Lokalny moduł subskrypcji

w każdej wersji AnoMail

Lokalny moduł subskrypcji​

Jednym z elementów programu AnoMail jest lokalny moduł subskrypcji, który umożliwia automatyczne zarządzanie listą mailingową (zapisywanie, rezygnacje, odbicia, blokady antyspamowe). Wystarczy na stronie internetowej firmy umieścić prosty formularz (skrypt PHP), aby Państwa klienci mogli samodzielnie zapisywać się lub wypisywać z listy mailingowej.

Link wypisania lub wyrażenia zgody w treści listu

Ewentualnie można wstawić link zapisania lub rezygnacji do każdej wiadomości e-mail wysyłanej z AnoMail i wtedy odbiorcy będą mogli wypisać się poprzez list z określonym tematem np. Rezygnacja lub Zgoda. Jest to najprostsza metoda, która nie wymaga żadnych dodatkowych czynności po Państwa stronie.

W razie konieczność można wstawić do listu link wypisana poprzez witrynę ale w takim przypadku należy na Państwa stronie umieścić skrypt PHP (do pobrania po zalogowaniu na konto użytkownika), do którego AnoMail przekaże informacje, że ktoś chce się wypisać. Potem osoby z listy rezygnacji, jednym kliknięciem można dodać na listę zastrzeżoną (zalecane) lub usunąć z listy wysyłkowej.

Automatyzuj obsługę zgód i rezygnacji

Moduł zbiera zgody na przesłanie informacji handlowych, więc w każdej chwili można potwierdzić kto i kiedy zgodził się na kontakt marketingowy. Program AnoMail sam może wysłać przygotowaną wcześniej ofertę, w postaci wiadomości e-mail zawierającej grafikę, linki do stron oraz ewentualny załącznik. Dzięki temu można zautomatyzować proces wysyłek.

Lokalny moduł subskrypcji AnoMail
Lokalny moduł subskrypcji zapisuje zgody i rezygnacje

Funkcje lokalnego modułu subskrypcji:

Lokalny moduł subskrypcji (zielona ikona AnoMail na pulpicie Windows) służy do:

 • obsługi automatycznych rezygnacji poprzez wiadomość e-mail z określonym tematem np. Rezygnacja.
 • obsługi pozyskiwania zgód na przesyłanie informacji handlowych.
 • Analizy zwrotów z niedostarczonej korespondencji e-mail (twarde i miękkie zwroty, odbicia).
 • Zbierania tekstów z autoresponderów lub komunikatów np. pracownik już tu nie pracuje.
 • Zbierania komentarzy do automatycznych zgód lub rezygnacji np. Proszę ofertę wysyłać na adresy X zamiast Y.
 • Wykrywania, który z odbiorców nie przyjmuje poczty od Państwa (blokady RBL).
 • Pokazywania z jakich programów pocztowych korzystają odbiorcy Państwa wiadomości.
 • Porządkowania poczty przychodzącej na konto w trakcie wysyłki. Chroni przed zapchaniem skrzynki.
 • Wysyłania automatycznych wiadomości powitalnych lub pożegnalnych (mini autoresponder)
 • Podglądu skrzynki e-mail wraz z segregacją wiadomości wg typów np. twarde, miękkie zwroty.
 • Podpisywania cyfrowego automatycznych wiadomości e-mail Państwa podpisem elektronicznym.

Zautomatyzuj obsługę poczty

Odtwórz film na temat Lokalny moduł subskrypcji AnoMail
Lokalny moduł subskrypcji​
Podgląd skrzynki pocztowej (POP) z analizą zawartości

Obsługa zgód, rezygnacji oraz niedostarczonej poczty

Lokalny moduł subskrypcji dostępny jest w każdej wersji programu AnoMail i służy do automatycznych zapisów, rezygnacji oraz obsługi zwrotów korespondencji (ang. bounces) czyli tzw. zwrotek. Warto go skonfigurować aby odbierał pocztę ze skrzynki z której realizowana jest wysyłka. Dzięki temu nie dojdzie do zapchania Państwa konta ze względu na zwroty z niedostarczonej poczty.

Ponadto program zbierze adresy z niedostarczonej poczty i posegreguje na nieistniejące skrzynki (tzw. twarde zwroty), zapchane skrzynki (tzw. miękkie zwroty) oraz blokady antyspamowe (ang. RBL) czyli skrzynki odbiorców, którzy nie przyjmują poczty od Państwa ze względu na spam.

Patrz: Obsługa formularzy zapisu lub rezygnacji na stronie firmy

Ustawienia konta subskrypcji oAuth
Ustawienia lokalnego modułu subskrypcji z obsługą oAuth 2.0

Najnowsza wersja programu AnoMail wspiera nowoczesną metodę uwierzytelnienia użytkownika o nazwie oAuth 2.0. oAuth to otwarty protokół autoryzacyjny, który umożliwia bezpieczny dostęp do poczty na serwerach Microsoft. oAuth pozwala na autoryzację dostępu do skrzynek pocztowych na serwerze Microsoft Exchange bez konieczności wprowadzania hasła do programu AnoMail.

Mini autoresponder do automatyzacji wysyłania ofert

Lokalny moduł subskrypcji może być także użyty do automatycznego wysyłania ofert do odbiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. W tym celu można wstawić ofertę do treści lub załącznika listu, który zostanie wysyłany do osoby, która kliknie „link na TAK”.

W załączniku powitalnym można wstawić ofertę lub dokument PDF zawierający klauzule marketingowe RODO i tym samym dopełnić obowiązku informacyjnego.

Autoresponder - Załącznik z ofertą
Wbudowany autoresponder do wysyłania ofert lub np. klauzuli informacyjnej RODO

Autoresponder do obsługi wypisów z e-mailingu

Oprogramowanie AnoMail można również wykorzystać do obsługi wypisywania z mailingu. W takim przypadku wstawia się link rezygnacji do treści listu. Gdy odbiorca w niego kliknie to otwiera się jego program pocztowy z nową wiadomością zaadresowaną na adres, który Państwo podacie.

Lokalny moduł subskrypcji wykrywa po temacie wiadomości, że chodzi o rezygnację i zapisuje adres e-mail odbiorcy na listę osób wypisanych. Potem Państwo decydujecie co z takim adresem zrobić np. dodać na listę zastrzeżoną.

W razie potrzeby do listu pożegnalnego można dołączyć załącznik, w którym zostanie zamieszczony np. kupon rabatowy lub inny dokument na pożegnanie. Dodatkowo poczta wysyłana z autorespondera wbudowanego w AnoMail może być podpisana cyfrowo przez co zwiększa się wiarygodność Państwa wysyłki.

Podgląd zawartości konta z analizą typów zwrotów

Jeżeli subskrypcje obsługujemy poprzez główne konto pocztowe firmy to przydatna jest funkcja podglądu zawartości konta pocztowego dostępna w lokalnym module subskrypcji po naciśnięciu przycisku Wyślij/Odbierz -> Pokaż zawartość skrzynki.

Komputer wyświetli okno przedstawione poniżej. W oknie tym widzimy wszystkie listy, które dotarły na nasze konto. Przy czym w kolorze czerwonym (rezygnacje) oraz niebieskim (zgody) wyróżnione są listy dotyczące subskrypcji. Program nie pobiera z serwera korespondencji a jedynie wyświetla zawartość konta. Dzięki czemu zanim pobierzemy listy np. do programu Outlook możemy usunąć niechciane wiadomości!

Podgląd zawartości konta z analizą typów zwrotów

W tym celu po naciśnięciu prawego klawisza myszki, uzyskujemy dostęp do podręcznego menu, z którego wybieramy Zaznacz podejrzanie o SPAM i usuwamy wszystkie listy, które zostaną zaznaczone przez program jako SPAM. Mamy do dyspozycji 5 poziomów filtrowania korespondencji począwszy od 3 poziomów wykrywania SPAMU (1 – niski, 2 – średni, 3 – wysoki) a skończywszy na usuwaniu wszystkich listów pochodzących spoza domeny .pl.

Automatyczne rozpoznawanie zwrotów

Program rozpoznaje kilkanaście typów zwrotów czyli odbić. Oto najważniejsze z nich:

 • Twardy zwrot (ang. Hard bounce) – skrzynka lub domena nie istnieje. Adres do usunięcia
 • Miękki zwrot (ang. Soft bounce) – np. zapchana skrzynka. Zalecamy usunąć taki adres.
 • Blokada antyspamowa (ang. RBL) – nie można dostarczyć poczty bo odbiorca blokuje Państwa wysyłki
 • Autoresponder – np. wiadomość została przyjęta odpowiemy za tydzień lub przebywam na urlopie.
 • Komunikat – to konto pocztowe nie jest już używane lub inny komunikat techniczny.
 • Zgoda na mailing – Odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Rezygnacja – odbiorca listu kliknął w link rezygnacji więc wypisuje się z mailingu.
 • Zmiana adresu – pracownik X już nie pracuje proszę pisać na adres Y.
 • Potwierdzenie odczytania – odbiorca ręcznie potwierdził przeczytanie listu.
 • Potwierdzenie dostarczenia – serwer odbiorcy automatycznie potwierdził dostarczenie poczty do skrzynki.
 • Blokada kolejki – wiadomość zbyt długo czeka na wysłanie w kolejce na Państwa serwerze poczty.
 • Masowy list – przyszła do Państwa wiadomość reklamowa wysłana z systemu do mailingu.
 • Podejrzenie spamu wiadomość jest prawdopodobnie spamem i kwalifikuje się do usunięcia

Inne tematy związane z subskrypcją newslettera: