Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail

własne nagłówki ang. Headers

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

W przypadku wysyłki poczty do serwisów Google wymagane jest dodanie dwóch nagłówków do wiadomości e-mail. W głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem Nagłówki dostępna jest funkcja, dzięki której do nagłówków wiadomości e-mail można dodać własne pola, które będą niewidoczne dla odbiorcy listu np. precedence lub list-unsubscribe a które wymagane są np. przez Google/Gmail.

Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail w programie AnoMail umożliwia wstawienia do listu dodatkowych kodów śledzących zgłoszenia antyspamowe lub kampanie mailingowe obsługiwane bezpośrednio przez Państwa system CRM lub inny system trackingowy.

Wykorzystanie nagłówków do śledzenia skuteczności mailingu w CRM

Do nagłówków wysyłanej wiadomości e-mail można dodać własny numer kampanii wygenerowany w Państwa oprogramowaniu CRM lub systemie trackingowym do mierzenia skuteczności mailingu.

Dzięki temu Państwa system CRM będzie „myśleć”, że to on wysłał ofertę a tym samym może rozpoznać wiadomość e-mail na jaką klient odpowiada a potem przypisać klienta do określonej grupy zainteresowanych danym produktem lub usługą.

Oczywiście Państwa system CRM musi odbierać pocztę samodzielnie i obsługiwać funkcję generowania nagłówków. Korzystając z funkcji nagłówków wiadomości w AnoMail będziecie Państwo mogli ustalić, że klient odpowiada np. na maila z kampanii promocyjnej nr 001 a nie np. numer 005.

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​​

Google/GMail wymagane nagłówki w mailingu

W przypadku masowych wysyłek do serwerów Google (G-Suite oraz GMail.com) wymagane jest dodanie nagłówków Precedence: bulk oraz List-Unsubscrbe. Ten pierwszy informuje Google o tym, że Państwa wiadomość jest skierowana do masowego odbiorcy. Drugie pole umożliwia automatyczne wypisanie się z Państwa mailingu.

W momencie, gdy odbiorca listu kliknie w link rezygnacji w swoim programie pocztowym, który obsługuje wypisywanie poprzez link mailto:, to automatycznie wygeneruje się nowa wiadomość e-mail z określonym tematem np. Rezygnacja.

Przyjdzie do Państwa wiadomość e-mail z tematem Rezygnacja, który powinien zostać wykryty przez AnoMail i osoba zostanie dodana na listę wypisanych czyli osób rezygnujących.

Przykładowe nagłówki wiadomości e-mail

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja

Działania, których należy unikać zdaniem Google:

  • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
  • Nie wysyłaj e-maili do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie.
  • Unikaj stosowania formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów.

Dlaczego link wypisania nie jest widoczny na koncie GMail?

Nawet jeśli wiadomość e-mail zawiera nagłówek do wypisania „list-unsubscribe” to Gmail nie wyświetli linku „Anuluj subskrypcję”, jeśli Google uzna, że reputacja nadawcy jest niska. Oto oficjalne stanowisko Google:

"Ta funkcja działa tylko dla niektórych nadawców w tej chwili. Aktywnie zachęcamy nadawców do wspierania automatycznej rezygnacji z subskrypcji [...]. Nie będziemy udostępniać opcji rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach od spamerów gdyż nie możemy ufać, że rzeczywiście uwzględnią rezygnacje i nie będą wysłać więcej spamu. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie widoczna tylko w przypadku nadawców, co do których mamy pewność, że nie są spamerami [...]. Na początku jesteśmy dość konserwatywni w kwestii tego, którym nadawcom można zaufać; z czasem mamy nadzieję zaoferować możliwość wypisania się z większej liczby wiadomości e-mail."

analiza nagłówków do segregowania wiadomości

Jeżeli wysyłacie Państwo dużo wiadomości marketingowych o różnej treści i kilku pracowników w Państwa firmie obsługuje klientów to można wstawić do nagłówków wiadomości pole np. X-List: i podać w nim numer lub nazwę przypisany do treści np. Zosia.

Następnie na Państwa serwerze poczty lub w programie pocztowym można ustawić regułę, że jeżeli w nagłówkach przychodzącej wiadomości znajduje sie X-List: Zosia to wiadomość ma być przekazana do Pani Zosi, która zajmuje się daną tematyką. Oczywiście zamiast „Zosia” można używać cyfr np. „12345” a zamiast „X-List:” dowolnego innego pola.

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

Wstawianie własnych nagłówków do listu może być wykorzystywane także w celu wykrycia osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie antyspamowe. Gdy odbiorcy będą zgłaszali Państwa wiadomości jako spam to przyjdzie do Państwa lub Państwa dostawcy poczty zanonimizowane zgłoszenie antyspamowe. W zgłoszeniu np. ze SpamCop nie widać adresu e-mail na jaki poczta została wysłana. Adres zgłaszającego spam jest automatycznie usuwany ale jest kilka sposobów aby go ustalić.

Patrz także: Dodawanie załączników do newslettera oraz personalizacja załączników w mailingu

Ustalenie zgłaszaczy spamu na podstawie nagłówków wiadomości

Jednym ze sposobów ustalania odbiorcy odpowiedzialnego za zgłoszenie Państwa wiadomości jako spam jest dodanie do nagłówków wiadomości pola personalizacji {ODBIORCA#MD5}. W takim przypadku zamiast adresu e-mail odbiorcy np. zglaszajacy@example.com pojawi się ciąg znaków: 75E41…FC07. Później na podstawie tego ciągu można przeszukać listę wysyłkową aby ustalić adres e-mail zgłaszającego i dodać go na listę zastrzeżoną. W tym celu należy kliknąć Menu Adresaci i wybrać funkcję Szukaj adresu po skrócie MD5.

Inne nagłówki, które można wstawić do wiadomości:

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja
X-Abuse: {ODBIORCA#MD5}
X-Campaign: 987654321
X-List: 12345689

Może zaciekawią Cię inne artykuły dot. mailingów