Filtrowanie rekordów do personalizacji

wybór i uzupełnianie pól personalizacji

filtrowanie pól personalizacji w AnoMail

Program AnoMail posiada edytor kontaktów, w którym można budować bazy adresowe zawierające różne pola personalizacji, które wykorzystuje się w tzw. cold mailingach czyli masowej korespondencji e-mail „udającej” wiadomości wysyłane do pojedynczych odbiorców, z którymi wcześniej nie mieliśmy żadnego kontaktu.

W przypadku wysyłania spersonalizowanych wysyłek e-mail, w których zwracamy się do odbiorcy po imieniu lub wykorzystujemy inne dane zgromadzone w bazie danych niezbędne jest szybkie filtrowanie rekordów. Filtrowanie rekordów oprócz tego, że pozwala wybrać określone osoby do mailingu to umożliwia również odnalezienie np. brakujący danych.

Można korzystać z kilkudziesięciu różnych pól personalizacji np. Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, kod rabatowy i wiele innych. Filtrowanie rekordów w AnoMail może być wykonane gdy w polu „Wpisz poszukiwany tekst” wpiszecie np. nazwę firmy lub nazwisko odbiorcy.

Filtrowanie rekordów do personalizacji​
Edytor spersonalizowanych kontaktów w AnoMail Premium

Filtrowanie rekordów do personalizacji​

W programie AnoMail można używać wielu pól do personalizacji jak np. imię, nazwisko, kod rabatowy, nazwa firmy itp. Aby nie pokazywać pól personalizacji, które nie są Państwu potrzebne w edytorze kontaktów AnoMail należy przejść do menu Widok i wybrać funkcję Dostosuj kolumnę. Następnie zaznaczyć tylko te pola personalizacji (kolumny), z których będziecie Państwo korzystać np. adres e-mail, imię, nazwisko oraz nazwa firmy.

Jeżeli jakieś pole np. personalizowany załącznik nie jest potrzebne to można je ukryć. Dane do edytora można wczytać bezpośrednio z Państwa systemu CRM.

Rozpoznawanie imion i nazwisk z adresów e-mail

Program potrafi na podstawie adresu e-mail rozpoznać imiona i nazwiska odbiorców wiadomości e-mail, odmienić ich imiona w wołaczu lub dopełniaczu. Potrafi także pobrać nazwę firmy oraz opis działalności ze strony internetowej firmy. Funkcje do automatycznego uzupełniania danych o nazwie Uzupełnij brakujące wpisy… dostępne są w edytorze kontaktów programu AnoMail pod przyciskiem Rekordy.

Po wybraniu tej opcji rozwinie się lista o nazwie Uzupełnij brakujące wpisy… W pierwszej kolejności zalecamy użyć Rozpoznaj imię na podstawie adresu a potem np. Rozpoznaj płeć na podstawie imienia.

Pobieranie informacji o firmie na podstawie adresu e-mail

Warto zapoznać się z funkcją Etykieta i INFO z domeny odbiorcy. Ta funkcja służy do automatycznego pobierania informacji o odbiorcy listu na podstawie danych z jego strony internetowej. Program umieszcza w polu Etykieta nazwę firmy oraz w polu INFO informacje o profilu działalności firmy. Informacje pobrane w ten sposób można wykorzystać w treści newslettera powołując się na nie przez co odbiorca ma wrażenie, że znacie jego firmę.

Wyszukiwanie pustych pól do uzupełnienia

Unikalną cechą AnoMail jest to, że przed wysyłką możecie Państwo zobaczyć czy program prawidłowo odmienił imiona i ewentualnie skorygować popełnione błędy, które mogą się zdarzyć w przypadku mało popularnych imion. W tym celu w oknie edytora kontaktów należy kliknąć menu Widok i wybrać funkcję Filtruj rekordy…

W dalszej kolejności kliknąć Pokaż puste pola i wybrać np. Brak wołacza przy imieniu lub Brak dopełniacza przy imieniu. Po wybraniu tych funkcji program pokaże tylko te rekordy (wiersze), które nie mają uzupełnionych pól. W ten sposób odnajdziecie Państwo kontakty, z którymi program samodzielnie sobie nie poradził i nie uzupełnił imienia w wołaczu lub dopełniaczu.

Rozpoznawanie płci do wykorzystania w zwrotach warunkowych

Analogicznie poprzez funkcję Filtruj rekordy można odszukać kontakty tylko do kobiet, tylko do mężczyzn, lub te kontakty, które nie mają ustalonej płci. Dzięki temu szybko można uzupełnić brakujące pola w Państwa bazach wysyłkowych i potem wykorzystać je w bardzo spersonalizowanych wiadomościach e-mail zwracając się do odbiorcy po imieniu i sprawiając wrażenie, że list jest wysyłany tylko do danej osoby.

Uzupełnij brakujące pola w swojej bazie i wykorzystaj w mailingu

Mając uzupełnione pole płeć można używać funkcji Zwroty warunkowe zależne od płci odbiorcy. Dzięki nim można przygotować treść w stylu „jest Pan naszym klientem” lub „jest Pani naszą klientką” lub „jesteście Państwo naszymi klientami”.

Zastosowanie spersonalizowanej treści zwiększa współczynnik konwersji Państwa reklamy wysłanej w mailu. Innymi słowy odbiorcy są przekonani, że wiadomość została wysłana tylko do nich i są skłonni wykonać to czego od nich oczekujecie np. sprawdzić najnowszą ofertę w Waszym sklepie internetowym.

CIEKAWA LEKTURA związana z e-mailingami