Autoresponder do wysyłania ofert

potwierdzenie rezygnacji z mailingu

Automatyzacja w mailingu

W lokalny moduł subskrypcji programu AnoMail (zielona ikona) wbudowano prosty autoresponder, który pozwala wysyłać w Państwa imieniu listy powitalne do osób, które wyraziły chęć na otrzymywanie informacji handlowych lub wiadomości pożegnalne do osób, które rezygnują. W związku z tym można wykorzystać autoresponder do wysyłania ofert tylko do tych osób, które wyrażą na to zgodę i klikną w link umieszczony w wiadomości.

A może użyć autorespondera do wysyłania oferty z załącznikiem?

Nie ma najmniejszego problemu aby autoresponder wbudowany w lokalny moduł subskrypcji (zielona ikona na Pulpicie) tak skonfigurować żeby od razu wysyłał ofertę lub wiadomość z załącznikiem. Do załącznika możecie Państwo wstawić np. klauzulę informacyjną RODO lub katalog z ofertą. Oczywiście wysyłka nastąpi automatycznie tylko do tych osób, które klikną w link i wyrażą zgodę na dalszą komunikację.

Automatyczne wiadomości e-mail

Odtwórz film na temat Autoresponder z AnoMail

Nie wymaga żadnej instalacji skryptów na Państwa stronie internetowej

Działa to w ten sposób, że wysyłacie wiadomość z zapytaniem o możliwość przesłania oferty. W wiadomości e-mail wstawiacie link na „Tak” oraz link na „Nie„. W momencie, gdy odbiorca kliknie w link zgody, przychodzi do Państwa nowa wiadomość z określonym tematem. Lokalny moduł subskrypcji rozpoznaje temat i wysyła Państwa ofertę lub uprzednio ustaloną treść listu.

Patrz: Program do wysyłania ofert handlowych

Autoresponder do wysyłania ofert
Wiadomość z autorespondera może mieć formę graficzną
Automatyzacja wysylania ofert w AnoMail
Autoresponder rozpoznaje maile po temacie listu

Autoresponder do wysyłania ofert udaje Państwa pracownika

Autoresponder do wysyłania ofert może być skonfigurowany tak, że odbiorca listu będzie myślał, że konkretny człowiek wysyła mu ofertę lub klauzulę informacyjną dotyczącą RODO. Autoresponder może od razu wysłać graficzną ofertę w załączniku do odbiorcy, który wcześniej kliknął w link wyrażając zgodę na dalszy kontakt z Państwa strony.

Treść wiadomości autorespondera może zawierać elementy graficzne (obrazki), które od razu wyświetlą się u odbiorcy, może posiadać odnośniki do Państwa strony internetowej i oczywiście załącznik.

Podpisz elektronicznie każdą wiadomość e-mail wysłaną z autorespondera

Każda wiadomość e-mail wysłana z autorespondera powitalnego lub pożegnalnego może być podpisana cyfrowo Państwa elektronicznym podpisem przez co wzrasta wiarygodność Państwa wysyłek. Odbiorca widząc, że wiadomość jest opatrzona cyfrowym podpisem nie będzie obawiał się otworzyć załącznik dołączony do listu.

Autoresponder do e-mail marketingu

Aby autoresponder mógł wysyłać automatyczne wiadomości komputer, na którym został zainstalowany musi być włączony. W praktyce można ustawić aby autoresponder, który wbudowany jest w lokalny moduł subskrypcji uruchamiał się automatycznie w momencie, gdy włączycie Państwo komputer przychodząc np. do pracy.

Autoresponder z AnoMail co określony czas (ustawiany przez Państwa) loguje się na podane konto pocztowe i szuka wiadomości z określonym tematem np. Zgoda lub Rezygnacja. W momencie, gdy wykryje wiadomość z określonym tematem wysyła wcześniej zaprogramowaną przez Państwa wiadomość.

Odbiorca listu jest przekonany, że wiadomość została wysłana przez człowieka, dzięki temu można obsłużyć dużą ilość wiadomości bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.

Automatyzacja mailingu w komunikacji z klientami

Autoresponder powitalny najczęściej używany jest do wysłania klauzuli informacyjnej (RODO) lub podziękowania, że ktoś wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Nie stoi nic na przeszkodzie aby na powitanie automatycznie wysłać odbiorcy ofertę w treści maila lub załączniku.

Autoresponder pożegnalny używany jest do wysłania automatycznej wiadomości w momencie, gdy program wykryje chęć rezygnacji z mailingu od określonego odbiorcy. W autoresponderze pożegnalnym można zapytać klienta dlaczego rezygnuje, przesłać mu dodatkowy kupon rabatowy w załączniku lub poprosić np. o wypełnienie ankiety itp.

Automatyzacja zapytań poprzez e-mail

Przygotuj zapytanie

Stwórz wiadomość e-mail z zapytaniem o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych

Wstaw link zgody oraz link rezygnacji

Wstaw do treści hiperłącze po kliknięciu, którego u odbiorcy utworzy się nowa wiadomość zaadresowana do Ciebie

Wyślij zapytanie do swojej bazy odbiorców

Wyślij mailing do wszystkich osób i czekaj aż zainteresowane osoby klikną w link na "Tak" lub na "Nie"

AnoMail rozpozna odpowiedź

Gdy przyjdzie odpowiedź od klienta to AnoMail po temacie rozpozna "zgodę" lub "rezygnację"

Autoresponder wyśle ofertę do klienta

AnoMail wyśle automatyczną odpowiedź zawierająca ofertę oraz ewentualny załącznik z klauzulą RODO lub inny dokument, który zostanie dołączony do maila

program zapisze informacje w bazie

Na koniec program zapisze daną osobę na liście "Zgód" i w każdej chwili będzie można zweryfikować kto i kiedy wyraził zgodę na otrzymanie oferty

Materiały szkoleniowe z naszego bloga: