Lista najczęstszych pytań i ODPOWIEDZI (FAQ)

Naciśnij ctrl+F aby wyszukać tekst na stronie

301. Podczas próby uruchomienia AnoMail w Windows 10 pojawia się informacja: Błąd #372: Edytor graficzny listu nie może być zainicjowany w Twoim systemie... Próbowałem także na komputerze z Windows 7 i jest tak samo

Ten błąd dotyczy nieaktualizowanych systemów Windows. Najnowsza wersja AnoMail korzysta z generatora wiadomości e-mail bazującego na mechanizmie Microsoft Outlook/Edge więc wymagane jest aby system operacyjny był aktualny. W związku z tym w pierwszej kolejności należy przejść do funkcji Aktualizacji systemu i zainstalować wszelkie aktualizacje, które czekają na pobranie. Następnie zainstalować najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge, która zaktualizuje stare komponenty systemowe. Na sam koniec pobrać ze strony Microsoft poprawkę KB896559. Podczas instalacji powyższego może być wymagane uruchomienie ponowne komputera więc należy je wykonać.

300. Po aktualizacji do najnowszej wersji AnoMail strasznie spowolnił pracę i pokazuje komunikat, że należy przepakować kontener PFX zawierający podpis cyfrowy. O co chodzi wcześniej tak nie było?

Wraz z nowelizacją systemów Windows 10/11 oraz koniecznością dostosowania AnoMail do tych zmian wymagane jest aby pliki PFX zawierające podpisy cyfrowe były utworzone bezpośrednio w systemie Windows i wtedy AnoMail nie będzie miał żadnych problemów z szybkim dostępem do nich. W najnowszej wersji AnoMail dodaliśmy nowy mechanizm podpisywania cyfrowego, który wymaga aby plik PFX czyli kontener zawierający podpis cyfrowy był utworzony w Windows czyli przy użyciu Microsoft Enhanced Cryptographic. W związku z tym należy przejść do ustawień podpisów cyfrowych w AnoMail i usunąć plik PFX, który stanowi problem. Plik ten zapewne został utworzony poza systemem Windows. Następnie uruchomić Menadżera Certyfikatów w systemie Windows i przejść do folderu Osobiste. W dalszej kolejności wskazać certyfikat, z którym są problemy i zapisać go ponownie do pliku PFX, upewniając się czy włączono Eksport klucza publicznego. Na koniec dodać utworzony plik PFX do bazy podpisów cyfrowych w AnoMail.

299. Nie mogę wysyłać lub odbierać poczty z konta GMail. Czy AnoMail współpracuje ze skrzynką GMail?

Tak AnoMail współpracuje z kontami Google/GMail oraz Workspace (dawne G-Suite). Jednakże Google domyślnie blokuje dostęp do swojego konta innym aplikacjom pocztowym i trzeba zmienić dwa ustawienia na koncie Google i skrzynce GMail. Po pierwsze należy zalogować do konta Google i utworzyć tzw. hasło aplikacji. Opisano to w artykule pt.: „Logowanie do Google za pomocą haseł do aplikacji”. To hasło należy wprowadzić do AnoMail. Google nie zaleca używania głównego hasła do konta Google w zewnętrznych aplikacjach. Następnie zalogować się na konto pocztowe GMail, z którego ma być odbierana poczta przez AnoMail i włączyć na nim funkcję dostępu do protokołu POP. Patrz: „Odczytywanie wiadomości z Gmaila z użyciem protokołu POP”. Zmiana tych ustawień pozwoli Państwu na korzystanie z kont Google/GMail w programie AnoMail.

298. Czy można wydrukować raport zawierający informacje jaka wiadomość oraz na jakie adresy e-mail została wysłana?

Tak jest taka możliwość. Należy przejść do Archiwum, następnie ustawić się na danej wiadomości i kliknąć przycisk Dodatkowe działania. Wyświetli się menu, w którym będzie szereg opcji a w tym pozycja Pokaż raport z wysyłki tej wiadomości. Raport może być wydrukowany lub zapisany jako PDF.

297. W grupie adresów do wysłania mam adresy zagraniczne. Czy da się je usunąć?

Tak. W głównym oknie programu AnoMail naciśnij przycisk Usuń i wybierz Pozostaw tylko adresy a następnie wpisz .pl. Komputer usunie z listy wszystkie adresy spoza domeny .pl. Ponadto pod przyciskiem Porządkuj znajduje się szereg funkcji służących do porządkowania adresów wg domen lub słów kluczowych.

296. AnoMail nie chce wysyłać poczty tzn. po wysłaniu 100 wiadomości pokazuje się komunikat o limicie na serwerze a w dzienniku wysyłki przy adresach widać błąd FromFailure, DataFailure lub AuthFailure. Kontaktowaliśmy się z naszym dostawcą poczty i twierdzi, że nie ma limitów na naszym koncie. Jak w AnoMail wyłączyć limity?

W programie AnoMail nie ma funkcji do sztucznego ograniczania wysyłki a z przesłanych błędów jednoznacznie wynika, że limity są po stronie Państwa dostawcy poczty tj. dostawca poczty blokuje Wasze wysyłki. Błąd DataFailure oznacza, że dostawca poczty odrzuca przyjęcia treści wiadomości. Błąd FromFailure oznacza, że dostawca poczty nie pozwala wysłać kolejnego maila z Państwa adresu e-mail. Ostatni błąd tj. AuthFailure oznacza, że Państwa dostawca poczty zmienił Państwu hasło do logowania ze względu na wysyłanie spamu lub limit wysłanych wiadomości. W takim przypadku należy skontaktować się ponownie z dostawcą poczty i wyjaśnić przyczynę blokady.

295. Wszystkie adresy e-mail ze zwrotów (mailer delivery error) mam lokalnie na dysku w skrzynce odbiorczej programu Mozilla Thunderbird. Jak dodać je na listę zastrzeżoną w programie AnoMail?

Proszę przeciągnąć wszystkie listy z programu Thunderbird na pulpit Windows do jakiegoś folderu np. Nieprawidlowe. Następnie kliknąć w AnoMail przycisk Importuj -> Z wiadomości EML… W dalszej kolejności w Opcjach importu zaznaczyć BODY czyli pobieranie adresów e-mail z treści listu. Gdy program pobierze adresy kliknąć Pobrane i usunąć z listy pozyskanych adresów te które należą do Państwa. Na koniec zaznaczyć funkcję „Dodaj powyższe adresy do zastrzeżonych” lub zapisać adresy do pliku tekstowego.

Patrz także: Automatyczna obsługa niedostarczonej poczty oraz rezygnacji

294. Program AnoMail pokazuje, że konto wysyłkowe jest prawidłowo skonfigurowane ale poczta nigdzie nie dociera. Nie ma żadnych zwrotów. Co może być tego przyczyną?

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w dwóch przypadkach. Pierwszy to źle uwierzytelnione wysyłki z Państwa serwera/domeny czyli nie włączono zabezpieczeń antyspamowych na serwerze/domenie wysyłkowej. W tym przypadku należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o włączenie SPF, revDNS, DKIM oraz DMARC. Druga możliwość to obecność Państwa serwera wysyłkowego lub domeny na listach spamerskich (RBL). Tak jak poprzednio należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i poprosić o usunięcie z listy spamerów (ang. delisting) lub zmienić adres IP serwera poczty. Dodatkowo można kliknąć w AnoMail funkcję Raporty i wybrać Antyspamowy Anti-Abuse aby sprawdzić na jakiej liście RBL jest zgłoszony Państwa serwer wysyłkowy.

293. Wysyłamy zapytania o możliwość przesłania oferty i ludzie odsyłają nam pustego maila z tematem "Zgoda na ubezpieczenie" i to sprawdza się super ale chcielibyśmy aby odbiorca od razu napisał nam jakie chce ubezpieczenie. Czy da się uzyskać taką funkcjonalność w AnoMail? Korzystamy z licencji STANDARD i w zupełności nam wystarcza.

Wystarczy wstawić link Zapisania poprzez e-mail z tekstem, który ma wyświetlić się u odbiorcy podczas tworzenia nowego listu. Oto przykład: „Poproszę o ofertę, kliknij aby wyrazić zgodę” „. Po kliknięciu w ten link, powinno otworzyć się okno programu pocztowego z nową wiadomością z tematem „Zgoda” a w treści listu pojawi się tekst „Poprosze o ofertę XYZ…” Każdy element w treści wiadomości można w ten sposób podlinkować wstawiając hiperłącze. np: mailto:biuro@example.com?subject=Zgoda&body=Poprosze%20oferte%20XYZ

Niektóre programy pocztowe (tzw. webmail) nie obsługują takiej formy tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowo nie zalecamy używania polskich znaków oraz zamiast spacji sugerujemy wstawić znak %20, gdyż starsze programy pocztowe „nie widzą spacji” gdy nie jest wpisana w ten sposób lub nie rozpoznają polskich znaków.

292. Zakupiliśmy usługę Office 365 (Exchange Online) aby móc korzystać z raportów DSN (Delivery System Notification) ale w trakcie wysyłki raz na jakiś czas, nie ma reguły AnoMail przerywa wysyłanie i informuje o limicie na serwerze poczty. Nie wysyłamy dziennie więcej niż 2 tys. wiadomości. Jak to naprawić aby program nie przerywał wysyłki?

Należy w ustawieniach AnoMail spowolnić wysyłkę gdyż wysyłka przez serwer chmurowy Microsoft (smtp.office365.com) podlega limitom. Nie można wysyłać więcej niż 10 tys. wiadomości na dobę oraz szybciej niż 30 wiadomości na minutę. W związku z tym należy spowolnić wysyłkę z AnoMail aby nie przekroczyć 1800 wiadomości na godzinę (30 wiadomości na minutę x 60 minut). W ustawieniach masowej korespondencji należy ustawić przerwę np. 15 lub 20 sek. po wysłaniu każdych 30 wiadomości. W razie konieczności można zainstalować program AnoMail na dwóch komputerach i wysyłać pocztę z dwóch różnych kont pocztowych Office 365 aby „ominąć” limit 1,8 tys. wiadomości na godzinę z jednego konta pocztowego.

Patrz także: Serwer chmurowy Amazon SES (Simple Email Service) do 60 tys. wiadomości na miesiąc bez opłat.

291. Po wysyłce otrzymujemy od odbiorców informacje aby do nich nic nie wysyłać. Dodajemy ręcznie każdy adres z rezygnacji na listę zastrzeżoną. Czy można to jakoś zautomatyzować?

Tak oczywiście w najnowszej wersji programu AnoMail jest funkcja do automatycznego dodawania adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną. W module wysyłkowym należy nacisnąć przycisk Subskrypcja a następnie wybrać funkcję Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych. Aby ta funkcja działała tzn. wykrywała adresy z rezygnacji to w wiadomości należy wstawić link rezygnacji oraz włączyć w lokalnym module subskrypcji (zielona ikona) funkcję: Obsługa rezygnacji i zwrotów z niedostarczonej poczty.

290. Chciałbym w piątek przed wyjściem z pracy przygotować całą wysyłkę i ustawić aby AnoMail rozpoczął mailing w poniedziałek przed moim przyjściem do pracy. Natomiast nie chcę zostawiać włączonego komputera przez kilka dni. Czy można jakoś zmusić AnoMail aby po włączeniu mojego komputera w poniedziałek rano sam zaczął wysyłać pocztę?

Pośrednio jest taka możliwość. W piątek ustawia Pan wszystkie parametry wysyłki w AnoMail w tym termin rozpoczęcia np. poniedziałek, godz. 8 rano. Następnie w komputerze włącza Pan hibernacje systemu Windows. W BIOSie komputera ustawia Pan automatyczne włączenie komputera (funkcja Wake Up Data-Time) w poniedziałek o godz.: 5:58. W momencie gdy system Windows wznowi pracę wychodząc z trybu hibernacji, AnoMail powinien rozpocząć zaplanowaną wysyłkę. W razie konieczności w ustawieniach wysyłki terminowej AnoMail można ustawić aby wyłączył komputer po zakończeniu wysyłania poczty. Dodatkowo może być konieczne włączenie w systemie Windows automatycznego logowania na konto, na którym został uruchomiony uprzednio AnoMail. Ewentualnie poprosić współpracownika, który przychodzi pierwszy do pracy o włączenie komputera z AnoMail.

289. Lokalny moduł subskrypcji do obsługi zwrotów rezygnacji od kilku dni nie usuwa mi z konta pocztowego nieprawidłowych maili i mam ich już ponad 50 tys. Pokazuje, że łączy się, coś tam robi ale nieprawidłowe adresy nie znikają ze skrzynki

W pierwszej kolejności należy w lokalnym module subskrypcji kliknąć przycisk Konto i sprawdzić poprawność konfiguracji tzn. loginu i hasła do skrzynki. W dalszej kolejności wyłączyć w Ustawieniach lokalnego modułu subskrypcji, funkcję: Pobieraj zawartość skrzynki za jednym razem. Dzięki temu AnoMail spróbuje partiami analizować wiadomości ze zwrotów bo być może Państwa serwer nie obsługuje lub nie chce przyjąć od AnoMail polecenia do hurtowego usuwania listów ze skrzynki.

288. Posiadamy serwer pocztowy, który ma ograniczenie wysyłki maili do 500 na godzinę. W jaki sposób ustawić AnoMail aby wysyłka nie przekroczyła limitów naszego serwera?

W programie Anomail (niebieska ikona, moduł wysyłkowy) należy kliknąć ikonę Ustawienia, następnie wybrać funkcje Masowej korespondencji i przesunąć pierwszy suwak na pozycję 1 a drugi na pozycję 7. Innymi słowy program AnoMail ma wysłać jedną wiadomość, następnie odczekać 7 sekund zanim wyśle kolejną itd. Zalecamy także zapoznać się z pytaniem 266 oraz 147.

287. Od kilku dni wysyłka z AnoMail strasznie spowolniła. Wcześniej wysyłał mi kilka wiadomości na sekundę a teraz pokazuje 0,4 wiadomości. Nic nie zmieniałem w programie ani w komputerze, cały czas wysyłam tą samą wiadomość. Nie mam także problemów z internetem. Co może być przyczyną problemu?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się ze swoim dostawcą poczty i zapytać czy nie wprowadził limitów na ilość wiadomości wysyłanych w ciągu określonego czasu np. godziny oraz czy nie zmienił limitów na ilość jednoczesnych połączeń z danego IP do serwera (czyli de facto z komputera na którym zainstalowano AnoMail). Niektórzy dostawcy poczty ograniczają także ilość wiadomości przekazywanych jednorazowo do serwera w trakcie jednego połączenia np. 30 wiadomości. W efekcie gdy AnoMail próbuje wysyłać pod rząd więcej wiadomości to Państwa serwer spowalnia ich przyjmowania i spada ogólna szybkość wysyłki lub wysyłka jest przerywana z odpowiednim komunikatem. Rozwiązaniem problemu może być zmiana parametrów wysyłki tj. spowolnienie lub zmniejszenie ilości wiadomości, które AnoMail przekazuje do serwera. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustawienia -> Masowej korespondencji i ustawić parametry wysyłki na Tymczasowo wstrzymaj wysyłkę po wysłaniu np. 20 wiadomości. Wznów wstrzymaną wysyłkę po upływie np. 5 sek. Dzięki takiemu ustawieniu AnoMail nawiąże jedno połączenie z Państwa serwerem poczty i przekaże do niego 20 wiadomości. Następnie rozłączy się i odczeka 5 sekund zanim nawiąże kolejne połączenie. Oczywiście parametry wysyłki należy ustawić zgodnie z zaleceniami Państwa dostawcy serwera pocztowego.