Ochrona przed trafieniem do spamu

Pokazuje co poprawić w wiadomości

Jak nie trafić do spamu?

W systemie AnoMail ochrona przed trafieniem do spamu oznacza, że program posiada mechanizmy, dzięki którym można przygotować wiadomość, która nie będzie miała znamion spamu. Zanim masowa korespondencja zostanie wysłana należy sprawdzić czy nie zawiera znamion spamu. Można użyć do tego przycisku Antyspam widocznego w głównym oknie programu.

Pod przyciskiem Antyspam dostępne są następujące funkcje:

 • Kontrola antyspamowa treści listu – pokazuje czy list nie ma znamion spamu. Za każdy błąd program daje punkty i gdy punktów nazbiera się określona ilość to informuje w procentach jakie jest prawdopodobieństwo, że list trafi do spamu.
 • Test antyspamowy Google – wykonuje rzeczywisty test antyspamowy i pokazuje czy wiadomość będzie traktowana jako spam u odbiorców korzystających z filtrów antyspamowych firmy Google np. GMail lub G-Suite.
 • Test antyspamowy Microsoft – wykonuje rzeczywisty test antyspamowy i pokazuje czy wiadomość będzie traktowana jako spam u odbiorców korzystających z filtrów antyspamowych firmy Microsoft np. Outlook.com lub Outlook 365.
 • Tester antyspamowy online – wykonuje rzeczywisty test antyspamowy w serwisie MailChecker (nowe wersje AnoMail) lub Mail-Tester (starsze wersje AnoMail) i pokazuje jak popularny filtr antyspamowy SpamAssassin potraktuje Państwa wysyłkę. Przy okazji pokaże co poprawić aby zwiększyć dostarczalność poczty.
 • Sprawdź reputację nadawcy i serwera – sprawdza online na polskich listach spamerów czy nie ma zgłoszeń antyspamowych dot. Państwa adresu e-mail, domeny lub serwera wysyłkowego.

Kontrola antyspamowa treści listu

Ochrona przed trafieniem do spamu to ważna funkcja naszego programu mailingowego. Kontrola antyspamowa treści listu działa na podobnej zasadzie jak popularny filtr antyspamowy SpamAssassin (działający na serwerach), który nadaje punkty za każdy błąd znaleziony w wiadomości i ostrzega, gdy wiadomość może zostać potraktowana u odbiorcy jako spam.

Ten analizator sprawdza dane nadawcy, treść listu (osobno format graficzny i format tekstowy) oraz temat i szuka w nich niepożądanych elementów, które punktowane są przez filtry antyspamowe. Ten analizator stanowi pierwszy krok w celu wyeliminowania błędów przez które zmniejsza się dostarczalność wiadomości e-mail.

Patrz: Ochrona antyspamowa w programie AnoMail

Analizator antyspamowy treści listu
Zawsze sprawdzaj czy list nie ma znamion spamu

Na co zwraca uwagę filtra antyspamowy?

Filtr antyspamowy zwraca uwagę na wiele różnych czynników a nie tylko treść wiadomości. Oto kilka kryteriów, które bierze pod uwagę:

 • Nagłówki wiadomości: czyli ang. Headres, tj. analizuje nagłówki wiadomości, takie jak adres nadawcy, odbiorcy, temat i daty. Sprawdza także czy dodano nagłówek do automatycznego wypisania z newslettera.
 • Treść wiadomości: sprawdza słowa kluczowe, ilości powtórzeń słów kluczowych, obecności linków, obrazów, załączników i innych elementów np. wielkość liter i kolor. Dlatego staraj się przygotować treść, która nie zawiera zwrotów typowych dla spamu.
 • Adresy IP i domeny: filtruje po adresach IP i domenach nadawców. Dlatego zawsze rozgrzej adres IP nowego serwera wysyłkowego
 • Uwierzytelnienie nadawcy: sprawdza tożsamość nadawcy na podstawie zabezpieczeń DKIM, SPF, DMARC i BIMI.
 • Historia nadawcy: ocenia historię nadawcy, w tym jakości listów, które wcześniej wysłał, oraz jakie było zaangażowanie odbiorców tzn. czy klikali w linki lub odpowiadali na wiadomości.
 • Wcześniejsze zgłoszenia antyspamowe: zgłoszenia użytkowników, którzy oznaczyli daną wiadomość jako spam.

Filtr antyspamowy korzysta z różnych algorytmów i technologii, aby ocenić, czy dana wiadomość jest spamem, czy też zwykłą wiadomością. Ostateczna decyzja zależy od konfiguracji danego filtra antyspamowego oraz od przyjętych przez dostawcę poczty (ESP) zasad przetwarzania masowych wiadomości e-mail.

Tester antyspamowy online w AnoMail
Zawsze przed finałową wysyłką wykonaj test antyspamowy online

Sprawdzaj wiadomość pod kątem znamion spamu zanim wyślesz ją w świat

Jeżeli wiadomość przekroczy określoną ilość punktów zazwyczaj 5 to filtr antyspamowy odbiorcy uznaje wiadomość jako spam. Nasz moduł na podobnej zasadzie analizuje Państwa wiadomość i w zależności od tego jaką czułość filtra ustawili Państwo w ustawieniach programu (zakładka Ochrona przed spamem) podchodzi do analizy restrykcyjnie lub łagodnie.

Aby sprawdzić ocenę należy kliknąć przycisk Antyspam i wybrać funkcję Kontrola antyspamowa treści listu. Program pokaże komunikat podobny do tego, który widać poniżej. Aby sprawdzić co dokładnie powoduje taką kwalifikację można wykonać test antyspamowy online lub przejść do edytora wiadomości i ta użyć funkcji Sprawdź aby zobaczyć w treści listu nie ma „spamerskich zwrotów”.

Reguły antyspamowe wbudowane w AnoMail

Reguły kontroli antyspamowej wbudowane w AnoMail aktualizują się automatycznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego a tym samym mają Państwo zawsze dostęp do aktualnych filtrów antyspamowych. Kontrola antyspamowa dostępna pod przyciskiem Antyspam może być wielokrotnie używana i nie ma to żadnego wpływu na wynik testu.

Użyj funkcji do ochrony przed trafieniem do spamu przy wysyłce zapytań i ofert

W przypadku wysyłki zapytań ofertowych (tzw. mail akwizycyjny) zalecamy na początek ustawienie czułości filtra na poziomie 80% lub 90% (tryb restrykcyjny). W tym trybie moduł bardzo ostro podchodzi do analizy elementów listu.

Tym samym działa bardziej restrykcyjnie niż niektóre filtry antyspamowe. Dzięki temu jeżeli Państwa list przejdzie pozytywnie kontrolę antyspamową w AnoMail to prawdopodobieństwo trafienia Państwa listu do spamu jest znikome.

Patrz koniecznie: Dlaczego moje wiadomości nie docierają do odbiorców?

AnoMail i Ochrona przed trafieniem do spamu

Pamiętaj, że Twoja oferta może być rewelacyjna a list wyglądać ślicznie z tym, że jak wpadnie do spamu to nikt nie dowie się co mu chcesz zaoferować. AnoMail pozwoli Ci sprawdzić czy Twój list nie zawiera znamion spamu i poinformuje czy można wysyłać go w świat.

Dodatkowo program AnoMail oferuje możliwość sprawdzenia czy Państwa adres email lub IP bądź też domena nie znajduje się na czarnej liście tzw. RBL (Realtime Blocking List). Czarna lista zawiera adresy IP komputerów, z których wysyłany jest spam. Gdy serwer znajdzie się na takiej liście to wiadomości mogą nie docierać do odbiorców.

Zobacz: Jak usuwać adresy e-mail z tzw. zwrotek?

Sprawdzaj czy po wysyłce nie ma zgłoszeń antyspamowych

Po zakończonej kampanii mailingowej (najlepiej po 24h) możecie Państwo sprawdzić, czy Wasz adres nie trafił przez przypadek (czyt. został zgłoszony przez odbiorcę) na czarną listę. W tym celu przechodzimy do Menu Raporty i wybieramy funkcję Antyspamowy w Anti-Abuse. Przynajmniej raz w miesiącu należy tam zaglądać zwłaszcza jeżeli prowadzicie Państwo kilka akcji mailingowych w ciągu tego okresu.

Od czego zacząć masowe wysyłki?

Korzystając z okazji zapoznaj się już teraz z naszym poradnikiem
PORADNIK

Skorzystaj z testera przed wysyłką

Program AnoMail (każda opcja licencji) został zintegrowany z testerem antyspamowym MailChecker, co umożliwia przeprowadzenie wstępnej oceny tego, jak filtry antyspamowe mogą reagować na wysyłane przez Państwa wiadomości e-mail. 

Dzięki temu użytkownicy mogą przetestować swoją wiadomość e-mail przed wysłaniem masowej korespondencji do odbiorców, aby zapewnić, że ich wiadomości nie zostaną uznane za spam przez systemy antyspamowe. Integracja AnoMail z MailChecker pozwala na obiektywną ocenę wiadomości pod kątem ewentualnego odrzucenia przez filtry antyspamowe, co jest istotne dla efektywnej komunikacji e-mailowej.

Po zmianach polityk antyspamowych Google oraz Yahoo, które miały miejsce 1 lutego 2024 r., wynik niższy niż 95% w mniejszym lub większym stopniu oznacza problemy z dostarczalnością poczty. Wystarczy zastosować się do zaleceń jakie zaproponuje tester antyspamowy, aby poczta wysyłana z AnoMail osiągnęła wynik 100%.

Ocena wiadomości e-mail przed wysyłką
Wykonaj ocenę antyspamową swojej wiadomości w MailChecker.net

Lista RBL - Odbiorcy blokujący przyjęcie Twojej poczty

AnoMail po zakończonej akcji mailingowej potrafi z korespondencji zwrotnej pobrać adresy e-mail osób, które blokują przyjęcie przesyłki od Państwa. Innymi słowy jesteście na czarnej liście RBL spamerów lub Państwa domena jest zablokowana lokalnie u danego odbiorcy. To jest unikalna funkcja, której nie znajdziecie Państwo w innych systemach mailingowych typu desktop.

Nie wysyłaj ponownie do osób które odrzucają przyjęcie Twoich wiadomości

Aby sprawdzić kto Państwa blokuje należy nacisnąć ikonę Odbiorcy i wybrać funkcję Adresy z niedostarczonej poczty. W oknie, które wyświetli się należy przejść do zakładki Blokady antyspamowe RBL. Wcześniej należy w Lokalnym module subskrypcji włączyć obsługę niedostarczonej korespondencji (patrz zielona ikona na pulpicie Windows).

W celu usunięcia z listy wysyłkowej odbiorców traktujących Państwa wiadomości e-mail jako spam należy kliknąć przycisk Sprawdź listę i wybrać Na podstawie filtra antyspamowego. Wspomniany przycisk znajduje się w głównym oknie programu.

Przypominamy, że kolejna wysyłka mailingu do osób, które odrzucają przyjęcie Waszej poczty nie jest dobrym pomysłem. Filtry antyspamowe „widzą” że pomimo wcześniejszego odrzucenia poczty nadal próbujecie coś dostarczyć na ten sam adres i przez to spada reputacja Państwa serwera wysyłkowego.

Patrz: Co to są odbicia z niedostarczonej poczty e-mail

Zapoznaj się z innymi tematami: