Webinary AnoMail

Zdalne spotkania i prezentacje

Zapraszamy na webinary AnoMail

Webinar inaczej zwany webinarium czyli seminarium internetowe realizowane w formie szkolenia lub prezentacji, które jest przeprowadzane w czasie rzeczywistym przy użyciu specjalnej wersji programu TeamViewer Meeting. Nasze webinaria dotyczą oprogramowania AnoMail oraz tematyki e-mail marketingu. W razie potrzeby tematyka może być dopasowana do firmy zamawiającej szkolenie.

Webinary przez specjalny program do zdalnych prezentacji

W webinarium może uczestniczyć wiele osób, które w swoim komputerze uruchamiają program ZdalneSpotkanie.exe. Program można znaleźć w Menu Start systemu Windows po instalacji oprogramowania AnoMail. Program do zdalnych spotkań i webinarów zbudowany jest na bazie popularnego oprogramowania o nazwie TeamViewer Meeting i dzięki temu zapewnia doskonałą jakość połączeń nawet przy wolnym internecie lub starym komputerze.

Jak uruchomić program do webinarów AnoMail?

Aby uruchomić aplikację do webinaru należy kliknąć Menu start i odszukać program o nazwie „Zdalne Spotkanie” zgodnie z tym co pokazano na poniższym rysunku. Program domyślne znajduje się w tym samym folderze co AnoMail.

Webinary AnoMail
Webinary AnoMail - Zdalne spotkania i prezentacje

ID Meetingu czyli kod dostępu do webinaru

Po uruchomieniu programu do webinarów wpisz numer spotkania (ID Meetingu), który otrzymasz od nas oraz hasło dostępowe w przypadku webinarów zamkniętych. W polu „Podaj nazwę” wpisz swoje imię lub nazwę firmy. Twoją nazwę zobaczy trener organizujący webinar. W przypadku webinarów zamkniętych dla firm, domyślne wszyscy pracownicy mają odblokowane mikrofony oraz kamery więc w razie potrzeby w każdej chwili można zadać pytanie w formie głosowej.

Twoja nazwa może być widoczna na liście uczestników webinaru ale czy tak będzie to zależy od formy webinaru (zamknięty dla firmy lub otwarty dla różnych osób). W przypadku zamkniętych webinarów lista uczestników spotkania jest widoczna dla wszystkich. Natomiast w pozostałych przypadkach uczestnicy nie widzą się wzajemnie.

Polecany temat: Indywidualne szkolenia i konsultacje

Nie umieszczaj mikrofonu zbyt blisko głośników

Przed dołączeniem do spotkania komputer poprosi Cię o włączenie mikrofonu, głośników oraz ewentualnie kamery. Zalecamy korzystać z mikrofonu i słuchawek. Na czas spotkania wycisz swój mikrofon i włącz go gdy będziesz chciał zadać pytanie. W przypadku użycia głośników upewnij się czy nie znajdują się zbyt blisko mikrofonu. Na poniższym rysunku pokazano okno programu do webinarów wraz z wyjaśnieniem najważniejszych funkcji.

AnoMail Webinar | Spotkanie | Meeting
Program do webinarów AnoMail - Zdalne prezentacje i szkolenia

Chcesz zorganizować webinar dla swojej firmy?

Jeżeli masz program AnoMail i chcesz abyśmy przeprowadzili webinar lub szkolenie online dla Twoich pracowników to skontaktuj się z nami i określ jakiej tematyki ma dotyczyć webinarium

Odtwórz film na temat Konsultacje i szkolenia z AnoMail