Analizator antyspamowy offline

test antyspamowy wiadomości e-mail

Analizator antyspamowy offline

W program AnoMail wbudowano kilka analizatorów antyspamowych pokazujących co poprawić w wiadomości e-mail aby ta nie trafiła do spamu. Jednym z nich jest Analizator antyspamowy offline treści listu, który wstępnie ocenia czy wiadomość w tym temat nie zawiera słów lub innych elementów przez które popularny filtr antyspamowy SpamAssassin mógłby uznać Państwa list jako spam. Analizator antyspamowy dostępny jest pod przyciskiem Antyspam.

Kontrola antyspamowa treści odbywa się w trybie offline

Funkcja Kontrola antyspamowa treści listu umożliwia Państwu sprawdzenie przed samą wysyłką czy treść listu oraz temat nie zawierają znamion spamu tzn. elementów, na które reagują filtry antyspamowe. AnoMail pokaże Państwu w procentach jakie jest prawdopodobieństwo, że przygotowany przez Państwa list może trafić do spamu. Czułość tego filtra można ustawić w ustawieniach modułu wysyłkowego w zakładce Ochrona. Skoro AnoMail wykrywa znamiona spamu w Państwa wiadomości to z pewnością filtry antyspamowe na serwerze w podobny sposób mogą potraktować Państwa list.

Tester antyspamowy offline

Mechanizm szuka znamion spamu w treści wiadomości analizując tylko teksty w języku polskim i angielskim. Im wyższy poziom wykrywania spamu tym mechanizm jest bardziej czuły i bardziej restrykcyjnie podchodzi do analizy. Analizator antyspamowy offline działa bez konieczności dostępu do internetu więc cała analiza wykonywana jest tylko i wyłącznie w Państwa komputerze i ma charakter poglądowy. Ten mechanizm nie analizuje ustawień i reputacji Państwa serwera poczty dlatego zalecamy skorzystać także dodatkowo z testera antyspamowego online, który również znajduje się pod przyciskiem Antyspam.

Kontrola antyspamowa tylko w Państwa komputerze

Kontrola antyspamowa działa w trybie off-line tzn. list nie jest wysyłany na serwery i nie są brane pod uwagę dodatkowe czynniki takie jak reputacja Państwa serwera pocztowego czy sprawdzenie Państwa adresu IP na popularnych listach spamerskich. Ten tester antyspamowy można używać wielokrotnie bo program nic nie wysyła tylko wszystko testuje u Państwa w komputerze. Dopiero, gdy list przejdzie pozytywną kontrolę można wykonać testy antyspamowe online.

Rzeczywiste testery antyspamowe online

Rzeczywisty test antyspamowy online polega na tym, że AnoMail wysyła testową wiadomość do serwisu takiego jak Mail-Tester lub na serwery Microsoft oraz Google i pokazuje wynik testu antyspamowego. Te serwisy analizują nie tylko treść listu ale także biorą pod uwagę reputację Państwa serwera wysyłkowego. Sprawdzają obecność adresu IP serwera na popularnych listach spamerskich. Badają nawet zaangażowanie użytkowników (czyt. Gmail Users Engagement) w stosunku do poprzednich Państwa wysyłek.

Dlaczego moje wiadomości trafiają do spamu?

Najczęstszy problem stanowi źle przygotowana wiadomość e-mail, źle uwierzytelniony serwer wysyłkowy (brak SPF, DKIM, DMARC, revDNS), obecność serwera na listach spamerskich itp.

Inne artykuły związane z wysyłką wiadomości e-mail