Ochrona wspólnych załączników

do wiadomości e-mail

Ochrona wspólnych załączników ZIP

Program AnoMail pozwala dołączyć do wiadomości dowolną ilość załączników w dowolnym formacie np. PDF, DOC, XLS itd. Mogą to być załączniki wspólne czyli takie same dla wszystkich odbiorców lub indywidualne czyli każdy z odbiorców może otrzymać inny załącznik tj. inną fakturę, swoją umowę itp. Format załączników nie ma znaczenia. W niektórych sytuacjach ważna jest ochrona wspólnych załączników np. przy pomocy hasła niezbędnego do jego otwarcia.

Aby wstawić wspólny załącznik czyli taki sam dla wszystkich, w głównym oknie programu należy przejść do Menu Załączniki i wybrać funkcję Dodaj załączniki. Ewentualnie nacisnąć przycisk Wstaw widoczny w głównym oknie programu. Następnie dodać tyle załączników ile trzeba. Jednak przypominamy, że każdy załącznik wpływa na wzrost wagi wiadomości.

Patrz także: Automatyczne przypisywanie załączników do odbiorców

Wspólny załącznik ZIP chroniony hasłem

Jeżeli wspólne załączniki czyli takie same dla wszystkich odbiorców mają być chronione hasłem wymaganym do ich otwarcia to w oknie wstawiania załączników należy włączyć funkcję o nazwie Umieść wszystkie pliki załączników w jednym archiwum ZIP oraz zaznaczyć pole o nazwie Dodatkowo chroń załącznik.

Komputer poprosi Państwa o ustawienia hasła a następnie skompresuje wszystkie załączniki do formatu ZIP poprzez co zmniejszy się ich waga oraz zostaną zaszyfrowane bezpiecznym algorytmem AES-256. Aby odbiorca mógł otworzyć załącznik będzie musiał podać hasło uprzednio wprowadzone przez Państwa.

Patrz: Szyfrowanie całej korespondencji e-mail S/MIME

Indywidualne załączniki chronione hasłem

W razie potrzeby każdy z odbiorców mailingu z AnoMail może otrzymać indywidualne załączniki, które mogą być szyfrowane hasłami zależnymi od odbiorców np. numer PESEL odbiorcy. Służy do tego funkcja o nazwie Opcje ochrony personalizowanych załączników, która dostępna jest w głównym oknie programu po naciśnięciu przycisku Ustawienia.

Funkcjonalność personalizacji załączników pozwala np. przesyłać do odbiorców indywidualne umowy, faktury, dyplomy itp. zaszyfrowane hasłem znanym odbiorcy. W przypadku korzystania z personalizacji załączników nie stoi nic na przeszkodzie aby dodatkowo dodawać wspólne załączniki. Wspólne załączniki mogą zawierać np. regulamin korzystania z usługi.

Dowiedź się więcej o personalizacji wysyłek: