Dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną

Blokada wysyłki osób, które wypisują się

Dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną

Program AnoMail oferuje funkcję automatycznego wypisywanie się tzn. odbiorca otrzymuje wiadomość z linkiem rezygnacji i po jego kliknięciu trafia na listę wypisanych i potem podejmujecie Państwo decyzję co z danym adresem zrobić np. dodać na listę zastrzeżonych. Po dodaniu adresu na listę zastrzeżoną nigdy już poczta do danego odbiorcy nie zostanie wysłana.

Najprostszym sposobem na dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną i zablokowanie wysyłek do wszystkich odbiorców, którzy wyrazili chęć rezygnacji z mailingów jest dodanie ich na czarną listę. Dzięki temu w przyszłości już nic do nich nie wyślecie nawet jeżeli adres odbiorcy przez przypadek pojawi się w bazie adresowej.

Jak dodać adresy wypisujących się na listę zastrzeżoną?

W tym celu w głównym oknie programu należy kliknąć przycisk Subskrypcja a następnie wybrać funkcję Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych. W razie potrzeby można także podejrzeć kto wypisał się z Państwa mailingu. Służy do tego funkcja o nazwie Podgląd listy subskrybentów dostępna po kliknięciu przycisku Subskrypcja.

Dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną
Blokada wysyłki do osób, które wypisują się

Po wybraniu funkcji Dodaj rezygnacje do zastrzeżonych zostanie wyświetlone okno przedstawione na poniższym rysunku. Program sprawdzi ile osób wyraziło chęć rezygnacji. Zbierze te adresy i doda na listę zastrzeżoną. Dla programu AnoMail nie ma znaczenia czy dodaje jeden czy tysiąc adresów. Wszystko wykonywane jest automatycznie.

Patrz: Dodawanie linków do wypisu w nagłówkach wiadomości

Czarna lista czyli lista adresów zastrzeżonych

Zwracamy uwagę, że dodanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną jest nieodwracalne tzn. po dodaniu adresów gdyby trzeba było jakiś adres "wycofać z rezygnacji" to należy to zrobić ręcznie czyli usunąć go z listy rezygnacji. Lepiej dodać adres na listę zastrzeżoną zamiast usuwać tylko z listy wysyłkowej. Gdyby w przyszłości adres pojawił się w nowej bazie to program zadba o to aby nic na ten adres nie wysyłać.

Co to jest lista zastrzeżona tzw. "czarna lista"

Lista zastrzeżona zawiera adresy e-mail osób, do których korespondencja nigdy nie będzie wysyłana z pakietu AnoMail. Dzięki czarnej liście możemy blokować całe domeny np. @interia.pl aby nie wysyłać korespondencji w tym przypadku do użytkowników portalu Interia.

Z tej funkcji korzystamy w sytuacji, w której odbiorca nie życzy sobie otrzymywania od nas korespondencji. Nawet jeżeli jego adres e-mail znajdzie się ponownie na liście wysyłkowej to program AnoMail nie wyśle korespondencji na ten adres. Dostęp do listy adresów zastrzeżonych uzyskujemy naciskając w głównym oknie ikonę Zastrzeżone.

W razie potrzeby można korzystać ze wspólnej bazy adresów zastrzeżonych dla całej firmy. W związku z tym umieść plik z adresami zastrzeżonymi na dysku sieciowym lub chmurowym Microsoft OneDrive dostępnym dla wszystkich pracowników. Następnie wskaż programowi AnoMail gdzie znajduje się plik adresów. Gdyby była taka potrzeba to bazę adresów zastrzeżonych można modyfikować ręcznie tzn. dopisać jakiś adres lub całą domenę.

AnoMail lista zastrzeżona
Lista zastrzerzona czyli czarna grupa odbiorców do których nic nie wysyłamy

Zawsze wstawiaj do wiadomości link rezygnacji

Bardzo ważną kwestią podczas wysyłania masowych e-mailingów jest natychmiastowe wstrzymanie wysyłek do osób, które poinformowały Państwa o tym, że nie życzą sobie dalszych wysyłek. Aby ułatwić wypisywanie z listy mailingowej należy wstawić do treści wiadomości link rezygnacji.

Po kliknięciu w link wypisania, otrzymacie Państwo informację, że dany subskrybent rezygnuje z Państwa mailingów. Takie osoby można usunąć z listy wysyłkowej lub dodać automatycznie na listę zastrzeżoną. Lista zastrzeżona zwana czarną listą ma pierwszeństwo nad wszystkimi innymi listami wysyłkowymi.

Biorąc to pod uwagę po dodaniu adresu na listę zastrzeżoną, pakiet AnoMail już nigdy nie wyśle do niego żadnej korespondencji nawet jeżeli ten adres przez przypadek znajdzie się ponownie na liście wysyłkowej.

Poznaj inne tematy dot. wysyłania newsletterów: