Dokumentacja i samouczki

Dokumentacja i samouczki do AnoMail

W programie AnoMail dostępna jest dokumentacja i samouczki, które pozwalają szybko opanować obsługę naszego oprogramowania do mailingu. Multimedialne samouczki uczą w jaki sposób obsługiwać program. Dodatkowo pod przyciskiem F1 znajduje się podręcznik do nauki programu.

Zgłaszanie problemów do pomocy​

Zgłaszanie problemów do pomocy technicznej

W ramach zakupionej licencji do programu AnoMail oferowany jest dostęp do pomocy technicznej. W pierwszej kolejności należy przesłać mail na adres pomoc@AnoMail lub uzupełnić zgłoszenie na stronie www.AnoMail.pl/zgloszenie zadając pytanie lub opisując w kilku słowach czego dotyczy problem.

Śledzenie skuteczności mailingu w AnoMail

Raporty – śledzenie skuteczności mailingu

W AnoMail można korzystać z raportów dotyczących potwierdzenia odczytania lub dostarczenia poczty, informacji o ilości kliknięć w linki umieszczone w wiadomości. Można także mierzyć współczynnik OR (Open Rate) czyli ile osób odczytało maila.

Personalizacja załączników w AnoMail

Personalizacja załączników w wiadomościach e-mail

W programie AnoMail można wstawiać dowolną ilość załączników w dowolnych formatach i o dowolnej wadze (rozsądnej np. 5MB). Dodatkowo w wybranych opcjach licencji można dodawać spersonalizowane załączniki czyli zależne od odbiorcy listu.

Funkcja wirtualny komputer

Funkcja wirtualny komputer

Funkcja Virtual PC pozwala instalować oprogramowanie AnoMail w środowiskach wirtualnych czyli na wirtualnych komputerach lub serwerach a także korzystać z programów do wirtualizacji np. Virtual PC itp.