Ochrona dokumentów PDF

przy pomocy indywidualnych haseł

Ochrona dokumentów PDF

Chcąc wysyłać drogą elektroniczną, dyplomy, zaproszenia lub certyfikaty zawierające dane osobowe warto je zabezpieczyć hasłem znanym tylko odbiorcy. Ochrona dokumentów PDF indywidualnymi hasłami nie stanowi problemu dla użytkowników korzystających z programu AnoMail Premium. Każdy dokument PDF utworzony w generatorze pism z AnoMail, może być chroniony indywidualnym hasłem. Hasło będzie przypisane do adresata listu i będzie niezbędne do tego aby można było otworzyć plik PDF.

Spersonalizowany dokument PDF dołączany do wiadomości e-mail

Program AnoMail pozwala tworzyć dokumenty PDF np. kupony rabatowe, pisma, dyplomy, certyfikaty, zaproszenia, które wysyłane są automatycznie jako załącznik PDF. W trakcie wysyłki program nakłada na rysunek (format JPG lub PNG) dane odbiorcy listu np. imię, nazwisko, numer certyfikatu itd. Hasła możecie Państwo utworzyć w zewnętrznym programie np. Microsoft Excel lub skorzystać z generatora indywidualnych haseł wbudowanego w program Anomail.

Chroń dokumenty PDF

Odtwórz film na temat Ochrona dokumentów PDF

Chroń poufne informacje w pliku PDF

W niektórych przypadkach dokumenty zawierające dane osobowe należy zabezpieczyć przed otwarciem indywidualnymi hasłami. Dla programu nie ma znaczenia czy wysyłacie Państwo 100 czy 5000 dokumentów. Odbiorca listu otrzyma indywidualny załącznik w postaci dokumentu PDF z taką nazwą jaką sobie ustawicie np. certyfikat dla Jan Kowalski.pdf. W momencie gdy będzie chciał otworzyć przesłany do niego dokument PDF pojawi się okno, w którym odbiorca będzie musiał podać swoje indywidualne hasło.

Gdzie znajduje się funkcja do ochrony dokumentów PDF?

Aby włączyć funkcję ochrony dokumentów PDF indywidualnymi hasłami, przechodzicie Państwo do ustawień programu AnoMail (patrz wcześniejszy rysunek) a następnie wybieracie funkcję do generowania kuponów i dokumentów PDF.

W oknie które zostało przedstawione poniżej należy uzupełnić pola personalizacji, które zostaną naniesione na obrazek. Następnie trzeba włączyć funkcję Zaszyfruj dokument PDF… Opcjonalnie można ograniczyć drukowanie lub wprowadzanie zmian w dokumencie. Na koniec koniecznie trzeba zaznaczyć funkcję Wymagaj indywidualnego hasła…