Username and Password not accepted

na koncie Google / GMAIL / WORKSPACE

Błąd Username and Password not accepted

Jednym z najczęstszych komunikatów błędów jaki pojawia się podczas próby wysyłki poczty z konta Google poprzez AnoMail jest „nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło”. Zazwyczaj nie chodzi o błędne hasło do skrzynki pocztowej tylko o to, że nazwa użytkownika oraz hasło nie są akceptowalne (ang. 535-5.7.8 Username and Password not accepted).

Błąd „Username and Password not accepted” oznacza, że dane uwierzytelniające użytkownika (login i hasło) nie zostały zaakceptowane przez serwery Google. Związane jest to zabezpieczeniem wprowadzonym przez Google, które ma na celu ochronę konta użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. 

Chodzi o to aby w programach takich jak AnoMail nie podawać głównego hasła do swojego konta. Zamiast tego w AnoMail należy użyć „hasła aplikacji„, które trzeba utworzyć na swoim koncie Google.

Username and Password not accepted - Hasło aplikacji
Użyj hasła aplikacji (16-znaków) wygenerowanego na koncie Google/GMail

Utwórz hasło aplikacji na koncie Google

Aby rozwiązać błąd „535-5.7.8 username and password not accepted”, konieczne jest wykonanie kilku kroków, które zwiększą poziom bezpieczeństwa konta Google oraz pozwolą na bezproblemową współpracę z programem AnoMail. 

W związku z tym należy wykonać poniższą procedurę:

1. Włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania (MFA):
   – Zaloguj się na swoje konto Google.
   – Przejdź do sekcji bezpieczeństwa w ustawieniach konta Google.
   – Znajdź opcję dwuskładnikowego uwierzytelniania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją włączyć. 

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie wymaga potwierdzenia tożsamości, np. przez wpisanie kodu otrzymanego SMS-em lub poprzez aplikację uwierzytelniającą, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo konta.

2. Utworzenie hasła aplikacji na koncie Google:
   – Po włączeniu dwuskładnikowego uwierzytelniania, wróć do ustawień bezpieczeństwa na koncie Google.
   – Poszukaj sekcji haseł aplikacji lub równoznacznego ustawienia.
   – Wybierz opcję utworzenia nowego hasła aplikacji

Google zapyta cię, do jakiej aplikacji to hasło ma być przypisane. Możesz wybrać „Inne (niestandardowe nazwy)” i wpisać „AnoMail” lub po prostu wybrać nazwę, jeśli jest dostępna. Po utworzeniu, Google wygeneruje hasło aplikacji, które składa się z 16 znaków.

Hasła do aplikacji na koncie Google
Wyszukaj na koncie Google "hasła do aplikacji"

3. Konfiguracja AnoMail:
   – Uruchom program AnoMail i kliknij przycisk Kreator konta lub przejdź do ustawień konta pocztowego. Jako login wpisz swój adres e-mail.
   – W miejsce hasła do konta Google wprowadź nowo utworzone hasło aplikacji. Pamiętaj, aby nie dodawać żadnych spacji.
   – Zapisz zmiany i spróbuj ponownie zweryfikować ustawienia konta pocztowego w AnoMail.

Hasło aplikacji do konta Google/GMail

Włącz usługę SMTP i POP na koncie Google

Domyślnie na koncie Gmail wyłączone są protokoły SMTP do wysyłania poczty oraz POP3 do odbierania poczty. Użytkownik musi je ręcznie aktywować, jeśli chce używać konta Google/GMail w zewnętrznym kliencie poczty takim jak AnoMail.

Protokoły te służą do komunikacji pomiędzy Twoim kontem e-mail a programem pocztowym. Protokół „SMTP” (ang. Simple Mail Transfer Protocol) używany jest do wysyłania wiadomości e-mail z AnoMail z wykorzystaniem serwer Google. Z kolei POP3 (ang. Post Office Protocol) używany jest przez programy pocztowe do odbierania wiadomości e-mail z serwera Google.

Aby włączyć protokoły SMTP (wymagane) i POP3 (opcjonalnie) na koncie Gmail, wykonaj poniższe kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta Gmail.
2. Kliknij na ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć Ustawienia, a następnie wybierz „Zobacz wszystkie ustawienia”.
3. Przejdź do zakładki „Przekazywanie i POP/IMAP”.
4. W sekcji „Pobieranie poczty POP” i „Dostęp IMAP” znajdziesz opcje do włączenia POP dla wszystkich wiadomości lub tylko dla nowych wiadomości oraz opcję włączenia IMAP.
5. Aby włączyć SMTP, musisz skonfigurować swojego klienta poczty z odpowiednimi ustawieniami serwera wychodzącego SMTP, które Gmail udostępnia na swojej stronie wsparcia.
6. Po dokonaniu wyboru, kliknij „Zapisz zmiany” na dole strony.

Od tej pory AnoMail będzie mógł wysyłać i odbierać pocztę z Twojego konta na serwerach Google. Dodatkowo korzystając z edytora Stripo można stworzyć unikalne szablony wiadomości, które będą dopasowywały się do ekranów odbiorców. W tym celu z Menu Wiadomość wybierz funkcję Utwórz szablon w edytorze Stripo.

Nie wysyłaj masowej poczty z konta GMail

W związku ze zmianą polityki antyspamowej Google, która weszła w życie w lutym 2024 roku, Google nie zezwala na używanie darmowych skrzynek pocztowych, takich jak Gmail, do wysyłania masowej korespondencji e-mail. 

Warto podkreślić, że wysyłanie ofert handlowych czy zapytań ofertowych z darmowej skrzynki pocztowej nie jest postrzegane jako zachowanie profesjonalne. Dodatkowo, ważnym aspektem jest fakt, że dostarczalność poczty wysyłanej z darmowych kont jest znacząco niższa, co może wpływać na efektywność komunikacji z potencjalnymi klientami.

Patrz: Konfiguracja darmowych skrzynek e-mail

Wysyłka mailingu z własnej domeny i własnego serwera

W związku z tym, lepszą praktyką jest korzystanie z poczty elektronicznej wysyłanej z własnej domeny firmowej. Zainwestowanie w profesjonalną pocztę elektroniczną jest zatem ważnym krokiem w budowaniu solidnej i profesjonalnej komunikacji z rynkiem.

Posiadanie adresu e-mail powiązanego z własną domeną nie tylko zwiększa wiarygodność w oczach odbiorców i potencjalnych klientów, ale również poprawia dostarczalność wiadomości, co jest kluczowe dla skutecznego docierania z ofertą do zainteresowanych stron.

Patrz: Landing page do wysyłek zapytań o możliwość przesłania oferty

tematy związane z masowymi wysyłkami e-mailingów