Tworzenie szablonu wiadomości

Projektowanie E-mail w stripo

Tworzenie szablonu wiadomości e-mail

Oprogramowanie mailingowe AnoMail zintegrowane jest z platformą Stripo umożliwiającej wizualne tworzenie szablonów wiadomości e-mail. Listy tworzy się w sposób graficzny przeciągając myszką elementy zwane blokami. W związku z tym nawet początkujący użytkownik może stworzyć profesjonalnie wyglądające newslettery.

Stripo to narzędzie, które oferuje dostęp do wielu tysięcy gotowych wzorów kreacji, które można samodzielnie dostosować do własnych upodobań. Mając gotowy wzór newslettera pobiera go się na dysk swojego komputera i potem wykorzystuje wielokrotnie na potrzeby własnych wysyłek z AnoMail.

Projektuj wiadomości email w sposób wizualny (ang. Drag & drop)

Aby skorzystać z wizualnego edytora Stripo, kliknij w głównym oknie programu przycisk Nowy list. Następnie w oknie edytora wiadomości AnoMail naciśnij przycisk Nowy i wybierz Nowy z wizualnego edytora. Uruchomi się specjalny moduł, w którym w sposób wizualny buduje się responsywne wiadomości e-mail.

Tworzenie szablonu wiadomości​ email
Projekt wiadomości w Edytorze wizualnym Stripo

Dostęp do Edytora Stripo możliwy jest także bezpośrednio z głównego okna programu AnoMail. Wystarczy nacisnąć przycisk Przygotuj i wybrać funkcję Wizualny edytor szablonów. AnoMail wyświetli okno w którym uruchomi się edytor Stripo. Do pracy z edytorem Stripo wymagane jest połączenie z internetem.

Wizualne Projektowanie wiadomości e-mail

Z lewej strony Edytora Stripo widoczne są elementy zwane blokami (ang. Block) takie jak np. tekst (ang. Text) oraz Obraz (ang. Image). Trzeba złapać myszką dany element a następnie przeciągnąć go w odpowiednie miejsce swojego listu. Z języka angielskiego Drag & Drop oznacza Złap i Upuść. Dzięki integracji z platformą Stripo, w programie AnoMail można tworzyć responsywne wiadomości e-mail.

Stripo jest intuicyjnym i zarazem elastycznym kreatorem szablonów wiadomości email. Przyspiesza produkcję wzorów newsletterów do programu AnoMail. Szablon utworzony w Stripo można wyeksportować do formatu ZIP (grafika i kod listu razem). Potem taki szablon otwiera się bezpośrednio w edytorze AnoMail i już można wysyłać pięknie wyglądające listy.

Stripo - Platforma do tworzenia szablonów newsletterów
W edytorze Stripo można dostosować każdy element, z którego składa się list

Szablony do wielokrotnego użytku w AnoMail

Po przygotowaniu szablonu w Stripo, należy nacisnąć przycisk Eksport (ang. Export) i wybrać funkcję eksportu do formatu HTML. Następnie zaznaczyć Archive (czyli Archiwum) i wybrać opcje zaznaczone na poniższym obrazku. Na koniec naciska się przycisk Download (Pobierz). Platforma Stripo wygeneruje plik ZIP, który zostanie zapisany w folderze Pobrane (ang. Downloads) w Państwa komputerze.

Edycja szablonów ze STRIPO w programie AnoMail

Szablon newslettera można otworzyć od razu do edycji w AnoMail i wprowadzić do niego modyfikacje. Nie stoi nic na przeszkodzie aby zmienić elementy graficzne, teksty, odnośniki itp. W związku z tym zaprojektowany wzór może być użyty do różnych akcji mailingowych. Po prostu w odpowiednie miejsca wpisuje się nowy tekst oraz wstawia nowe obrazki.

Jeżeli szablon wcześniej został zapisany na dysku np. w folderze Pobrane to aby go odczytać w programie AnoMail należy kliknąć przycisk Nowy list a następnie Odczytaj. W dalszej kolejności wskazać pliki szablonu w formacie ZIP.

Pobierz szablon z platformy Stripo
Eksport szablonu utworzonego na platformie Stripo do programu AnoMail

Projektuj wizualnie szablony wiadomości e-mail

Stripo tak jak wspomniano wcześniej, to narzędzie Drag & Drop czyli do przeciągania i upuszczania elementów, z których zbudowane są newslettery. Dzięki integracji z platformą Stripo, w programie AnoMail można tworzyć responsywne wiadomości e-mail bez znajomości zasad kodowania szablonów w języku HTML.

Kreator szablonów wiadomości e-mail (Przeciągnij i upuść)

W Stripo można intuicyjnie tworzyć i dostosowywać każdy element wiadomości e-mail. Nie ma potrzeby zaglądania do kodu HTML. Dodatkowo używając gotowych szablonów oraz bloków można samodzielnie stworzyć indywidualny szablon, który potem uzupełnia się treścią w AnoMail. Raz przygotowany szablon w Stripo może być wykorzystany wielokrotnie do nieograniczonej ilości wysyłek z programu AnoMail.

Stripo umożliwia tworzenie szablonu wiadomości​ email
Szablony tworzy się w sposób wizualny przeciągając elementy zwane blokami (ang. Blocks)

Dynamiczne Komponenty AMP HTML w Stripo

W Stripo można tworzyć szablony wiadomości typu AMP, które umożliwiają dołączanie tzw. bogatych treści, angażujących odbiorców. AMP (ang. „Accelerated Mobile Pages”) to dynamiczny format wiadomości e-mail, który zawiera komponenty AMP HTML. Komponenty AMP umożliwiają odbiorcom wiadomości e-mail wchodzenie w interakcję. Pozwalają na wypełnianie formularzy kontaktowych, branie udziału w sondażach bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail.

Nie wszystkie programy pocztowe obsługują AMP

Zwracamy jednak uwagę, że na chwilę obecną komponenty AMP nie są obsługiwane przez programy typu desktop np. Microsoft Outlook. W związku z powyższym nie zalecamy wstawiać do listu dynamicznych elementów AMP HTML gdy mailing skierowany jest w większości do odbiorców, którzy odbierają pocztę w klasycznym programie pocztowym takim jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird.

Komponenty AMP HTML w AnoMail
Formularz kontaktu (AMP Form) bezpośrednio w wiadomości e-mail

Film: Tworzenie szablonu wiadomości e-mail

Tworzenie szablonu newslettera w Stripo
Play Video about Tworzenie szablonu newslettera w Stripo

Tworzenie wzoru e-mail to nie wszystko: