Format bazy adresowej do mailingu

w programie AnoMail dla Windows

Format bazy adresowej do mailingu

Format bazy adresowej do mailingu w AnoMail jest stały i pozwala na użycie 36 różnych pól personalizacji (kolumn). Bazę do programu AnoMail można tworzyć bezpośrednio w programie AnoMail lub przygotować w zewnętrznym oprogramowaniu np. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access lub w innym programie do zarządzania kontaktami (CRM). W praktyce do tworzenia bazy do mailingu nadaje się każdy program, który pozwala tworzyć tabelę i zapisać ją później do pliku CSV.

Ważna ilość i kolejność kolumn w bazie programu AnoMail

Istotną kwestią jest aby zachować układ kolumn (pola personalizacji) zgodnie z wymogami AnoMail czyli pierwsza kolumna musi zawierać adresy e-mail odbiorcy, druga kolumna pseudonim lub tzw. etykietę odbiorcy, trzecia kolumna nazwisko, czwarta kolumna imię itd. Jeżeli jakieś pole personalizacji (kolumna) nie będzie przez Państwa wykorzystywane to można je ukryć np. w programie Excel.

Zarządzanie bazą adresową w Microsoft Excel

Aby bazę można było wykorzystać w AnoMail to format bazy adresowej do mailingu musi być zachowany zgodnie z tym co napisano na niniejszej stronie. Poniżej przedstawiono wszystkie kolumny z bazy zawierające pola personalizacji do programu AnoMail. Przykładowy plik w formacie Excela można pobrać klikając na poniższym obrazku.

Jeśli nie używacie Państwo np. nazwisk to kolumna z nazwiskami powinna być pusta ale nie można jej usunąć. Maksymalna ilość rekordów (wierszy) w pojedynczej bazie nie może przekroczyć 100 tys. pozycji. Natomiast ilość baz danych (osobne pliki) nie jest ograniczona.

Wybrane pola personalizacji wraz z opisem

 • #EMAIL# – Adres e-mail odbiorcy listu.
 • #ETK# – Dane do wyświetlania w treści listu lub w polu Do. Może zawierać dowolne dane np. zdrobnienie imienia
 • #NZW# – Nazwisko odbiorcy listu. Wymaga korzystania z bazy adresowej zawierającej nazwiska.
 • #IME# – Imię odbiorcy listu. Wymaga przygotowania bazy zawierającej imiona.
 • #STN# – Stanowisko jakie zajmuje odbiorca listu aby sprawić wrażenie, że znamy adresata.
 • #TYT# – Tytuł lub stopień jakim posługuje się odbiorca. Wymaga przygotowania bazy z takimi informacjami.
 • #FMA# – Pełna nazwa firmy odbiorcy. Wymaga przygotowania bazy adresowej zawierającej nazwy firm.
 • #BZA# – Opis branży. Przydatne w cold mailingu do sprawienia wrażenia, że list wysyłany jest tylko do odbiorcy.
 • #MTO# – Miasto odbiorcy listu. Wymaga przygotowania spersonalizowanej bazy adresowej
 • #URL# – Witryna internetowa odbiorcy. Adres będzie wstawiony jako tekst
 • #NIP# – NIP odbiorcy listu czyli numer identyfikacji podatkowej.
 • #KNT# – Numer klienta w Państwa systemie CRM lub nazwa lub login itd.
 • #GPA# – Grupa do której należy odbiorca np. uczestnik konferencji, czytelnik newslettera itd.
 • #RBT# – Rabat dla konkretnego odbiorcy. Każdy z odbiorców listu może otrzymać inną kwotę rabatu lub inny numer kuponu rabatowego, który potem może być wykorzystany do śledzenia zakupów w systemie e-commerce.
 • #OFR# -Tekst z ofertą przydatny w cold mailingu, pisany tak jakbyśmy wiadomość z programu Outlook wysyłali tylko do konkretnego odbiorcy.
 • #INF# – Informacja o odbiorcy aby poczuł się traktowany indywidualnie.
 • #TXT# – Dodatkowy tekst zależny od odbiorcy listu np. może zawierać informacje o adresacie i o tym co kupił w Państwa firmie lub o co pytał jak telefonował itd. Przydaje się do tzw. follow up
 • #LKN# – Link do strony z ofertą dla odbiorcy lub strona internetowa na którą powołujemy się. Strona zależna od odbiorcy np. gdzie reklamował swoje produkty/usługi.
 • #KSK# – Kod śledzący kliknięcia lub otwarcia listu, który można wykorzystać w linkach lub innych statystykach w Państwa systemie trackującym.

Maksymalna ilość rekordów w bazie to 100 tys.

Jeśli w Excelu macie Państwo np. 200 tys. rekordów (wierszy) to taki arkusz należy podzielić na 2 części po 100 tys. każdy. Do AnoMail można także szybko importować dane bezpośrednio z Excela bez konieczności zapisywania czegokolwiek do pliku. Wystarczy w Excelu zaznaczyć całą kolumnę np. z adresami i w Edytorze kontaktów AnoMail kliknąć przycisk Kontakty a następnie wybrać funkcję Importuj kolumnę ze schowka Windows

AnoMail wyświetli okno hurtowego importu danych bezpośrednio z kolumn. Do tego okna można wklejać dane z różnych kolumn i przypisać je do określonego pola personalizacji np. adresy e-mail wklejone zostaną do pola e-mail, nazwiska odbiorców zostaną wklejone do kolumny nazwisko itd.

Wybrane posty z anomailowego bloga: