Zapisywanie komentarzy do zgód i rezygnacji

podgląd tekstów z autoresponderów

Zapisywanie komentarzy do zgód i rezygnacji

W programie AnoMail jest funkcja umożliwiająca zapisywanie komentarzy do zgód i rezygnacji oraz tekstów z autoresponderów, które wracają na konto pocztowe z którego realizowana jest wysyłka. Funkcja podglądu tekstów z autoresponderów oraz zgód i rezygnacji dostępna jest po skonfigurowaniu lokalnego modułu subskrypcji, który jest częścią każdej opcji licencji AnoMail. Warto zaglądać okresowo do komentarzy aby zobaczyć co odbiorcy Państwa korespondencji wypisują zwłaszcza podczas wypisywania z mailingu.

Zbieranie tekstów z autoresponderów oraz komentarzy do zgód i rezygnacji

Lokalny moduł subskrypcji programu AnoMail służy do zbierania komunikatów z autoresponderów (np. jestem na urlopie, ten pracownik już nie pracuje w tej firmie itp.), które zaczną do Państwa napływać w momencie, gdy rozpoczniecie masową wysyłkę. Dodatkowo program AnoMail wykrywa rezygnacje z mailingu oraz zgody a także komentarze, które odbiorcy Państwa listów wpisują w trakcie rezygnacji (np. nie przysyłać mi listów na adres xyz) lub zgód (np. proszę wysłać ofertę na inny adres np. xyz).

Podgląd tekstów z autoresponderów

Podgląd komentarzy znajduje się w module wysyłkowym AnoMail i jest dostępny po wybraniu funkcji Autorespondery oraz teksty do zgód lub rezygnacji po naciśnięciu przycisku Odbiorcy/Kontakty. Po wybraniu tej funkcji wyświetli się okno, w którym zebrano wszystkie teksty. Na dole znajdują się nowe wpisy a na samej górze stare. Warto się z nimi okresowo zapoznać aby wiedzieć co np. Państwa odbiorcy piszą w komentarzach do rezygnacji.

Dodawanie adresów na listę zastrzeżoną

W każdej chwili można kopiować adresy e-mail z wybranej karty przechodząc do Menu Plik i wybierając funkcję Kopiuj adresy do Schowka Windows. Można także zapisać adresy z danej zakładki do pliku klikając ponownie Menu Plik i wybierając tym razem funkcję Zapisz adresy z karty do pliku…

Ponadto w głównym oknie programu AnoMail można nacisnąć przycisk Subskrypcja i wybrać funkcję Dodaj rezygnację do zastrzeżonych. Komputer wyświetli okno przedstawione na poniższym rysunku, w którym należy zaznaczyć Dodaj także adresy z komentarzy do rezygnacji. Dzięki temu adresy e-mail ze stopek listów od ludzi, którzy wypisują się z Państwa listy mailingowej także zostaną dodane na listę zastrzeżoną. Przed użyciem tej funkcji warto przejrzeć teksty z rezygnacji.

Inne artykuły wybrane dla Państwa: