Instalacja

AnoMail na komputerach Apple

Korzystanie z AnoMail na komputerach Apple z systemem macOS

Oprogramowanie AnoMail zostało zaprojektowane do pracy na komputerach PC z systemem Windows (zalecany Windows 7 lub nowszy). Można spróbować uruchomić program AnoMail na komputerach Mac używając do tego zewnętrznego oprogramowania np. Parallels Desktop, CrossOver Mac lub VMware Fussion ewentualnie Virtual PC for Mac.

Instalacja AnoMail na serwerze lub na tym samym komputerze PC

Instalacja AnoMail na serwerze VPS lub na tym samym komputerze PC

Jeżeli chcieliby Państwo w tym samym czasie z jednego komputera realizować np. 3 różne wysyłki z 3 różnych adresów e-mail lub wysyłkę z tego samego adresu ale do różnych baz to można zainstalować program na tym samym komputerze w 3 folderach np. C:/AnoMail1, C:/AnoMail2 oraz C:/AnoMail3 .

Instalacja AnoMail na kilku komputerach PC​

Instalacja AnoMail na kilku komputerach PC

Program AnoMail można zainstalować w firmie na kilku stanowiskach i pracować na wspólnych danych np. tych samych bazach adresowych, listach zastrzeżonych lub szablonach wiadomości e-mail. Domyślnie program zainstalowany w komputerze użytkownika pracuje na swoich bazach adresowych, lokalnej liście zastrzeżonej oraz własnym archiwum.

Funkcja wirtualny komputer

Funkcja wirtualny komputer

Funkcja Virtual PC pozwala instalować oprogramowanie AnoMail w środowiskach wirtualnych czyli na wirtualnych komputerach lub serwerach a także korzystać z programów do wirtualizacji np. Virtual PC itp.