Ochrona wspólnych załączników

do wiadomości e-mail

Ochrona wspólnych załączników ZIP

Program AnoMail pozwala dołączyć do wiadomości dowolną ilość załączników w dowolnym formacie np. PDF, DOC, XLS itd. Mogą to być załączniki wspólne czyli takie same dla wszystkich odbiorców lub indywidualne czyli każdy z odbiorców może otrzymać inny załącznik tj. inną fakturę, swoją umowę itp. Format załączników nie ma znaczenia. W niektórych sytuacjach ważna jest ochrona wspólnych załączników np. przy pomocy hasła niezbędnego do jego otwarcia.

Aby wstawić wspólny załącznik czyli taki sam dla wszystkich, w głównym oknie programu należy przejść do Menu Załączniki i wybrać funkcję Dodaj załączniki. Ewentualnie nacisnąć przycisk Wstaw widoczny w głównym oknie programu. Następnie dodać tyle załączników ile trzeba. Jednak przypominamy, że każdy załącznik wpływa na wzrost wagi wiadomości.

Patrz także: Automatyczne przypisywanie załączników do odbiorców

Ochrona załączników w AnoMail
Okno ochrony dokumentów dodanych do załącznika listu

Wspólny załącznik ZIP chroniony hasłem

Jeżeli wspólne załączniki czyli takie same dla wszystkich odbiorców mają być chronione hasłem wymaganym do ich otwarcia to w oknie wstawiania załączników należy włączyć funkcję o nazwie Umieść wszystkie pliki załączników w jednym archiwum ZIP oraz zaznaczyć pole o nazwie Dodatkowo chroń załącznik.

Komputer poprosi Państwa o ustawienia hasła a następnie skompresuje wszystkie załączniki do formatu ZIP poprzez co zmniejszy się ich waga oraz zostaną zaszyfrowane bezpiecznym algorytmem AES-256. Aby odbiorca mógł otworzyć załącznik będzie musiał podać hasło uprzednio wprowadzone przez Państwa.

Patrz: Szyfrowanie całej korespondencji e-mail S/MIME

Indywidualne załączniki chronione hasłem

W razie potrzeby każdy z odbiorców mailingu z AnoMail może otrzymać indywidualne załączniki, które mogą być szyfrowane hasłami zależnymi od odbiorców np. numer PESEL odbiorcy. Służy do tego funkcja o nazwie Opcje ochrony personalizowanych załączników, która dostępna jest w głównym oknie programu po naciśnięciu przycisku Ustawienia.

Funkcjonalność personalizacji załączników pozwala np. przesyłać do odbiorców indywidualne umowy, faktury, dyplomy itp. zaszyfrowane hasłem znanym odbiorcy. W przypadku korzystania z personalizacji załączników nie stoi nic na przeszkodzie aby dodatkowo dodawać wspólne załączniki. Wspólne załączniki mogą zawierać np. regulamin korzystania z usługi.

Patrz: Wysyłanie haseł poprzez spersonalizowana wiadomości SMS

Dowiedź się więcej o personalizacji wysyłek: