Personalizacja załączników email

Każdy odbiorca otrzymuje inny załącznik

Personalizacja załączników email

W programie AnoMail można dodawać do listu dowolną ilość załączników o dowolnej wadzie oraz w dowolnym formacie. Ponadto w AnoMail dostępna jest personalizacja załączników email czyli można dodawać indywidualne załączniki tzn. zależne od odbiorcy listu. Dzięki temu każdy z odbiorców otrzymuje unikalny załącznik.

Aby zwiększyć efekt marketingowy można także spersonalizować grafikę wstawioną do listu lub użyć animowanych gifów do przyciągnięcia uwagi. Zwracamy uwagę, że spersonalizowane wysyłki cechują się wzrostem współczynnika otwarć oraz kliknięć.

Wysyłaj faktury, wezwania do zapłaty lub spersonalizowane oferty

Dla przykładu można przesłać wiele setek lub tysięcy faktur z różnymi danymi przy czym każdy z odbiorców otrzyma tylko i wyłącznie swoją fakturę VAT zawierającą treść dla niego przeznaczoną. Oczywiście wcześniej w Państwa systemie do fakturowania należy wygenerować osobne faktury np. w formacie PDF i zapisać je pod taką nazwą aby można ją było automatycznie przypisać do danego odbiorcy tj. adres e-mail odbiorcy, nazwa odbiorcy, NIP odbiorcy itd.

Oprogramowanie AnoMail pozwala przypisać dowolną ilość spersonalizowanych załączników do odbiorcy. Przypisanie następuje na podstawie ręcznego wskazania, automatycznego przypisania lub wczytania ścieżek do plików np. z programu Excel. Dostęp do przypisywania plików załączników do adresata listu jest możliwy w Edytorze kontaktów.

Sposoby przypisywania załączników

Program AnoMail Premium oferuje kilka możliwości przypisywania załączników:

  • Ręczne – polega na wskazaniu plików, które mają być dołączone do wiadomości dla poszczególnych odbiorców. Dla każdego odbiorcy należy wskazać pliki samodzielnie.
  • Automatyczne przypisanie pliku PDF – pozwala na szybkie przypisanie jednego pliku PDF do odbiorcy listu na podstawie np. numeru klienta lub adresu e-mail.
  • Automatyczne przypisanie wielu plików – ta funkcja pozwala na przypisanie wielu plików do jednego odbiorcy. Dla każdego odbiorcy tworzy się na dysku osobny folder o nazwie takiej jak np. numer klienta i do niego kopiuje wszystkie pliki, które mają być dodane jako załączniki.
  • Excel CSV – pozwala przygotować w Excelu bazę i w kolumnie „Plik załącznika” należy umieścić listę plików oddzielonych przecinkiem.

Nie trać czasu na ręczną wysyłkę mailingu

Nasze oprogramowanie do seryjnej wysyłki mailingu umożliwia personalizowanie załączników dla każdego odbiorcy, co zwiększa szansę na otwarcie wiadomości i przyciągnięcie uwagi. Dzięki AnoMail możecie Państwo szybko i łatwo dostosować treść i załączniki do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego adresata. Co najważniejsze, skrócicie czas poświęcony na ręczne wysyłanie każdego maila osobno.

Personalizacja załączników e-mail

Odtwórz film na temat Personalizacja załączników e-mail

AnoMail pozwala na automatyzację procesu wysyłki indywidualnych załączników, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności działań. Sprawdź nasze oprogramowanie i zyskaj przewagę w swojej kampanii marketingowej.

Szyfruj poufne dokumenty zgodnie z wymogami prawa

W razie potrzeby załączniki mogą być szyfrowane przy pomocy indywidualnych haseł przypisanych do odbiorców listu. Dzięki temu możecie Państwo przesyłać poufne dokumenty bez obawy, że ktoś niepowołany może uzyskać do nich dostęp. Przesyłanie danych osobowych, a zwłaszcza wrażliwych przy pomocy AnoMail nie powinno dla Państwa stanowić problemu.

Personalizacja załączników e-mail w AnoMail

Dodatkowo list może zawierać np. 2 ogólne załączniki wspólne dla wszystkich odbiorców oraz 1 spersonalizowany załącznik. W przypadku wysyłania załączników zalecamy aby włączyli Państwo podpis cyfrowy. AnoMail podpisze cyfrowo każdą wiadomość dzięki czemu odbiorca listu będzie widział, że wiadomość pochodzi od Państwa i nie będzie obawiał się otworzyć załącznik lub kliknąć w link zamieszczony w treści listu.

Takiej funkcjonalności nie oferują żadne popularne systemy mailingowe na polskim i zagranicznym rynku więc możecie to Państwo wykorzystać w swoich wysyłkach. Oczywiście każdy ze spersonalizowanych załączników może mieć unikalną nazwę i może być ręcznie lub automatycznie powiązany z określonym odbiorcą.

Do tego zalecamy personalizować treść newslettera i wtedy odbiorcy będą przekonani, że wysyłacie pocztę tylko do nich. Można nawet iść krok dalej i wysyłać indywidualne kupony rabatowe w PDF dla Państwa klientów.

Jak personalizować załączniki?

Naucz się jak przypisać indywidualne załączniki do odbiorców
SAMOUCZEK

Spersonalizowane kupony rabatowe w PDF

AnoMail został wyposażony w generator kuponów rabatowych, który dostępny jest w oknie Edytora kontaktów. Generator kodów rabatowych pozwala wygenerować imienny kod rabatowy, który zostanie przypisany do odbiorcy listu. Dzięki temu może zostać wykorzystany do stworzenia indywidualnych załączników w formacie PDF zawierających unikalny kod rabatowy.

Każdy z odbiorców może mieć przygotowany własny kod zależny lub niezależny od jego adresu e-mail. Wygląd załącznika PDF zawierającego kupon rabatowy ustalacie Państwo sami na podstawie pliku graficznego na który AnoMail nanosi indywidualne pola personalizacji np. imię, nazwisko, numer kuponu, termin ważności itd.

Indywidualne certyfikaty w formacie PDF

Funkcjonalność bonów rabatowych można także wykorzystać do wysyłania indywidualnych certyfikatów. W takim przypadku zamiast grafiki przedstawiającej bon lub voucher wstawia się obrazek certyfikatu (plik PNG lub JPG) na który AnoMail nakłada indywidualne dane odbiorcy np. imię i nazwisko. Certyfikat zostaje dodany do załącznika listu jako spersonalizowany dokument PDF.

Podpisz cyfrowo wiadomość e-mail z załącznikiem

Jeśli zależy Państwu na zwiększeniu dostarczalności poczty to warto wykorzystać funkcję elektronicznego podpisu wiadomości e-mail. Podpis cyfrowy pozwala odbiorcy zweryfikować nadawcę listu a tym samym zwiększacie Państwo wiarygodność swojej firmy w internecie. AnoMail pozwala wysyłać podpisaną elektronicznie masową korespondencję e-mail.

Adresat wie, że wiadomość jest zaufana i pochodzi od Państwa

Odbiorca listu widzi przy Państwa wiadomości e-mail znak podpisu cyfrowego i jest pewny, że załącznik, który znajduje się w liście pochodzi od Państwa a nie od kogoś, kto się pod Państwa podszywa. Dzięki podpisowi cyfrowemu zwiększa się ilość odczytań listu a tym samym skuteczność wysyłki rośnie.

Podpis elektroniczny e-mail w Live Mail
Tak wygląda w programie pocztowym informacja o podpisie cyfrowym

Inne artykuły z anomailowego bloga: