Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail

własne nagłówki ang. Headers

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

W przypadku wysyłki poczty do serwisów Google wymagane jest dodanie dwóch nagłówków do wiadomości e-mail. W głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem Nagłówki dostępna jest funkcja, dzięki której do nagłówków wiadomości e-mail można dodać własne pola, które będą niewidoczne dla odbiorcy listu np. precedence lub list-unsubscribe a które wymagane są np. przez Google/Gmail.

Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail w programie AnoMail umożliwia wstawienia do listu dodatkowych kodów śledzących zgłoszenia antyspamowe lub kampanie mailingowe obsługiwane bezpośrednio przez Państwa system CRM lub inny system trackingowy. Na poniższym rysunku oznaczono przycisk „Nagłówki” do dodawania własnych nagłówków do wiadomości e-mail.

Dodawanie nagłówków do wiadomości

Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail

Wykorzystanie nagłówków do śledzenia skuteczności mailingu w CRM

Do nagłówków wysyłanej wiadomości e-mail można dodać własny numer kampanii wygenerowany w Państwa oprogramowaniu CRM lub systemie trackingowym do mierzenia skuteczności mailingu.

Dzięki temu Państwa system CRM będzie „myśleć”, że to on wysłał ofertę a tym samym może rozpoznać wiadomość e-mail na jaką klient odpowiada a potem przypisać klienta do określonej grupy zainteresowanych danym produktem lub usługą.

Oczywiście Państwa system CRM musi odbierać pocztę samodzielnie i obsługiwać funkcję generowania nagłówków. Korzystając z funkcji nagłówków wiadomości w AnoMail będziecie Państwo mogli ustalić, że klient odpowiada np. na maila z kampanii promocyjnej nr 001 a nie np. numer 005.

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​​

Google/GMail wymagane nagłówki w mailingu

W przypadku masowych wysyłek do serwerów Google (G-Suite oraz GMail.com) wymagane jest dodanie nagłówków Precedence: bulk oraz List-Unsubscrbe. Ten pierwszy informuje Google o tym, że Państwa wiadomość jest skierowana do masowego odbiorcy. Drugie pole umożliwia automatyczne wypisanie się z Państwa mailingu.

W momencie, gdy odbiorca listu kliknie w link rezygnacji w swoim programie pocztowym, który obsługuje wypisywanie poprzez link mailto:, to automatycznie wygeneruje się nowa wiadomość e-mail z określonym tematem np. Rezygnacja.

Przyjdzie do Państwa wiadomość e-mail z tematem Rezygnacja, który powinien zostać wykryty przez AnoMail i osoba zostanie dodana na listę wypisanych czyli osób rezygnujących.

Przykładowe nagłówki wiadomości e-mail

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja

Nagłówki dodawane są na żądanie

Nagłówki do automatycznego wypisywania obsługiwane są przez popularne programy pocztowe np. GMail, Outlook, Yahoo, Apple Mail, K-9. Natomiast przed każdym mailingiem należy je świadomie włączyć w AnoMail. Dlaczego nie jest to włączanie na stałe? 

Niektórzy administratorzy serwerów pocztowych (np. administracja publiczna itp.) gdy wykryją w wiadomościach nagłówki do automatycznego wypisywania to mogą je oznaczyć jako spam. W związku z tym z jednej strony nie chcemy aby nasz list był oznaczony jako spam a z drugiej strony chcemy działać zgodnie z dobrymi praktykami. 

My zalecamy każdorazowo dodawać powyższe nagłówki aby odbiorcy mogli się łatwo wypisać. Im łatwiej będzie można zrezygnować z Państwa mailingu tym mniej będzie zgłoszeń antyspamowych.

Działania, których należy unikać zdaniem Google:

  • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
  • Nie wysyłaj e-maili do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie.
  • Unikaj stosowania formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów.

Patrz:

Dlaczego link wypisania nie jest widoczny na koncie GMail?

Nawet jeśli wiadomość e-mail zawiera nagłówek do wypisania „list-unsubscribe” to Gmail nie wyświetli linku „Anuluj subskrypcję”, jeśli Google uzna, że reputacja nadawcy jest niska. Oto oficjalne stanowisko Google:

"Ta funkcja działa tylko dla niektórych nadawców w tej chwili. Aktywnie zachęcamy nadawców do wspierania automatycznej rezygnacji z subskrypcji [...]. Nie będziemy udostępniać opcji rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach od spamerów gdyż nie możemy ufać, że rzeczywiście uwzględnią rezygnacje i nie będą wysłać więcej spamu. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie widoczna tylko w przypadku nadawców, co do których mamy pewność, że nie są spamerami [...]. Na początku jesteśmy dość konserwatywni w kwestii tego, którym nadawcom można zaufać; z czasem mamy nadzieję zaoferować możliwość wypisania się z większej liczby wiadomości e-mail."

Wysyłaj kopie wiadomości w polu DW/UDW

Najnowsza wersja programu AnoMail oferuje obsługę wysyłania kopii wiadomości do kilku odbiorców z użyciem pól DW (Do Wiadomości) oraz UDW (Ukrycie Do Wiadomości). Funkcjonalność tę wykorzystuje się na przykład gdy adresat poda dwa adresy lub gdy odbiorca listu ma widzieć, że poczta wysłana została także na drugi adres.

Ukrytą kopie można także wykorzystać na potrzeby archiwizacji wysłanej poczty. Ukryta kopia listu może być przekazana na Państwa „tajne” konto pocztowe np. archiwum lub konto pocztowe obsługiwane przez system CRM (obsługa klientów) lub ITS (biletowy).

analiza nagłówków do segregowania wiadomości

Jeżeli wysyłacie Państwo dużo wiadomości marketingowych o różnej treści i kilku pracowników w Państwa firmie obsługuje klientów to można wstawić do nagłówków wiadomości pole np. X-List: i podać w nim numer lub nazwę przypisany do treści np. Zosia.

Następnie na Państwa serwerze poczty lub w programie pocztowym można ustawić regułę, że jeżeli w nagłówkach przychodzącej wiadomości znajduje sie X-List: Zosia to wiadomość ma być przekazana do Pani Zosi, która zajmuje się daną tematyką. Oczywiście zamiast „Zosia” można używać cyfr np. „12345” a zamiast „X-List:” dowolnego innego pola.

Dodawanie nagłówków wiadomości e-mail​

Wstawianie własnych nagłówków do listu może być wykorzystywane także w celu wykrycia osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie antyspamowe. Gdy odbiorcy będą zgłaszali Państwa wiadomości jako spam to przyjdzie do Państwa lub Państwa dostawcy poczty zanonimizowane zgłoszenie antyspamowe. W zgłoszeniu np. ze SpamCop nie widać adresu e-mail na jaki poczta została wysłana. Adres zgłaszającego spam jest automatycznie usuwany ale jest kilka sposobów aby go ustalić.

Patrz także: Dodawanie załączników do newslettera oraz personalizacja załączników w mailingu

Ustalenie zgłaszaczy spamu na podstawie nagłówków wiadomości

Jednym ze sposobów ustalania odbiorcy odpowiedzialnego za zgłoszenie Państwa wiadomości jako spam jest dodanie do nagłówków wiadomości pola personalizacji {ODBIORCA#MD5}. W takim przypadku zamiast adresu e-mail odbiorcy np. zglaszajacy@example.com pojawi się ciąg znaków: 75E41…FC07. Później na podstawie tego ciągu można przeszukać listę wysyłkową aby ustalić adres e-mail zgłaszającego i dodać go na listę zastrzeżoną. W tym celu należy kliknąć Menu Adresaci i wybrać funkcję Szukaj adresu po skrócie MD5.

Inne nagłówki, które można wstawić do wiadomości:

Precedence: bulk
List-Unsubscribe: <mailto:rezygnacje@example.com?subject=Rezygnacja>
List-Unsubscribe=One-Click
X-Abuse: {ODBIORCA#MD5}
X-Campaign: 987654321
X-List: 12345689

Return path czyli ścieżka zwrotna

W AnoMail jest specjalna funkcja do przekierowania odbić czyli zwrotów z niedostarczonej poczty. Nie należy jednak poprzez funkcję nagłówków dodawać ukrytego nagłówka tzw. Return path gdyż zapewne zostanie pominięty przez Państwa serwer. 

Return-path czasami nazywany z ang. „envelope sender” lub „reverse path” to specjalny nagłówek, który informuje serwery pocztowe, gdzie powinny zostać wysłane powiadomienia o niedostarczeniu wiadomości. Zwykle jest to powiązane z skrzynką pocztową, która zbiera odrzucone e-maile. Dzięki temu nadawca może wskazać specjalny adres np. bounces@firma.pl na który będą przychodziły odbicia.

Najnowsza wersja AnoMail obsługuje funkcję „odbić (ang. Bounces)”, którą można włączyć w głównym oknie programu naciskając przycisk „Odbicia„. Następnie podać adres e-mail na jaki mają przychodzić zwroty z niedostarczonej poczty. Ze względów antyspamowych adres ten powinien być w tej samej domenie co domena wysyłkowa.

Return path - ścieżka zwrotna
Włącz Return-path czyli specjalny nagłówek do obsługi odbić z niedostarczonej poczty

Może zaciekawią Cię inne artykuły dot. mailingów