Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail

własne nagłówki ang. Headers

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

W przypadku wysyłki poczty do serwisów Google wymagane jest dodanie dwóch nagłówków do wiadomości e-mail. W głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem Nagłówki dostępna jest funkcja, dzięki której do nagłówków wiadomości e-mail można dodać własne pola, które będą niewidoczne dla odbiorcy listu np. precedence lub list-unsubscribe a które wymagane są np. przez Google/Gmail.

Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail w programie AnoMail umożliwia wstawienia do listu dodatkowych kodów śledzących zgłoszenia antyspamowe lub kampanie mailingowe obsługiwane bezpośrednio przez Państwa system CRM lub inny system trackingowy. Na poniższym rysunku oznaczono przycisk „Nagłówki” do dodawania własnych nagłówków do wiadomości e-mail.

Dodawanie nagłówków do wiadomości

Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail

Wykorzystanie nagłówków do śledzenia skuteczności mailingu w CRM

Do nagłówków wysyłanej wiadomości e-mail można dodać własny numer kampanii wygenerowany w Państwa oprogramowaniu CRM lub systemie trackingowym do mierzenia skuteczności mailingu.

Dzięki temu Państwa system CRM będzie „myśleć”, że to on wysłał ofertę a tym samym może rozpoznać wiadomość e-mail na jaką klient odpowiada a potem przypisać klienta do określonej grupy zainteresowanych danym produktem lub usługą.

Oczywiście Państwa system CRM musi odbierać pocztę samodzielnie i obsługiwać funkcję generowania nagłówków. Korzystając z funkcji nagłówków wiadomości w AnoMail będziecie Państwo mogli ustalić, że klient odpowiada np. na maila z kampanii promocyjnej nr 001 a nie np. numer 005.

Zobacz: Wypisywanie metodą One-Click Unsubscribe

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​​

Google/GMail wymagane nagłówki w mailingu

W przypadku masowych wysyłek do serwerów Google (G-Suite oraz GMail.com) wymagane jest dodanie nagłówków Precedence: bulk oraz List-Unsubscrbe. Ten pierwszy informuje Google o tym, że Państwa wiadomość jest skierowana do masowego odbiorcy. Drugie pole umożliwia automatyczne wypisanie się z Państwa mailingu.

W momencie, gdy odbiorca listu kliknie w link rezygnacji w swoim programie pocztowym, który obsługuje wypisywanie poprzez link mailto:, to automatycznie wygeneruje się nowa wiadomość e-mail z określonym tematem np. Rezygnacja.

Przyjdzie do Państwa wiadomość e-mail z tematem Rezygnacja, który powinien zostać wykryty przez AnoMail i osoba zostanie dodana na listę wypisanych czyli osób rezygnujących.

Przykładowe nagłówki wiadomości e-mail

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: <mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja>

Nagłówki dodawane są na żądanie

Nagłówki do automatycznego wypisywania obsługiwane są przez popularne programy pocztowe np. GMail, Outlook, Yahoo, Apple Mail, K-9. Natomiast przed każdym mailingiem należy je świadomie włączyć w AnoMail. Dlaczego nie jest to włączanie na stałe? 

Niektórzy administratorzy serwerów pocztowych (np. administracja publiczna itp.) gdy wykryją w wiadomościach nagłówki do automatycznego wypisywania to mogą je oznaczyć jako spam. W związku z tym z jednej strony nie chcemy aby nasz list był oznaczony jako spam a z drugiej strony chcemy działać zgodnie z dobrymi praktykami. 

My zalecamy każdorazowo dodawać powyższe nagłówki aby odbiorcy mogli się łatwo wypisać. Im łatwiej będzie można zrezygnować z Państwa mailingu tym mniej będzie zgłoszeń antyspamowych.

Działania, których należy unikać zdaniem Google:

  • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
  • Nie wysyłaj e-maili do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie.
  • Unikaj stosowania formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów.

Patrz:

Dlaczego link wypisania nie jest widoczny na koncie GMail?

Nawet jeśli wiadomość e-mail zawiera nagłówek do wypisania „list-unsubscribe” to Gmail nie wyświetli linku „Anuluj subskrypcję”, jeśli uzna, że reputacja nadawcy jest niska lub wiadomość nie ma charakteru wiadomości masowych. Oto oficjalne stanowisko Google:

"Ta funkcja działa tylko dla niektórych nadawców w tej chwili. Aktywnie zachęcamy nadawców do wspierania automatycznej rezygnacji z subskrypcji [...]. Nie będziemy udostępniać opcji rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach od spamerów gdyż nie możemy ufać, że rzeczywiście uwzględnią rezygnacje i nie będą wysłać więcej spamu. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie widoczna tylko w przypadku nadawców, co do których mamy pewność, że nie są spamerami [...]. Na początku jesteśmy dość konserwatywni w kwestii tego, którym nadawcom można zaufać; z czasem mamy nadzieję zaoferować możliwość wypisania się z większej liczby wiadomości e-mail."

Wypisywanie przez jeden klik na kontach GMail i Yahoo

Jeżeli wysyłacie Państwo dużo wiadomości (więcej niż 5 tys.) do serwerów Google,