Delistowanie adresu IP serwera

z list spamerskich RBL

Delisting adresu IP serwera poczty

Po wysyłce mailingu do niezweryfikowanej lub nieaktualnej bazy adresowej Państwa serwer poczty a ściślej IP serwera może trafić na listę spamerów czyli RBL (ang. Realtime blacklist, DNSBL). W efekcie poczta do odbiorców nie będzie docierała tylko otrzymacie zwrotki, że list nie dotarł ze względu na obecność na liście antyspamowej. W takim przypadku należy wykonać tzw. delisting. Delistowanie adresu IP serwera wysyłkowego z list spamerskich polega na usunięciu adresu IP serwera wysyłkowego z określonej listy spamerskiej (ang. DNSBL).

Zmniejsz ryzyko trafienia na listę spamerską (RBL, DNSBL)

Aby ograniczyć ryzyko trafienia Państwa serwera wysyłkowego na listy spamerskie zalecamy skorzystać z funkcji Brak zgód na mailing, która dostępna jest w głównym oknie programu AnoMail. Dzięki niej możecie Państwo usunąć z listy wysyłkowej adresy odbiorców, którzy najczęściej zgłaszają jakąkolwiek korespondencję jako spam. Warto też użyć funkcji wykrywania ryzykownych adresów e-mail. Zalecamy zapoznać się z artykułem pt. Higiena baz adresowych e-mail.

Delistowanie adresu IP

Gdzie w AnoMail można znaleźć raporty antyspamowe?

W pierwszej kolejności należy ustalić na jakiej liście antyspamowej znajduje się Państwa serwer a ściślej mówiąc adres IP serwera. W tym celu w programie AnoMail należy przejść do Menu Raporty i wybrać funkcję Antyspamowy w Anti-Abuse. Komputer sprawdzi kilkadziesiąt popularnych list antyspamowych i pokaże na której z nich znajduje się Państwa serwer wysyłkowy.

Blokada adresu IP serwera poczty a dopiero potem blokada domeny wysyłkowej

Zwracamy uwagę, że w pierwszej kolejności na liście spamerów zapisywany jest adres IP serwera wysyłkowego. Dopiero gdy uporczywie będziecie Państwo wysyłać spam blokowana jest domena, z której wysyłana jest poczta. Niektóre listy spamerskie np. SpamCop automatycznie po upływie 48h gdy nie zanotują kolejnych zgłoszeń dotyczących Państwa serwera usuwają adres IP z listy. Inne wymagają ręcznej interwencji tzn. odwiedzenia strony i wykonanie procedury delistingu opisanej na stronie dostawcy listy. Słowo LISTED z języka angielskiego oznacza „wymieniony na liście” spamerskiej.

Delistowanie adresu IP serwera poczty

Delistowanie adresu IP serwera wysyłkowego nie jest trudne ale wymaga ustalenia na jakiej liście antyspamowej (ang. RBL) znajduje się Państwa serwer. W dalszej kolejności należy przejść na stronę danej listy antyspamerskiej i poszukać opcji Delisting lub Removal. Ewentualnie w serwisie Google wpisać nazwę listy oraz słowo removal np. Barracuda removal.

Usuwanie adresu serwera z listy spamerskiej

Po ustaleniu na jakiej liście antyspamowej znajduje się Państwa serwer należy sprawdzić jaka jest procedura delistingu czyli usunięcia adresu IP z listy. W tym celu należy odszukać na stronie internetowej dostawcy listy zakładki o nazwie Removal Request (pol. Prośba o usunięcie) i wypełnić formularz. W formularzu najczęściej należy podać Państwa dane kontaktowe, adres IP serwera, który ma zostać usunięty oraz powód dlaczego należy usunąć wspomniany adres. Przykład formularza do delistingu przedstawiono na poniższym rysunku.

Jak ustalić adres e-mail zgłaszającego spam?

Zgłoszenia antyspamowe od niezadowolonych odbiorców są zazwyczaj anonimizowane, co oznacza, że nie jest znane, kto dokładnie zgłosił daną wiadomość jako spam. Jednakże, w programie AnoMail istnieje możliwość wstawienia specjalnego kodu do nagłówków wiadomości, który pozwoli na ustalenie adresu osoby, która dokonała zgłoszenia. 

Wstawienie kodu śledzącego do nagłówka maila (ang. Headers) umożliwia lepsze monitorowanie i reagowanie na niechciane wiadomości oraz pomaga dostosować komunikację do preferencji odbiorców.

W tym celu kliknij w głównym oknie programu przycisk Nagłówki i kopie wiadomości. Następnie wpisz np. X-Abuse i {ODBIORCA#MD5}. AnoMail do zmiennej X-Abuse przypisze „zakodowany” adres e-mail odbiorcy. Gdy przyjdzie zgłoszenie antyspamowe to klikając w głównym oknie programu przycisk Odbiorcy 👉 Szukaj adresu po skrócie MD5, będzie można ustalić adres zgłaszającego.

Deanonimizacja zgłaszającego spam
Dodawanie własnych nagłówków do wiadomości e-mail w celu ustalenia zgłaszjącego spam

AnoMail w trakcie wysyłki do pola X-Abuse dodaje skrót adresu tzw. MD5, który później posłuży Państwu do ustalenia kto zgłosił spam. Po wysłaniu wiadomości w nagłówkach listu będzie widoczne X-Abuse: D2B3E3339186BF29276DB78CC31110CB

Gdy klikniecie przycisk Odbiorcy i wybierzecie funkcję Szukaj adresu po skrócie MD5 to powinien zostać podświetlony adres e-mail zgłaszającego czy adam.nowak@example.com

Polecane tematy do poczytania: