E-maile nie docierają do odbiorców​?

Wiadomości e-mail nie docierają do odbiorców

Jeżeli Twoje wiadomości e-mail nie docierają do odbiorców to sprawdź ustawienia SPF, DKIM, DMARC oraz rDNS na Twoim serwerze wysyłkowym lub domenie. Poprawne skonfigurowanie tożsamości nadawcy jest niezbędne aby można było mówić o wysokiej dostarczalności poczty wysłanej z programu AnoMail

Dlaczego wiadomości e-mail trafiają do spamu

Dlaczego moje wiadomości e-mail trafiają do spamu?

Zastanawiając się dlaczego wiadomości e-mail trafiają do spamu trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności treść listu pod kątem spamu oraz konfigurację serwera wysyłkowego. Odnośnie serwera należy sprawdzić czy na serwerze/domenie wysyłkowej ustawiono SPF, DMARC, SPF oraz revDSN.

Podgląd kreacji wiadomości email

Podgląd kreacji wiadomości email

Podgląd umożliwia sprawdzenie wyglądu listu w trybie mieszanym (dualnym) czyli równoczesny podgląd treści w formacie tekstowym oraz w formacie graficznym (HTML). Ma to duże znaczenie jeśli chodzi o skuteczność mailingu bo można sprawdzić czy list wygląda prawidłowo niezależnie od tego czy wyświetli się część graficzna lub tekstowa.

Podgląd w klasycznym programie​

Podgląd w klasycznym programie pocztowym

Kolejny test ekranowy dostępny w programie AnoMail pod przyciskiem Podgląd i wybraniu funkcji W domyślnym programie desktop. Desktop w tym przypadku oznacza klasyczny program pocztowy taki jak Mozilla Thunderbird lub Microsoft Outlook.

Podgląd wiadomości w przeglądarce Web​

Podgląd wiadomości e-mail w przeglądarce Web

Funkcja „podgląd wiadomości w domyślnej przeglądarce Web” dostępna pod przyciskiem Podgląd pozwala wykonać test ekranowy czyli sprawdzić jak Państwa list będzie wyglądał gdyby ktoś odbierał pocztę przez stronę internetową i korzystał z przeglądarki internetowej takiej samej jak Państwa ulubiona przeglądarka

Testy wysyłki e-mail​

Testy wysyłki e-mail z AnoMail

Przed wysłaniem właściwej korespondencji do wielotysięcznej grupy odbiorców należy koniecznie wykonać test wysyłki naciskając przycisk Testuj widoczny w głównym oknie modułu wysyłkowego. Program wyśle na zdefiniowany wcześniej adres e-mail korespondencję w takiej formie w jakiej będzie wysłana do większej grupy odbiorców.