Dołączanie wizytówki vCard

do wiadomości e-mail

Dołączanie wizytówki vCard do newslettera

W programie AnoMail możliwe jest dołączanie wizytówki vCard do każdej wysłanej wiadomości e-mail. W związku z tym Twój newsletter może zawierać dodatkowo wizytówkę kontaktową. W wizytówce można dodać nazwę firmy,  numer telefonu lub inne dane kontaktowe. Po kliknięciu na wizytówce odbiorca będzie mógł dodać Twoje dane do książki kontaktowej w swoim telefonie lub programie pocztowym.

Dołącz wizytówkę do Twojego mailingu

Dzięki wizytówkom vCard zwiększa się wiarygodność i rozpoznawalność Państwa firmy wśród odbiorców newslettera. Zwłaszcza odbiorcy korzystający z telefonów docenią tę funkcję bo jednym kliknięciem będą mogli zapisać w telefonie dane kontaktowe do Państwa firmy.

Gdzie włącza się wizytówki kontaktowe vCard?

Dołączanie wizytówki vCard do wiadomości e-mail włącza się w głównym oknie programu AnoMail naciskając przycisk Ustawienia a następnie wybierając funkcję: Wizytówki kontaktowe vCard. Wyświetli się okno przedstawione na poniższym rysunku, w którym należy uzupełnić dane w tym podać numer telefonu do Państwa firmy.

Dołączanie wizytówki vCard do newslettera

Wizytówki vCard to nie wszystko. Przeczytaj: