Import kontaktów e-mail

Pobieranie danych z CRM lub EXCEL

Import kontaktów e-mail z programu AnoMail

W programie AnoMail można w szybki sposób pobierać dane do spersonalizowanej wysyłki email (imię, nazwisko, nazwa firmy itp.) bezpośrednio z tabel programów takich jak Excel, Word, Access lub z Państwa systemu CRM. Warunkiem jest aby można było w Państwa programie zaznaczyć kolumnę z danymi np. zawierającą adresy e-mail. Dzięki temu import kontaktów e-mail do AnoMail nie powinien sprawić żadnych problemów.

W jaki sposób wykonać import kontaktów e-mail?

W głównym oknie programu naciśnij przycisk Odbiorcy lub Kontakty i wybierz funkcję Edytor kontaktów. Następnie w oknie edytora kontaktów naciśnij przycisk Kontakty (1) i wybierz funkcję Importuj kolumnę ze Schowka… (2). Wcześniej w swoim programie np. Microsoft Excel lub CRM zaznacz i skopiuj adresy e-mail. W AnoMail wyświetli się okno Modułu hurtowego importu danych wg kolumn.

W oknie Hurtowego importu wg kolumn… należy z listy wybrać (3) w jakim polu personalizacji umieścić pobrane dane. Naciskając Dodaj dane do wybranego pola (4) dane są weryfikowane i gotowe do umieszczenia na liście wysyłkowej (5). Czynność należy powtórzyć z imionami, nazwiskami i innymi danymi, które mają być użyte w mailingu.

W programie AnoMail można wykorzystywać kilkadziesiąt pól personalizacji. W razie konieczności przechodząc do menu Widok i wybierając funkcję Dostosuj kolumny można określić, które pola personalizacji mają być widoczne a które nie.

Mapowanie danych podczas importu

Mapowanie danych czyli przypisywanie kopiowanych danych do określonego pola personalizacji w programie AnoMail. Dla przykładu w Państwa systemie CRM jest kolumna o nazwie Odbiorca, która zawiera imiona i nazwiska odbiorców wpisane jeden pod drugim. W AnoMail takiego pola nie ma. Jest natomiast pole Etykieta.

W związku z tym trzeba zaznaczyć całą kolumnę „Odbiorca” w Państwa programie a następnie wkleić dane do AnoMail do pola np. Etykieta (#ETK#). Imiona i nazwiska w AnoMail przechowywane są w oddzielnych polach tzn. imię (#IME#) oraz nazwisko (#NZW#).

Gdzie znajduje się funkcja do mapowania danych do personalizacji?

Funkcja umożliwiająca import kontaktów dostępna jest w edytorze kontaktów modułu wysyłkowego AnoMail. Aby z niej skorzystać w głównym oknie programu należy kliknąć przycisk Odbiorcy/Kontakty i wybrać funkcję Edycja bazy adresowej w edytorze kontaktów.

W dalszej kolejności należy kliknąć przycisk Kontakty i wybrać funkcję Importuj kolumnę ze Schowka… Wyświetli się okno przedstawione na wcześniejszym rysunku, w którym należy wybrać pole personalizacji, do którego chcecie Państwo wstawić dane ze swojego programu.

Import kontaktów e-mail z Microsoft Excel

Dla przykładu w swoim ulubionym programie np. Microsoft Excel kopiujemy kolumnę z samymi adresami e-mail (bez wiersza z nazwą kolumny) potem wracamy do programu AnoMail i wybieramy z listy rozwijalnej pole #EMAIL#. Na koniec naciskamy przycisk Dodaj do wybranego pola. Następnie powtarzamy czynność z kolejnymi kolumnami np. nazwa firmy, imię, nazwisko itd. Po zaimportowaniu kolumn do bazy warto taką bazę zatytułować i dodać jej opis na przyszłość. W tym celu należy kliknąć przycisk Ustawienia i wybrać funkcję Tytuł, autor…

Na koniec bazę można zapisać do pliku aby można było z niej korzystać w przyszłości lub od razu wybrać funkcję Użyj tej bazy do mailingu aby wysłać masowe wiadomości do wszystkich adresatów z nowo utworzonej bazy.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: