tylko nie będą widoczne na liście folderów, po kliknięciu w AnoMail na ikonę Pulpit.

248. Używamy programu pocztowego Windows Live Mail 2012 i tam w książce adresowej mamy pogrupowane kontakty. Czy można je jakość przenieść do AnoMail?

Tak oczywiście. W tym celu należy przejść do książki kontaktowej w programie pocztowym (Poczta usługi Windows Live) następnie wskazać wybraną grupę adresów i zaznaczyć wszystkie adresy myszką lub Ctrl+A. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Eksportuj i wybrać eksport samych adresów e-mail do pliku CSV. Potem w AnoMail należy kliknąć przycisk Importuj -> Z dowolnych plików i wskazać plik.. Gdy adresy będą już w AnoMail można je zapisać pod dowolną nazwą np. Klienci.txt aby mieć do nich szybszy dostęp na jedno kliknięcie.

247. Korzystaliśmy ze skryptu do mailingu i okazało się, że duża części wiadomości była traktowana u odbiorców jako spam tylko dlatego, że skrypt doklejał nagłówek X-Mailer: PHPMailer... Jaką mamy gwarancje, że gdy kupimy Wasz system też tak się nie będzie działo?

Nasz system mailingowy nie jest skryptem PHP tylko autorskim oprogramowaniem do mailingu typu desktop a w związku z tym nie dokleja, żadnych nagłówków pozwalających na blokowanie przez filtry antyspamowe poczty wysyłanej z AnoMail. W razie konieczności AnoMail może przedstawiać się jako dowolny program pocztowy np. Windows Live Mail lub Outlook Express a przez to korespondencja u odbiorców nie jest kasowana z automatu tylko dlatego, że została wysłana przez jakiś skrypt PHP.

Ponadto AnoMail wyposażony jest w funkcję pokazującą kto blokuje Państwa pocztę ze względu na treść lub adres nadawcy. Dzięki temu można dodać takich odbiorców na listę zastrzeżoną i już nic do nich nie wysyłać.

Patrz także pytanie: 234 oraz 220

246. Czy wysyłając zapytanie można wstawić link zgody do treści listu abym wiedział kto jest zainteresowany moją ofertą?

Jest taka możliwość. Zapisywanie działa na tej samem zasadzie co rezygnacje. Do listu wstawia się link po kliknięciu którego zostaje odesłana wiadomość z określonym tematem np. „Zgoda”. Dzięki temu AnoMail „wie”, że ktoś wyraził zgodę na dalszą korespondencję. Aby wstawić link zgody w oknie edycji listu kliknij przycisk Rezygnacje i wybierz funkcje Wypisywanie poprzez e-mail. Następnie z listy rozwijalnej o nazwie „Temat” wybierz temat np. Zgoda. Wcześniej w module subskrypcji lokalnej (przycisk Konta) ustaw na jakie tematy ma reagować program tj. jaki temat ma być traktowany jako rezygnacja a jaki jako zgoda.

Patrz także:: Wysyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty oraz Rezygnacje z otrzymywania dalszej korespondencji

245. Nasz obecny dostawca poczty nie zapewnia nam dostarczalności poczty na takim poziomie jakbyśmy chcieli. Co zrobić aby zwiększyć skuteczność wysyłek.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić treść listu poprzez analizatory wbudowane w program (patrz przycisk Sprawdź w edytorze listu) i usunąć wszelkie błędy, które zostaną wykryte przez AnoMail. Następnie „oczyścić: bazę adresową z nieaktualnych adresów przy użyciu funkcji Walidatora adresów oraz funkcji Sprawdź listę na podstawie zwrotek. Użyj także funkcji Brak zgód. W dalszej kolejności należy sprawdzić konfigurację SPF, rDNS oraz DKIM na swoim serwerze pocztowym (smtp). Zalecamy włączyć także DMARC (zwłaszcza gdy wysyłacie Państwo mailing na adresy obsługiwane przez Google/GMail). Ewentualnie pomyśleć o oddzielnym adresie IP (VPS z unikalnym adresem IP) gdyż obecnie zapewne korzystacie Państwo z tzw. hostingu współdzielonego czyli z tego samego serwera pocztowego korzysta wiele firm i jeżeli jedna wysyła spam to pozostałe też są blokowane. Na koniec sprawdzić czy Państwa adres IP nie znajduje się na liście spamerów: Sprawdź czy nie jestem na liście spamerów

Patrz także:: Bezpłatne konsultacje na temat zwiększenia skuteczności e-mailingu

244. Mamy stałą listę klientów oraz dodatkowo kupiliśmy dużą bazę adresów firm do których chcemy wysłać zapytanie o zgodę na przesłanie oferty. Boimy się aby nie trafić na listę spamerów a tym samym aby korespondencja ze stałymi klientami nie była blokowana. Co zrobić w takim przypadku.

Możecie Państwo zakupić u nas serwer pocztowy np. Zapytanie START przez który będziecie realizować wysyłki zapytań do zakupionej bazy. Nasz serwer pocztowy zostanie „podpięty” pod Państwa subdomenę (niezalecane) np. mailing.Panstwadomena.pl lub nową domenę (zalecane) np. np. Panstwadomena.eu i cała wysyłka zostanie oddzielona od Państwa serwera pocztowego z jakiego obecnie realizujecie mailingi do stałych klientów.

Dodatkowo pod adresem np. www.Panstwadomena.eu może zostać umieszczona strona internetowa zw. landing page, która docelowo przekieruje zainteresowanych klientów do właściwej strony tym samym minimalizując ryzyko blokady głównej witryny Państwa firmy. Ewentualne trafienie na listy spamerów będzie dotyczyło subdomeny „mailing” a nie głównej domeny firmy. Natomiast nasi informatycy zadbają o to aby „wykryć” adresy tzw. zgłaszaczy spamu i poprzez funkcję Brak zgód na mailing będziecie Państwo mogli je usunąć ze swojej listy mailingowej.

Czytaj: Funkcja „Brak zgód na mailing” – minimalizuje ryzyko trafienia na listę spamerów

243. W zeszłym miesiącu wygasł mi dostęp do pomocy technicznej i teraz odbiorcy moich listów piszą, że w temacie listu pojawia się słowo "SPAM". Czy problem dotyczy tego, że już nie mam wsparcia technicznego i jak Wam zapłacę to słowo "SPAM" zniknie z moich listów

Problem nie ma nic wspólnego z dostępem do wsparcia technicznego lub dodatkową opłatą. Państwa wiadomość zawiera zapewne zwroty lub błędy, które powodują że list oznaczany jest u odbiorcy jako SPAM.

W oknie edytora listu AnoMail znajduje się przycisk Sprawdź… oferujący dostęp do analizatorów listu, które poinformują Państwa co należy poprawić aby list nie trafiał do spamu. Te funkcje aktualizowane są przez nas automatycznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego czyli zawsze są aktualne. Dzięki nim możecie Państwo samodzielnie ustalić co należy poprawić w liście aby zmniejszyć ryzyko trafienia do spamu.

Zobacz więcej: Analizatory antyspamowe wbudowane w program AnoMail 

242. Prowadzę sklep internetowy i raz w tygodniu wyłam newsletter z promocjami, który zawiera kilkanaście zdjęć produktów z linkami do ich kupienia. Z racji tego, że linki oraz lokalizacja obrazków na serwerze czasem zmienia się czy przed wysyłką Wasz program potrafi sprawdzić poprawność linków do produktów aby klient nie kliknął w link pod którym nic nie ma?

Tak oczywiście. W program AnoMail wbudowano m.in. Analizator odnośników (linków) oraz Analizator Obrazków dostępne w oknie edycji listu pod przyciskiem Sprawdź. Jeżeli obraz nie jest już dostępny na serwerze to w podglądzie listu AnoMail pokaże [x] co oznacza, że obrazek nie wyświetli się u odbiorcy. Natomiast po kliknięciu Analizatora odnośników, program sprawdzi czy linki do produktów są nadal aktywne i pokaże te, które są błędne i należy je poprawić..

241. Klikam podczas pisania listu przycisk Analizator treści i zupełnie nie rozumiem czemu AnoMail informuje mnie żeby nie używać w wiadomości zwrotów: "Szanowni Państwo", "zwracam się z pytaniem", "adres pobrany..." lub "kup teraz" przecież tak powinno się pisać listy zwłaszcza te z wezwaniem do działania.

Niestety tak nie jest. Jednym z kryteriów decydującym o tym czy list u odbiorcy będzie zakwalifikowany jako spam (przez filtr antyspamowy) jest analiza treści listu w poszukiwaniu pewnych typowych zwrotów pojawiających się w korespondencji spamerskiej. Każdy ze zwrotów otrzymuje określoną ilość punktów. Im więcej punktów otrzyma wiadomość tym większe prawdopodobieństwo, że nie dotrze do odbiorcy lub zostanie oznaczona jako spam. Dlatego należy list napisać tak aby unikać zwrotów, które mogą spowodować, że Państwa list nie dotrze do odbiorcy. W razie wątpliwości zalecamy uzupełnić wiedzę na temat działania filtrów antyspamowych oraz poczytać w jaki sposób należy pisać wiadomości e-mail aby nie trafiały do spamu. Przede wszystkim należy unikać słów które występują w listach najczęściej oznaczanych przez odbiorców jako spam np. promocja, oferta, tylko teraz itd. Należy także pamiętać, że filtr antyspamowy bada wiele czynników więc to, że w liście pojawi się określone słowo np. oferta nie oznacza, że list od razu zostanie zakwalifikowany jako spam.

Zapraszamy na: Indywidualne szkolenia z pisania treści listu i omijania filtrów antyspamowych

240. Nie da się zainstalować AnoMail w Windows 8/10. Cały czas przy próbie uruchomienia instalatora wyświetla się komunikat "Windows protected your PC". Czy problem stanowi to, że chcę zainstalować AnoMail w angielskim Windows?

Nie, to nie wina angielskiej wersji językowej tylko funkcja systemu Windows 8/10 chroniąca przed uruchomieniem nieznanych plików pobranych z Internetu. Należy ustawić się prawym klawiszem myszki na pobranym pliku instalatora (lub aktualizatora) programu AnoMail, następnie wybrać Properties czyli Właściwości i nacisnąć przycisk Unblock czyli Odblokuj.

Patrz także pytanie: 109.

239. Zakupiliśmy legalną bazę adresów, która zawiera adresy firm oraz dane osobowe. Co teraz powinniśmy zrobić aby nie narazić się na konsekwencje prawne i nie trafić do spamu?

Po zakupie bazy zawierającej dane osobowe należy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować osoby, których dane zakupiono, że ich dane osobowe będą przez Państwa. W pierwszym liście wysłanym do takiej bazy powinny znaleźć się informacje o Państwa firmie tj. nazwa i adres. Dodatkowo należy podać źródło z którego baza została zakupiona, cel w jakim dane będą wykorzystywane oraz musi znaleźć się informacja o prawie wglądu w dane i możliwości wniesienia sprzeciwu oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Ewentualnie można przy użyciu Klasyfikatora adresów e-mail (RODO) dostępnego pod przyciskiem Brak zgód, wydzielić z Państwa bazy adresy e-mail o charakterze danych osobowych i tylko do nich wysłać powyższą informację a do pozostałych np. adresy ogólne firm można wysłać zwykłe zapytanie o zgodę na przesłanie oferty.

Zwracamy uwagę, że w każdym mailingu należy w stopce umieścić link rezygnacji oraz informacje dlaczego wiadomość została wysłana do odbiorcy. Ponadto przed wysyłką należy użyć Walidatora adresów aby sprawdzić poprawność adresów e-mail oraz użyć funkcji Brak zgód na mailing aby nie wysyłać zapytań do odbiorców, którzy sobie tego nie życzą.

238. Mój serwer pocztowy SMTP ma ograniczenie 1000 maili na godzinę. Natomiast w ustawieniach wysyłki AnoMail widzę, że maksymalne opóźnienie może wynosić 15 minut (900 sekund). Co w związku z tym mam zrobić?

Należy ustawić np. 5 sekund przerwy po każdym wysłanym mailu lub ustawić np. wyślij 10 wiadomości i czekaj 20 sek. Najlepiej sprawdzić ile wiadomości w ciągu jednej minuty AnoMail jest w stanie wysłać i ustawić przerwy po wysłaniu mniejszej ilości maili tak aby sumarycznie nie przekroczyć 1000 wiadomości na godzinę. Zakładając, że Państwa limit wynosi 17 wiadomości na minutę (1000 listów/h) należy po każdych 17 listach wysłanych z AnoMail ustawić odpowiednią długość przerwy wynoszącą np. 30 sekund.

237. Skoro zgodnie z prawem mogę wysyłać zapytania o możliwość przesłania oferty to po co mam używać funkcji Brak zgody na mailing skoro zapytanie jest legalne?

To, że prawo nie zabrania wysyłania zapytań o zgodę na otrzymywanie ofert to wcale nie oznacza, że odbiorca nie zgłosi Państwa jako nadawcę spamu i Państwa serwer trafi na czarną listę RBL a przez to zwykła korespondencja wysyłana do Państwa klientów nie będzie do nich docierała lub będzie kwalifikowana jako spam.

Funkcja „Brak zgód” pozwoli Państwu zminimalizować ryzyko trafienia na listę spamerów tylko dlatego, że wyślecie mailing do osób, które sobie tego nie życzą i o których my wiemy, że każdą otrzymaną korespondencję zgłaszają jako spam. Funkcja Brak zgód jest odpowiednikiem Listy robinsona (ang. Mailing Preference Service) do której odbiorcy zgłaszają swoje adresy aby nie otrzymywać żadnych reklam lub telefonów od natrętnych sprzedawców. Obecnie w bazie Brak zgód mamy kilkaset tysięcy adresów z kraju i zagranicy,

Patrz: Brak zgody na wysyłanie ofert czyli Lista Robinsona w programie AnoMail

236. Wysyłam zapytania do legalnie zakupionej bazy firm a odbiorcy twierdzą, że wysyłam spam. Dlaczego tak się dzieje przecież mogę wysyłać zapytania?

Zgodnie z prawem można wysyłać zapytania (czytaj cold mail do pozyskiwania wartościowego klienta) ale bez analizy treści Państwa listów możemy jedynie zgadywać, że wysyłacie Państwo informację handlową, która udaje zapytanie. Innymi słowy nie wysyłacie zapytań tylko reklamę swojej firmy. Zwracamy uwagę że informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, marki itp… Po 25 grudnia 2014 r. NIE możecie Państwo wysyłać informacji handlowej do osób fizycznych/prawnych jeżeli nie wyrazili zgody na otrzymywanie ofert.

Natomiast informacją handlową nie jest informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach lub usługach niesłużąca BEZPOŚREDNIO osiągnięciu efektu handlowego. Dlatego można napisać zapytanie w taki sposób jakby było pisane do konkretnej osoby i nie zawierało elementów, które mogą być potraktowane przez niego jako niechciana reklama.

235. Zastanawiam się jaki jest sens używania Klasyfikatora RODO skoro obecnie do wszystkich muszę najpierw wysłać zapytanie o możliwość przesłania oferty i dopiero jak się zgodzą to mogę wysłać informację handlową?

Zgadza się, zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego musimy mieć zgodę odbiorcy na przesłanie oferty niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna (prywatna) czy prawna (firma).

Klasyfikator RODO pozwoli podzielić adresy e-mail na grupy np. ogólne skrzynki, konta pocztowe pracowników, osoby fizyczne itd. Dzięki temu można zwiększyć skuteczność mailingów wysyłając inne zapytania na adresy ogólne a inne do konkretnych pracowników. Ponadto przetwarzając adresy e-mail o charakterze danych osobowych najpierw należy dopełnić obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych i poinformować właściciela adresu w jakim celu będziecie Państwo przetwarzać jego dane itd. Klasyfikator RODO mówiąc w skrócie pozwala podzielić adresy e-mail z zakupionej bazy na grupy i potem do każdej z grup wysyłać inne treści przez co zwiększa się skuteczność wysyłek.

234. Korzystałem z abonamentowego systemu online do mailingu ale od jakiegoś czasu spadła ilość odpowiedzi klientów i okazało się, że poczta nie dociera do odbiorców bo administratorzy blokują adresy IP mojego dostawcy systemu tylko dlatego, że inni wysyłają spam z tego samego systemu mailingowego. Czy u Was też tak też może być?

Nie ma możliwości blokady wysyłek z AnoMail w ten sposób gdyż wysyłka realizowana z naszego systemu e-mailingowego nie przechodzi przez jeden wspólny serwer pocztowy (wspólny zakres adresów IP). Domyślnie wysyłka realizowana jest z Państwa komputera oraz Państwa serwera pocztowego a to oznacza, że u nas nie ma blokady zbiorowej a tym samym wysyłka innych osób korzystających z AnoMail nie wpływa na Państwa wysyłki. Odbiorca poczty nadal może zablokować odbieranie poczty z Państwa adresu e-mail lub serwera Państwa dostawcy poczty ale tylko dlatego, że to Państwo wysyłacie do niego treści jakich nie potrzebuje.

W AnoMail korzystając z funkcji Pokaż odbiorców blokujących Twoją pocztę… można zobaczyć, kto konkretnie zablokował otrzymywanie listów od Państwa..

Dodatkowo w razie potrzeby można wykupić u nas serwer pocztowy z oddzielnym adresem IP i wtedy wysyłając pocztę poprzez nasze serwery pracujecie Państwo samodzielnie na reputację tj,. reputację serwera pocztowego. Żadne inne osoby korzystające z AnoMail nie mają wpływu na kwalifikacje wysyłek od Państwa.

233. Sprawdziłem list funkcją Kontrola antyspamowa treści i AnoMail pokazuje, że list nie jest spamem ale po wysłaniu na 3 różne adresy w moim Outlooku list cały czas wpada do spamu. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe dlaczego tak się dzieje?

Funkcja Kontrola antyspamowa treści analizuje tylko treść wiadomości wraz z tematem i nie bierze pod uwagę wielu dodatkowych czynników takich jak reputacja serwera, obecność na listach spamerskich. Dlatego należy ją traktować jako pierwszy krok w celu wyeliminowania treści, która może być uznana przez filtr antyspamowy jako niepożądana. W drugim kroku należy przeprowadzić rzeczywiste testy przy użyciu filtrów antyspamowych Google i Microsoft, które analizują wiele dodatkowych czynników takich jak wspomniane powyżej a nawet więcej czyli analizują zaangażowanie odbiorców czyli co robili z Państwa poprzednimi wiadomościami (czytaj: Google Engagement.). Jeżeli rzeczywisty test antyspamowy realizowany przy użyciu AnoMail i filtra Google (Antyspam ->Test Google) lub Microsoft (Antyspam -> Test Microsoft) pokazują że list nie ma znamion spamu to spokojnie można mu zaufać!

Natomiast jeżeli wielokrotnie odbieracie Państwo taką samą wiadomość (lub z drobną modyfikacją) w programie Microsoft Outlook to może się zdarzyć że za którymś razem list będzie kwalifikowany TYLKO w Państwa komputerze jako spam. To samo dotyczy sytuacji, w której ten sam listy wysyłacie na trzy różne adresy e-mail (w różnych domenach) ale poczta odbierana jest w jednym komputerze z programem Outlook. Microsoft Outlook „widząc tę samo treść przychodzącą na różne konta pocztowe może list uznać jako niepożądany i umieścić go w folderze Wiadomości śmieci.. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku problem z trafieniem do spamu będzie dotyczył tylko Państwa komputera a nie wszystkich użytkowników Outlook.

232. Anomail pokazuje mi, że w pliku mam 400 tys. unikalnych adresów e-mail. Włączam funkcję automatycznego podziału na grupy po 100 tys. każda i potem jak wczytuje jeden z plików to program pokazuje mi, że mam do wysyłki 99500 a gdzie pozostałe 500 adresów?

AnoMail dzieląc plik zawierający dużą ilość adresów nie analizuje na tym etapie poprawności poszczególnych pozycji tylko usuwa zdublowane wpisy i dzieli dużą bazę na części. Dopiero podczas wczytywania adresów e-mail do programu wykonywana jest analiza adresów. Prawdopodobnie Państwa baza adresowa zawiera wpisy, które nie są prawidłowymi adresami e-mail lub adresy zawierają dodatkowe dane, które powodują, że nie nadają się do wczytania na listę wysyłkową i dlatego AnoMail je odrzuca. Najlepiej otworzyć plik z adresami np. w Notatniku i sprawdzić czy każdy z adresów e-mail wpisany jest w osobnej linii oraz czy do adresów nie dokleiły się dodatkowe dane np. numery telefonów lub nazwy firm.

231. Mam ponad 2 miliony adresów w pliku tekstowym o wielkości 50 MB. Niestety nie mogę bazy wczytać do Excela aby ją uporządkować. Czy AnoMail potrafi przeprowadzić na tak dużym pliku deduplikację adresów e-mail aby usunąć powtarzające się pozycje?

Tak. Najnowsza wersja AnoMail potrafi porządkować wielomilionowe pliki z adresami oraz dzielić je na części. Plik należy zapisać w formacie tekstowym zawierającym każdy adres e-mail w oddzielnym wierszu. W razie konieczności można przy pomocy Notatnika połączyć wiele grup adresowych w jedną całość. Nie ma ograniczenia co do ilości adresów i wielkości pliku.

Następnie w głównym oknie AnoMail należy kliknąć przycisk Porządkuj i wybrać funkcję Usuń/Podziel duplikaty z osobnego pliku. AnoMail usunie zdublowane adresy i ewentualnie zaproponuje podział listy na mniejsze grupy np. po 100 tys. adresów każda.

230. Po wysyłce mailingu otrzymuje wiadomości zwrotne np. mailbox unavailable, no such user, no mailbox here itp. Gdy wysyłałem pocztę ze starego systemu do mailingu to takich informacji było znacznie mniej. Czy można to jakoś naprawić i co oznaczają te błędy od Mail Delivery Error?

Te błędy oznaczają że Państwa baza adresowa jest nieaktualna tzn. wysyłacie pocztę na nieistniejące skrzynki e-mail.

Prawdopodobnie poprzedni system mailingowy nie wysyłał poczty prawidłowo gdyż w przeciwnym wypadku tak jak w AnoMail mieliby Państwo pełną informację zwrotną na temat tego, że wysyłacie pocztę na adresy, które nie istnieją.

Jedną z podstawowych funkcji AnoMail jest automatyczna analiza takich zwrotów dzięki której można z listy wysyłkowej usunąć wszystkie nieprawidłowe adresy, zapchane skrzynki itp. W tym celu po wysyłce należy nacisnąć przycisk Sprawdź listę -> Na podstawie zwrotek. Przycisk widoczny jest w głównym oknie modułu wysyłkowego (niebieska ikona AnoMail)

Wcześniej oczywiście należy włączyć: Obsługę niedostarczonej korespondencji w Lokalnym module subskrypcji (zielona ikona). Warto także użyć funkcji sprawdzającej poprawność adresów przed wysyłką klikając Sprawdź listę -> Walidator adresów

Patrz koniecznie: Sprawdzanie poprawności adresów e-mail przed wysyłką

229. Mój list trafia do spamu u odbiorcy czy dlatego, że skończyło mi się wsparcie techniczne? Co zrobić aby moje listy tak jak poprzednio nie były traktowane jako spam?

W żadnym wypadku kwalifikacja listu jako spam nie jest zależna od posiadana dostępu do pomocy technicznej a nawet nie ma z tym nic wspólnego. List trafia u odbiorcy do spamu najczęściej z dwóch powodów. Po pierwsze treść listu może być kwalifikowana jako spam lub jest źle przygotowana np. wstawiono jeden duży obrazek, użyto zbyt wielu DUŻYCH LITER w temacie itd. Po drugie Państwa serwer pocztowy lub adres IP komputera z którego realizowana jest wysyłka został zgłoszony na czarne listy.

W pierwszej kolejności powinni Państwo użyć funkcji Sprawdź dostępnej w oknie edycji listu aby przekonać się czy list nie zawiera błędów lub zwrotów na które reagują filtry antyspamowe. Następnie w głównym oknie programu należy kliknąć Raporty i wybrać Antyspamowy Anti-Abuse aby przekonać się czy nie zostali zgłoszeni Państwo przez swoich odbiorców na czarne listy nadawców spamu RBL.

Natomiast w ramach aktywnego wsparcia technicznego (pomocy technicznej) oferujemy naszym użytkownikom pomoc w tym zakresie i pomagamy ustalić czego dotyczy problem. W związku z tym zachęcamy do: Przedłużenia opieki serwisowej

228. Przy próbie uruchomienia programu pojawia się błąd #513 - Brak mechanizmu antyspamowego. Wczoraj wszystko działało poprawnie, dlaczego tak się dzieje?

Prawdopodobnie Państwa program antywirusowy zablokował aktualizację mechanizmu antyspamowego lub uszkodził plik zawierający definicje antyspamowe. W związku z tym należy zamknąć moduł wysyłkowy AnoMail i przejść do foldera, w którym zainstalowano program np. C:\AnoMail a następnie usunąć plik amAbuse.dll. W dalszej kolejności odszukać plik amAbuse.bak i zmienić jego nazwę na amAbuse.dll. To rozwiąże problem z uruchomieniem programu.

Dodatkowo zalecamy w Państwa programie antywirusowym dodać do wykluczeń ze skanowania cały folder z AnoMail np. C:\AnoMail lub przynajmniej wykluczyć ze skanowania wszystkie programu w nim się znajdujące czyli pliki z rozszerzeniem *.EXE. Bez tego znowu za jakiś czas antywirus może uznać, że mechanizm antyspamowy z AnoMail nie powinien być aktualizowany i zablokuje podmianę biblioteki amAbuse.dll.

Zwracamy uwagę, że mechanizm antyspamowy AnoMail aktualizowany jest kilka razy w tygodniu i dlatego antywirus może uznać to za podejrzane działanie programu i profilaktycznie kasuje wspomniany plik z Państwa komputera.

227. Jak Anomail sprawdza listę adresów e-maili pod kątem spamu? Czy moja baza adresowa trafia na Wasze serwery i porównujecie ją ze swoją bazą antyspamową?

AnoMail porównuje Państwa bazę z naszą bazą adresów tzw. zgłaszaczy spamu ale to my w pewnym sensie dostarczamy Państwu adresy do porównania. Porównanie odbywa się w Państwa komputerze więc nikt oprócz Państwa nie ma wglądu w Waszą bazę adresową. To my przekazujemy Państwu bazę a dokładniej mówiąc skróty adresów e-mail tzw. hasze. Porównanie odbywa się tylko i wyłącznie w Państwa komputerze. Żadne adresy nie są wysyłane do nas ani nikt od nas nie ma dostępu do Państwa adresów.

226. Czy w AnoMail można sprawdzić z jakich programów pocztowych korzystają czytelnicy naszego newslettera?

Tak jest taka możliwość. W lokalnym module subskrypcji należy kliknąć Raporty -> Pokaż programy pocztowe odbiorców. Oczywiście wcześniej należy skonfigurować moduł subskrypcji do odbierania poczty z konta na które przychodzą odpowiedzi Państwa klientów.

225. Moduł subskrypcji w podglądzie skrzynki pokazuje różne typy zwrotów z niedostarczonej korespondencji. Niepokoi nas że dużo ze zwrotów ma oznaczenie Lista RBL oraz Nadawca zablokowany. Czym one różnią się od siebie i czy powinniśmy się martwić?

Zwrotka typu: „Lista RBL” oznacza, że wiadomość e-mail nie dotarła do odbiorcy ponieważ adresat lub jego filtr antyspamowy uznał, że rozsyłacie Państwo spam. Blokada najczęściej następuje ze względu na treść listu lub obecność Państwa adresu IP (komputera lub serwera) na listach spamerskich.

Natomiast zwrot typu: Nadawca zablokowany oznacza najczęściej, że odbiorca listu ma źle ustawione przekierowanie na swojej skrzynce pocztowej lub Państwa serwer ma źle skonfigurowany rekord SPF. Jeżeli ilość zwrotów z komunikatem „Lista RBL” przekracza 10% to należy skontaktować się ze swoim informatykiem w celu usunięcia Państwa z list spamerskich lub przeprowadzenia testów antyspamowych pod kątem treści.

Czytaj: Jak sprawdzić czy nie jestem na listach spamerskich?

224. Zakupiliśmy bazę adresów e-mail firm, która składa się z ponad 90 tys. rekordów. Nasza firma korzysta z sytemu e-mailingowego w którym płacimy za każdą wysłaną wiadomość e-mail. Czy Wasz system umożliwi sprawdzenie poprawności adresów aby można było wczytać do naszego systemu tylko prawidłowe adresy a tym samym nie płacić za wysyłkę na nieistniejące konta e-mail?

Tak nasz system posiada internetowy walidator adresów e-mail, który umożliwia przed wysyłką sprawdzenie poprawności adresów. Można także wykorzystać nasz system do wysyłki zapytań i dopiero gdy otrzymacie Państwo zgody klientów na wysyłkę ofert wczytać adresy tych osób do swojego systemu i z jego poziomu rozesłać oferty.

AnoMail rozpoznaje także zwroty z niedostarczonej poczty e-mail czyli zapchane skrzynki, nieistniejące adresy, wykrywa nawet czy odbiorca blokuje Państwa wiadomości ze względu na spam itd.

Patrz także: Sprawdzenie poprawności adresów e-mail przed wysyłką oraz
obsługa zwrotów z niedostarczonej korespondencji e-maili

223. Mamy wszystkie konta firmowe podpięte pod serwery GMail a chcielibyśmy wysyłać mailingi do naszych klientów. Wiem że GMail nie zezwala na masowe wysyłki. Natomiast nie chcemy zmieniać dostawcy poczty bo GMail jest dla nas bardzo wygodny. Czy da się coś z tym zrobić?

AnoMail 2018 pozwala wysyłać pocztę przez serwery GMail/Google ale zalecanym rozwiązaniem jest utworzenie subdomeny na potrzeby mailingów. Załóżmy, że obecnie macie Państwo konto biuro@firma.pl obsługiwane przez serwery Google. Należy stworzyć subdomenę np. mailingi.firma.pl i „podpiąć” ją pod serwer pocztowy u dowolnego dostawcy poczty zezwalającego na masowe wysyłki np. Niebieski.net, Hostings.pl, Webd.pl itp. Wysyłka będzie realizowana z adresu np. biuro@mailingi.firma.pl a odpowiedzi klientów mogą przychodzić na konto biuro@firma.pl z którego korzystacie obecnie. Dla wygody na koncie biuro@mailingi.firma.pl można ustawić przekierowanie całej poczty na dotychczasowy adres czyli biuro@firma.pl

222. Program nie uruchamia się a wcześniej działał tzn. klikam w ikonę programu na pulpicie i nic się nie dzieje. Używam programu antywirusowego Comodo.

Prawdopodobnie nie dodali Państwo zgodnie z zaleceniem całego foldera z AnoMail do tzw. wykluczeń w Państwa antywirusie. Z racji tego, że AnoMail posiada mechanizmy do masowej wysyłki może być blokowany przez niektóre antywirusy, Wystarczy dodać cały folder z AnoMail do wykluczeń w antywirusie np. C:\AnoMail\*.* i problem zostanie rozwiązany

Patrz: Jak dodać program AnoMail do wykluczeń w antywirusie Comodo? (automatyczne tłumaczenie)

221. Chcemy wysłać do naszych klientów zapytanie dot. 3 różnych produktów i chcielibyśmy wiedzieć jaki produkt interesuje konkretnego klienta. Najlepiej aby klient kliknął w link i zobaczył informacje dziękujemy za wybór produktu lub mógł poczytać o produkcie np. 1. Nie chcemy aby klient musiał coś nam odpisywać

Najprościej wykorzystać do tego statystyki kliknięć wbudowane w AnoMail (Nowy list -> Statystyki). W edytorze listu tworzycie Państwo treść wiadomości i wstawiacie 3 linki śledzące, każdy do innego produktu. W tym celu należy nacisnąć przycisk Statystyki i wybrać Ilość kliknięć. W dalszej kolejności uzupełnić link do strony internetowej z produktem 1 (zawierającej opis produktu lub podziękowanie) a w polu „Podaj nazwę grupy docelowej” kliknąć przycisk „Kto kliknął”. AnoMail wstawi specjalne pole z adresem e-mail klienta {ODBIORCA#ADRES}. Na koniec w polu „Opis odnośnika” wpisać tekst zachęcający do kliknięcia w link np. „Kliknij w link, aby otrzymać ofertę dot. produktu #1”. Dla kolejnych dwóch produktów wstawia się oddzielne linki.

Po zakończonej wysyłce w statystykach Google Analytics w sekcji Kampanie można sprawdzić kto konkretnie kliknął w dany link, ile minut spędził na stronie itd. W razie konieczności można także adresy osób, które kliknęły w dany link skopiować na listę wysyłkową.

UWAGA: Przed wysyłką na Państwa stronie internetowej (na wszystkich podstronach) należy uruchomić statystyki Google Analytics tj. wstawić kod śledzący GA. Patrz także: Raporty i statystyki z kampanii e-mailingowych w AnoMail

220. Z pewnych względów zależy mi na tym aby odbiorcy myśleli, że wysyłam pocztę z Outlook 2010. Podobno AnoMail ma taką funkcję. Jak ją włączyć?

AnoMail może udawać praktycznie dowolnego klienta poczty. W tym celu należy przygotować gotową wiadomość w formacie graficznym i nacisnąć przycisk Nagłówki widoczny w głównym oknie programu. Następnie w oknie, które wyświetli się w lewej kolumnie dodać dwa pola X-Mailer oraz X-MimeOLE (każde z pól w osobnym wierszu). Poniżej podano jakie parametry należy wprowadzić (prawa kolumna) aby filtr antyspamowy odbiorcy „myślał”, że poczta została wysłana z określonego programu. W lewej kolumnie wpisujemy zmienna (X-Mailer) a w prawej wartość (Microsoft Outlook…):
Dla Microsoft Outlook 2010 wpisz w AnoMail:

X-Mailer
X-MimeOLE Microsoft Office Outlook, Build 12.0.4210
Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165

Dla Windows Live Mail 2012 wpisz:

X-Mailer
X-MimeOLE Microsoft Windows Live Mail 16.4.3528.331
Produced By Microsoft MimeOLE V16.4.3528.331

Dla Outlook Express 6 wpisz:

X-Mailer
X-MimeOLE Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3598
Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350

Patrz także: Analizatory antyspamowe wbudowane w AnoMail

219. Gdy wysyłałem mailing z Microsoft Outlook przy użyciu pola UDW to było zdecydowanie mniej zwrotek niż wysyłając pocztę z Anomail. Co może być przyczyną?

W przypadku wysyłki z użyciem pola UDW z programu Outlook może się okazać, że w ogóle nie otrzymacie Państwo zwrotu z informacją iż poczta nie została dostarczona do odbiorcy lub otrzymacie jeden zwrot (list) ze zbiorczą informacją o niedostarczeniu poczty na wiele adresów. AnoMail nie używa pola UDW i dlatego przychodzi każdy z raportów (ang. Mailer Daemon) w oddzielnym liście. Jest to normalna sytuacja. Program AnoMail potrafi rozpoznać takie zwroty i usunąć błędne adresy z Państwa listy wysyłkowej. W tym celu wystarczy kliknąć Sprawdź listę -> Na podstawie zwrotek.

Patrz także: Automatyczna analiza zwrotów niedostarczonej korespondencji e-mail

218. Czy AnoMail działa w chmurze? Chodzi o to aby dział marketingu miał wgląd w listy adresowe pracowników w różnych oddziałach rozrzuconych po całej Polsce.

Jest taka możliwość chociaż de facto programu AnoMail nie instaluje się w chmurze. Program AnoMail należy zainstalować na komputerach poszczególnych pracowników. Następnie skonfigurować dysk chmurowy np. OneDrive od firmy Microsoft (darmowy). W dalszej kolejności wskazuje się programowi AnoMail lokalizację baz danych oraz szablonów listów na dysku w chmurze. Dzięki temu tworząc bazę na jednym komputerze, poprzez dysk chmurowy jest ona dostępna u pozostałych pracowników. W związku z tym można korzystać np. ze wspólnej bazy adresowej tworzonej przez dział marketingu dla wszystkich pracowników niezależnie od ich lokalizacji.

 

217. Usunąłem adres e-mail pewnego klienta z bazy danych a dziś widzę ten sam adres e-mail na liście wysyłkowej. Dlaczego program nie usunął tego adresu?

Prawdopodobnie usunęli Państwo adres e-mail z bieżącej listy wysyłkowej ale nie zapisali Państwo zmian w pliku grupy wysyłkowej z którego korzystacie. Ewentualnie adres klienta znajduje się w kilku grupach wysyłkowych, które wczytujecie Państwo do programu. Aby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji należy dodać adres e-mail klienta na listę zastrzeżona i dzięki temu AnoMail już nic nie wyśle do tego klienta. W tym celu należy nacisnąć przycisk Zastrzeżone i wpisać określony adres. Dodatkowo przed wysyłką zaleca się naciśnięcie przycisku Porządkuj -> Usuń zastrzeżone adresy e-mail.

Patrz także pytanie 105

216. Dlaczego na GMail list od razu wpada do spamu a ten sam list wszędzie indziej pojawia się w Skrzynce odbiorczej. Jeszcze nic nie wysyłaliśmy więc na pewno nie jesteśmy zgłoszeni na listę spamerów.

GMail ma obecnie najbardziej zaawansowany filtr antyspamowy i może podchodzić do analizy listu bardziej restrykcyjnie niż inne filtry np. SpamAssassin czy Outlook Antispam. Ogólnie rzecz biorąc list kwalifikowany jest jako spam gdy zawiera spamerskie zwroty uznawane przez GMail jako niepożądane, list jest źle przygotowany np. w postaci jednego wielkiego obrazka lub jest podobny do innych listów, które uznawane były przez odbiorców GMaila jako spam (tak wiadomości od innych mogą wpływać na Państwa listy). Ewentualnie Państwa adres IP znajduje sie na liście spamerow RBL lub wcześniejsza korespondencja wysyłana z Państwa serwerów na konta GMail była traktowana przez odbiorców jako spam. Innych możliwości nie ma.

W pierwszej kolejności trzeba przy użyciu Analizatorów antyspamowych wbudowanych w AnoMail Desktop upewnić się czy treść listu, w tym temat nie powodują problemu. Następnie sprawdzić poprzez funkcję Raporty ->Antyspamowy w Anti-Abuse czy nie jesteście Państwo zgłoszeni na listę spamerów. Patrz także pyt. 215 (bardzo ważne)

215. Od jakiegoś czasu wszystkie wiadomości wysyłane na adresy GMail wpadają u odbiorców do spamu. Wcześniej nie było tego problemu. Dlaczego tak się dzieje?

Jeżeli wcześniej list od razu nie trafiał do spamu to oznacza tylko jedno, wg GMail wysyłacie Państwo spam a dokładniej odbiorcy listu oznaczają Państwa list jako spam lub od razu kasują korespondencje. Dlatego GMail „wie” że następne listy od Państwa raczej będą spamem. GMail analizuje zachowanie odbiorców (ang. Engagement) i na tej podstawie kwalifikuje listy jako spam, oferta lub zwykły list.

Jeżeli macie Państwo zgody odbiorców na wysyłanie do nich ofert to należy wypełnić formularz: Problem z dostarczaniem wiadomości do GMail i liczyć na odpowiedź Google. Dodatkowo do każdej masowej wiadomości Google zaleca dodawać dwa pola: Precedence oraz List-Unsubscribe. Oba pola można wstawić w AnoMail klikając w głównym oknie programu funkcję Nagłówki. Dzięki nim informujecie GMaila, że wysyłacie masową korespondencje oraz pozwalacie odbiorcom na automatyczną rezygnację.

Ponadto przed wysyłką: Sprawdź wiadomość e-mail analizatorami antyspamowymi wbudowanymi w program AnoMail 2014, które potrafią zdiagnozować podstawowe błędy odpowiedzialne za trafiania do spamu nie tylko na GMail.

214. W firmie mamy stare komputery z Windows XP i nie możemy ich zmienić na nowsze. Co zrobić aby AnoMail 2014 działał na nich poprawnie.

Absolutnym minimum jest instalacja Service Pack 3 czyli trzeciego zestawu poprawek do Windows XP, programu Internet Explorer w wersji 8 oraz Microsoft .NET Framework 3.5 i VC++ 9.0 Redistributable Package. Należy upewnić się także czy w macie Państwo w komputerze minimum 512 MB pamięci RAM. Trzeba liczyć się także z tym że im starszy procesor to wszystkie operacje filtrowania i sortowania będą trwały dłużej niż na nowszych komputerach. Zalecamy także zaktualizować program Outlook Express do Windows Live Mail dla systemu Windows XP. Patrz również pyt. 195.

Zapoznaj się także z tym: Uwagi techniczne dla użytkowników Windows XP

213. Kontrola antyspamowa listu w AnoMail 2014 pokazuje mi, że list mieści się w normie i że wykorzystano 84% z dozwolonego limitu a Analizator treści listu informuje żebym przeredagował list bo zawiera spamerskie zwroty. Dlaczego tak się dzieje.

Analizator treści listu szuka niepożądanych zwrotów na które reagują filtry antyspamowe. Różne filtry różnie punktują spamerskie zwroty, dlatego w pierwszej kolejności należy usunąć je z treści aby zminimalizować ryzyko trafienia do spamu. Dopiero potem należy użyć Kontroli antyspamowej, która bierze pod uwagę dodatkowe czynniki nie tylko treść. Najlepiej gdyby dozwolony limit treści reklamowych wahał się od 0% do 60%. Im wyższa wartość tym większe prawdopodobieństwo trafienia u jakiegoś odbiorcy do spamu w związku z ustawieniem jego preferencji antyspamowych.

212. Chcemy do naszych klientów wysłać PDF ale nie jako załącznik tylko jakoś tak aby każdy klient mógł otrzymać PDFa wraz ze swoim kodem rabatowym. Czy da się to zrobić?

Jest taka możliwość ale pliki PDF musicie Państwo najpierw umieścić na swoim serwerze a w treści wiadomości wysyłanej z AnoMail wstawić link z adresem e-mail klienta. W tym celu użyj zmiennych {ODBIORCA#ADRES} lub {ODBIORCA#MD5}. Zamiast tych zmiennych AnoMail przekaże adres e-mail klienta w sposób jawny lub „zakodowany”. Na podstawie adresu Państwa skrypt na serwerze udostępni klientowi jego dokument PDF. Link w treści listu ma mieć np. taką postać: www.Domena.pl/skrypt.php?adres={ODBIORCA#ADRES}. AnoMail 2014 zamieni ten link na taką postać: www.Domena.pl/skrypt.php?adres=kowalski@onet.pl. Państwa skrypt po otrzymaniu adresu e-mail klikającego, ma mu wyświetlić dokument PDF w tym przypadku dokument dla kowalskiego.

Patrz także: Pola personalizacji w AnoMail.

211. Potrzebuje zebrać adresy e-mail ze stron internetowych wg słów kluczowych najlepiej bezpośrednio z wyników wyszukiwania Google. Czy Wasz program to umożliwia?

Nie nie oferujemy takiej funkcjonalności gdyż obecnie nie sprawdza się. Nasze moduły zbierające adresy ze stron służą do tzw. świadomego zbierania adresów e-mail. Zbieranie adresów na chybił trafił wg słów kluczowych kończy się tylko jednym tj. trafieniem na listę spamerów a w konsekwencji problemami z komunikacją z Państwa klientami. Lepiej mieć mniejszą ale dobrze dobraną bazę niż tysiące adresów e-mail o których nic nie wiadomo. Koniecznie zalecamy poczytać także na temat pułapek na spam (ang. spamtrap), które z pewnością pojawią się na liście adresowej zebranej poprzez Google.

Patrz także: W jaki sposób AnoMail zbiera adresy ze stron internetowych oraz pytanie 198.

210. Dlaczego jak zmienię tło listu to jeden z akapitów jest cały czas na białym tle?

Prawdopodobnie bezpośrednio wkleili Państwo tekst pochodzący z edytora Microsoft Word lub innego z ustawionym formatowaniem akapitu (krój czcionki, wcięcia, odstępy, kolor cieniowania itp.) i dlatego nie da się tego zmienić z poziomu programu AnoMail. Do wklejania tekstu z Microsoft Word należy używać funkcji „W” lub „A” widocznych na pasku formatowania listu. Dzięki temu AnoMail usunie zbędne elementy formatowania, które nie są obsługiwanie w programach pocztowych i powodują także problem z edycją treści w edytorze AnoMail.

Patrz także pytanie: 202

209. Czasami gdy wczytuje list od mojego grafika w formacie EML i chcę go edytować to nie wyświetla się treść. W oknie edytora listu jest pusto. Czym to może być spowodowane?

Prawdopodobnie list zawiera niedozwolone znaczniki kodu HTML, które nie powinny znajdować się w listach. Dlatego AnoMail nie jest w stanie rozpocząć edycji takiej treści. Aby rozwiązać problem można kliknąć w głównym oknie programu ikonę Nowy list a potem Odczytaj -> Treść z formatu EML. Jeżeli treść zostanie wczytana do edytora listu to trzeba kliknąć przycisk Sprawdź ->Analizator kodu HTML i zapoznać się ze wszystkimi błędami, które należ poprawić.

Patrz także pytanie: 176

208. Czy w AnoMail 2014 można sprawdzić z jakich programów pocztowych korzystają odbiorcy mojego newslettera bo nie wiem czy tracić czas na robienie szablonów adaptacyjnych pod kątem urządzeń mobilnych tj. smartphone'ów i tabletów?

Tak można sprawdzić jakich programów używają odbiorcy pod warunkiem, że odpowiadają na Państwa listy. AnoMail analizuje korespondencję przychodzącą na Państwa konto pocztowe i zbiera informacje o programach pocztowych używanych przez Państwa klientów. Potem w Lokalnym module subskrypcji klika się przycisk Raporty i wybiera Pokaż programy pocztowe odbiorców.

207. Wydaje mi się, że część osób blokuje korespondencje ode mnie. Czy można ustalić jakoś kto mnie blokuje i dlaczego?

Tak jest taka możliwość. W Lokalnym module subskrypcji należy włączyć funkcję Obsługa zwrotów korespondencji e-mail. AnoMail będzie analizował niedostarczoną korespondencje i pod przyciskiem Odbiorcy -> Pokaż odbiorców blokujących Twoją pocztę pojawią się adresy osób, które nie przyjmują korespondencji od Państwa z racji tego, że jesteście na ich czarnej liście RBL (spamerów). Potem takie adresy można usunąć z listy wysyłkowej aby nie wysyłać nic do nich. W tym celu należy kliknąć w module wysyłkowym funkcję Sprawdź listę -> Na podstawie filtra antyspamowego. Ewentualnie w Podglądzie skrzynki dostępnym w module subskrypcji można zapoznać się z różnymi typami zwrotów z niedostarczonej korespondencji.

206. Zawsze przed wysyłką sprawdzam nową bazę funkcją "Brak zgód". Wczoraj pokazał mi że baza jest ok natomiast dziś usunął mi kilka adresów. Dlaczego tak się dzieje?

Moduł analizy bazy pod kątem pułapek na spam itp. jest na bieżąco aktualizowany i dlatego zawsze przed wysyłką zapytań należy używać funkcji Brak zgód. Ta funkcja usunie adresy odbiorców, którzy nie życzą sobie otrzymywać ofert ani zapytań. W momencie gdy docierają do zgłoszenia antyspamowe aktualizujemy bazę i dodajemy kolejne adresy i/lub domeny stąd takie a nie inne zachowanie programu.

205. AnoMail pokazuje mi, że aktualizacja filtra antyspamowego nastąpiła miesiąc temu. Co zrobić aby mieć dostęp do bieżących aktualizacji. Mam dostęp do pomocy technicznej.

Aktualizacje antyspamów wprowadzamy nawet kilka razy w tygodniu i udostępniamy użytkownikom posiadającym aktywne wsparcie techniczne. Jeżeli baza jest nieaktualna to oznacza, że z jakiejś przyczyny (np. blokada przez antywirusa) wyłączyła się funkcja aktualizacji. Aby ją włączyć ponownie należy przejść do Ustawień programu i w zakładce Ochrona przed spamem upewnić się czy funkcja aktualizacji jest włączona. AnoMail w trakcie zamykania programu sprawdza czy są dostępne aktualizacje dlatego należy sprawdzić czy macie Państwo dostęp do Internetu tuż po tym jak zakończycie pracę z modułem wysyłkowym. Warto także sprawdzić czy antywirus/firewall nie blokuje programowi AnoMail możliwość pobierania aktualizacji.

204. Antyspam w AnoMail 2014 pokazuje, że wiadomość jest spamem i że nie należy jej wysyłać. Jednak jak wyśle ją do siebie to w Outlook 2010 list nie trafia do spamu. Dlaczego tak się dzieje i z czego wynika taka rozbieżność?

Filtr antyspamowy w Microsoft Outlook uczy się i jeżeli wcześniej wysyłali Państwo pocztę do siebie to może nigdy jej nie zakwalifikować jako spam (lub odwrotnie) a u innych odbiorców trafi jednak do spamu. Dlatego testowe wysyłki najlepiej wysyłać do współpracowników, którzy stwierdzą czy list u nich ląduje w spamie oraz wyłapią wszelkie literówki itp., których możecie Państwo sami nie zauważyć. Patrz także pytanie 203.

203. Dlaczego jak sprawdzam list poprzez funkcję Kontrola antyspamowa to AnoMail pokazuje że wiadomość nie ma znamion spamu a gdy użyje funkcji Antyspam to pokazuje że list jest spamem. O co tutaj chodzi?

Czułość kontroli antyspamowej ustawia się w ustawieniach programu. Być może ustawiona jest na za niski poziom a np. w przypadku zapytań o możliwość przesłania oferty, powinna być ustawiona na min. 80%.

Ponadto Funkcja Antyspam w odróżnieniu od Kontroli antyspamowej, analizuje wiele dodatkowych czynników takich jak np. obecność Państwa adresu IP na listach spamerskich, reputację Państwa serwera pocztowego oraz tzw. zaangażowanie odbiorców czyli co odbiorcy robili z podobnymi listami np. od razu kasowali. Na tej podstawie wydaje dopiero werdykt dot. tego czy list kwalifikować jako spam czy też nie. W związku z powyższym jest to normalne zachowanie programu.

Zalecamy zawsze najpierw sprawdzać treść listu analizatorami w tym Kontrolą antyspamową i na sam koniec zrobić dopiero ostateczny test antyspamowy przy użyciu funkcji Antyspam. Jeżeli antyspam zakwalifikuje list jako spam to jest wielce prawdopodobne, że u odbiorców list wpadnie do spamu i nie należy go wysyłać.

202. Dlaczego jeden z akapitów w moim liście mimo ustawienia zmiany kroju czcionki oraz rozmiaru cały czas różni się od reszty tzn. w trakcie edycji jest ok ale w podglądzie rozjeżdża się.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele np. kopiowanie tekstu bezpośrednio z Worda lub ze strony internetowej z ustawionym stylem (krój, kolor tekstu, odstępy między akapitami, wcięcia itd).

Na początek należy kliknąć Sprawdź i wybrać funkcję Analizator kodu HTML. Analizator powinien wyświetlić informacje o błędach. Ewentualnie zaznaczyć tekst z którym są problemy i nacisnąć Wytnij. Następnie wkleić ten sam tekst poprzez funkcje „A”, widoczną na pasku formatowania. Funkcja „Wklej tekst bez formatowania” usunie wszelkie formatowania, które mogą powodować błędy. Od tej pory z poziomu AnoMail będzie można raz jeszcze ustawić pożądaną wielkość czcionki itp.

Uwaga: Nie zalecamy wklejać tekstu bezpośrednio z edytora tekstu Microsoft Word gdyż dokleja do treści listu kody formatujące, które nie są obsługiwane w niektórych programach pocztowych.

201. Duża ilość odbiorców z mojej listy mailingowej ma konta na GMail. Czasami GMail blokuje mi przyjęcie przesyłki i przychodzi zwrotka, że nie mógł dostarczyć poczty do klienta mimo, że jego adres jest prawidłowy. Czy AnoMail skasuje mi adresy takich klientów i w przyszłości nie będę mógł nic do nich wysyłać?

Nie, program nie skasuje takich adresów. AnoMail 2014 rozpoznaje kilkanaście typów zwrotów w tym miękkie zwroty (zapchana skrzynka) oraz zwroty typu Lista RBL (jesteś na czarnej liście spamerów lub wysyłasz zbyt wiele do danego serwera) Domyślnie AnoMail usuwa tylko twarde zwroty (nieistniejące konto lub domena) dlatego nic nie skasuje natomiast pokaże w Podglądzie skrzynki (patrz Lokalny Moduł Subskrypcji) typ zwrotu Lista RBL. Dopóki użytkownik nie włączy funkcji Usuwania miękkich i twardych zwrotów to będzie można wysyłać pocztę do takich klientów.

200. Czy w programie AnoMail można ustalić jakie wiadomości zostały wysłane na konkretny adres e-mail?

Jest taka możliwość. Należy przejść do Archiwum korespondencji a następnie użyć funkcji Plik -> Szukaj klienta po adresie e-mail. Komputer wyświetli wszystkie listy, które zostały wysłane z AnoMail na podany adres. Można używać szukania po fragmencie adresu np. biuro@ lub @anomail.pl

199. Po reinstalacji systemu Windows w momencie gdy zamykamy program AnoMail i otwieramy go ponownie dublują się adresy z listy wysyłkowej. Każde otwarcie i zamknięcie programu powoduje, że adresy dublują się wielokronie. Nie pomaga porządkowanie grupy.

Wygląda na to, że w folderze, w którym zainstalowano AnoMail, użytkownik (konto w systemie Windows) nie ma pełnego prawa do zapisu/modyfikacji/odczytu plików. W celu rozwiązania problemu należy zmienić uprawnienia do foldera, w którym zainstalowano program zgodnie z tym co pokazano na tym filmie: Jak zmienić uprawnienia do katalogu z AnoMail. Ewentualnie można uruchomić program jako administrator (prawy klawisz myszki) lub na koncie administratora ale nie jest to zalecane.

198. Czym grozi trafienie na czarne listy spamerów RBL i co dokładnie jest blokowane?

Jeżeli będziecie Państwo wysyłać spam to w pierwszej kolejności blokowany jest adres IP komputera z którego nastąpiła wysyłka. Dokładniej mówiąc adres IP pod jakim jesteście Państwo widoczni w sieci (wszystkie komputery) czyli IP pochodzące od Państwa dostawcy Internetu. W dalszej kolejności blokowany jest Państwa serwer pocztowy przez który realizowana jest wysyłka. Na koniec blokowana jest strona internetowa lub domena do której wstawiacie Państwo linki w treści listu.

Trafienie na listę spamerów oznacza, że zwykła korespondencja wysyłana do osób, które czekają na Wasze listy będzie odrzucana lub oznaczana jako spam niezależnie od tego z jakiego komputera w firmie lub programu pocztowego będzie wysyłana, tylko dlatego, że Państwa adres IP widnnieje na liście blokad spamu

Można wykupić u nas serwer pocztowy i poprzez nasz serwer wysyłać zapytania do niezweryfikowanej bazy. Nasi informatycy dbają o to aby nie trafili Państwo na czarną listę spamerów. Czytaj koniecznie: Jak zminimalizować ryzyko trafienia do spamu

197. AnoMail zainstalowany jest na Windows Server i gdy użytkownik zdalny przejdzie do edycji listy adresów zastrzeżonych to po chwili program AnoMail przestaje odpowiadać i "wisi". AnoMail został dodany do wyjątków w antywirusie i mimo to problem występuje.

Proszę przejść do Edytora Polis Windows (Uruchom -> gpedit.msc -> Konfiguracja użytkownika -> Szablony administracyjne -> Menu Start i pasek zadań) i sprawdzić czy nie macie Państwo wyłączonej funkcji Pokazywania porad w dymkach. Jeżeli ta funkcja została wyłączona to należy ją włączyć lub przejść do ustawień AnoMail i wyłączyć funkcję Pokazuj dymki z ostrzeżeniami…., która domyślnie jest włączona i być może dlatego powoduje problem.

196. Dlaczego na jednym z komputerów baza antyspamowa "Brak zgód na mailing" jest w starszej wersji niż na pozostałych komputerach w firmie? Jak ją zaktualizować aby u wszystkich pracowników była taka sama?

Baza antyspamowa dostępna pod przyciskiem Brak zgód powinna aktualizować sie automatycznie w momencie naciśnięcia przycisku „Brak zgód”. Jeżeli tak się nie dzieje to należy upewnić się czy z jakiejś przyczyny automatyczne aktualizacje antyspamu nie zostały przez Państwa wyłączone. W tym celu należy kliknąć Ustawienia -> Masowej korespondencji i wybrać zakładkę Ochrona przed spamem. Na samym dole jest pole wyboru o nazwie Automatycznie aktualizuj internetową bazę antyspamową… To pole ma być zaznaczone. Potem naciskacie Państwo przycisk Ok i klikacie przycisk Brak zgód. Po chwili przy zegarze Windows powinien pojawić się dymek z informacją o aktualizacji internetowej bazy antyspamowej. Od tej pory baza na tym komputerze będzie aktualna.

195. Na jednym z komputerów po wybraniu koloru tła listu, AnoMail od razu zamyka się. Na pozostałych komputerach wszystko działa poprawnie. Co może powodować problem?

Problem dotyczy AnoMail 2012/2013 i nieaktualizowanego systemu Windows XP. Należy pobrać wszystkie aktualizacje z Windows Update, nawet te opcjonalne. Microsoft w kwietniu 2014 r. zakończy wspieranie systemu Windows XP i po tej dacie aktualizacje mogą nie być dostępne. W AnoMail 2014 lub nowszym program pokazuje komunikat, że funkcja zmiany koloru nie jest dostępna.

Jeżeli automatyczna aktualizacja nie pomoże to trzeba przeinstalować program Internet Explorer 8 oraz zainstalować aktualizację do programu Outlook Express czyli pobrać Poczta Usługi Windows Live Mail. Ewentualnie należy zainstalować AnoMail w nowszym systemie Windows.

Alternatywnym sposobem na rozwiązania problemu jest użycie wbudowanego edytora HTML do zmiany koloru. Edytor dostępny jest pod przyciskiem Edytor HTML widocznym w oknie edycji listu.

Patrz także: Edycja treści listu poza programem AnoMail na przykładzie Kompozytora SeaMonkey

194. Czy AnoMail działa z darmowymi skrzynkami na GMail, Outlook, WP, Interia, Onet, o2 lub Office365 itp., a jeżeli tak to jakie dane serwera i porty należy wprowadzić do programu AnoMail?

AnoMail 202x współpracuje z dowolnym dostawcą kont pocztowych pop3/smtp. Jednakże dostawcy darmowych kont pocztowych nie zezwalają na wykorzystywanie ich serwerów do realizacji masowych wysyłek i mogą zablokować Państwa konto przy próbie wysyłania kilkudziesięciu wiadomości. W związku z tym należy sprawdzić jakie limity na wysyłanie poczty obowiązują u danego dostawcy np. Google/GMail (do 150 wiadomości na dzień), Outlook.com (do 300 wiadomości na dzień). Poniżej przedstawiono dane konfiguracyjne, które należy wprowadzić do AnoMail klikając ikonę Kreator/Dodaj konto

Uwaga: W przypadku niektórych kont np. @WP.pl po zalogowaniu poprzez stronę internetową na WP, w ustawieniach konta może być potrzebne włączenie funkcji: Zezwalaj na dostęp do poczty za pomocą protokołu POP3/IMAP/SMTP

Konfiguracja dla WP: Serwer poczty przychodzącej – pop3.wp.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – smtp.wp.pl. Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie SSL). Patrz także: Aktywacja dostępu do programów pocztowych

Konfiguracja dla Interia: Serwer poczty przychodzącej – poczta.interia.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – poczta.interia.pl, Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie TLS)

Konfiguracja Onet: Serwer poczty przychodzącej – pop3.poczta.onet.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – smtp.poczta.onet.pl, Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie SSL)

Konfiguracja o2: Serwer poczty przychodzącej – poczta.o2.pl, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – poczta.o2.pl. Port serwera poczty wychodzącej – 465 (zabezpieczenie SSL)

Konfiguracja Outlook.com: Serwer poczty przychodzącej – pop-mail.outlook.com, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie TLS). Serwer poczty wychodzącej – smtp-mail.outlook.com. Port serwera poczty wychodzącej – 587 (zabezpieczenie TLS)

Konfiguracja GMail: Serwer poczty przychodzącej – pop.gmail.com, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL/TLS). Serwer poczty wychodzącej – smtp.gmail.com . Port serwera poczty wychodzącej – 587 (zabezpieczenie SSL/TLS).

Aby móc wysyłać pocztę z kont Google/GMail należy wyłączyć podwójne uwierzytelnianie (np. SMS) oraz w ustawieniach konta włączyć funkcje: Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Więcej informacji: Kontrola nad dostępem do mniej bezpiecznych aplikacji pop3/smtp

Konfiguracja Office365: Serwer poczty przychodzącej – outlook.office365.com, Port serwera poczty przychodzącej – 995 (zabezpieczenie SSL). Serwer poczty wychodzącej – smtp.office365.com. Port serwera poczty wychodzącej – 587 (zabezpieczenie TLS)

Patrz także: Ustawienia poczty smtp/pop w popularnych serwisach

193. Wysyłaliśmy mailing z jednego komputera do osób powiedzmy z grupy A. Z drugiego komputera do osób z grupy B. Teraz chcemy z pierwszego komputera wysłać kolejną wysyłkę ale nie chcemy wysyłać do osób z gruby B. Czy można usunąć adresy z grupy B z listy wysyłkowej na pierwszym komputerze?

Tak, jest taka możliwość. Z komputera drugiego należy przegrać „listę B” na komputer pierwszy. Następnie kliknąć ikonę Porządkuj i wybrać funkcję Usuń adresy na podstawie pliku wykluczeń. Po wskazaniu pliku z adresami z „listy B” program usunie z listy wysyłkowej wszystkie adresy, które należały do grupy B.

192. W trakcie wysyłki do kilku odbiorców program co jakiś czas zatrzymuje się i wyświetla komunikat "550 5.7.1 We do not relay". O co chodzi?

To jest komunikat z Państwa serwera poczty. W programie AnoMail nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wysyłanych wiadomości e-mail. Natomiast Państwa dostawca poczty nałożył na Państwa konto pocztowe ograniczenie dot. wysyłania listów w określonym czasie czyt. limit godzinowy np. 1000 e-mail/godzinę. Należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o zwiększenie limitów lub rozważyć zakup Serwera pocztowego bez limitów godzinowych.

Ewentualnie zalecamy wprowadzić raz jeszcze konfigurację konta pocztowego (patrz ikona Kreator konta) bo być może dane do wysyłania poczty nie są poprawnie wpisane.

191. Chcemy zamówić u Państwa graficzny szablon newslettera. Czy otrzymamy gwarancję, że list nie trafi do spamu u odbiorcy i czy będzie poprawnie wyświetlany?

Jeżeli chodzi o sam szablon to tak. Wszystkie tworzone przez nasz szablony korespondencji e-mail przechodzą tzw. testy ekranowe czyli sprawdzamy jak list będzie wyglądał w różnych programach pocztowcy oraz testy antyspamowe czyli sprawdzamy czy list nie wpada do spamu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli użytkownik sam uzupełni szablon spamerską treścią tj. zwrotami na jakie reagują filtry antyspamowego to list może trafić do spamu. Dlatego po zmodyfikowaniu szablonu wiadomości e-mail należy użyć funkcji Sprawdź -> Antyspam aby program AnoMail sprawdził czy list nie zawiera znamion spamu.

Zwracamy także uwagę, że trafienie do spamu może w dużej mierze wiązać się także z reputacją serwera dostawcy poczty lub dostawcy internetu za pośrednictwem, którego będziecie Państwo wysyłać pocztę. Czytaj: Serwery do mailingów

190. Co zrobić aby grafika załączona w treści listu od razu wyświetlała się u odbiorców korzystających z GMail?

Przede wszystkim w AnoMail należy osadzić grafikę w treści listu np. wstawiając obraz z dysku. Ponadto GMail zaleca opublikowanie rekordu SPF dla swojego serwera pocztowego oraz stosowanie na serwerze sygnatury DKIM. W celu konfiguracji SPF oraz DKIM należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty. Po zastosowaniu się do powyższych zaleceń lub po dwukrotnym wysłaniu poczty do nadawcy, obrazy zawsze będą wyświetlane na koncie GMail podczas odbierania poczty poprzez przeglądarkę.

Czytaj: Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych do serwerów GMail

189. Stawiamy dopiero pierwsze kroki w e-mailingach. Nie zamierzamy wysyłać spamu ale jeżeli trafimy na czarne listy spamerów to jesteście nam Państwo jakoś pomóc?

Tak oferujemy taką pomoc ale tylko i wyłącznie dla osób które zakupiły program wraz z serwerem do mailingu oraz korzystają z mechanizmu „Brak zgód” do usuwania z listy wysyłkowej osób i firm, które nie życzą sobie żadnej korespondencji reklamowej a w tym zapytań ofertowych (tzw. mailing akwizycyjny). Czytaj koniecznie: AnoMail z serwerem do mailingu

188. Dawno temu zakupiliśmy program AnoMail 2007, nie używaliśmy go długo ale teraz chcielibyśmy wrócić do jego użytkowania i w związku z tym mamy kilka pytań...

Niestety AnoMail 2007 to tzw. Abandonware czyli oprogramowanie, które nie jest już przez nas obsługiwane a tym samym nie świadczymy pomocy w jego obsłudze. AnoMail 2007 jako przestarzałe i niedostosowane do obecnych standardów oprogramowanie e-mailingowe, zostało wycofane z rynku w 2011 r. i nie udzielamy pomocy w zakresie jego obsługi. Niemniej jednak z zakupionej wersji programu nadal możecie Państwo korzystać przy czym bez pomocy z naszej strony.

187. Dotychczas używałem systemu mailingowego zainstalowanego na serwerze. Wszystko było super do momentu gdy nagle poczta przestała dochodzić do niektórych moich klientów. Okazało się, że administratorzy poczty blokowali moje legalne wysyłki tylko dlatego, że były wysyłane z puli adresów IP mojego dostawcy systemu do mailingu. A jak u Was wygląda ta kwestia. Czy administratorzy mogą mnie blokować tylko dlatego, że będę korzystał z AnoMail?

Nie. AnoMail jest oprogramowaniem typu desktop czyli instalowany jest w komputerze użytkownika a wysyłka NIE JEST REALIZOWANA z naszych serwerów (nasze adresy IP) tylko z serwera użytkownika. W związku z tym dopóki użytkownik nie rozsyła spamu i jego adres IP (komputera lub serwera) nie trafi na listy spamerów to wysyłka NIE MOŻE BYĆ zablokowana tylko dlatego, że prowadzona jest z programu AnoMail.

W razie konieczności oferujemy także serwery do mailingu z oddzielnymi adresami IP do wysyłek.

Patrz także pytanie: 184 oraz serwery do mailingu z AnoMail

186. Program wysyła tylko sto wiadomości i potem wyświetla komunikat, że połączenie z serwerem zostało przerwane. Czy można jakoś rozwiązać ten problem?

Tak. Proszę upewnić się, że antywirus nie jest odpowiedzialny za takie zachowanie programu gdyż to on najczęściej powoduje taki problem. Najlepiej w programie antywirusowym dodać cały katalog np. C:\AnoMail do tzw. wykluczeń. Dzięki temu antywirus nie będzie blokował korespondencji wysyłanej z programu AnoMail. Dodatkowo należy upewnić się czy Państwa dostawca poczty nie nakłada limitów dot. wysyłania poczty w określonym czasie np. 100 wiadomości na 5 minut. W razie konieczności w AnoMail można ustawić przerwy w wysyłce np. wyślij 100 wiadomości i czekaj 5 minut zanim wyślesz kolejne. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustawienia -> Masowej korespondencji

185. W firmie korzystamy z programu Thunderbird i do niego jesteśmy przyzwyczajeni podczas tworzenia listów. Czy można stworzyć wiadomość e-mail w Thunderbird a wysłać przez AnoMail?

Tak jest taka możliwość. Całą wiadomość z obrazkami itp. tworzy się w Thunderbird, zapisuje jako Szkic a następnie przeciąga na Pulpit Windows bezpośrednio z okna programu Thunderbird. Zostanie utworzony plik w formacie EML o nazwie takiej jak temat wiadomości. Na koniec utworzony list otwiera się w AnoMail poprzez funkcje Otwórz list. Ewentualnie zamiast zapisywania treści jako Szkic można zapisać wiadomość jako plik HTML i wczytać bezpośrednio do edytora listu w programie AnoMail poprzez funkcję Odczytaj -> List w formacie HTML.

184. Czy wasz system mailingowy jak większość mi znanych dokleja do nagłówków maila ciąg znaków "class.phpmailer.php" lub "phpmailer.sourceforge.net" przez co list automatycznie trafia do spamu?

AnoMail nic takiego nie dokleja gdyż nie jest skryptem PHP działającym na serwerze tylko należy do grupy oprogramowania desktop instalowanym w komputerze użytkownika. W przypadku AnoMail Państwo decydujecie czy program ma doklejać do nagłówków maila określone pola takie jak np. X-Mailer itp. W związku z powyższym listy z AnoMail Desktop nie wpadają do spamu tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych skryptów do mailingu napisanych w php.

183. W firmie mamy komputery Apple. Czy da się uruchomić AnoMaila na Macu?

Oprogramowanie AnoMail zostało zaprojektowane do pracy na komputerach PC z systemem Windows. Można spróbować uruchomić program AnoMail na komputerach Mac używając do tego zewnętrznego oprogramowania np. Parallels Desktop, CrossOver Mac lub VMware Fussion ewentualnie