Program do wysyłania kuponów rabatowych

Program do wysyłania kuponów rabatowych

AnoMail to program do wysyłania kuponów rabatowych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Każdy odbiorca otrzymuje załącznik z kuponem PDF zawierającym swoje dane np. imię i nazwisku, kod rabatowy itp.

Korespondencja seryjna e-mail z załącznikiami

Korespondencja seryjna z załącznikami

W programie AnoMail można korzystać z pełnej personalizacji treści wiadomości obejmującej również personalizację załączników. To oznacza, że w programie AnoMail do każdego odbiorcy listu możecie Państwo wysłać oddzielny załącznik np. fakturę, spersonalizowaną ofertę itp.

Dowolna ilość załączników w mailingu

Obsługa dowolnej ilości załączników w mailingu

W programie AnoMail możliwa jest obsługa dowolnej ilości załączników w dowolnym formacie np. PDF, DOC, XLS lub ZIP, RAR. Dodatkowo aby zwiększyć wiarygodność wysyłek można włączyć podpis cyfrowy aby wiadomość e-mail z załącznikiem była wiarygodna

Korespondencja seryjna e-mail

Korespondencja seryjna e-mail

Program AnoMail pozwala przygotować korespondencję seryjną e-mail zawierającą pola personalizacji takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy czy np. unikalny numer klienta itp. Dzięki personalizacji znacznie zwiększa się skuteczność masowej wysyłki

Personalizacja załączników w AnoMail

Personalizacja załączników w wiadomościach e-mail

W programie AnoMail można wstawiać dowolną ilość załączników w dowolnych formatach i o dowolnej wadze (rozsądnej np. 5MB). Dodatkowo w wybranych opcjach licencji można dodawać spersonalizowane załączniki czyli zależne od odbiorcy listu.