Preheader dopełnienie tematu maila

Preheader czyli dopełnienie tematu w wiadomościach e-mail

AnoMail obsługuje tzw. preheader czyli dopełnienie tematu. Preheader to krótka linijka tekstu umieszczona na początku wiadomości e-mail, która ma za zadanie zachęcić odbiorców do otwarcia wiadomości poprzez dodatkowe informacje lub wzmocnienie przekazu zawartego w temacie. Jest to często niewielki fragment treści, który uzupełnia temat wiadomości, zwiększając jej atrakcyjność i skuteczność.