Automatyczne zgłaszanie spamu

Automatyczne zgłaszanie spamu na listę spamerską SpamCop

W lokalny moduł subskrypcji programu AnoMail wbudowano funkcję raportowania spamu do organizacji SpamCop, która zajmuje się walką ze spamerami. Aby zgłosić nadawcę spamu w pierwszej kolejności należy przejść na stronę www.spamcop.net i utworzyć na niej konto do zgłaszania spamu.

Korespondencja seryjna e-mail

Korespondencja seryjna e-mail

Program AnoMail pozwala przygotować korespondencję seryjną e-mail zawierającą pola personalizacji takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy czy np. unikalny numer klienta itp. Dzięki personalizacji znacznie zwiększa się skuteczność masowej wysyłki

Dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną

Dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną

AnoMail oferuje funkcję automatycznego wypisywania się tzn. odbiorca otrzymuje wiadomość z linkiem rezygnacji. Najprostszym sposobem na dodawanie adresów z rezygnacji na listę zastrzeżoną i zablokowanie wysyłek do wszystkich odbiorców, którzy wyrazili chęć rezygnacji z mailingów jest dodanie ich na listę zastrzeżoną.

Import i eksport adresów​ e-mail

Import i eksport bazy adresów do Excel CSV

W programie AnoMail można używać spersonalizowanych baz adresowych pobieranych bezpośrednio z pliku CSV przygotowanego w programie Microsoft Excel. Funkcja importu baz z formatu CSV dostępna jest w oknie edytora kontaktu po naciśnięciu menu Plik.

Personalizacja załączników w AnoMail

Personalizacja załączników w wiadomościach e-mail

W programie AnoMail można wstawiać dowolną ilość załączników w dowolnych formatach i o dowolnej wadze (rozsądnej np. 5MB). Dodatkowo w wybranych opcjach licencji można dodawać spersonalizowane załączniki czyli zależne od odbiorcy listu.