Dołączanie wizytówki vCard do newslettera

Dołączanie wizytówki vCard do newslettera

W programie AnoMail możliwe jest dołączanie wizytówki vCard do każdej wysłanej wiadomości e-mail. W związku z tym Twój newsletter może zawierać dodatkowo wizytówkę kontaktową, po kliknięciu której Twój kontakt z numerem telefonu zostanie dodany do książki kontaktowej u Twojego odbiorcy poczty.