Higiena baz adresowych​

Porządkowanie adresów e-mail

Higiena baz adresowych

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności mailingu jest higiena baz adresowych, którą można przeprowadzić w programie AnoMail. Higiena baz adresowych to nic innego jak porządkowanie, weryfikacja i utrzymanie aktualnej bazy adresów e-mail, które są używane do mailingu. W AnoMail można utrzymać własny katalog adresów e-mail w stanie aktualnym i usunąć stare lub nieaktualne adresy.

W mailingu nie liczy się ilość tylko jakość adresów e-mail

Wielu marketerów nadal myśli, że w skutecznym mailingu liczy się wielkość bazy. Nie jest to prawdą gdyż liczy się jakość bazy. Przez jakość rozumiemy to, że baza jest aktualna oraz dobrze dobrana pod kątem tego co chcecie Państwo wysyłać. Bezę kontaktów można budować bezpośrednio w Edytorze kontaktów AnoMail lub w innym programie np. Microsoft Excel.

Nieaktualna baza adresów e-mail obniża reputację serwera wysyłkowego

Starsza niż 6 miesięcy lub nieaktualna baza adresowa może wpłynąć na obniżenie reputacji serwera wysyłkowego lub nawet być odpowiedzialna za trafienie Państwa serwera lub domeny na listy spamerów (RBL). Dlatego bardzo ważne aby okresowo „czyścić swoją bazę” z nieaktualnych adresów e-mail, zapchanych skrzynek oraz odbiorców, którzy nie życzą sobie otrzymywać żadnych ofert lub zapytań o możliwość przesłania oferty.

Higiena bazy adresowej powinna być przeprowadzana min. 48h po zakończonej wysyłce. W tym czasie najczęściej przychodzą wszystkie zwroty z niedostarczonej poczty (ang. Bounces). W programie AnoMail znajduje się szereg funkcji pozwalających usunąć z bazy adresowej nieaktualne adresy e-mail oraz funkcje do deduplikacji i porządkowania bazy adresowej. Aby swój katalog adresów e-mail był aktualny należy regularne korzystać z funkcji do porządkowania adresów.

Funkcje do higieny bazy adresowej

Higiena baz adresów e-mail dotyczy procesu dbania o czystość i jakość danych znajdujących się w bazach adresowych. Polega ona na eliminacji nieaktualnych, błędnych, duplikowanych oraz ryzykownych adresów e-mail.

Podstawowe aspekty higieny baz adresów e-mail obejmują:

  • Usuwanie nieaktualnych adresów: Polega na identyfikowaniu i kasacji adresów, które nie są już aktywne lub przestały być aktualne. Może to obejmować adresy, które zostały zamknięte, zapchane konta lub zablokowane skrzynki pocztowe.
  • Eliminację błędnych adresów: Proces ten polega na wykrywaniu i usuwaniu błędnych adresów e-mail, które mogą być wynikiem literówek, braków lub nieprawidłowych formatów adresów.
  • Usuwanie duplikatów: Polega na identyfikowaniu i eliminacji powtarzających się adresów e-mail w bazie danych. Duplikaty mogą powstawać na skutek różnych czynników, takich jak importowanie danych z różnych źródeł lub podczas łączenia baz.
  • Eliminację ryzykownych adresów: obejmuje identyfikację i usuwanie adresów, które mogą być związane ze mechanizmami antyspamowymi, czarnymi listami lub pułapkami na spam. To zapobiega negatywnym konsekwencjom, takim jak utrata reputacji nadawcy, trudności w dostarczaniu wiadomości czy automatyczne blokowanie przez filtry antyspamowe.

Właściwa higiena baz adresów e-mail jest niezwykle istotna, aby zapewnić skuteczność kampanii mailingowych. Czyste i aktualne bazy adresowe umożliwiają bardziej precyzyjne targetowanie, większą skuteczność komunikacji i lepsze rezultaty marketingowe.

Deduplikacja czyli usuwanie powtarzających się adresów w bazach wysyłkowych

Deduplikacja adresów e-mail w programie AnoMail polega na usuwaniu powtarzających się adresów z listy wysyłkowej lub usuwaniu tych samych adresów e-mail znajdujących się w różnych bazach adresowych. Domyślnie podczas wczytywania do programu bazy adresów e-mail, nasze oprogramowanie sortuje listę i usuwa powtarzające się adresy. W razie konieczności można połączyć wiele małych baz adresowych w jedną dużą nie martwiąc się, że adresy powtarzają się.

Jest także możliwość sprawdzenia czy te same adresy e-mail nie występują w różnych bazach na dysku. Program potrafi także usunąć z jednej bazy adresy e-mail znajdujące się w innych bazach adresowych. Funkcje do przeprowadzenia higieny baz adresowych znajdują się w głównym oknie programu pod przyciskiem Porządkuj.

Patrz: Usuwanie adresów e-mail z tej samej domeny