Wykluczanie adresów z wysyłki

na podstawie wielu plików w AnoMail

Wykluczanie adresów z wysyłki

W oprogramowaniu AnoMail dostępnych jest szereg funkcji do porządkowania adresów. Dostępne są w głównym oknie programu pod przyciskiem Porządkuj. Jedną z nich jest funkcja o nazwie Wyklucz adresy na podstawie wielu plików. Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików to funkcja, która pozwala usunąć z głównej listy adresowej (ang. Master) adresy e-mail, które znajdują się w oddzielnych plikach.

Usuwa z głównej bazy powtarzające się adresy znajdujące się w innych bazach

Funkcja wykluczania adresów ze wskazanego folderu pozwala z głównej listy adresów e-mail usunąć adresy e-mail znajdujące się w wielu osobnych bazach. Korzystamy z tej funkcji gdy np. mamy główną bazę adresów firmowych z całej polski. Dodatkowo na dysku mamy kilkanaście mniejszych baz i nie chcielibyśmy aby główna baza zawierała adresy, które znajdują się w mniejszych bazach.

Dzięki temu wysyłając np. zapytania do głównej bazy a potem wysyłając ten sam mailing do poszczególnych mniejszych baz nie dublujemy wysyłki. Adresy z poszczególnych grup adresowych można importować do programu używając przycisku Importuj widocznego w głównym oknie programu. W razie potrzeby adresy można pobierać z listów programu Outlook lub Thunderbird.

PRZYKŁAD: Wykluczanie adresów osób fizycznych z wysyłki

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie folderu z bazami adresowymi można również wykorzystać w następującym przypadku. Mamy jedną dużą listę adresów e-mail np. firm, z której chcielibyśmy usunąć adresy znajdujące się w wielu mniejszych bazach np. zawierające adresy osób fizycznych (prywatnych). Dzięki temu na głównej liście adresowej znajdą się tylko i wyłącznie unikalne adresy, które nie występowały w bazach adresowych osób fizycznych.  

Jak działa Wykluczanie adresów z folderu z plikami

Dostęp do funkcji wykluczania adresów e-mail na podstawie plików w danym folderze możliwy jest po naciśnięciu przycisku Porządkuj i wybieraniu pozycji Wyklucz adresy na podstawie wielu plików. Wcześniej należy utworzyć folder na dysku oraz umieścić w nim pliki tekstowe zawierające adresy e-mail każdy w osobnym wierszu.

Program połączy wszystkie pliki tekstowe (bazy adresowe), które będą umieszczone we wskazanym folderze. Następnie przeprowadzi deduplikację czyli usunie powtarzające się adresy e-mail i dopiero wtedy przejdzie do usuwania adresów z głównej listy. Zwracamy uwagę aby listy adresowe składały się tylko z adresów e-mail umieszczonych jeden pod drugim.

W punkcie 1 należy wskazać główną listę adresową do oczyszczenia. W punkcje 2 wskazać folder zawierający bazy adresowe w osobnych plikach tekstowych zawierających same adresy e-mail. Na koniec w punkcie 3 podać nazwę dla uporządkowanego pliku, który będzie zawierał „oczyszczoną” listę adresów e-mail.

Historia mailingu do wysyłania zapytań

Program AnoMail posiada funkcję dedykowaną do wysyłania mailingu do różnych baz bez obawy, że wyśle się ponownie mailing do osoby, która już taki mailing otrzymała wcześniej. Historia mailingu dostępna pod przyciskiem Historia pozwala zapamiętać adres e-mail odbiorcy listu. Włącza się ją w ustawieniach programu klikając przycisk Ustawienia i wybierając funkcję Masowej korespondencji.

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie historii mailingu

Program pamięta, że już coś wysłał  na dany adres e-mail i nie pozwala wysłać poczty ponownie niezależnie od tego w jakiej bazie adres znajduje się. Dzięki temu legalizując bazy adresowe tj. wysyłając zapytania dot. wyrażenia zgody na przesłanie informacji handlowej nie trzeba się martwić o to czy nie powtórzy się wysyłka do przykładowego kowalskiego, którego adres może znajdować się w kilku bazach adresów

Aby ponownie zezwolić na wysyłkę należy kliknąć przycisk Historia widoczny w głównym oknie programu i wybrać funkcję Wyczyść aktualną historię adresów… Jednak ze względów antyspamowych nie powinno się wysyłać tej samej wiadomości do odbiorców którzy już ją otrzymali wcześniej. 

CIEKAWA LEKTURA na temat Adresów i masowych wysyłek: