Pobieranie adresów z Thunderbird

Import adresów z wiadomości

Pobieranie adresów z Thunderbird​

Program pocztowy Mozilla Thunderbird jest jednym z najbardziej popularnych programów pocztowych. W związku z tym nie ma żadnego problemu aby nasze oprogramowanie współpracowało z nim. Pobieranie adresów z Thunderbird nie jest trudne ale wymaga wykonania pewnych czynności pośrednich aby AnoMail mógł uzyskać dostęp do adresów zawartych w wiadomościach e-mail programu pocztowego Thunderbird.

Gdy pojawi się potrzeba aby pobrać adresy e-mail z Thunderbird i przekazać je do AnoMail np. w celu realizacji masowej wysyłki to należy wykonać procedurę, którą opisano w dalszej części artykułu. Nawet dla osób „nietechnicznych” pobieranie adresów e-mail z wiadomości programu Thunderbird i import ich do AnoMail nie powinno stwarzać żadnych problemów.

Import adresów z Thunderbird do programu AnoMail

AnoMail potrafi pobrać adresy e-mail bezpośrednio z listów programu Thunderbird ale trzeba je odpowiednio przygotować. Ściślej mówiąc wiadomości e-mail z programu Thunderbird muszą być wcześniej zapisane w plikach EML, które AnoMail może odczytać.

Dzięki temu możliwe jest pobieranie adresów e-mail bezpośrednio z wiadomości znajdujących się np. w Skrzynce odbiorczej lub Elementach wysłanych. Dzięki temu można np. pobrać wszystkie adresy e-mail osób, którzy kontaktowali się z Państwem lub do których to Wy wysłaliście jakąkolwiek korespondencję.

Najpierw eksport wiadomości z thunderbird

W programie AnoMail możliwy jest bezpośredni import adresów e-mail z plików EML (Mozilla Thunderbird) oraz MSG (Microsoft Outlook). EML to rozszerzenie nazwy pliku należące wiadomości e-mail. Plik EML zawiera jedną wiadomość e-mail z której AnoMail może zaimportować adresy e-mail. Aby mógł tego dokonać wybrane wiadomości e-mail należy zapisać na dysku swojego komputera.

Import adresów e-mail z różnych części listu

Następnie można pobierać adresy e-mail z treści listów, danych nadawców lub odbiorców wiadomości e-mail. AnoMail potrafi pobrać adresy e-mail z różnych pól. W związku z tym można z programu Mozilla Thunderbird pobrać adresy e-mail klientów (Skrzynka odbiorcza) którzy pisali do Państwa wiadomości.
 
Można także pobrać adres e-mail adresatów do których wysyłali Państwo jakąkolwiek korespondencję (Elementy wysłane). Jest też możliwość pobierania adresów e-mail bezpośrednio z treści listu czyli np. stopek adresowych.
Import adresów z Thunderbird do programu AnoMail
Przeciągnij wiadomości e-mail z Thunderbird na Pulpit swojego komputera

Import adresów z wiadomości e-mail Thunderbird

Czasami jest potrzeba zebrania adresów e-mail osób, którzy do nas pisali zapytanie lub prośbę o przesłanie oferty. Chcąc pobrać takie adresy e-mail należy przejść do swojej skrzynki odbiorczej w programie Mozilla Thunderbird, zaznaczyć wszystkie lub wybrane wiadomości a następnie przeciągnąć je do określonego folderu na pulpicie Windows. Wiadomości zostaną zapisane w formacie EML. Każdy plik to osobna wiadomość.

W dalszej kolejności w programie AnoMail kliknąć funkcję Importuj -> Z wiadomości EML i ustawić w oknie, które się wyświetli w jakim folderze program ma szukać listów do importu. Trzeba się upewnić czy w opcjach importu adresu e-mail wybrano: Importuj adresy z pola Od czyli ang. From.

Wskaż lokalizację folderów z wiadomościami oraz wybierz opcję importu

Wyświetli się okno przedstawiono poniżej w którym należy kliknąć przycisk Przeglądaj i wskazać folder w którym znajdują się listy pobrane z programu Mozilla Thunderbird

Na koniec wybierz z którego pola należy pobrać adresy e-mail np. z pola „From” czyli „Dane nadawcy” i naciśnij przycisk Pobierz. Po chwili zacznie migać liczba symbolizująca ilość pobranych adresów. Po kliknięciu w liczbę np. 13 (patrz poniższy rysunek) komputer wyświetli okno dialogowe z pytaniem gdzie zapisać pobrane adresy e-mail.

Import adresów e-mail z listów Thunderbird
Import adresów e-mail z listów programu Thunderbird

Pobieranie adresów e-mail z Elementów wysłanych

Analogicznie do powyższego gdyby chcieli Państwo pobrać adresy z folderu Elementy wysłane programu Thunderbird to należy przejść do folderu „Elementy wysłane” lub „Sent”, i zaznaczyć wszystkie lub wybrane wiadomości.

Do wyboru wiadomości spełniających pewne kryteria można użyć funkcji filtrowania danych w programie Thunderbird.  Po przeciągnięciu wiadomości e-mail na pulpit należy przejść do AnoMail i wybrać funkcję importu adresów e-mail tym razem z pola To: (pol. Do) czyli danych odbiorcy.

Import adresów z niedostarczonej poczty w Thunderbird

Niektórzy użytkownicy programu AnoMail używają tej funkcji do pobrania adresów email z niedostarczonej poczty, które przechowywane są w oddzielnym folderze w skrzynce odbiorczej. Nie trzeba takich adresów zbierać ręcznie gdyż w AnoMail są specjalne funkcje do obsługi błędnych adresów tzn. z niedostarczonej poczty e-mail.

Gdyby ktoś jednak zbierał ręcznie „odbicia” czyli zwrotki to należy przeciągnąć je na Pulpit do jakiegoś folderu a następnie w AnoMail wybrać funkcję Importuj z wiadomości EML ale tym razem wskazać Import adresów bezpośrednio z treści listu czyli pola ang. Body.

Chcesz importować adresy z Microsoft Outlook?

Na tej samej zasadzie co wyżej można importować adresy z listów programów Windows Live Mail, Outlook Express lub Microsoft Outlook. Więcej informacji na ten temat napisano w artykule pt. "Konwerter MSG do EML", który znajduje się na naszym blogu.

Import adresów z Thunderbird​ to nie wszystko: