Konto Office 365 i serwer Exchange

Obsługa kont Microsoft 365

AnoMail i konto na serwerze Exchange

W programie AnoMail można wysyłać pocztę z konta pocztowego Office 365 a ściślej mówiąc skrzynki e-mail na serwerze Microsoft Exchange. Korzystając z serwera Exchange Online można używać raportów DSN czyli żądania potwierdzenia odbioru oraz żądania potwierdzenia odczytania wiadomości. 

Ta funkcjonalność zazwyczaj nie jest dostępna w przypadku korzystania ze zwykłych kont pocztowych w firmach hostingowych. Używamy jej w AnoMail do śledzenia dostarczenia poczty.  Funkcja (raport dostarczenia) działa bezobsługowo i pozwala stwierdzić kiedy i o której godzinie poczta dotarła do skrzynki pocztowej odbiorcy.

Patrz: Korzystanie z metody oAuth 2.0 na serwerach Microsoft

Microsoft Outlook 365 w wersji 32-bitowej

Jeżeli korzystacie Państwo z pakietu Office 365 oraz programu Microsoft Outlook to zalecamy instalację pakietu Office w wersji 32-bitowej. Dzięki temu AnoMail będzie mógł odczytywać i zapisywać wiadomości do formatu MSG czyli Microsoft Outlook. To z kolei oznacza, że będziecie mogli przygotować wiadomość e-mail w programie Microsoft Outlook a następnie odczytać i wysłać ją z AnoMail lub odwrotnie.

Z racji tego, że AnoMail jest aplikacją 32-bitową nie ma dostępu do 64-bitowego silnika konwersji listów, który instalowany jest wraz z programem Outlook w 64-bitowej wersji. AnoMail posiada swój własny 32-bitowy silnik konwersji listów z formatu EML do MSG ale po instalacji programu Outlook 64-bit, mechanizm dostępu do listów dostarczony z AnoMail jest zastępowany przez ten dostarczony z 64-bitową wersją od Microsoft.

Ustawienia pop oraz SMTP dla konta Microsoft 365

Aby wysyłać pocztę z konta Microsoft należy kliknąć w głównym oknie programu AnoMail przycisk Kreator i wprowadzić dane do wysyłania poczty czyli przez serwer smtp. Aby odbierać pocztę w lokalnym module subskrypcji AnoMail klikamy ikonę Konto i wprowadzamy dane do odbierania poczty z konta pop. Dane do konfiguracji AnoMail zamieszczono poniżej.

Serwer poczty wychodzącej (smtp): smtp.office365.com, Port 587, Szyfrowanie: STARTTLS
Serwer poczty przychodzącej (pop): outlook.office365.com, port 995. Szyfrowanie: SSL/TLS
Na serwerze Exchange online należy włączyć funkcje: SMTP AUTH
W razie konieczności włącz hasła aplikacji na koncie z którego chcesz wysyłać/odbierać pocztę

Obsługa oAuth 2.0 na kontach Microsoft 365

Najnowsza wersja programu AnoMail wspiera wieloskładnikowe uwierzytelnianie (ang. MFA lub 2FA) na kontach pocztowych Microsoft. Oznacza to, że użytkownik AnoMail może teraz użyć oAuth 2.0 w celu zabezpieczenia swojego konta. Zamiast wprowadzać swoje hasło w aplikacji AnoMail, może autoryzować aplikację za pomocą oAuth 2.0.

Podczas konfiguracji nowego konta pocztowego należy w danych nadawcy wpisać adres serwera poczty wychodzącej smtp.office365.com a następnie zaznaczyć funkcję Używaj 2FA/oAuth2 na serwerach Microsoft. Po włączeniu tej funkcji AnoMail połączy się z serwerem Microsoft i poprosi o przydzielenie dostępu do wysyłki poczty.

OAuth 2.0 to protokół autoryzacyjny, który umożliwia bezpieczny dostęp do poczty elektronicznej bez konieczności podawania głównego hasła do konta Microsoft 365. W odniesieniu do serwera pocztowego Microsoft Exchange i programu AnoMail, oAuth 2.0 pozwala na wysyłanie poczty z wykorzystaniem najnowszej technologii Microsoft.

Konto Office i oAuth
Wieloskładnikowe uwierzytelnianie i metoda oAuth na kontach Microsoft 365

Dzięki mechanizmowi oAuth 2.0 zwiększa się bezpieczeństwo użytkowników korzystających z usług Microsoft 365. Hasło do konta pocztowego na serwerze Microsoft Exchange nie jest zapisywane w programie AnoMail. AnoMail wysyłając pocztę łączy się z serwerem Microsoft korzystając z bezpiecznego połączenia TLS (ang. Transport Layer Security) na porcie 587. Cała transmisja jest szyfrowana.

Zweryfikowany wydawca oprogramowania AnoMail Desktop

Producent AnoMail uczestniczy w programie Microsoft Cloud Partner i jako wydawca został zweryfikowany przez Microsoft. Aplikacja mailingowa AnoMail została podpisana cyfrowo (Authenticode) przez producenta więc można zweryfikować jej autentyczność.

W tym celu należy ustawić się na pliku programu np. AnoMail.exe, nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać Właściwości. Następnie w zakładce Podpis cyfrowy można potwierdzić autentyczność oprogramowania AnoMail. Producentem i wydawcą oprogramowania jest firma AnoMail Software, której założycielem jest dr Przemysław Rusiecki.

Podpis authenticode AnoMail
AnoMail podpisany jest cyfrowo certyfikatem Authenticode

Tematy dot. mailingu, które warto przejrzeć: