Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail

własne nagłówki ang. Headers

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

W głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem Nagłówki dostępna jest funkcja, dzięki której do nagłówków wiadomości e-mail można dodać pola, które będą niewidoczne dla odbiorcy listu np. precedence lub list-unsubscribe a które wymagane są np. przez Google/Gmail. Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail w programie AnoMail umożliwia wstawienia do listu dodatkowych kodów śledzących zgłoszenia antyspamowe lub kampanie mailingowe obsługiwane bezpośrednio przez Państwa system CRM lub inny system trackingowy.

Wykorzystanie nagłówków do śledzenia skuteczności mailingu w CRM

Do nagłówków wysyłanej wiadomości e-mail można dodać własny numer kampanii wygenerowany w Państwa oprogramowaniu CRM lub systemie trackingowym do mierzenia skuteczności mailingu. Dzięki temu Państwa system CRM będzie „myśleć”, że to on wysłał ofertę a tym samym może rozpoznać wiadomość e-mail na jaką klient odpowiada a potem przypisać klienta do określonej grupy zainteresowanych danym produktem lub usługą.

Oczywiście Państwa system CRM musi odbierać pocztę samodzielnie i obsługiwać funkcję generowania nagłówków. Korzystając z funkcji nagłówków wiadomości w AnoMail będziecie Państwo mogli ustalić, że klient odpowiada np. na maila z kampanii promocyjnej nr 001 a nie np. numer 005.

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​​

Google/GMail wymagane nagłówki w mailingu

W przypadku masowych wysyłek do serwerów Google (G-Suite oraz GMail.com) wymagane jest dodanie nagłówków Precedence: bulk oraz List-Unsubscrbe. Ten pierwszy informuje Google o tym, że Państwa wiadomość jest skierowana do masowego odbiorcy. Drugie pole umożliwia automatyczne wypisanie się z Państwa mailingu.

W momencie, gdy odbiorca listu kliknie w link rezygnacji w swoim programie pocztowym, który obsługuje wypisywanie poprzez link mailto:, to automatycznie wygeneruje się nowa wiadomość e-mail z określonym tematem np. Rezygnacja. Przyjdzie do Państwa wiadomość e-mail z tematem Rezygnacja, który powinien zostać wykryty przez AnoMail i osoba zostanie dodana na listę wypisanych czyli osób rezygnujących.

Przykładowe nagłówki wiadomości e-mail

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja

Działania, których należy unikać zdaniem Google:

  • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
  • Nie wysyłaj e-maili do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie.
  • Unikaj stosowania formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów.

analiza nagłówków do segregowania wiadomości

Jeżeli wysyłacie Państwo dużo wiadomości marketingowych o różnej treści i kilku pracowników w Państwa firmie obsługuje klientów to można wstawić do nagłówków wiadomości pole np. X-List: i podać w nim numer lub nazwę przypisany do treści np. Zosia.

Następnie na Państwa serwerze poczty lub w programie pocztowym można ustawić regułę, że jeżeli w nagłówkach przychodzącej wiadomości znajduje sie X-List: Zosia to wiadomość ma być przekazana do Pani Zosi, która zajmuje się daną tematyką. Oczywiście zamiast „Zosia” można używać cyfr np. „12345” a zamiast „X-List:” dowolnego innego pola.

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

Wstawianie własnych nagłówków do listu może być wykorzystywane także w celu wykrycia osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie antyspamowe. Gdy odbiorcy będą zgłaszali Państwa wiadomości jako spam to przyjdzie do Państwa lub Państwa dostawcy poczty zanonimizowane zgłoszenie antyspamowe, w którym nie widać adresu e-mail na jaki poczta została wysłana. Adres zgłaszającego spam jest automatycznie usuwany ale jest kilka sposobów aby go ustalić.

Ustalenie zgłaszaczy spamu na podstawie nagłówków wiadomości

Jednym ze sposobów ustalania odbiorcy odpowiedzialnego za zgłoszenie Państwa wiadomości jako spam jest dodanie do nagłówków wiadomości pola personalizacji {ODBIORCA#MD5}. W takim przypadku zamiast adresu e-mail odbiorcy np. zglaszajacy@example.com pojawi się ciąg znaków: 75E41…FC07. Później na podstawie tego ciągu można przeszukać listę wysyłkową aby ustalić adres e-mail zgłaszającego i dodać go na listę zastrzeżoną. W tym celu należy kliknąć Menu Adresaci i wybrać funkcję Szukaj adresu po skrócie MD5.

Wyszukiwanie po nagłówku maila

Inne nagłówki, które można wstawić do wiadomości:

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja
X-Abuse: {ODBIORCA#MD5}
X-Campaign: 987654321
X-List: 12345689

Może zaciekawią Cię inne artykuły dot. mailingów