Obsługa niedostarczonej korespondencji

automatyczne wykrywanie zwrotów

Automatyczne wykrywanie zwrotów e-mail

Program AnoMail rozpoznaje nieistniejące adresy, zapchane skrzynki, autorespondery oraz odbiorców blokujących przyjęcie poczty od Państwa. Obsługa niedostarczonej korespondencji e-mail tzw. zwrotek lub odbić (ang. Bounces) to jedna z podstawowych funkcji naszego oprogramowania, z której szczególnie warto skorzystać. Dzięki tej funkcji uniknie się dodania serwera wysyłkowego na listy spamerów tylko dlatego, że wysyła się pocztę do nieaktualnej bazy.

Przed następną wysyłką należy nacisnąć przycisk Sprawdź listę i wybrać Na podstawie zwrotów własnych. Program usunie adresy do których nie udało się dostarczyć poczty aby następnym razem nic na te adresy nie wysyłać.

Twarde i miękkie zwroty z niedostarczonej poczty
Usuwa z bazy adresy e-mail do których nie można było dostarczyć wiadomości

AnoMail potrafi zarządzać korespondencją zwrotną (Delivery Status Notification, Mailer daemon, Mail Administrator, Mail Delivery System lub Postmaster) i pokazać, które z adresów e-mail z Państwa listy mailingowej są nieprawidłowe i nadają się do kasacji. AnoMail rozpoznaje twarde zwroty (np. zły adres), miękkie zwroty (np. zapchana skrzynka odbiorcy), autorespondery (np. jestem na wakacjach) oraz wiele innych w tym rezygnacje czyli cofnięcie zgody na otrzymywanie mailingów.

Patrz: Synchronizacja adresów ze zwrotów między stanowiskami

Obsługa zwrotek e-mail

Odtwórz film na temat Zwroty z niedostarczonej korespondencji e-mail

Higiena bazy adresowej czyli dbanie o aktualność adresów e-mail

Po „oczyszczeniu” bazy adresowej z nieaktualnych adresów, dostarczalność korespondencji e-mail powinna być na poziomie minimum 98%. Oznacza to, że po wysłaniu 10 tysięcy wiadomości e-mail tzw. odbić (zwrotów) z niedostarczonej korespondencji nie powinno być więcej niż kilkadziesiąt. 

Nie unikniemy jednak zwrotów typu zapchane skrzynki, pracownik już tu nie pracuje itd. Ponadto program AnoMail rozpozna komentarze z autoresponderów, prośby o wypisanie oraz wykryje spam zawierający informacje handlowe wysłane z innych systemów mailingowych.

Twarde i miękkie zwroty z mailingu
Podgląd adresów z odbić z podziałem na twarde i miękkie zwroty oraz blokady antyspamowe RBL

Obsługa niedostarczonej poczty e-mail

Aby włączyć obsługę niedostarczonej poczty należy uruchomić lokalny moduł subskrypcji (zielona ikona na pulpicie). Następnie kliknąć przycisk Konto i wprowadzić dane konta pocztowego z którego AnoMail ma pobierać adresy z niedostarczonej poczty. Najlepiej aby była to ta sama skrzynka pocztowa, z której wysyłany jest mailing w module wysyłkowym.

Następnie trzeba kliknąć przycisk Ustawienia i zaznaczyć funkcję: Włącz automatyczną obsługę niedostarczonej poczty. Trzeba pamiętać aby moduł cały czas działał w Państwa komputerze i odbierał pocztę np. co 15 min. Dzięki temu wykryje błędne adresy z korespondencji zwrotnej i przekaże je do modułu wysyłkowego.

Patrz także: Archiwum wysyłanej korespondencji e-mail

Usuwanie adresów z niedostarczonej poczty z listy wysyłkowej

W module wysyłkowym (niebieska ikona na pulpicie) adresy z tzw. odbić czyli zwrotek można zobaczyć klikając przycisk Odbiorcy/Kontakty i wybierając funkcję Adresy z niedostarczonej korespondencji… lub usunąć je automatycznie klikając w głównym oknie programu przycisk Sprawdź listę i wybierając funkcję Na podstawie zwrotów własnych.

Patrz także: Return-Path czyli ustawienia adresu do odbić