Import adresów e-mail z plików MSG

Pobieranie maili z Microsoft Outlook

Pobieranie adresów z programu Outlook

W AnoMail Premium możliwy jest import adresów z plików MSG czyli bezpośrednio z wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook. Dzięki temu można pobierać np. adresy osób, które coś pisały do Państwa (patrz Skrzynka odbiorcza) lub Państwo wysyłaliście do swoich klientów (patrz Elementy wysłane). AnoMail odczytuje także treść wiadomości e-mail zapisanych w formacie MSG.

Jak pobrać adresy klientów bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook, które znajdują się w danym folderze np. Skrzynka odbiorcza a następnie przeciągnąć je na pulpit Windows do folderu np. Klienci

W dalszej kolejności w AnoMail nacisnąć przycisk Importuj i wybrać funkcje Z konwertera listów MSG (Outlook) do EML... Uruchomi się konwerter, który zamieni wiadomości z formatu binarnego (MSG) na format tekstowy (EML).

Import adresów e-mail z plików MSG​
Konwerter pozwalający importować adresy e-mail z listów Outlook

Import adresów z plików w formacie MSG

Tak jak wspomniano wcześniej listy w formacie MSG muszą zostać przekonwertowane do formatu EML. Dlatego funkcja importu adresów e-mail z listów programów Microsoft Outlook (MSG) wymaga użycia naszego konwertera, który zamieni listy z formatu MSG (Outlook) do formatu EML (Windows Live Mail).

Konwerter listów z formatu MSG do EML znajduje się w module wysyłkowym AnoMail pod przyciskiem Importuj. Omawiana funkcja dostępna jest dla użytkowników AnoMail korzystających z licencji Premium.

Zobacz także: Format bazy adresów e-mail do AnoMail

Zbieranie adresów e-mail w trakcie konwersji z MSG do EML

Nasz Konwerter w trakcie konwersji listów pozwala zebrać automatycznie adresy z pól From (adres nadawcy listu) oraz To (adres odbiorcy listu). W razie konieczności jest też możliwość pobierania adresów z innych pól listu np.  DW (ang. CC, kopia do wiadomości), UDW (ang. BCC, ukryta kopia do wiadomości). 

Rzadko który z programów mailingowych dostępnych na rynku oferuje taką funkcjonalność, dlatego zwracamy uwagę, że moduł konwertera plików Outlook MSG dostępny jest w najwyższej opcji licencji AnoMail Premium i pozwala na hurtową konwersję wielu tysięcy wiadomości.

Import adresów e-mail z plików MSG​
Pobieranie adresów e-mail w trakcie konwersji wiadomości z Outlook

Pobieranie adresów e-mail z Microsoft Outlook mSG

W trakcje pobierania adresów program wykonuje deduplikację adresów czyli usuwa powtarzające się pozycje. Po zakończeniu działania Konwertera listów MSG zostanie wyświetlone okno przedstawione na poniższym rysunku. Aby zobaczyć adresy e-mail osób, które pisały do Państwa wiadomości należy kliknąć Pokaż nadawców

Jeżeli pobieracie Państwo adresy e-mail z Elementów wysłanych w programie Outlook to należy kliknąć przycisk Pokaż odbiorców. Pobrane adresy można zapisać w osobnym pliku a potem wykonywać na nich dalsze operacje dot. porządkowania adresów e-mail.

Dodatkowe możliwości importu adresów z plików w formacie EML

Dodatkowo pod przyciskiem Pokaż folder znajduje się lista wiadomości w formacie EML, z których można pobierać adresy np. z treści listu czyli można zebrać adresy z podpisów osób, które do Państwa wysłały wiadomość itd. Służy do tego funkcje Import -> Z wiadomości EML (Live Mail/Thunderbird)

Tej funkcji można też używać podczas importu adresu e-mail bezpośrednio z listów programów Microsoft Live Mail, Mozilla Thunderbird lub innych, które obsługują format EML.

Czym jest format wiadomości e-mail?

Format EML (Email Message Format) to standardowy format pliku używany do przechowywania pojedynczej wiadomości e-mail w postaci tekstu. Plik EML zawiera treść wiadomości, nagłówki, załączniki i inne metadane, umożliwiając przenoszenie, udostępnianie i odczytywanie wiadomości między różnymi programami pocztowymi i aplikacjami. AnoMail potrafi te dane odczytać.

Warto przeczytać w wolnej chwili