Program do zbierania maili

Program do zbierania maili ze stron internetowych

Oprogramowanie AnoMail to program do zbierania maili z Internetu oraz wysyłania zapytań o możliwość przesłania zapytań Ma wbudowane 3 moduły służące do zbierania adresów e-mail bezpośrednio ze stron internetowych. Moduły te dostępne są w głównym oknie programu pod przyciskiem Importuj.

Higiena baz adresowych​​

Higiena baz adresowych w programie AnoMail

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności mailingu jest higiena baz adresowych, którą można przeprowadzić w programie AnoMail. Higiena baz adresowych to nic innego jak porządkowania, weryfikacja i utrzymanie aktualnej bazy adresowej używanej do mailingu.

Praca w grupie w programie AnoMail​

Praca w grupie w programie mailingowym AnoMail

Program AnoMail został zaprojektowany do pracy na jednym lub wielu stanowiskach. W przypadku potrzeby użycia programu w grupie kilku czy też kilkudziesięciu użytkowników z jednej firmy, którzy znajdują się w tej samej lokalizacji lub w rozproszonych oddziałach należy zainstalować program u każdego z użytkowników z osobna