Edytor wiadomości e-mail

do tworzenia newsletterów

Edytor wiadomości e-mail w AnoMail

Oprogramowanie AnoMail ma wbudowany edytor wiadomości e-mail, w którym w sposób wizualny tworzy się newslettery. Praca z edytorem wiadomości wygląda podobnie jak edycja dokumentów w programie Microsoft Word. Nie jest wymagana żadna znajomość kodowania w języku HTML. W najnowszej wersji AnoMail znajduje się wizualny kreator szablonów.

Łatwy sposób tworzenia treści do newslettera

W edytorze wiadomości AnoMail, każdy pracownik biurowy będzie mógł w łatwy sposób przygotować własne treści zawierające teksty, obrazki, odnośniki itp. W razie potrzeby można korzystać z wbudowanych szablonów dostępnych po naciśnięciu przycisku Szablony. Nie stoi nic na przeszkodzie aby wykorzystać także zewnętrzne szablony wiadomości w formacie HTML, EML, MSG lub ZIP (archiwum zawierające spakowany szablon newslettera).

Edytor wiadomości e-mail w AnoMail
Wiadomości e-mail tworzy się w sposób graficzny we wbudowanym edytorze

Edytor wiadomości e-mail i Szablony newsletterów

Aby rozpocząć tworzenie wiadomości, w głównym oknie programu AnoMail należy nacisnąć przycisk Nowy list. Następnie kliknąć przycisk Szablony i wybrać szablon od którego rozpocznie się budowę własnego listu. Można także otworzyć wcześniej przygotowany szablon naciskając przycisk Odczytaj.

Dopasuj szablony newsletterów do swoich potrzeb

Dzięki gotowym szablonom listów można stworzyć swoją wiadomość zamieniając elementy szablonu np. zdjęcia na własne. W tym celu należy kliknąć dwa razy na danym zdjęciu i wskazać własne. Na podobnej zasadzie zamienia się teksty tzn. dopisuje własny tekst w miejsce tekstu znajdującego się w szablonie.

W programie AnoMail dostępnych jest ponad 300 różnych wzorów listów, które możecie Państwo dowolnie modyfikować i przechowywać na dysku sieciowym lub chmurowym aby wszyscy pracownicy mieli do nich dostęp.

Szablony w edytorze wiadomości e-mail
Wiadomości e-mail możesz tworzyć korzystając z gotowych wzorów newsletterów

Dodatkowe wzory W Edytorze wiadomości e-mail

Gdyby okazało się, że wbudowane szablony Państwu nie wystarczają to najnowszy AnoMail jest zintegrowany z platformą do wizualnego projektowania wiadomości e-mail o nazwie Stripo. Platforma Stripo oferuje intuicyjny edytor wiadomości e-mail w którym wiadomości e-mail tworzy się na zasadzie przeciągania elementów (ang. Drag & Drop). Przyspiesza to produkcję newsletterów gdyż w Stripo dostępna jest także lista gotowych szablonów.

Samodzielnie przygotujesz responsywny wzór wiadomości e-mail

Proces projektowania newslettera zaczyna się zazwyczaj od wybrania gotowego wzoru. Następnie zmienia się teksty, obrazki lub kolejność elementów. Można dodawać nowe elementy lub usuwać te, które nie będą Państwu potrzebne.

Szablon wiadomości utworzony na platformie Stripo można przekazać do AnoMail lub wyeksportować do formatu ZIP (grafika i kod listu razem). Potem taki szablon otwiera się bezpośrednio w edytorze AnoMail i już można wysyłać pięknie wyglądające listy.

Polecany temat: Sprawdzanie pisowni i błędów w newsletterze

Wzory listów w edytorze wiadomości e-mail
Dodatkowe wzory responsywnych szabonów w Edytorze Stripo

Podgląd wiadomości e-mail przed wysyłką

Edytor wiadomości e-mail pozwala przygotować list ale przed wysyłką mailingu do wielu tysięcy osób warto sprawdzić jak list będzie wyglądał u odbiorcy. W tym celu w oknie edytora wiadomości e-mail AnoMail należy nacisnąć przycisk Podgląd graficzny listu i zobaczyć czy list wygląda poprawnie. Będzie można sprawdzić czy elementy dopasują się do ekranu itp.

Wykonaj podgląd listu w programie klasycznym (ang. desktop)

Zalecamy także nacisnąć z lewej strony przycisk Podgląd Outlook lub Podgląd Thunderbird, w zależności który z programów pocztowych zainstalowany jest w Państwa komputerze. Wyświetli się okno jednego z powyższych programów, które będzie zawierało Państwa wiadomości.

Podgląd wiadomości e-mail w AnoMail
Przed wysyłką można sprawdzić jak wiadomość e-mail będzie wyglądała u odbiorcy

Graficzny Edytor wiadomości e-mail to nie wszystko: