Dowolna ilość załączników w mailingu

Obsługa dowolnej ilości załączników w mailingu

W programie AnoMail możliwa jest obsługa dowolnej ilości załączników w dowolnym formacie np. PDF, DOC, XLS lub ZIP, RAR. Dodatkowo aby zwiększyć wiarygodność wysyłek można włączyć podpis cyfrowy aby wiadomość e-mail z załącznikiem była wiarygodna

Wykluczanie adresów z wysyłki​

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików to funkcja, która pozwala usunąć z głównej listy adresowej (ang. Master) adresy, które znajdują się w oddzielnych plikach. Do tej funkcji uzyskuje się dostęp naciskając przycisk Porządkuj i wybierając funkcję Wyklucz adresy na podstawie wielu plików.

Follow-Up czyli ponowienie wysyłki

Follow up czyli ponowienie wysyłki do wybranych odbiorców

Follow-up to element automatyzacji e-mail marketingu, który pozwala zaplanować kilka wysyłek do odbiorców. Najczęściej taką funkcjonalność można spotkać w abonamentowych systemach online, które działają 24 godziny na dobę na serwerze dostawcy systemu mailingowego.

Import i eksport adresów​ e-mail

Import i eksport bazy adresów do Excel CSV

W programie AnoMail można używać spersonalizowanych baz adresowych pobieranych bezpośrednio z pliku CSV przygotowanego w programie Microsoft Excel. Funkcja importu baz z formatu CSV dostępna jest w oknie edytora kontaktu po naciśnięciu menu Plik.

Porządkowanie adresów e-mail

Funkcje do porządkowania adresów e-mail

Program AnoMail oferuje dużą ilość funkcji służących do porządkowania baz adresów e-mail. Funkcje te dostępne są w module wysyłkowym pod przyciskiem Porządkuj. Dzięki nim można usunąć adresy zastrzeżone, adresy zdublowane czyli powtarzające się itd.