Wykluczanie adresów e-mail z wysyłki

na podstawie listy plików z adresami

Porządkowanie adresów e-mail

W programie AnoMail możliwe jest wykluczanie adresów e-mail z wysyłki na podstawie folderu zawierającego wiele plików tekstowych z adresami e-mail. Funkcja dostępna jest pod przyciskiem Porządkuj i nazywa się Wyklucz adresy na podstawie wielu plików. Jest to jedna z funkcji do porządkowania adresów e-mail, która pozwala na oczyszczenie głównej listy adresowej (tzw. master) z adresów znajdujących się w wielu osobnych plikach zawierających adresy e-mail.

Usuwanie adresów z jednej listy na podstawie kilku innych list adresowych

Dla przykładu macie Państwo główną bazę adresów firm a dodatkowo w dziesięciu różnych osobnych bazach znajdują się adresy tych samych odbiorców, którzy znajdują się w głównej bazie. Zadanie polega na tym aby z głównej bazy usunąć adresy znajdujące się w poszczególnych listach.

Wykluczanie adresów e-mail z wysyłki

Program połączy wszystkie bazy (pliki tekstowe, każdy adres e-mail w osobnym wierszu) w podanym folderze a następnie usunie z głównej listy adresy znajdujące się we wskazanych plikach. Na tym etapie moduł nie weryfikuje poprawności adresów e-mail w związku z tym pliki tekstowe muszą zawierać same adresy e-mail ułożone jeden pod drugim i nie mogą zawierać dodatkowych danych takich jak np. imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy.

Gdy lista adresów e-mail zostanie uporządkowana to można sprawdzić poprawność adresów używając funkcji do weryfikacji adresów e-mail dostępnej pod przyciskiem Sprawdź listę lub użyć funkcji Brak zgód na mailing aby usunąć adresy odbiorców, do których nie powinno się wysyłać żadnych zapytań ani ofert. Czytaj także: Higiena baz adresowych.

Poczytaj więcej o masowych wysyłkach e-mail: