Import adresów e-mail z listów EML

Pobieranie adresów ze Skrzynki odbiorczej

Import adresów e-mail z plików EML

Plik EML to wiadomość e-mail zapisana z programu Windows Live Mail, Outlook Express lub Thunderbird. W AnoMail można pobierać adresy e-mail bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej lub Elementów wysłanych w swoim ulubionym programie pocztowym. W programie AnoMail możliwy jest import adresów e-mail z plików EML (Live Mail, Mozilla Thunderbird itp.) oraz MSG (Microsoft Outlook).

W głównym oknie programu AnoMail naciśnij przycisk Importuj. Omawiana funkcja pozwala w łatwy sposób zebrać np. adresy e-mail wszystkich osób, które kiedykolwiek wysłały do Państwa wiadomość. Ewentualnie pobrać adresy z folderu Elementy wysłane w swoim programie pocztowym w celu wysłania kolejnego mailingu do osób do których kiedyś już coś wysłaliście.

Dzięki importowi z formatu EML można pobierać adresy e-mail bezpośrednio z plików wiadomości EML a tym samym zebrać np. adresy z treści listów, danych nadawców lub odbiorców wiadomości e-mail. Jest też możliwość pobierania adresów z listów programu Microsoft Outlook MSG ale służy do tego osobna funkcja o nazwie: Import adresów z listów Outlook MSG.

Import adresów z różnych pól listu np. danych nadawcy

Program AnoMail potrafi pobrać adresy e-mail z różnych pól listu np. z danych nadawcy, danych odbiorcy, treści wiadomości itp. W związku z tym można ze swojego programu pocztowego pobrać adresy e-mail klientów (Skrzynka odbiorcza) którzy pisali do Państwa wiadomości. Można także pobrać adres e-mail adresatów do których wysyłali Państwo jakąkolwiek korespondencję (Elementy wysłane). Jest też możliwość pobierania adresów e-mail bezpośrednio z treści listu czyli np. stopek adresowych.

Import adresów e-mail z plików EML
Import adresów e-mail z wiadomości programu Windows Live Mail

Pobieranie adresów ze skrzynki odbiorczej

Czasami jest potrzeba zebrania adresów e-mail osób, którzy do nas pisali zapytanie lub prośbę o przesłanie oferty. Chcąc pobrać takie adresy e-mail należy przejść do swojej skrzynki odbiorczej w programie pocztowym np. Windows Live Mail i przeciągnąć je do określonego folderu na pulpicie Windows.

W dalszej kolejności w programie AnoMail kliknąć funkcję Importuj -> Z wiadomości EML i ustawić w oknie, które się wyświetli w jakim folderze program ma szukać listów do importu. Trzeba się upewnić czy w Opcjach importu adresu e-mail wybrano: Importuj adresy z pola Od czyli ang. From.

Import adresów ze Skrzynki odbiorczej
Pobieranie adresów e-mail ze Skrzynki odbiorczej (ang. Inbox)

W przypadku najnowszych wersji programów Windows Live Mail (Poczta Systemu Windows) nie trzeba przeciągać listów na Pulpit i potem importować do programu AnoMail. W przypadku korzystania z powyższych programów wystarczy wskazać programowi AnoMail lokalizację na dysku, w której owe programy przechowują listy.

W odniesieniu do Windows Live Mail pliki listów (format EML) znajdują się w poniższej lokalizacji:
C:\Users\TwojaNazwa\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Nazwa skrzynki odbiorczej

Zbieranie adresów z Internetu
Przy pomocy AnoMail można budować własne bazy kontaktowe na potrzeby cold mailingu

Pobieranie adresów z Elementów wysłanych

To samo dotyczy sytuacji, w której chcieliby Państwo pobrać adresy z folderu Elementy wysłane w swoim programie pocztowym. Tu analogicznie po przeciągnięciu listów na pulpit w programie AnoMail należy wybrać funkcję importu z danych odbiorcy listu czyli ang. To.

Niektórzy użytkownicy programu AnoMail używają tej funkcji do pobrania adresów email z niedostarczonej poczty, które przechowywane są w jakimś oddzielnym folderze w skrzynce odbiorczej. Nie trzeba takich adresów zbierać ręcznie gdyż w AnoMail są specjalne funkcje do obsługi błędnych adresów tzn. z niedostarczonej poczty e-mail.

Gdyby ktoś jednak zbierał ręcznie „odbicia” czyli zwrotki to należy przeciągnąć je na Pulpit do jakiegoś folderu a następnie w AnoMail wybrać funkcję Importuj z wiadomości EML ale tym razem wskazać Import adresów bezpośrednio z treści listu czyli pola ang. Body

Patrz także: Weryfikacja adresów e-mail firm na podstawie witryn internetowych

Opcje importu adresów e-mail z plików EML

Czytaj więcej na temat masowych wysyłek: