Test wysyłki

Testy wysyłki e-mail​

Testy wysyłki e-mail

Przed wysłaniem właściwej korespondencji do wielotysięcznej grupy odbiorców należy koniecznie wykonać test wysyłki naciskając przycisk Testuj widoczny w głównym oknie modułu wysyłkowego. Program wyśle na zdefiniowany wcześniej adres e-mail korespondencję w takiej formie w jakiej będzie wysłana do większej grupy odbiorców.