Analizator adresów z serwerów Google

Analizator adresów e-mail z serwerów Google

Funkcja Analizator adresów e-mail z serwerów Google dostępna jest w głównym oknie programu pod przyciskiem Sprawdź listę i umożliwia wykrycie na Państwa liście wysyłkowej tych adresów e-mail które obsługiwane są przez serwery Google min. (Gmail).