Rezygnacja z mailingu, automatyczne wypisywanie

z newslettera w programie AnoMail

Rezygnacja z mailingu w programie AnoMail

Program AnoMail umożliwia rezygnacje z newslettera poprzez e-mail z określonym tematem np. Rezygnacja, poprzez kliknięcie w link do strony internetowej lub autorski moduł subskrypcji online. W tym drugim przypadku należy na Państwa stronie internetowej umieścić skrypt PHP, który będzie przyjmował rezygnacje i wyświetlał komunikat wypisania z mailingu. Rezygnacja z mailingu powinna być dostępna w stopce każde wysłanej przez Państwa wiadomości.

Rezygnacja z mailingu jest ważnym elementem każdej wysyłki

Rezygnacje z otrzymywania wiadomości e-mail poprzez kliknięcie w link to podstawowy czynnik decydujący o zmniejszeniu ilości zgłoszeń antyspamowych od osób, które nie są zainteresowane Państwa korespondencją e-mail. Link wypisania można wstawić w oknie edytora listu programu AnoMail naciskając przycisk Wypis/Zapis.

Ułatw rezygnację z mailingu i umieść link wypisania w stopce listu

Rezygnacja z mailingu jest bardzo ważną kwestią i nie należy o niej zapominać. Im łatwiej jest się wypisać z newslettera tym rzadziej ludzie klikają funkcję „Oznacz jako spam”. Dlatego podczas wysyłania masowych e-mailingów nie można zapomnieć o natychmiastowym wstrzymaniu wysyłek do osób, które poinformowały Państwa o tym, że nie życzą sobie dalszych mailingów.

Osoby, które rezygnują można dodać na listę zastrzeżoną i AnoMail już nigdy do nich nie wyśle żadnej korespondencji nawet jeżeli adres klienta znajdzie się na liście wysyłkowej. Dzieje się tak dlatego, że lista zastrzeżona ma pierwszeństwo w stosunku do list wysyłkowych. Gdy ponownie ktoś będzie chciał otrzymywać Państwa newsletter to będzie go trzeba usunąć z listy zastrzeżonej.

Sposoby rezygnacji z mailingu w AnoMail

Program AnoMail oferuje automatyczne wypisywanie się tzn. odbiorca otrzymuje wiadomość z linkiem rezygnacji i po jego kliknięciu trafia na listę wypisanych i potem podejmujecie Państwo decyzję co z danym adresem zrobić np. dodać na listę zastrzeżonych. Rezygnacja z mailingu powinna być dostępna w każdej wysyłce, którą Państwo realizujecie.

W trakcie wypisywania internauta może przekazać Państwu powód dlaczego wypisuje się itd. Wypisanie może nastąpić z jednej listy (wypisanie) z wielu list (rezygnacja) oraz może nastąpić zastrzeżenie adresu e-mail aby nic nie wysyłać do klienta w przyszłości.

Rezygnacje z mailingu AnoMail
Trzy metody wypisania z listy mailingowej

Istnieją trzy metody automatycznego wypisywania:

  • Wypisywanie poprzez wiadomość e-mail (program pocztowy) z określonym tematem np. Rezygnacja lub Unsubscribe.
  • Wypisywanie poprzez stronę internetową (przeglądarkę internetową, skrypt PHP).
  • Rezygnacja/wypisanie/zastrzeganie przez autorski moduł online do automatyzacji procesu rezygnacji, zastrzegania oraz zapisów i pozyskiwania zgód marketingowych.
Sposoby na rezygnację z mailingu
Automatyzacja wypisywania się z newslettera

Rezygnacja z mailingu poprzez e-mail

Rezygnacja z mailingu poprzez odesłanie listu z określonym tematem jest najprostszym sposobem na obsługę wypisania z listy mailingowej. Nie wymaga instalacji na Państwa stronie internetowej żadnych dodatkowych skryptów itp. Ten mechanizm wypisywania z mailingu jest dostępny w każdej wersji programu AnoMail.

Wypisywania przez pusty mail z określonym tematem

Wypisanie przez wiadomość z określonym tematem działa w ten sposób, że wstawiacie link rezygnacji do wiadomości i odbiorca klika w niego. Otwiera się jego domyślny program pocztowy z wiadomością zaadresowaną do Państwa i określonym tematem np. Rezygnacja. Link rezygnacji wstawia się w oknie edycji listu klikając przycisk Wypis/Zapis i wybierając funkcję Poprzez wiadomość e-mail…

Dodatkowo można nacisnąć przycisk „Kto kliknął” i wtedy w wiadomości zwrotnej w temacie listu będziecie Państwo widzieli na jaki adres wysłaliście pocztę. Często zdarza się, że wysyłacie pocztę na adres X a ktoś odpowiada Wam, że nie chce otrzymywać wiadomości z adresu Y. Dzięki wstawieniu do tematu pola personalizacji {ODBIORCA#ADRES} będzie widać dokładnie na jaki adres poczta została wysłana.

Skonfiguruj lokalny moduł subskrypcji do obsługi zwrotów i rezygnacji

Aby AnoMail automatycznie wykrywał rezygnacje z mailingu należy skonfigurować wcześniej Lokalny moduł subskrypcji (zielona ikona na Pulpicie Windows), który będzie odpowiedzialny na „wyłapywanie” rezygnacji oraz niedostarczonej korespondencji.

W tym celu klikamy na pulpicie Windows ikonę AnoMail subskrypcja i przechodzimy do Ustawień programu. W ustawieniach włączamy aby program uruchamiał się razem z Windows oraz Sprawdzał pocztę co np. 15 min. Przy okazji włączamy automatyczną obsługę zwrotów z niedostarczonej poczty (tzw. odbicia czyli zwrotki).

Ustawienia modulu subskrypcji lokalnej

Pozostaw kopie wiadomości e-mail na serwerze

Przed przystąpieniem do konfiguracji AnoMail przejdź do swojego programu pocztowego i w ustawieniach konta e-mail włącz funkcję Pozostaw kopię wiadomości na serwerze i usuń dopiero np. po 5 dniach. Chodzi o to, aby AnoMail miał dostęp do wiadomości przychodzących na konto pocztowe (pop3), z którego korzystacie Państwo na co dzień w swoim programie np. Outlook.

W dalszej kolejności należy kliknąć ikonę Konto i skonfigurować program do odbierania i wysyłania poczty oraz tematy na jakie ma program reagować. Na poniższym rysunku pokazano przykładowe tematy. Jeżeli AnoMail w temacie listu wykryje słowo „Rezygnacja” to dzięki temu wie, że odbiorca korespondencji nie chce otrzymywać dalszych wiadomości.

Wypisywanie z newslettera poprzez skrypt PHP

Drugi sposób na automatyczną obsługę rezygnacji z mailingu to umieszczenie skryptu PHP, który będzie przyjmował od AnoMail adresy e-mail odbiorców, którzy rezygnują. Aby ta funkcjonalność zadziałała to na Państwa serwerze (stronie internetowej) musi być umieszczony skrypt PHP. Przykładowy skrypt do wypisywania znajdziecie Państwo na swoim koncie po zalogowaniu w serwisie AnoMail.pl.

Jak wstawić automatyczny link rezygnacji?

Z punktu widzenia AnoMail należy przejść do okna edycji listu i nacisnąć przycisk Wypis/Zapis -> Poprzez link do witryny… Zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać adres pod jakim znajduje się skrypt. AnoMail poprzez pole personalizacji {ODBIORCA#ADRES} przekazuje do niego adres e-mail osoby, która kliknęła w link rezygnacji.

Skrypt przyjmuje adres przekazany przez AnoMail a następnie wysyła do Państwa wiadomość e-mail z informacją, że ktoś wypisuje się. Można taką osobę dodać na listę zastrzeżoną aby nic do niej nie wysyłać w przyszłości. Oczywiście tak jak w przypadku wypisywania poprzez wiadomość e-mail z określonym tematem, można cały proces zautomatyzować.

Rezygnacja z mailingu poprzez skrypt PHP

Rezygnacje poprzez autorski moduł subskrypcji online

Moduł subskrypcji online umożliwia „połączenie” Państwa strony internetowej z programem AnoMail. Oznacza to, że adresy e-mail osób zapisujących się lub wypisujących z newslettera zostaną automatycznie dodane lub usunięte z grup wysyłkowych w programie AnoMail. To jest rozwiązanie dodatkowo płatne i przeznaczone dla wymagających użytkowników, którym zależy na bezobsługowym zarządzaniu kilkoma grupami wysyłkowymi.

W treści listu wstawia się link wypisania, rezygnacji lub zastrzegania, dzięki któremu czytelnicy Państwa biuletynu mogą odpowiednio wypisać się tylko z konkretnej grupy, zrezygnować ze wszystkich wysyłek lub zastrzec swój adres aby nic od Państwa nie otrzymywać w przyszłości.

moduł subskrypcji do automatyzacji pozyskiwania zgód i obsługi rezygnacji

Internetowy moduł online umożliwia obsługę wielu grup tematycznych do których odbiorca może zapisać się poprzez stronę internetową lub bezpośrednio z linka przesłanego w wiadomości e-mail. Moduł instalowany jest odpłatnie na Państwa serwerze i umożliwia automatyczną obsługę zapisów, rezygnacji, przepisywania z grup oraz zastrzegania adresów w przypadku wysyłki zapytań. Nie wymusza konieczności potwierdzania adresu e-mail od Państwa stałych klientów. Ponadto obsługuje klauzule marketingowe, które mogą być wyświetlane klientowi przed zapisem.

Moduł oferuje trzy poziomy rezygnacji:

  • Wypisanie – dajemy internaucie możliwość wypisania się tylko z konkretnej grupy,
  • Rezygnacja – czytelnik newslettera wypisuje się ze wszystkich grup, do których został wcześniej zapisany,
  • Zastrzeżenie -pozwala oprócz wypisania ze wszystkich grup zastrzec adres e-mail aby w przyszłości odbiorca nie otrzymywał od Państwa żadnych wiadomości.

Istnieje także możliwość automatycznej Zmiany statusu subskrypcji czyli internauta może samodzielnie wypisać się z jednej grupy i zapisać do innej bez Państwa ingerencji. Wszystko poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopce Państwa wiadomości.

Wykorzystanie modułu subskrypcji do pozyskiwania zgód marketingowych

W razie konieczności moduł subskrypcji można wykorzystać także do wysyłania zapytań. Odbiorca poczty klika w link umieszczony w wiadomości i zostaje zapisany do określonej grupy np. Ubezpieczenia mieszkania zakładając, że wysyłacie Państwo np. zapytanie o możliwość przesłania oferty dot. ubezpieczeń.

Dzięki temu klienci sami wybierają tematykę, która ich interesuje przez co zwiększa się skuteczność mailingu (zapytanie o ofertę) z promila nawet do kilku procent przy dobrze dobranej grupie docelowej.

blokada/zastrzeganie wysyłek do osób, które zrezygnowały

W momencie, gdy osoba rezygnuje z Państwa newsletterów to powinno się ją dodać na listę zastrzeżoną aby w przyszłości przez pomyłkę nic do niej nie wysłać. W systemie AnoMail widzicie Państwo kto rezygnuje i to Wy podejmujecie  decyzje czy zablokować taką osobę czy jednak skontaktować się z nią i zapytać o przyczynę rezygnacji.

W przypadku, gdy odbiorcy wypisują się poprzez wysłanie do Państwa wiadomości e-mail z określonym tematem np. Rezygnacje to w module wysyłkowym programu AnoMail należy kliknąć przycisk Subskrypcja a następnie wybrać funkcję Podgląd listy subskrybentów. Komputer pokaże Państwu kto chce się wypisać z Państwa listy mailingowej. Aby zablokować w przyszłości wysyłki do takich osób należy nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać funkcję Dodaj adresy z rezygnacji na listę zastrzeżona.

Sprawdź co ludzie piszą w momencie wyrażenia chęci rezygnacji?

Warto także zerknąć do komentarzy z rezygnacji, które dostępne są pod przyciskiem Odbiorcy -> Pokaż komentarze do zgód i rezygnacji. Dzięki temu zobaczycie Państwo co ludzie wpisują, gdy rezygnują z mailingu np. pracownik nie pracuje jego obowiązki przejął ktoś inny… Można również zablokować wysyłkę na dodatkowe adresy e-mail wpisane w komentarzach. W tym celu w głównym oknie programu należy kliknąć przycisk Subskrypcja i potem wybrać Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych.

Dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną

W przypadku, gdy czytelnicy newslettera wypisują się przy pomocy modułu online zainstalowanego na Państwa stronie internetowej w programie AnoMail należy przejść do menu Subskrypcja w module wysyłkowym AnoMail i wybrać Uruchom moduł subskrypcji online. Następnie nacisnąć przycisk Zastrzeżone i dodać adresy na listę zastrzeżoną tzn. zatwierdzić, że rzeczywiście należy zablokować wysyłkę do tych osób.