Import adresów e-mail TXT, CSV, XLS, DOC

W programie AnomAil

Import adresów e-mail z różnych formatów

Import adresów e-mail to podstawowa funkcjonalność dobrego oprogramowania e-mailingowego. Do programu AnoMail można importować adresy z plików w różnym formacie, schowka Windows, folderów zawierających pliki tekstowe, z okna dowolnej aplikacji Windows, ze stron internetowych, z wiadomości programów Thunderbird, Live Mail, z wiadomości programu Microsoft Outlook, Excel, Word, wizytówek kontaktów w formacie vCard/Contact oraz z książki adresowej Windows XP (WAB).

Funkcje importu adresów dostępne są pod przyciskiem Importuj widocznym w głównym oknie programu AnoMail. Dzięki szerokiemu wachlarzowi funkcji importujących adresy email można szybko pobierać adresy e-mail z różnych formatów plików (Word, Excel, CSV itd.) i okien aplikacji lub stron internetowych.

Co z innymi danymi podczas importu adresów e-mail?

Program AnoMail wykonując import adresów e-mail pomija zbędne dane czyli np. numery telefonów lub numery NIP itp. więc bez problemu jest w stanie „wyciągnąć” adresy e-mail z arkusza danych, który zawiera dodatkowe informacje o kontakcie. W związku z tym w ogóle nie trzeba przejmować się, w jakim formacie zapisywane są bazy adresowe gdyż podczas importu program wyciągnie adresy ze wskazanych plików lub folderów.

Lista funkcji pozwalających importować adresy e-mail do programu AnoMail została przedstawiona na poniższym rysunku. Najważniejszą z nich jest możliwość importu adresów Z dowolnych plików. Wystarczy wskazać plik np. CSV, TXT lub XLS aby pobrać z niego wszystkie adresy e-mail.

Import adresów e-mail do mailingu
Przycisk Importuj widoczny w głównym oknie programu

Edytor kontaktów do budowy baz adresowych

Powyższe funkcje przydadzą się w sytuacji, w której operujecie Państwo na samych adresach e-mail. Natomiast jeżeli zamierzacie stosować personalizację wiadomości, do czego gorąco zachęcamy, to należy przejść do Edytora kontaktów, który pozwoli tworzyć bazy adresowe z imionami odbiorców, nazwami firm itd.

Bazy adresów e-mail na potrzeby personalizacji można przygotować w programie Microsoft Excel a następnie w głównym oknie programu AnoMail nacisnąć przycisk Odbiorcy/Kontakty i wczytać bazę do naszego Edytora kontaktów.

Pokrewny temat: Pobieranie danych z Excela lub Mapowanie danych z pliku CSV

Edytor kontaktów do personalizacji newslettera
Edytor kontaktów do budowy baz na potrzeby personalizacji

A co jeżeli mam kilkadziesiąt osobnych plików tekstowych z adresami e-mail?

Nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystkie pliki tekstowe TXT lub CSV należy umieścić w jednym folderze na dysku a następnie kliknąć Importuj i wybrać funkcję Z folderu z plikami tekstowymi… 

Program przejrzy wszystkie pliki, pobierze z nich tylko adresy e-mail oraz wykona deduplikację czyli usunie powtarzające się adresy i zapisze całość w jednym uporządkowanym pliku tekstowym gotowym do dalszej weryfikacji adresów e-mail.

Porządkowanie podczas importu adresów e-mail

Program analizuje pobierane adresy e-mail pod kątem poprawności, aktualności, deduplikacji (powtarzania się) lub tego czy adres należy do odbiorcy, który nie chce żadnych ofert ani zapytań a także czy adres e-mail nie ma charakteru danych osobowych. 

Dzięki Klasyfikatorowi adresów e-mail (RODO) można z Państwa bazy wydzielić adresy e-mail o charakterze danych osobowych, których dotyczy obowiązek informacyjny, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych.

Opis funkcji do pobierania adresów e-mail:

  • Z zawartości Schowka Windows – pobiera adresy e-mail ze Schowka Windows czyli wcześniej należy zaznaczyć adresy i skopiować do Schowka poprzez funkcję Kopiuj (Ctrl+C). Program pominie dodatkowe dane i wyświetli tylko adresy email.
  • Z szybkiej listy kontaktów – pozwala pobrać adresy wraz z danymi odbiorców. Utwórz listę kontaktów jeden pod drugim w postaci np. Jan Kowalski <kowalski@onet.pl>. Program rozpozna nazwę odbiorcy i utworzy bazę z polami personalizacji. Może też od razu importować dane z kolumn Excela.
  • Z dowolnych plików (CSV, XLSx, DOCx, TXT) – pobiera adresy e-mail bezpośrednio z pliku tekstowego, arkusza Microsoft Excel, dokumentu programu Microsoft Word. Oczywiście pomija inne dane i importuje tylko adresy e-mail.
  • Z folderu z plikami tekstowymi (TXT/CSV) -pobiera adresy z wielu plików umieszczonych we wskazanym folderze.
  • Z okna dowolnej aplikacji Windows – pozwala pobierać adresy z otwartych okien innych aplikacji, które pozwalają zaznaczyć adresy e-mail. Dzięki tej funkcji pobierzecie Państwo adresy email ze swojego systemu CRM lub CMS.
  • Ze stron internetowych – jak sama nazwa sugeruje, pozwala zbierać adresy e-mail ze stron internetowych. W program wbudowano trzy moduły zbierające tj. Z konkretnej strony, Patrz i pobierz oraz Hurtowo z domeny (harvester).
  • Z wiadomości EML (Live Mail/Thunderbird) – pobiera adresy e-mail z listów programu Windows Live Mail lub Thunderbird. Dzięki temu można pobierać adresy z Elementów wysłanych, Skrzynki odbiorczej, treści listu i innych pól.
  • Z konwertera listów MSG (Outlook) do EML – pobiera adresy z listów programu Microsoft Outlook. Przy okazji wykonuje konwersję z formatu MSG do EML.
Szybki import kontaktów z Microsoft Excel
Import danych na potrzeby personalizacji z Excela

Import adresów email z porządkowaniem

W trakcie importu wykonywana jest deduplikacja czyli program pomija zdublowane adresy. Oczywiście, gdyby była taka konieczność to jest możliwość używania w programie AnoMail nie tylko samych adresów e-mail ale także dodatkowych danych przypisanych do kontaktu np. imię, nazwisko, telefon klienta, nazwa firmy itd. Taką bazę przygotowuje się np. w programie Excel lub Microsoft Access lub w ostateczności w postaci zwykłej tabelki w programie Word.

Pobieranie adresów z innych programów do zarządzania kontaktami CRM

Dodatkowo w Edytorze kontaktów programu AnoMail znajduje się funkcja o nazwie Importuj kontakty ze schowka, która pozwala pobrać dane z dowolnych programów, które wyświetlają dane teleadresowe w postaci tabelarycznej. 

Dzięki temu możecie Państwo pobrać określoną kolumnę np. adres e-mail (jedna kolumna), imię (druga kolumna), nazwa firmy (trzecia kolumna) ze swojego ulubionego programu do zarządzania kontaktami lub innego systemu. 

W ten sposób można dodać kolumnę z lokalizacją załącznika lub unikalną grafiką co sprawdzi się przy chęci personalizacji newslettera.

Import kontaktów e-mail​
Wklejanie całej kolumny z danymi do programu AnoMail

Gdy pobierzemy adresy email to co dalej?

Zapoznaj się z innymi tematami dotyczącymi wysyłki e-mailingów: