Sprawdzanie błędów pisowni

Sprawdzanie błędów pisowni treści newslettera

W najnowszej wersji AnoMail dodano sprawdzanie błędów pisowni treści wiadomości e-mail. Mechanizm korekcji błędów działa w domyślnym języku systemu Windows. Można też przełączyć się do domyślnego słownika z programu Microsoft Word.

Skalowanie aplikacji AnoMail

Skalowanie okna aplikacji AnoMail

W przypadku korzystania z AnoMail na ekranach o dużej rozdzielczości UHD lub 4K zalecamy włączenie zaawansowanego skalowanie okna aplikacji, które dostępne jest w systemie Windows.

Dokumentacja i samouczki

Dokumentacja i samouczki do AnoMail

W programie AnoMail dostępna jest dokumentacja i samouczki, które pozwalają szybko opanować obsługę naszego oprogramowania do mailingu. Multimedialne samouczki uczą w jaki sposób obsługiwać program. Dodatkowo pod przyciskiem F1 znajduje się podręcznik do nauki programu.

Zgłaszanie problemów do pomocy​

Zgłaszanie problemów do pomocy technicznej

W ramach zakupionej licencji do programu AnoMail oferowany jest dostęp do pomocy technicznej. W pierwszej kolejności należy przesłać mail na adres pomoc@AnoMail lub uzupełnić zgłoszenie na stronie www.AnoMail.pl/zgloszenie zadając pytanie lub opisując w kilku słowach czego dotyczy problem.

Śledzenie skuteczności mailingu w AnoMail

Raporty – śledzenie skuteczności mailingu

W AnoMail można korzystać z raportów dotyczących potwierdzenia odczytania lub dostarczenia poczty, informacji o ilości kliknięć w linki umieszczone w wiadomości. Można także mierzyć współczynnik OR (Open Rate) czyli ile osób odczytało maila.