Automatyczne przypisywanie załączników

do odbiorców wiadomości email

Automatyczne przypisywanie załączników

Osoby, którym zależy na wysyłce indywidualnych załączników będą zainteresowane automatycznym przypisaniem plików do odbiorców wiadomości e-mail. Dzięki temu każdy odbiorca listu może otrzymać inny załącznik np. fakturę VAT, PIT lub indywidualną umowę.

W przypadku dużych baz adresowych istnieje potrzeba automatycznego przypisania załączników do odbiorców. Służy do tego funkcja o nazwie Automatyczne przypisywanie załączników, która znajduje się w oknie Edytora kontaktów programu AnoMail pod przyciskiem Uzupełnienia.

Wcześniej należy wczytać do programu AnoMail, bazę adresową zawierającą pola personalizacji np. numer klienta, numer identyfikacji podatkowej, regon itp. Program na podstawie tych danych szuka na dysku folderów zawierających pliki.

Ewentualnie po naciśnięciu przycisku Utwórz foldery, komputer utworzy na dysku tyle folderów ile będzie osób w bazie danych. Każdy z folderów będzie miał taką nazwę jaką Państwo wskażecie np. unikalny numer klienta.

Dzięki temu w łatwy sposób będzie można połączyć odbiorców z plikami na dysku. Pliki załączników zostaną dodane do kolumny o nazwie „Plik załącznika”. Gdyby chcieli Państwo samodzielnie np. w programie Microsoft Excel wskazać kilka załączników to w Excelu do kolumny o nazwie „Plik załącznika” trzeba wstawić pełne ścieżki do plików oddzielone przecinkiem np. C:/załączniki/12345.pdf,C:/załączniki/umowa-12345.xls itd.

Włącz podpis cyfrowy wiadomości e-mail zawierającej załącznik

W przypadku wysyłania załączników zalecamy włączenie podpisu cyfrowego, który zwiększy wiarygodność Państwa mailingu oraz upewni odbiorcę, że załącznik został wstawiony przez Państwa a nie kogoś kto się pod Was podszywa.

Ręczne przypisywanie załączników

Przy mniejszych bazach można przypisywać załączniki ręcznie czyli wskazywać je pojedynczo ustawiając się na każdym z odbiorców listu z osobna. W tym celu trzeba podświetlić wybrany rekord i nacisnąć prawy klawisz myszki a następnie wybrać funkcję Wstaw wiele indywidualnych załączników lub Wstaw załącznik dla danego odbiorcy.

Pierwsza funkcja pozwala wskazać kilka załączników, które mają być przypisane do adresata. Z kolei druga funkcja służy do szybkiego wskazania pojedynczego załącznika.

Patrz także: Zmiana nazwy dla indywidualnych załączników

Szybkie przypisanie dokumentów PDF ze wskazanego folderu

Jest także możliwość skorzystania z funkcji Uzupełnij brakujące wpisy. Po wybraniu tej opcji rozwinie się menu a w nim będzie funkcja Wskaż folder z plikami załączników.  Przy jej pomocy w łatwy sposób można przypisać dokumenty w formacie PDF do odbiorcy listu.

W tym przypadku należy na dysku utworzyć folder i umieścić w nim pliki PDF z nazwami takimi jak adres e-mail odbiorcy, NIP firmy czy unikalny numer klienta. Program na podstawie unikalnego identyfikatora w postaci np. numeru NIP przypisze załącznik do odbiorcy listu.

Wszystko zależy jaki sposób przypisania załączników Państwo preferujecie. Niektórzy użytkownicy tworzą na dysku osobne foldery z nazwami lub numerami klientów i w nich zamieszczają pliki, które mają zostać wysłane do określonych odbiorców. Program AnoMail „zagląda” do folderu i bierze z niego wszystkie pliki zgodnie z tym co pokazano na poniższym rysunku.

Szyfrowanie załączników wiadomości e-mail

Wstawiaj pliki z dysku lokalnego a nie sieciowego lub chmurowego

Po wstawieniu wielu załączników, ścieżka dostępu plików (lokalizacja pliku) widoczna będzie w kolumnie „Plik załącznika”. Przechodząc do Menu Widok można skorzystać z funkcji Filtruj rekordy aby sprawdzić czy wszystkie załączniki nadal są dostępne na dysku.

Zalecamy aby wstawiać pliki z dysku lokalnego a nie sieciowego lub chmurowego. Opóźnienie w dostępie do pliku lub brak dostępu do pliku, który będzie znajdował się na dysku sieciowym może spowolnić lub zatrzymać wysyłkę.

Szyfrowanie poufnych załączników

Czasami trzeba przesłać poufne dokumenty w załączniku dołączonych do poczty elektronicznej. W związku z tym warto kliknąć przycisk Ustawienia i skorzystać z funkcji Ochrony spersonalizowanych załączników. Funkcja dostępna jest w głównym oknie programu AnoMail.

Dzięki powyższej funkcji możecie Państwo zaszyfrować załączniki indywidualnymi hasłami przypisanymi do odbiorców wiadomości e-mail. W takim przypadku AnoMail utworzy zaszyfrowane archiwum w formacie ZIP, w którym umieści wszystkie wskazane przez Państwa załączniki. Odbiorca listu będzie musiał podać hasło do otwarcia archiwum.

Utwórz losowe hasła w generatorze haseł do załączników

Wcześniej należy wczytać do Edytora kontaktów bazę adresową zawierającą indywidualne hasła do otwarcia załącznika. Bazę można przygotować w programie Microsoft Excel lub utworzyć losowe hasła przy użyciu Generatora haseł, który wbudowany jest w program AnoMail.

Inne tematy niż Automatyczne przypisywanie załączników: