Skalowanie aplikacji AnoMail

Skalowanie okna aplikacji AnoMail

W przypadku korzystania z AnoMail na ekranach o dużej rozdzielczości UHD lub 4K zalecamy włączenie zaawansowanego skalowanie okna aplikacji, które dostępne jest w systemie Windows.

Ustawienia modułu wysyłkowego

Ustawienia modułu wysyłkowego AnoMail

Ustawienia modułu wysyłkowego zostaną wyświetlone po naciśnięciu w głównym oknie programu przycisku Ustawienia a następnie wybraniu funkcji Masowej korespondencji. Pod przyciskiem Ustawienia zebrano najważniejsze ustawienia programu.

Dodawanie nowego konta pocztowego

Dodawanie nowego konta pocztowego do wysyłki smtp

Dodawanie nowego konta pocztowego do wysyłki w programie AnoMail dostępne jest po naciśnięciu przycisku Dodaj konto lub Kreator. Przed wysłaniem poczty należy skonfigurować program do wysyłania poczty. Obecnie większość serwerów SMTP (poczty wychodzącej) stosuje autoryzację w celu zabezpieczenia się przed bezprawnym wysyłaniem wiadomości (zazwyczaj SPAMu) za ich pośrednictwem.

Tryby wysyłania wiadomości e-mail

Tryby wysyłania wiadomości e-mail

AnoMail oferuje kilka trybów wysyłania wiadomości e-mail. Podstawowym i rekomendowanym trybem jest tryb pojedynczy czyli jeden do jeden. W tym trybie można personalizować wysyłkę gdyż każda wiadomość e-mail generowana jest oddzielnie. Ten tryb jest zalecany w przypadku wysyłek zapytań lub wysyłek do niezweryfikowanych baz adresowych.

AnoMail na komputerach Apple

Korzystanie z AnoMail na komputerach Apple z systemem macOS

Oprogramowanie AnoMail zostało zaprojektowane do pracy na komputerach PC z systemem Windows (zalecany Windows 7 lub nowszy). Można spróbować uruchomić program AnoMail na komputerach Mac używając do tego zewnętrznego oprogramowania np. Parallels Desktop, CrossOver Mac lub VMware Fussion ewentualnie Virtual PC for Mac.

Instalacja AnoMail na serwerze lub na tym samym komputerze PC

Instalacja AnoMail na serwerze VPS lub na tym samym komputerze PC

Jeżeli chcieliby Państwo w tym samym czasie z jednego komputera realizować np. 3 różne wysyłki z 3 różnych adresów e-mail lub wysyłkę z tego samego adresu ale do różnych baz to można zainstalować program na tym samym komputerze w 3 folderach np. C:/AnoMail1, C:/AnoMail2 oraz C:/AnoMail3 .

Instalacja AnoMail na kilku komputerach PC​

Instalacja AnoMail na kilku komputerach PC

Program AnoMail można zainstalować w firmie na kilku stanowiskach i pracować na wspólnych danych np. tych samych bazach adresowych, listach zastrzeżonych lub szablonach wiadomości e-mail. Domyślnie program zainstalowany w komputerze użytkownika pracuje na swoich bazach adresowych, lokalnej liście zastrzeżonej oraz własnym archiwum.

Funkcja wirtualny komputer

Funkcja wirtualny komputer

Funkcja Virtual PC pozwala instalować oprogramowanie AnoMail w środowiskach wirtualnych czyli na wirtualnych komputerach lub serwerach a także korzystać z programów do wirtualizacji np. Virtual PC itp.